Mỗi ngày Công ty Coca‑Cola bán ra bao nhiêu sản phẩm trên khắp thế giới?

Mỗi ngày, có trên 1,9 tỷ sản phẩm của chúng tôi được thưởng thức trên hơn 200 quốc gia.