CHƯƠNG TRÌNH PHÁT MẪU THỬ NUTRIBOOST VỊ BÁNH QUY KEM

Bằng việc đồng ý điều kiện và điều khoản của chương trình về chính sách riêng tư, tôi xác nhận tôi đủ 18 tuổi trở lên, và cho phép chương trình thu thập thông tin cá nhân của mình bao gồm họ tên, thư điện tử, số điện thoại để nhận các cập nhật về chương trình khuyến mãi.

Sau khi hoàn tất việc điền đầy đủ thông tin và nhận được tin nhắn xác nhận thành công, người tham dự vui lòng xuất trình tin nhắn cho nhân viên của Nutriboost Vị Bánh Quy Kem tại địa điểm phát mẫu thử để nhận một lượt quay may mắn.

Lưu ý:
 

  • Mỗi người chơi chỉ được quay một lượt.
  • Mỗi email/SĐT chỉ được đăng ký một lần.
  • Người chơi vui lòng đảm bảo điền đúng thông tin email/SĐT để hoàn tất việc đăng ký.
  • Lượt quay chỉ có giá trị ngay tại thời điểm người tham dự hoàn tất việc điền thông tin.
  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.