Một lon Coke Light 330ml chứa bao nhiêu calo?

Không có calo.

Diet Coke chứa hỗn hợp các chất làm ngọt ít calo (aspartame và acesulfame-K), điều đó cho thấy Coke Light không cần calo và đường mà vẫn giữ được hương vị.

Tìm hiểu thực tế về Coke Light.