Coca‑Cola trong chai thủy tinh có mùi vị khác so với chai nhựa hoặc lon không?

Cho dù bạn uống từ lon hoặc chai, mùi vị của Coca‑Cola luôn giống nhau. Chúng tôi sử dụng cùng một công thức, cùng một thành phần và cùng một quy trình sản xuất.

Bạn có biết? Khẩu vị của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ, như độ lạnh của Coca‑Cola hay là bạn uống ngay trong lon hoặc đổ ra ly.

Tìm hiểu thêm về các hình dạng và kích cỡ khác nhau của đồ uống của chúng tôi. Xem video về cách chúng tôi cung cấp các lựa chọn.