Coke Light chứa bao nhiêu đường?

Không có.

Chúng tôi sử dụng hỗn hợp các chất làm ngọt chứa ít calo để mang lại hương vị tuyệt vời cho Diet Coke mà không cần đường.

Tìm hiểu xem chúng tôi giảm đường trong đồ uống của mình như thế nào