Coca‑Cola có chứa cocaine?

Không. Coca‑Cola không chứa cocaine hoặc bất kỳ chất gây hại nào khác, đồng thời cocaine cũng chưa bao giờ là thành phần bổ sung trong Coca‑Cola.

Tìm hiểu thêm về các thành phần có trong đồ uống của chúng tôi