Mục tiêu Phát triển Bền vững 2020: Cập nhật tiến độ

04-11-2020

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2020 được công bố rộng rãi đã tạo động lực để chúng tôi liên tục cải tiến.

Chúng tôi hướng đến việc đạt được các mục tiêu của mình thông qua nỗ lực phối hợp giữa Công ty Coca‑Cola và gần 250 đối tác đóng chai tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi đã đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để thúc đẩy sự thay đổi trên toàn hệ thống, vượt ra khỏi khuôn khổ những cải tiến trong quy mô nhỏ.

Không sở hữu hầu hết các công ty đóng chai trong hệ thống của mình, nhưng chúng tôi nhận thấy thực sự quan trọng trong việc thúc đẩy thành công trên quy mô lớn và thể hiện vai trò của người dẫn đầu giúp nâng cao vị thế của hệ thống và ngành công nghiệp này. Chúng tôi cũng có cơ hội học hỏi từ các đối tác đóng chai khác, và nhiều đối tác này có các chương trình phát triển bền vững rất tiên tiến.

Thông tin tổng quan dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng thể về Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2020 của chúng tôi.

Xem Mục tiêu Phát triển bền vững 2020: Kiểm tra tiến độ

Báo cáo phát triển bền vững năm 2016

GIỚI THIỆU NỔI BẬT KẾ HOẠCH NÔNG NGHIỆP  KHÍ HẬU ĐÓNG GÓP XÃ HỘI   NHÂN QUYỀN ĐÓNG GÓI NƯỚC PHỤ NỮ TƯƠNG GIAO TIẾN ĐỘ BÁO CÁO

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỬNG NĂM 2020: CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

CHỦ ĐỀMỤC TIÊU 2020TIẾN ĐỘ  
  201420152016
Nông nghiệpTìm thêm những nguồn nguyên liệu nông nghiệp trọng điểm một cách bền vững hơn .Phát triển Chương trình 7 bước Tuyển chọn nhà Cung cấp và tổ chức 14 hội thảo.Hoàn thành Bộ hướng dẫn Chương trình Tuyển chọn Nhà cung cấp; thu mua 100% cà phê và trà từ những nguồn phát triển bền vững hơn; đúng tiến độ trong việc tìm thêm những nguồn nguyên liệu nông nghiệp trọng điểm bền vững hơn đến năm 2020Tiếp tục thu mua 100% cà phê và trà từ những nguồn phát triển bền vững hơn; thu mua 51-75% chanh và củ cải đường từ những nguồn phát triển bền vững hơn; thu mua 0-25% đường mía, ngô và cam từ những nguồn phát triển bền vững hơn.
Bảo vệ khí hậuGiảm 25% lượng carbon từ chương trình "the drink in your hand" (so với mức cơ bản năm 2010)Các đơn vị kinh doanh đặt ra các mục tiêu giảm thiểu ảnh hưởng khí hậu đến năm 2020.Ước tính đã giảm 12% lượng CO2 từ chương trình “drink in your hand” trong năm 2015.Ước tính đã giảm 14% lượng CO2 từ chương trình “drink in your hand” trong năm 2016.
Đóng góp xã hộiHàng năm đóng góp ít nhất 1% thu nhập từ hoạt động của công ty (OI). (%OI; Tổng $)1,3% (126 triệu đô)1,9% (117 triệu đô)1,2% (106 triệu đô)
Nhân quyền & quyền lao độngTối thiểu 98% đối tác đóng chai độc lập và 95% nhà cung cấp tuân thủ các Nguyên tắc Hướng dẫn Nhà cung cấp (SGP) của chúng tôi.Đối tác đóng chai: 88%
Nhà cung cấp trực tiếp: 90%
Đối tác đóng chai: 90%
Nhà cung cấp trực tiếp: 920%
Đối tác đóng chai: 89%
Nhà cung cấp trực tiếp: 90%
Tái chế & Đóng góiPhối hợp với đối tác để phục hồi và tái chế chai và lon tương đương 75% lượng chai và lon từ sản phẩm của chúng tôi tại các thị trường đã phát triển61%59%59,3%
Trách nhiệm quản lý nướcHoàn trả cho cộng đồng và thiên nhiên lượng nước tương ứng với những gì chúng tôi sử dụng để sản xuất và hoàn thiện đồ uống; (tỷ lệ nước sử dụng để sản xuất đồ uống (dựa trên khối lượng bán ra hàng năm) được trả lại cho cộng đồng và thiên nhiên; số lít nước sử dụng để sản xuất đồ uống được làm đầy trở lại).**94% (153,6B)**115% (190,9B)**132,9% (221,2B)**
 Cải thiện hiệu suất sử dụng nước trong hoạt động sản xuất lên 25%. (% cải thiện kể từ năm 2010, số lít nước sử dụng để sản xuất ra mỗi lít sản phẩm từ hệ thống Coca‑Cola).10% (2,03)12% (1,98)13% (1,96)
Trao quyền kinh tế cho phụ nữTrao quyền kinh tế cho 5 triệu phụ nữ trong suốt chuỗi giá trị toàn cầu của chúng tôi (tích lũy theo định nghĩa của Coca‑Cola)865.0001.200.0001.700.000

* Việc tính toán tiến độ phát triển mục tiêu “drink in your hand” của chúng tôi đã được kiểm tra nội bộ , sử dụng phương pháp luận khoa học và kỹ thuật có liên quan và đã được phê duyệt, tuy nhiên các phương pháp này vẫn đang được phát triển. Chúng tôi hoạt động để đơn giản hóa hệ thống đo lường và thu thập dữ liệu, và dự kiến trong tương lai các dữ liệu thu thập bên ngoài sẽ được một bên thứ ba độc lập xác minh. Vào thời điểm đó, chúng tôi cũng sẽ xem lại ước tính trong năm 2015 của mình để đảm bảo tính chính xác, bên cạnh đó chúng tôi sẽ tạo ra bản cập nhật hoặc có những điều chỉnh cần thiết (nếu có thể) để lập báo cáo công khai.

Theo dõi tiến độ của chúng tôi tại http://www.coca-colacompany.com/stories/2016-tracking-our-progress

CÔNG TY COCA-COLA