Coca‑Cola có chứa cồn?

Không.

Thành phần và quy trình sản xuất của chúng tôi do chính phủ và cơ quan y tế ở hơn 200 quốc gia quản lý chặt chẽ. Tất cả đều đã xác nhận rằng Coca‑Cola là một sản phẩm hoàn toàn không chứa cồn. 

Bạn có biết? Coca‑Cola là công ty nước giải khát không chứa cồn lớn nhất thế giới.