Fanta

Phân loại

Fanta hương Cam

Fanta hương Cam

Có trong các loại bao bì:
chai nhựa 300ml, chai nhựa 600ml, chai nhựa
1.5L, lon 235ml, lon 320ml

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 19 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 23 mg

Thành phần

Nước bão hòa CO2,  đường mía, đường HFCS, chất điều chỉnh độ acid (330), hương liệu tự nhiên & tổng hợp (hương cam), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (211), màu tổng hợp (110, 129).

Fanta hương Soda kem

Nước uống đóng chai Fanta:
chai nhựa 320ml

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 19 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 23 mg

Thành phần

Nước bão hòa CO2, đường HFCS, đường mía, hương liệu tự nhiên & giống tự nhiên (hương soda kem trái cây), chất điều chỉnh độ acid (330), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (211), màu tổng hợp (102, 133)

Fanta hương Soda kem
Fanta hương Xá xị

Fanta hương Xá xị

Nước uống đóng chai Fanta:
chai nhựa 320ml

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 18,6 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 23 mg

Thành phần

Nước bão hòa CO2, đường HFCS, hương liệu tự nhiên và tổng hợp (hương xá xị), màu tự nhiên (150d), chất điều chỉnh độ acid (330, 331(iii)), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (202).

Fanta hương Việt Quất

Nước uống đóng chai Fanta:
chai nhựa 320ml

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 19 kcal
CHẤT ĐẠM 0 g
CHẤT BÉO 0 g
CARBOHYDRATE 4,6 g
ĐƯỜNG 4,6 g
NATRI ≤ 32 mg

Thành phần

nước bão hòa CO2, đường mía, đường HFCS, chất điều chỉnh độ acid (330, 331(iii), 452(i)), hương liệu tự nhiên và tổng hợp (hương nho), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), chất bảo quản (211), màu tổng hợp (129, 133), hỗn hợp vitamin (B3, B5, B6).

Fanta hương Việt Quất

Fanta cho niềm vui thêm trọn vẹn

Nước ngọt có gas Fanta, với hương vị trái cây đậm đà và đầy màu sắc, giúp bạn  cảm thấy sống động và tận hưởng tối đa những khoảnh khắc vui vẻ khi kết nối với bạn bè.