ĐIỀU KIỆN THAM GIA TRẢI NGHIỆM BỪNG HỨNG KHỞI GIỜ NGHỈ CÙNG COCA-COLA

Bằng việc đồng ý điều kiện và điều khoản của chương trình về chính sách riêng tư, tôi xác nhận tôi đủ 18 tuổi trở lên (nếu tôi từ 13 đến dưới 18 tuổi, tôi xác nhận rằng tôi đã nhận được sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp), cho phép công ty thu thập thông tin cá nhân của tôi bao gồm họ tên, thư điện tử, số điện thoại để nhận các cập nhật về chương trình khuyến mại.

Trong lần tham gia đầu tiên, người tham gia vui lòng hoàn tất việc đăng ký đầy đủ thông tin với BTC. Sau khi hoàn tất việc điền đầy đủ thông tin và nhận được tin nhắn xác nhận thành công, người thamgia vui lòng xuất trình tin nhắn cho nhân viên của COCA-COLA tại địa điểm để tham gia sự kiện.

Lưu ý:

  • Mỗi SĐT/Email chỉ được đăng ký một lần.
  • Người chơi vui lòng đảm bảo điền đúng thông tin SĐT/Email để hoàn tất việc đăng ký.