Coca‑Cola Zero Sugar chứa bao nhiêu đường?

Không có.

Chúng tôi sử dụng hỗn hợp các chất làm ngọt và hương liệu ít calo để giúp cho Coca Cola Zero Sugar có hương vị giống như Coca‑Cola Classic.

Tìm hiểu xem chúng tôi giảm đường trong đồ uống của mình như thế nào