Phân loại

Schweppes Tonic

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 20,1kcal​
CHẤT ĐẠM 0 g​
CHẤT BÉO 0 g​
CARBOHYDRATE 4,6 g​
ĐƯỜNG 4,6 g​
NATRI ≤ 23 mg​

Thành phần

Nước bão hòa CO2, đường mía, chất điều chỉnh độ acid (330), hương tonic tự nhiên, chất bảo quản (211), chất tạo ngọt tổng hợp (sucralose, acesulfame potassium), quinine hydrochloride (82,5 mg/l).​

Schweppes Ginger Ale​

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 19,1 kcal​
CHẤT ĐẠM 0 g​
CHẤT BÉO 0 g​
CARBOHYDRATE 4,6 g​
ĐƯỜNG 4,6 g​
NATRI ≤ 28 mg​

Thành phần

Nước bão hoà CO2, đường mía, chất điều chỉnh độ acid (330, 331(iii)), hương liệu tự nhiên (hương gừng), chất bảo quản (211), chất tạo ngọt tổng hợp (955, 950), màu tự nhiên (150d).

Schweppes Soda Water​

Dinh dưỡng
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 100 ml
NĂNG LƯỢNG 0 kcal​
CHẤT ĐẠM 0 g​
CHẤT BÉO 0 g​
CARBOHYDRATE 0 g​
ĐƯỜNG 0 g​
NATRI ≤ 37 mg​

Thành phần

Nước bão hòa CO2, chất điều chỉnh độ acid (500(ii)).​