Coca‑Cola Việt Nam Mang Thông Điệp “Tái Chế Tôi” Lên Bao Bì Sản Phẩm Khuyến Khích Người Tiêu Dùng Chung Tay Tái Chế

Một bước tiến mới trong chiến lược “Vì một thế giới không rác thải”

16-09-2021

TP.Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2021 - Coca‑Cola Việt Nam chính thức đưa thông điệp “Tái chế tôi” lên bao bì sản phẩm của tất cả các thương hiệu thuộc Coca‑Cola. Với động thái thay đổi bao bì lần này, Coca‑Cola trực tiếp đưa ra thông điệp khuyến khích người tiêu dùng chung tay vào các hoạt động hỗ trợ tái chế bao bì sau khi thưởng thức sản phẩm.

Thông điệp “Tái chế tôi” sẽ được áp dụng trên tất cả các thương hiệu và bao bì sản phẩm của công ty tại Việt Nam. Theo đó, đến cuối năm 2021, công ty sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi này trên phần lớn bao bì sản phẩm trong nước. Ở phạm vi rộng hơn, Coca‑Cola Việt Nam cũng sẽ đưa thông điệp khuyến khích tái chế vào các chiến dịch tiếp thị và truyền thông của công ty để tạo cảm hứng cho người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động tái chế.

Bà Bùi Đặng Duyên Mai - Giám đốc Đối ngoại, Truyền thông và Phát triển bền vững của Coca‑Cola Đông Dương - cho biết: “Cũng như tất cả mọi người, chúng tôi không muốn chai nhựa bị vứt bỏ một cách vô ích. Vì vậy, Cola đã cam kết tích cực hành động và trở thành một phần của giải pháp. Trong khi công ty tiếp tục các hoạt động hỗ trợ thu gom bao bì, củng cố cơ sở hạ tầng phục vụ tái chế, và đẩy mạnh quan hệ hợp tác để giảm thiểu tình trạng rác nhựa trên biển ở Việt Nam, chúng tôi cũng nhận thấy một trong những phương thức hữu hiệu để các thương hiệu của công ty tạo ra tác động tích cực, bằng cách  in thông điệp “Tái chế tôi” trên chính bao bì sản phẩm của mình. Chúng tôi muốn tận dụng sức mạnh thương hiệu để  khuyến khích người tiêu dùng cùng trao cho bao bì sản phẩm những vòng đời mới. Chúng mong muốn người tiêu dùng hãy chung tay cùng chúng tôi thu gom và tái chế những bao bì sản phẩm của Coca‑Cola sau khi sử dụng”.

Trong khuôn khổ Chiến lược “Vì một thế giới không rác thải”, Coca‑Cola đang hợp tác cùng nhiều tổ chức thu gom và tái chế rác thải nhựa tại địa phương. Trong đó, “Mạng lưới hành động giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế rác thải nhựa” (Plastic Action Network - PAN) do Coca Cola cùng với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) triển khai từ năm 2018 là một trong những dự án hiệu quả nhất. Dự án giúp định nghĩa lại giá trị của rác thải nhựa cũng như thúc đẩy hoạt động của các nhóm cộng đồng ở từng địa phương trong hệ thống quản lý rác thải tại Việt Nam. Thông qua dự án này, Coca‑Cola và GreenHub cùng nhau hiện thực hóa một mục tiêu chung rõ ràng: Giới thiệu và thiết lập một hệ thống thu gom và phân loại rác thải đã được thử nghiệm, đồng thời cải thiện các hoạt động tái chế tại địa phương, đảm bảo 3 tiêu chí an toàn, thực tiễn và có thể nhân rộng mô hình này cho các đơn vị, cá nhân thu gom rác thải tại địa phương. Dự án đã được triển khai tại vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long và mới đây là huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Đồng sáng lập, Phó giám đốc GreenHub Việt Nam - chia sẻ: “Các doanh nghiệp như Coca‑Cola đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tái chế và truyền cảm hứng để họ thay đổi trong hành vi. Sự hỗ trợ của Coca‑Cola đối với các hoạt động thu gom và tái chế bao bì theo hướng bền vững là một phần cấp thiết để nâng cao chất lượng quản lý rác thải. Chúng tôi hoan nghênh Coca‑Cola đã khuyến khích và tạo cảm hứng để người tiêu dùng chung tay thu gom và tái chế bao bì, để chúng không trở thành rác thải. Thu gom và tái chế rác thải nhựa từ đất liền tuy là hoạt động cơ bản nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn chặn dòng rác thải nhựa đổ ra các con sông và đại dương”.

Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc thu gom và tái chế bao bì là một hoạt động chủ đạo thuộc Chiến lược “Vì một thế giới không rác thải” của Coca‑Cola. Theo đó, vào năm 2018, Coca‑Cola phát động mục tiêu đến năm 2030, lượng thu gom và tái chế phải tương đương số bao bì mà công ty bán ra trên toàn cầu; đến năm 2025, đạt tỉ lệ 100% bao bì có thể tái chế; và đến năm 2030, sử dụng ít nhất 50% vật liệu tái chế trong bao bì sản phẩm của công ty.

Sáng kiến đưa thông điệp “Tái chế tôi” lên bao bì là hoạt động mới nhất của Coca‑Cola trong việc tiếp cận và giải quyết vấn đề rác thải bao bì trên khắp Việt Nam một cách toàn diện. Năm 2019, Coca‑Cola đã chính thức bỏ màng co nhựa trên sản phẩm nước đóng chai Dasani (dung tích 350ml, 500ml và 1500ml). Năm 2020, Coca‑Cola là công ty nước giải khát đầu tiên giới thiệu bao bì được làm từ 100% nhựa tái chế (rPET), áp dụng cho sản phẩm nước đóng chai Dasani (dung tích 500ml) tại thị trường Việt Nam, nhờ đó, mẫu chai này có thể được tái chế dễ dàng hơn. Vào năm 2021, Coca‑Cola đã thay thế chai nhựa xanh đặc trưng bằng chai nhựa PET trong suốt dễ tái chế cho sản phẩm Sprite, qua đó, thúc đẩy hoạt động tái chế chai Sprite tại các địa phương. Coca‑Cola cũng là một trong các thành viên sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) với mục tiêu thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua phát triển quy trình thu gom và tái chế bao bì theo hướng dễ tiếp cận và bền vững hơn tại Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về Chiến lược “Vì một thế giới không rác thải”, vui lòng truy cập: Phát triển bền vững | Coca‑Cola.