Một lon Coca‑Cola truyền thống 330ml chứa bao nhiêu calo?

139 calo. Con số này tương ứng với 7% lượng năng lượng trong một ngày mà người trưởng thành bình thường cần hấp thu để duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng. Đây cũng chính là Chế độ dinh dưỡng tham khảo hàng ngày.

Tìm hiểu thực tế về Coca‑Cola truyền thống