Sự khác biệt giữa Coca‑Cola Zero Sugar và Coke Light là gì?

Hương vị. Cả hai đều không chứa đường và calo. Về hình dáng và hương vị, Coca‑Cola Zero Sugar tương tự như Coca‑Cola truyền thống, trong khi đó Diet Coke pha trộn nhiều hương vị khác nhau nên tạo ra vị nhẹ hơn.

Bạn có biết? Diet Coke chính là Coca cola không đường đầu tiên ra đời vào năm 1983. Theo sau đó là Coca‑Cola Zero năm 2006, và sau này được thay bằng Coca‑Cola Zero Sugar năm 2016.

Tìm hiểu thực tế về tất cả đồ uống của chúng tôi.