Công ty Coca‑Cola có sản xuất các sản phẩm giống nhau ở các quốc gia?

Không. Nhiều đồ uống của chúng tôi, ví dụ như Coca‑Cola truyền thống, hiện đang có mặt tại hơn 200 quốc gia. Một số loại khác chỉ xuất hiện ở vài quốc gia nhất định.

Chúng tôi đáp ứng theo thị hiếu địa phương. Một số hương vị chỉ được ưa chuộng tại một quốc gia nào đó, thường thì ở các quốc gia khác nhau sẽ có các thành phần khác nhau.