Phân loại

Fanta hương Cam

Fanta hương Cam

Có trong các loại bao bì:
Chai 300ml, Chai 390ml, Chai 600ml, Chai 1.5L, Lon 235ml, Lon 320ml

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 19 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 23 mg

Thành phần

Nước bão hòa CO₂,  đường mía, đường HFCS, chất điều chỉnh độ acid (330), hương liệu tự nhiên & tổng hợp (hương cam), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (211), màu tổng hợp (110, 129).

Fanta hương Soda kem

Có trong các loại bao bì: Lon 320ml, Chai 300ml, Chai 600ml, Chai 1,5 l

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 19 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 23 mg

Thành phần

Nước bão hòa CO₂, đường HFCS, đường mía, hương liệu tự nhiên & giống tự nhiên (hương soda kem trái cây), chất điều chỉnh độ acid (330), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (211), màu tổng hợp (102, 133)

Fanta hương Soda kem
Fanta hương Xá xị

Fanta hương Xá xị

Có trong các loại bao bì: Lon 320ml, Chai 300ml, Chai 390ml, Chai 1,5 l

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 18,6 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 23 mg

Thành phần

Nước bão hòa CO₂, đường HFCS, hương liệu tự nhiên và tổng hợp (hương xá xị), màu tự nhiên (150d), chất điều chỉnh độ acid (330, 331(iii)), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (202).

Fanta Hương nho

Có trong các loại bao bì: Lon 320ml, Chai 300ml, Chai 1,5 l

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 19 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 32 mg

Thành phần

nước bão hòa CO₂, đường mía, đường HFCS, chất điều chỉnh độ acid (330, 331(iii), 452(i)), hương liệu tự nhiên và tổng hợp (hương nho), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (211), màu tổng hợp (129, 133), hỗn hợp vitamin (B3, B5, B6).

Fanta hương Việt Quất

Fanta cho niềm vui thêm trọn vẹn

Nước ngọt có gas Fanta, với hương vị trái cây đậm đà và đầy màu sắc, giúp bạn  cảm thấy sống động và tận hưởng tối đa những khoảnh khắc vui vẻ khi kết nối với bạn bè.