Mirë se erdhe në politikën e privatësisë së konsumatorit të Coca‑Cola (Politika e privatësisë).

Kompania Coca‑Cola dhe partnerët e saj (Coca‑Cola ose ne) e marrim seriozisht të drejtën tënde të privatësisë.  Ne e vlerësojmë që na beson informacionet e tua personale dhe respektimi i privatësisë tënde qëndron në thelb të ndërveprimit tonë me ty.

Mënyra si e përdor Coca‑Cola informacionin personal, udhëhiqet nga këto parime:

 • Transparencë
 • Respekt
 • Besim
 • Drejtësi

Data kur hyn në fuqi:  [public posting date], 2023

Kjo politikë privatësie përshkruan informacionin personal që mbledh Coca‑Cola nga ose për përdoruesit e faqes së internetit, aplikacionet për telefona (Aplikacionet), miniaplikacionet dhe shërbime të tjera në rrjet dhe jashtë tij, përmes së cilave vepron Coca‑Cola (Shërbimet) dhe se si e përdorim dhe e mbrojmë informacionin personal.  Kjo politikë privatësie shpjegon edhe zgjedhjet që duhet të bëjnë përdoruesit për informacionin e tyre personal.   

Me informacion personal në këtë politikë privatësie, nënkuptojmë informacion që identifikon ose mund të identifikojë një qenie njerëzore.  Informacioni personal përfshin identifikues të drejtpërdrejtë (si emri) ose të tërthortë (si numri i identifikues i kompjuterit, i pajisjes celulare ose adresa IP).  Kur themi ti ose përdoruesi, nënkuptojmë atë që përdor shërbimet.  Kur themi kontrolluesi, nënkuptojmë atë që përcakton se ç'lloj informacioni mblidhet nga ty ose rreth teje dhe si përdoret e mbrohet ky informacion personal.   

Mënyra se si e mbledhim, e përdorim dhe e mbrojmë informacionin tënd personal, varet nga ligjet e vendeve ku veprojmë.  Kjo do të thotë se në vende të ndryshme mund të kemi praktika të ndryshme.  Për më shumë informacion, shiko Të drejtat e privatësisë dhe zgjedhjet [seksionin shto lidhje të përcaktuar te TË DREJTAT E PRIVATËSISË DHE ZGJEDHJET PËR JURIDIKSIONE SPECIFIKE], që ka përshkrime shtesë të të drejtave të tua, detyrimet tona në disa vende specifike dhe se kë të kontaktosh.  

NËSE KE NDONJË PYETJE SE SI I PËRDOR COCA-COLA INFORMACIONET E TUA PERSONALE, KONTAKTO PRIVACY@COCA-COLA.COM.

 

ÇFARË KA NË KËTË POLITIKË PRIVATËSIE?

Kjo politikë privatësie ndahet në seksionet e mëposhtme:

1. KUR ZBATOHET KJO POLITIKË PRIVATËSIE?

Kjo politikë privatësie është postuar dhe ka hyrë në fuqi për përdoruesit e rinj më [data e postimit publik], 2023.   

Versionet e mëparshme të politikave të privatësisë së Coca‑Cola zbatohen deri më [data e postimit publik + 10 ditë] 

dhe jepen sipas kërkesave nga Privacy@coca-cola.com.

2. KU ZBATOHET KJO POLITIKË PRIVATËSIE?

Politika e privatësisë zbatohet për informacionin personal të përdoruesve të shërbimeve, ku është postuar ose lidhur politika e privatësisë, apo në rastet kur politika e privatësisë citohet nga shërbimet ose kur Coca‑Cola të kërkon ta pranosh.   Kjo politikë privatësie mbulon edhe informacionin personal që ne mbledhim nga konsumatorët që na kontaktojnë me email, telefon dhe offline, si takimet kokë më kokë.

Kjo politikë privatësie mund të zbatohet edhe për informacion personal që na është dhënë nga konsumatorë, që lidhen me ne përmes medieve sociale.  Na kontakto në Privacy@coca-cola.com nëse ke pyetje se si zbatohet politika e privatësisë mbi informacione specifik personale, që lidhen me mediet sociale. 

Kjo politikë privatësie nuk zbatohet në faqe interneti dhe shërbime të tjera online që ofrohen prej organizatash të tjera.  Çdo faqe interneti dhe shërbimesh ndjek politikat e saj të privatësisë dhe jo këtë politikë privatësie.  Sigurohu që t'i kontrollosh edhe ato politika privatësie, në mënyrë që të dish si përdoren informacionet e tua.

3. Ç'LLOJE INFORMACIONESH PERSONALE MBLEDH COCA-COLA DHE PSE?

a. Informacionin që ti zgjedh të na japësh

Ne mbledhim informacionin personal që ti zgjedh të na japësh.  

Informacioni personal që ti zgjedh të na japësh, përfshin zakonisht llojet e mëposhtme të informacionit personal.  Lexo më poshtë për të mësuar më shumë për kategoritë e informacionit personal që mbledh Coca‑Cola dhe arsyet pse i mbledh:

Informacion kontakti dhe llogarie

Coca‑Cola të kërkon emrin dhe mbiemrin, adresën e emailit, numrin e telefonit dhe datën e lindjes për të krijuar një llogari të shërbimeve.  Ne mund të marrim edhe emrin e përdoruesit e fjalëkalimin, moshën, adresën postare, një mjet identifikimi të lëshuar nga qeveria dhe informacione të ngjashme kontakti.

 • Për të mbajtur llogarinë tënde online, nëse zgjedh ta kesh një të tillë

 • Për të verifikuar identitetin dhe aftësinë për disa Shërbime

 • Për të personalizuar përvojën tënde të Shërbimeve

 • Për të hyrë në produkte ekskluzive, oferta dhe mundësi të tjera

 • Për të administruar lotari, konkurse, promocione të tjera ose programe të besnikërisë së klientit 

 • Për të bërë blerje e për të postuar produkte 

 • Për të dërguar informacione që mendojmë se të interesojnë, të cilat ndonjëherë personalizohen, bazuar në informacionin e llogarisë tënde

 • Për të kërkuar raportimet e tua, si anketimet për produkte të reja

 • Për t'iu përgjigjur pyetjeve të tua dhe për të të ofruar shërbim ndaj klientit

 • Për kërkim dhe zhvillim

 • Kur merr pjesë në takime kokë më kokë, si mbrëmjet e financuara apo të organizuara nga Coca‑Cola ose kur shpërndajmë mostra produktesh

Përmbajtje e prodhuar nga përdoruesit (UGC) 

Coca‑Cola mbledh postimet, komentet, qëndrimet, regjistrimet zanore, fotot dhe videot që ti zgjedh të postosh përmes shërbimeve

 • Për të monitoruar komunitetet online 

 • Për të regjistruar e vepruar ndaj komenteve dhe qëndrimeve të tua, në anketime, në pyetësorë për shërbimin e klientit dhe tekste të tjera joanketuese

 • Për të administruar pjesëmarrjen tënde në promocione që përfshijnë dërgimin e UGC

 • Për të mbledhur foto të përdoruesve, në lidhje me pjesëmarrjen në promocione specifike dhe shërbime të tjera

Informacione të lidhura me një llogari në platformën e medieve sociale

Kur lidhesh ose hyn te Shërbimet përmes llogarisë së medias sociale, si Meta dhe Twitter, ne mbledhim informacionin personal të lejuar nga platforma e medias sociale dhe ato që na lejohen nga llogaria joter, si fotoja e profilit, emaili, pëlqimet, interesat, miqtë, ndjekësit ose lista të ngjashme.

 • Për të personalizuar përvojën tënde të shërbimeve

 • Për t'iu përgjigjur komenteve dhe kërkesave të tua të postuara në platformën e medias sociale dhe për të analizuar komunikimet (si tweet-et ose postimet) me ose për Coca‑Cola dhe për të kuptuar më mirë se si e shohin konsumatorët Coca‑Cola

(Nëse më vonë vendos që nuk do të na japësh informacione nga llogaria e medias sociale, rregullo cilësimet e privatësisë në llogarinë e medias sociale.)

Të dhënat e vendndodhjes

Vendndodhja e saktë gjeografike (GPS), kur lejohet përmes sistemit operativ të pajisjeve celuare

Vendndodhja e përafërt nga një adresë IP ose lidhje me WiFi, Bluetooth ose shërbim rrjeti pa tel, që mblidhet automatikisht kur përdor Shërbimet

 • Për të personalizuar përvojën tënde të Shërbimeve

 • Për të të njoftuar kur pranë teje ka produkte, promocione ose ngjarje apo për të lejuar përdorues të tjerë të shohin vendndodhjen tënde, kur ti zgjedh t'i lejosh

 • Për të dërguar reklama me përkatësi gjeografike

Të tjera Informacione personale që ndahen përmes shërbimeve

 • Për të administruar komunitetet online 

 • Për të menaxhuar promocionet dhe të tjera veçori të shërbimeve që të mundësojnë të ndash informacionin personal

 • Për të mbledhur foto përdoruesish në lidhje me pjesëmarrjen në promocione specifike dhe shërbime të tjera, si frigoriferët inteligjentë Coca‑Cola

b.  Informacione për përdorimin e aplikacioneve tona

Kur shkarkon ose instalon një prej aplikacioneve tona, informacioni që mbledhim varet nga sistemi operativ dhe lejet e pajisjes tënde celulare.  Që të funksionojnë, aplikacionet tona kanë nevojë të përdorin disa veçori dhe të dhëna nga pajisja jote celulare.  Për shembull, nëse do që aplikacioni online të funksionojë pa shkëputje, duhet të mbledhim e të lidhim informacion nga shfletuesi yt i internetit.

Për të mësuar më shumë për informacionin specifik të mbledhur nga një aplikacion, kontrollo cilësimet e pajisjes tënde ose lexo informacionin për lejet që gjendet në platformën specifike (p.sh., Google Play dhe App Store), nga ku ke shkarkuar aplikacionin.  Disa aplikacione të lejojnë të kontrollosh apo të ndryshosh statusin për mbledhjen e disa të dhënave përmes cilësimeve të aplikacionit.  Nëse ndryshon cilësimet, disa veçori të aplikacionit mund të mos funksionojnë siç duhet.  

Për të ndaluar mbledhjen e gjithë informacionit përmes një aplikacioni, çinstaloje aplikacionin.

c.  Informacion i mbledhur automatikisht kur përdor shërbimet

Ne mbledhim automatikisht disa informacione nga dhe për përdorimin e Shërbimeve, prej kompjuterëve dhe pajisjeve celulare të përdoruesve.  Sipas disa ligjeve, disa prej informacione të mbledhura automatikisht konsiderohen personale.  Ky informacion mblidhet automatikisht duke përdorur cookies, pixel, sinjalizues uebi dhe teknologji të ngjashme të mbledhjes së të dhënave (teknologjia e mbledhjes së të dhënave).  

Informacioni që mbledhim automatikisht përfshin:

 • Informacion për kompjuterin ose pajisjen tënde celulare, si lloji i pajisjes, numri i identifikimit, lloji i shfletuesit, përftuesi i shërbimit të internetit, rrjeti celular dhe sistemi operativ

 • adresë IP dhe vendndodhje të gjerë gjeografike (p.sh., vendin ose vendndodhjen deri në nivel qyteti) 

 • se si ndërvepron një kompjuter ose pajisje celulare me shërbimet, përfshirë edhe datën e orën kur ka hyrë në shërbime, kërkesat dhe rezultatet e kërkimit, shtypjet e mausit dhe lëvizjet, faqe specifike interneti ku ke hyrë, lidhjet e klikuara dhe videot e para

 • matjet e trafikut dhe përdorimi

 • të dhëna për faqe të palëve të treta ose shërbime ku është hyrë para ndërveprimit me shërbimet, që përdoret për t'i bërë reklamat më të përshtatshme për përdoruesit

 • Ndërveprime për marketingun, si kur hapet një email i Coca‑Cola

d.  Informacion i mbledhur nga palë të treta

Herë pas here, ne marrim informacion personal nga palë të treta që i përdorim për të mësuar më shumë rreth përdoruesve tanë, për të personalizuar përvojën  dhe për të promovuar e përmirësuar shërbimet.

Llojet e informacionit personal që marrim nga palë të treta janë:

 • Informacion personal që lidhet me blerjet.  Blerjet që paguhen me kartë përpunohen nga palë të treta që përpunojnë pagesat. Coca‑Cola nuk ka qasje te numrat e plotë të llogarive bankare, numrat e kartave të kreditit apo të kartave të debitit. 

 • Informacion personal që mundësohet në formë tregtare nga përftuesit e shërbimeve të marketingut ose që mblidhet nga partnerët e marketingut përmes fushatave e eventeve, që përdoren për të ndihmuar në identifikimin e individëve që mund të jenë të interesuar të mësojnë më shumë për Coca‑Cola dhe të shtojnë informacionin personal që tashmë e kemi

 • Informacion personal që e marrim nga partnerë reklamues që janë palë të treta, që na ndihmojnë të sigurojmë reklamim më të përshtatshëm 

 • Informacion personal që ndahet me Coca‑Cola nga partnerë që mbushin shishe

 • Informacion personal nga burime publike

 • Informacion personal nga zbatimi i ligjit dhe autoritete të tjera qeverisjeje (po vetëm në raste të rralla)

Ne mund të ndërthurim informacione që Coca‑Cola ka rreth teje me të dhëna nga burime të dhënash të palëve të treta. Ne kërkojmë që çdo palë e tretë përftuese e të dhënave të konfirmojë që ndarja e informacioneve të tyre personale me Coca‑Cola është transparente me konsumatorët dhe e ligjshme.

e.  Informacione të tjera të mbledhura me miratimin tënd

Mund të të kërkojmë miratim për të mbledhur lloje specifike informacioni personal, që të mund të marrësh pjesë në veprimtari të reja, për përmbajtje ekskluzive ose për të testuar tipare të reja.  Sipas disa ligjeve të privatësisë, Coca‑Cola duhet të marrë leje para se të mbledhë e të përdorë informacion personal.  Shiko seksionin 9 për detaje.

4. SI E PËRDOR COCA-COLA INFORMACIONIN PERSONAL?

Coca‑Cola e përdor informacionin personal për të ofruar dhe përmirësuar shërbimet, për të menaxhuar biznesin, për të mbrojtur përdoruesit dhe për të zbatuar të drejtat tona ligjore.

Ne e përdorim informacionin personal për të ofruar, personalizuar dhe përmirësuar shërbimet (në çdo rast, siç e lejon ligji në fuqi), ku përfshihet:

 • krijimi dhe përditësimi i llogarive të përdoruesve dhe përmbushja e kërkesave të përdoruesve

 • mbledhja e informacioneve personale të konsumatorëve në një bazë të dhënash, të menaxhuar nga një palë e tretë për ne dhe bashkëngjitjen e informacionit të marrë nga palë të treta

 • dërgimi i komunikimit me qëllime marketingu dhe jo marketingu ndaj përdoruesve

 • mundësimi i komunikimit mes përdoruesve, si komuniteti online

 • synimi i reklamave (që ndonjëherë i referohemi si reklama të personalizuara ose mbi bazë interesi) bazuar në informacionin që vjen nga veprimtaria online e një përdoruesi, si vizitimi i faqeve të internetit që përmbajnë reklama të partnerëve tanë të reklamimit ose cookies, disa prej të cilave bazohen në vendndodhjen gjeografike.  

 • shtimi i dijeve mbi përdoruesit tanë, që t'u rekomandojmë përmbajtje që mendojmë se u intereson secilit përdorues

 • administrimi i promocioneve dhe programeve të besnikërisë 

 • shërbimi ndaj klientit 

 • analizimi si ndërveprojnë përdoruesit me shërbimet dhe si shkojnë veprimtaritë, që të zhvillojmë veçori të reja dhe përmbajtje brenda pritshmërive të konsumatorëve tanë

 • përmirësimi i shërbimeve dhe i përvojës së përdoruesit me to

 • analizimi i të dhënave, kërkim, zhvillim produkti dhe të mësuarit automatik të makinerive, që na mundësojnë të kuptojmë më mirë konsumatorët tanë, për t'iu ofruar risi

 • monitorimi dhe testimi i shërbimeve, përfshirë edhe problemet operacionale

 • krijimi i të dhënave anonime, që nuk janë subjekt i kësaj politike privatësie, që përdoren për përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve të Coca‑Cola dhe me qëllime të ngjashme biznesi, siç e lejon kontrata dhe ligji

 • zbulimi  dhe mbrojtja kundër mashtrimeve, abuzimeve dhe përdorimin e paautorizuar të shërbimeve

 • menaxhimi i rrezikut dhe qëllime të ngjashme administrative, si monitorimi dhe zbatimi i pajtueshmërisë së marrëveshjes me përdoruesin apo pajtime të tjera me ligjet që lidhen me Coca‑Cola 

5. A PËRDOR COCA-COLA COOKIES DHE TEKNOLOGJI TË TJERA TË MBLEDHJES SË TË DHËNAVE?

Ne përdorim cookies dhe teknologji të tjera të mbledhjes së të dhënave për të të identifikuar ty dhe/ose pajisjet e tua kur përdor shërbimet dhe mbledhim informacion personal rreth teje.   

Disa faqe interneti që janë pjesë e shërbimeve kanë njoftime specifike për cookies dhe teknologji të tjera të mbledhjes së të dhënave që zbatohen për faqe dhe konsumatorë të veçantë.  Nëse viziton një faqe të Coca‑Cola me njoftime për cookies, atëherë zbatohet ai njoftim për cookies që ka nxjerrë faqja.

Çfarë janë cookies?

Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që dërgohen ose hyjnë nga shfletuesi yt i internetit ose nga pajisja jote kompjuterike. Një cookie zakonisht përmban emrin e domenit (vendndodhja në internet) prej nga është krijuar, "kohëzgjatjen" (p.sh., kur skadon) dhe një numër unik të gjeneruar rastësisht apo identifikues të ngjashëm. Cookies mund të përmbajë edhe informacion për kompjuterin ose pajisjen tënde, si cilësimet, historikun e shfletimit dhe veprimtari të kryera gjatë përdorimit të shërbimeve.

Coca‑Cola përdor edhe "pixel" (që ndonjëherë quhen sinjalizues uebi). Pixel janë imazhe transparente që mund të mbledhin informacione rreth hapjes së emaileve dhe përdorimit të faqeve të internetit në kohë.

Cookies që Coca‑Cola i vendos te shërbimet quhen cookies të palës së parë. Cookies e vendosura te shërbimet nga palë të tjera quhen cookies të palëve të treta. Cookies e palëve të treta mundësojnë veçori ose funksione rreth shërbimeve, si automatizimi i analizave dhe marketingut. Palët që vendosin cookies, të palëve të treta mund ta identifikojnë pajisjen tënde, si kur e përdor për të hyrë te shërbimet, ashtu edhe kur e përdor për të vizituar faqe të tjera të caktuara.  Për të mësuar më shumë për cookies, vizito www.allaboutcookies.org.

Disa shfletues interneti (përfshirë Safari, Internet Explorer, Firefox dhe Chrome) kanë një veçori të tipit “Mos gjurmo” (DNT) që i sinjalizon faqet e internetit se përdoruesi nuk dëshiron t'i gjurmohet veprimtaria ose sjellja e vet online.  Nëse një faqe interneti që i përgjigjet një sinjali të caktuar DNT e merr këtë sinjal, shfletuesi i bllokon asaj faqeje mbledhjen e disa informacioneve nga memoria specifike e shfletuesit. Jo të gjithë shfletuesit kanë opsione DNT dhe sinjalet DNT nuk janë njehsuar ende. Për këtë arsye, shumë operatorë faqesh interneti, përfshirë edhe Coca‑Cola, nuk u përgjigjen ende sinjaleve DNT.

Pse përdor Coca‑Cola cookies dhe teknologji të tjera për mbledhjen e të dhënave?

Disa cookies janë të domosdoshme për funksionimin e shërbimeve. Cookies të tjera na ndihmojnë të gjurmojmë interesat e përdoruesve për reklama të synuara dhe për të rritur përvojën e shërbimeve.

Llojet e cookies që përdoren përmes shërbimeve dhe arsyet e përdorimit të tyre gjenden më poshtë:

 • Cookies tepër të nevojshme që nevojiten për funksionimin e shërbimeve.

 • Cookies mbarëvajtjeje apo analizash që mbledhin informacion për mënyrën e përdorimit të shërbimeve, që të analizojmë e t'i përmirësojmë shërbimet. Cookies e mbarëvajtjes e të analizave zakonisht mbeten në kompjuterin tënd pasi mbyll shfletuesin, derisa t'i fshish.

 • Cookies e reklamimit përdoren që t'i bëjnë mesazhet reklamuese më të përshtatshme për ty, duke na ndihmuar të shfaqim reklama, bazuar në interesat që shfaq, të parandalojmë shfaqjen e shpeshtë të së njëjtës reklamë dhe për t'u siguruar që reklamuesve t'u shfaqen reklamat siç duhen.

 • Cookies e rrjeteve sociale u mundësojnë përdoruesve të ndërveprojnë më lehtësisht me platformat e medieve sociale. Ne nuk i kontrollojmë cookies e medieve sociale dhe ato nuk na e lejojnë qasjen në profilin tënd të medieve sociale pa lejen tënde. Referoju politikës së privatësisë së medias sociale përkatëse për informacion mbi cookies e përdorura.  

Teknologjia e mbledhjes së të dhënave i mundëson Coca‑Cola të monitorojë modelet e trafikut nga një faqe në tjetrën, të çojë ose të komunikojë me cookies, të kuptojë nëse përdoruesit vizitojnë shërbimet pasi shohin reklamat tona online të shfaqura në faqe interneti të palëve të treta, të përmirësojë mbarëvajtjen e shërbimeve dhe për të matur arritjet e fushatave tona të marketingut.  Politika e cookies të Coca‑Cola (të mundshme në disa juridiksione) përshkruajnë përdorimin e teknologjisë së mbledhjes së të dhënave të Coca‑Cola.   

Aty ku lejohet nga ligji në fuqi, shërbimet përdorin Google Analytics për reklamim të synuar (gjë që Google ndonjëherë i referohet si ‘rimarketing’).  Google përdor cookies që e dallojnë kur konsumatorët vizitojnë faqe të ndryshme.  Të dhënat e mbledhura përmes cookies të Google, e ndihmojnë Coca‑Cola të analizojë mënyrën e përdorimit të shërbimeve dhe, për disa shërbime dhe në disa juridiksione, për të personalizuar komunikimet e marketingut dhe reklamat digjitale.

Shërbimet përfshijnë në korniza edhe video nga YouTube (një kompani e Google).  Kjo do të thotë se, pasi shtyp butonin për të luajtur një video të YouTube përmes shërbimeve, vendoset një lidhje mes shërbimeve dhe serverave të YouTube.  Më pas, një lidhje HTML e ofruar nga YouTube futet në kodin e shërbimeve për të krijuar një kornizë ku luhet videoja. Videoja e ruajtur në serverat e YouTube luhet brenda kornizës te shërbimet.  Edhe YouTube merr informacione që e informojnë YouTube se ti aktualisht po përdor shërbimet: adresën tënde IP, informacionin e shfletuesit, sistemin operativ dhe cilësimet e pajisjes që përdor, URL-në e faqes aktuale të internetit, faqe interneti të vizituara më parë, nëse ke ndjekur një lidhje dhe videot që ke parë.  Nëse ke hyrë në llogarinë tënde YouTube, informacioni mund të lidhet me profilin tënd të përdoruesit YouTube. Këtë lidhje mund ta parandalosh duke dalë nga llogaria YouTube para se të përdorësh shërbimet dhe duke fshirë cookies përkatëse.

Për më shumë informacion se si e mbledh, e përdor dhe e ndan Google informacionin tënd, vizito politikën e privatësisë së Google.

Për më shumë informacion rreth mënyrës së përdorimit të cookies nga Google në reklamim, vizito faqen e reklamimit të Google.

Për të parandaluar përdorimin e të dhënave të tua nga Google Analytics, mund të instalosh shtojcën e shfletuesit "dil nga reklamat"  të Google.

Për të dalë nga reklamat në Google që synojnë interesat e tua, përdor cilësimet e Google Ads.

Nëse ndodhesh në Zonën Ekonomike Evropiane, në Zvicër ose në Britaninë e Madhe, ki parasysh se, nëse lejon cookies e Google në qendrën e preferencave të privatësisë të Coca‑Cola, informacioni i prodhuar nga këto cookies mbi përdorimin e shërbimeve, transmetohet dhe ruhet nga Google në serverat e Shteteve të Bashkuara. Coca‑Cola ka përdorur mjete teknologjike, përfshirë edhe mjetin e anonimizimit të IP-së së Google, për të përjashtuar pjesën e fundit të adresës tënde IP, para se të dhënat të transferohen nga Google në Shtetet e Bashkuara, si edhe mjetet e Google për çaktivizimin e të dhënave që ndahen dhe sinjalet e Google e cilësimet e identitetit të përdoruesit të Google Analytics për disa vende.  Google nuk do ta lidhë adresën IP me të dhëna të tjera të ruajtura nga Google.   

Në raport me Coca‑Cola, Google do t'i përdorë të dhënat e përshkruara më sipër për të hartuar raporte që e ndihmojnë Coca‑Cola të veprojë e të ofrojë shërbimet.

Zgjedhja jote e cookies

Ti ke të drejtën të vendosësh për pranimin ose refuzimin e cookies.  Mund ta programosh shfletuesin që të refuzojë të gjitha cookies ose të specifikojë se kur vendoset një cookies. {Shumica e shfletuesve i pranojnë automatikisht cookies, por të lejojnë t'i çaktivizosh. Ki parasysh se disa veçori të shërbimeve mund të mos funksionojnë siç duhet pa cookies.)   

Siç u vërejt më sipër, Google ka zhvilluar një shtojcë shfletuesi që zgjedh të dalësh nga reklamat, nëse do t'i lësh jashtë cookies e përdorur për Google Analytics.  Shtojcën e shlektuesit tënd të internetit mund ta shkarkosh e ta instalosh këtu. Ti mund ta refuzosh përdorimin e këtyre cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tënd.

Disa juridiksione kanë politika të cookies, që ndahen nga dhe janë shtesë e kësaj politike privatësie, si edhe mjete për të menaxhuar cookies. Referoju seksionit 9 për detaje.

6. SI E NDAN COCA-COLA INFORMACIONIN PERSONAL??

Coca‑Cola e ndan informacionin personal me njerëz e biznese që ndihmojnë në funksionimin e shërbimeve dhe që punojnë për ne, si dhe kur na lejohet ose kërkohet ligjërisht që ta bëjmë këtë.  Ne ndajmë edhe informacion personal kur një përdorues kërkon që ta ndajmë.  Ne kërkojmë që marrësit e informacionit personal prej nesh, të pajtohen me këtë politikë privatësie, për sa kohë dhe deri kur përdoruesit të njoftohen se do të zbatohet një tjetër politikë privatësie ose komunikim. 

Coca‑Cola ndan informacion personal me kategoritë e mëposhtme të marrësve:

 • Këshillues profesionalë, si avokatë, llogaritarë, agjentë sigurimesh dhe specialistë të sigurisë së informacionit e mjekësisë ligjore

 • Shitës marketingu që ndihmojnë në promovimin e shërbimeve (si, përmes marketingut me email), të cilëve, herë pas here, u japim edhe informacione personale që kemi.  Për shembull, Meta merr dhe përdor disa të dhëna të lidhura me përdorimin e shërbimeve, që të na ndihmojë të dërgojmë reklama të personalizuara në platformën e saj dhe të vlerësojë efikasitetin e këtyre reklamave.  

 • Përftuesit e shërbimeve, që të mundësojnë kryerjen e shërbimeve për ne, përfshirë analizat e të dhënave, sigurinë e të dhënave, proceset e tregtisë elektronike, anketimet, kërkimet, administrimin e promocioneve, ofertat dhe programet e besnikërisë ose që të na ndihmojnë në mënyra të tjera me biznesin tonë.  Disa prej përftuesve të këtyre shërbimeve kanë përgjegjësi globale.

 • Përftuesit e magazinimit në Cloud

 • Blerës ose investues potencialë ose aktualë dhe këshilltarët e tyre profesionistë në lidhje me çdo shkrirje aktuale ose të propozuar, blerës apo investitorë në gjithë biznesin tonë apo në pjesë të tij. Ne do të bëjmë çmos për t'u siguruar që kushtet e kësaj politike privatësie do të zbatohen për informacionin personal pas shkëmbimit ose që përdoruesit të njoftohen paraprakisht për ndryshimet lidhur me përpunimin e informacionit personal

 • Filiale të Coca‑Cola-s dhe partnerë ambalazhimi

 • Organet kompetente të zbatimit të ligjit, rregullatorët qeverisës dhe gjykatat, kur besojmë se duhet dhënë informacion (i) në zbatim të ligjit, (ii) për të ushtruar, caktuar ose mbrojtur të drejtat ligjore ose (iii) për të mbrojtur interesin jetik të përdoruesve, partnerëve të biznesit, përftuesve të shërbimit ose palëve të tjera të treta 

 • Palë të tjera të treta me lejen tënde

Nëse ndajmë informacion personal, kërkojmë që marrësit ta përdorin informacionin personal në pajtim me këtë politikë privatësie, me konfidencialitetin dhe kërkesat tona të sigurisë.

7. SI E PËRDOR COCA-COLA INFORMACIONIN PERSONAL?

Coca‑Cola kujdeset për mbrojtjen dhe sigurinë e informacionit personal që na është besuar.  Ne përdorim një sërë masash që na ndihmojnë të mbrojmë informacionin personal, nga hyrja deri në përdorimin e paautorizuar.

Coca‑Cola përdor mbrojtje teknike, fizike dhe administrative me qëllim mbrojtjen e informacionit personal që përpunojmë. Masat tona të sigurisë janë hartuar që të ofrojnë një nivel të përshtatshëm sigurie ndaj rrezikut të përpunimit të informacionit tënd personal dhe përfshijnë (sipas rastit) masa për të garantuar në vazhdimësi konfidencialitet, integritet, mundësi dhe aftësi rimëkëmbëse të sistemeve të përpunimit dhe një procedurë për testime të rregullta, kontroll dhe vlerësim të efikasitetit të masave teknike dhe organizative për të garantuar sigurinë e përpunimit të informacionit personal.  Gjithsesi, Coca‑Cola nuk mund të eliminojë tërësisht rreziqet e sigurisë që lidhen me përpunimin e informacionit personal.   

Ti je përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së të dhënave të hyrjes në llogarinë tënde. Coca‑Cola do ta sigurojë qasjen në shërbime përmes të dhënave të hyrjes në llogarinë tënde, sipas autorizimit tënd. 

Coca‑Cola mund ta pezullojë plotësisht ose pjesërisht përdorimin nga ana jote të shërbimeve pa njoftim paraprak, nëse dyshojmë ose pikasim ndonjë shkelje të sigurisë.  Nëse beson se informacioni që i ke dhënë Coca‑Cola ose që llogaria jote nuk është më e sigurt, na njofto menjëherë në Privacy@coca-cola.com.

Nëse vërejmë ndonjë shkelje që prek sigurinë e informacionit tënd personal, do të të njoftojmë, siç kërkon ligji në fuqi. Kur e lejon ligji në fuqi, Coca‑Cola do të ta dërgojë këtë njoftim përmes emailit të lidhur me llogarinë tënde ose me ndonjë formë tjetër të lejua,r që lidhet me llogarinë tënde.

QASJA E PAAUTORIZUAR NË INFORMACIONIN PERSONAL DHE TE SHËRBIMET - PËRFSHIRË EDHE GËRVISHTJEN - NDALOHET DHE MUND TË ÇOJË NË NDJEKJE PENALE.

8. SA KOHË E RUAN COCA-COLA INFORMACIONIN PERSONAL?

Ne e ruajmë informacionin personal të përdoruesit për aq kohë llogaria e përdoruesit është aktive, ose për aq kohë sa nevojitet për qëllimet e përshkruara më lart.  Ne gjithashtu e ruajmë informacionin personal për sa kohë nevojitet për detyrimet ligjore, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zbatimin e marrëveshjeve tona.

Ne synojmë ta ruajmë informacionin tënd personal të saktë dhe të përditësuar.  Ne e konsiderojmë informacionin personal që mbajmë në kuadër të kësaj politike privatësie, në pajtim me politikën e ruajtjes së të dhënave.   Kur përcaktojmë periudhën e ruajtjes, marrim parasysh disa kritere, si lloji i produkteve dhe shërbimeve që kërkohen ose sigurohen nga ti, natyra dhe kohëzgjatja e marrëdhënies sonë me ty dhe periudhat e ruajtjes së detyrueshme sipas ligjit në fuqi.  Në fund të periudhës së caktuar të ruajtjes, ne e fshijmë ose e anonimizojmë informacionin personal ose, nëse nuk e fshijmë apo anonimizojmë dot, e veçojmë dhe e ruajmë në mënyrë të sigurt derisa të mundësohet fshirja dhe anonimizimi.   

Kur e anonimizojmë informacionin personal, nuk është më informacion personal. Ne i përdorim të dhënat e anonimizuara sipas ligjit dhe kontratave në fuqi..

9. ÇFARË ZGJEDHJESH KA PËR INFORMACIONIN PERSONAL?

Ti mund të zgjedhësh se si të trajtohet informacioni yt personal nga Coca‑Cola.  Ti mund të ushtrosh të drejtat e privatësisë, duke kontaktuar Coca‑Cola, siç përshkruhet në këtë seksion (9) ose duke përdorur mjete të ndryshme që ofron Coca‑Cola. Në disa raste, aftësia jote për të hyrë ose kontrolluar informacionin tënd personal kufizohet nga ligji në fuqi.

Preferencat e pajisjes celulare

Sistemet e celularëve dhe platformat e aplikacioneve (p.sh., Google Play, App Store) kanë cilësime për lejen për lloje specifike të dhënash dhe njoftimesh për pajisje celulare, si hyrjen te kontaktet, shërbimet e vendndodhjes gjeografike dhe njoftime nxitëse.  Ti mund të përdorësh cilësimet në aparatin tënd celular për të lejuar ose refuzuar mbledhjen e disa informacioneve dhe/ose njoftimeve nxitëse.  Disa aplikacione mund të kenë edhe cilësime që lejojnë ndryshimin e lejeve dhe të njoftimeve nxitëse.  Për disa aplikacione, ndryshimi i cilësimeve mund të bëjë që disa pjesë të aplikacioneve të mos funksionojnë siç duhet.

Mund ta ndërpresësh mbledhjen e gjithë informacionit nga një aplikacion, duke e çinstaluar atë.  Nëse e çinstalon aplikacionin, ki parasysh që të kontrollosh cilësimet e sistemit operativ për të konfirmuar që identifikuesi unik dhe të tjera veprimtari të lidhura me përdorimin e aplikacionit prej teje, të fshihen nga aparati yt celular.  

Tërheqja nga marrja e emaileve dhe mesazheve nga Coca‑Cola

Për të mos marrë më emaile promocionale nga Coca‑Cola, kliko lidhjen "Çregjistrohu" në fund të emailit.  Edhe pasi të tërhiqesh, mund të të dërgojmë komunikime jopromocionale, si faturat e blerjeve ose informacione administrative për llogarinë tënde.   

Përmes cilësimeve të llogarisë mund të ndryshosh preferencat e njoftimeve, si njoftimet nxitëse të një aplikacioni.   

Për të mos marrë më mesazhe promocionale (SMS ose MMS), dërgoji një përgjigje me mesazh Coca‑Cola, duke specifikuar që dëshiron të mos marrësh më mesazhe promocionale prej nesh.  Gjithashtu, mund të na e bësh të ditur edhe siç specifikohet në seksionin e mëposhtëm "Kontakto me ne".  Specifiko llojet e komunikimit që nuk dëshiron të marrësh më dhe numrin përkatës të telefonit, adresën dhe/ose adresën e emailit.  Nëse tërhiqesh nga marrja e mesazheve tona të marketingut, mund të dërgojmë gjithsesi mesazhe të rëndësishme administrative, si emaile lidhur me llogaritë apo blerjet e tua.

INFORMACIONET RRETH TË DREJTAVE TË PRIVATËSISË DHE ZGJEDHJET PËR VENDIT (Qarku  SPECIFIKE, GJENDEN NË FUND TË KËSAJ POLITIKE PRIVATËSIE.  JU NXISIM T'U REFEROHENI SEKSIONEVE PËRKATËSE.  

NËSE NDODHESH NË NJË VENDE ME LIGJE PRIVATËSIE QË TË OFROJNË TË DREJTA PRIVATËSIE TË PAPËRSHKRUARA NË KËTË POLITIKË PRIVATËSIE, NA KONTAKTO NË PRIVACY@COCA-COLA.COM. Ne i respektojmë të drejtat e tua të privatësisë dhe do të bëjmë çmos për t'i plotësuar kërkesat e tua.

10. SI E MBRON COCA-COLA PRIVATËSINË E FËMIJËVE?

Disa prej shërbimeve kanë kufizime të moshës, që do të thotë se mund të bëjmë pyetje për të të verifikuar moshën, para se të të lejojmë t'i përdorësh ato shërbime.   

Në pajtim me politikën tonë të marketingut të përgjegjshëm, Coca‑Cola nuk synon marketing të produkteve tek fëmijë nën moshën 13 vjeç.  Gjithashtu, ne nuk mbledhim informacion personal online nga fëmijët, përveçse kur lejohet nga ligji në fuqi.  Nëse mëson se një fëmijë na ka dhënë informacion personal pa miratimin e prindit apo në mënyrë të palejuar nga ligji në fuqi, kontakto me zyrën tonë për çështje të privatësisë në privacy@coca-cola.com Pasi të vihemi në dijeni për këtë gjë, do të ndërmarrin hapa për ta hequr informacionin personal të fëmijës, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

11. A E TRANSFERON COCA-COLA INFORMACIONIN PERSONAL NË SHTETE TË TJERA?

Coca‑Cola mund ta transferojë informacionin personal përtej kufijve, drejt secilit prej vendeve ku punojnë furnitorët dhe partnerët tanë. Këto vende të tjera mund të kenë ligje për mbrojtjen e të dhënave që janë të ndryshme nga (dhe, në disa raste, më pak mbrojtëse) se ligjet e vendit ku banon.  

Nëse informacioni yt personal kalon përtej kufijve prej nesh ose për llogarinë tonë, ne përdorim masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur informacionin tënd personal, në pajtim me këtë politikë privatësie dhe të ligjit në fuqi.  Masat e sigurisë përfshijnë pajtimin me klauzola standarde kontraktuale ose modele kontratash për transferimin e informacionit personal mes partnerëve të Coca‑Cola dhe mes furnitorëve e bashkëpunëtorëve tanë.  Nëse ka të tilla, këto kontrata kërkojnë nga filialet, furnitorët dhe partnerët tanë që të mbrojnë informacionin personal në pajtim me ligjet e privatësisë në fuqi.  

Për të kërkuar informacion në lidhje me pikat tona standarde të kontratave ose masa të tjera sigurie për transfertat përtej kufijve të informacioneve personale, kontakto me zyrën e privatësisë në privacy@coca-cola.com.

12. KUR NDRYSHON KJO POLITIKË PRIVATËSIE?

Ne mund ta përditësojmë herë pas here këtë politikë privatësie, në përputhje me zhvillimet ligjore, teknike ose të biznesit.  Versioni i fundit gjendet gjithmonë te shërbimet.

Kur ta përditësojmë këtë politikë privatësie, do të publikojmë versionin e përditësuar dhe do të ndryshojmë datën e hyrjes në fuqi më sipër.  Do të marrim gjithashtu masat e duhura për të të informuar paraprakisht mbi ndryshimet thelbësore që besojmë se prekin të drejtat e tua të privatësisë, që të kesh mundësinë të lexosh politikën e rishikuar të privatësisë, përpara se të hyjë në fuqi.  Nëse miratimi yt kërkohet nga ligjet e privatësisë në fuqi, do të marrim miratimin tënd për ndryshimet, përpara se politika e rishikuar e privatësisë të jetë e vlefshme për ty.  Kthehu herë pas here te kjo politikë privatësie, për t'u siguruar që të lexosh versionin e përditësuar.

13. TË DREJTAT E PRIVATËSISË DHE ZGJEDHJET PËR VENDE SPECIFIKE

Banorët e Afrikës së Jugut.  Informacioni personal që mbledhim nga ty nevojitet që të mund të hysh te shërbimet.  Mosdhënia e këtij informacioni personal mund të mos të të lejojë të hysh apo të përdorësh ndonjë apo të gjitha shërbimet.  Nën Dekretin 4 për Mbrojtjen e Informacionit Personal të vitit 2013 (POPIA), mbrohet edhe informacioni personal i personave juridikë; prandaj, në rast se aplikacionet ose faqet e internetit përdoren në llogari të një personi juridik, informacioni personal i atij personi juridik, duhet mbrojtur.

Marketingu i drejtpërdrejtë: Gjithë komunikimi elektronik i marketingut të drejtpërdrejtë do të të dërgohet (derisa të tërhiqesh), kur:

 • miraton të marrësh komunikime marketingu të drejtpërdrejtë në pajtim me POPIA; ose

 • e kemi marrë informacionin tënd personal në lidhje me çdo produkt apo shërbim që të kemi shitur, që të mund të komunikojmë me ty për të tjera produkte apo shërbime tonat.  Ti mund të zgjedhësh të tërhiqesh nga marrja e këtij komunikimi marketingu, duke përdorur lidhjen "çregjistrohu" ose duke na kontaktuar sipas informacionit të kontaktit që gjendet më poshtë.

Të drejtat e tua: Ti ke të drejtën të bësh kërkesat e mëposhtme për informacionin tënd personal:

 • të pyesësh nëse Coca‑Cola mban informacion personal për ty, pa pagesë

 • të kërkosh një regjistrim ose një përshkrim të informacionit tënd personal që Coca‑Cola mban, në pajtim me procesin e caktuar në manualin e PAIA-s, që gjendet në coca-cola.co.za 

 • të kërkosh që Coca‑Cola të përditësojë ose të korrigjojë informacionin tënd personal të pasaktë ose të paplotë

 • të kërkosh që Coca‑Cola të mos e përdorë më informacionin tënd personal, për çfarëdo arsye

 • të kundërshtosh përpunimin e informacionit tënd personal

 • të kërkosh që Coca‑Cola ta fshijë informacionin tënd personal

 • të kërkosh që Coca‑Cola të kufizojë përdorimin e informacionit tënd personal, ndarjen ose përpunimin në forma të tjera

 • të kërkosh që Coca‑Cola të të dërgojë një kopje të informacionit tënd personal ty ose një pale të tretë të zgjedhur nga ti.

Ne mund (dhe në disa raste jemi të detyruar që) të verifikojmë identitetin tënd, para se të trajtojmë kërkesën tënde për ushtrimin e të drejtave të tua të privatësisë.   

Si të na kontaktosh për të ushtruar të drejtat e privatësisë: Për të ushtruar të drejtat e tua të privatësisë, kontakto Coca‑Cola:

 • na dërgo një email në adresën e mëposhtme: CCSAINFO@COCA-COLA.COM

 • na telefono në 0860112526

 • shkruaj në adresën e mëposhtme postare: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198 drejtuar Ekipit ligjor.

Ke të drejtën të depozitosh një ankesë pranë organeve rregullatore të Informacionit (Afrika e Jugut) përmes emailit POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Detaje të tjera për përpunimin:  Ne mbledhim automatikisht edhe informacionin e mëposhtëm:

• Të dhëna për sjelljen: Informacioni i mbledhur nga kombinimi i kodit ID të pajisjes dhe proceset e sistemit mund të përdoren për të identifikuar tendencat dhe modelet e sjelljes, para se të të dërgojnë komunikim marketingu lidhur me proceset ku ke marrë pjesë, prej nga marketingu i drejtpërdrejtë sipas POPIA, varet prej marres së miratimit tënd paraprak.

• Të dhëna për pjesëmarrjen: Informacione personale që i përkasin pjesëmarrjes në një konkurs promocional, çmimeve, anketimit, promocioneve të fitores së çastit, garave dhe llojeve të tjera të promocionit (p.sh. lloji i promocionit, data dhe ora e pjesëmarrjes në promocion, rezultatet e pjesëmarrjes në promocion, informacioni i kërkuar për përmbushjen e çmimit).

• Informacion analitik: Ne mund të mbledhim të dhëna për t'i analizuar ose të përdorim mjete analizuese si Google Analytics, për të na ndihmuar të matim trafikun dhe tendencat e përdorimit për shërbimet që të kuptojmë më shumë për demografinë dhe sjelljet e përdoruesve.

Ne lejojmë edhe rrjete të reklamimit online nga palë të treta, kompani të medieve sociale dhe shërbime të tjera të palëve të treta që të mbledhin informacion mbi përdorimin e shërbimeve nga përdoruesi, që të mund të luajnë ose të shfaqin reklama te shërbimet dhe në të tjera pajisje që mund të përdorë përdoruesi

Shërbimet mund të përfshijnë veçori të medieve sociale, si butoni i pëlqimit të Meta, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter ose miniaplikacione të tjera. Këto kompani mediesh sociale mund ta identifikojnë përdoruesin dhe të mbledhin informacion për vizitat e tij te shërbimet dhe mund të vendosin një cookie ose të zbatojnë teknologji të tjera gjurmimi. Ndërveprimet e përdoruesit me ato veçori kontrollohen nga politikat e privatësisë së atyre kompanive, mbi të cilat ne nuk kemi kontroll. Ne shfaqim reklama të synuara për përdoruesit përmes platformave të medieve sociale, si Meta, Twitter, Google+ dhe të tjera, me miratimin paraprak të përdoruesit. Meta, Twitter, Google kanë programe reklamimi të bazuara te interesat, që na lejojnë t'ua drejtojmë reklamat përdoruesve që kanë treguar interes ndaj shërbimeve, ndërsa ata përdorues janë në platformën e medias sociale ose në grupe përdoruesish të tjerë, që kanë tipare të njëjta, si interesa në reklama të ngjashme dhe prej demografisë. Këto reklama kontrollohen nga politikat e privatësisë së atyre kompanive të medieve sociale.

Për disa prej Shërbimeve, ne përdorim mjete të palëve të treta për të monitoruar informacionin e përvojës së përdoruesit. Këto mjete mbledhin automatikisht informacionin e përdorimit, përfshirë shtypjet dhe lëvizjet e mausit, uljen e faqeve dhe çdo tekst të shtypur në formularët e faqeve të internetit. Informacioni i mbledhur nuk përfshin fjalëkalime, detaje pagese ose informacione të tjera personale sensitive. Ne e përdorim këtë informacion për analiza të faqes dhe për të përmirësuar përvojën e përdorimin e faqes. Ne nuk lejojmë që ky informacion të ndahet ose të përdoret nga palë të treta, për qëllimet e tyre.

Shitësit tanë të lidhur me reklamimin online dhe me email mund të përdorin etiketime pixel, sinjalizues uebi, skedarë GIF transparentë ose teknologji të tjera të ngjashme në lidhje me shërbimet, që të ndihmojnë në menaxhimin e fushatave tona të reklamave online dhe me email dhe rritjen e efikasitetit të këtyre fushatave. Për shembull, nëse një shitës ka vendosur një cookie unik në kompjuterin e një përdoruesi, shitësi mund të përdorë etiketime pixel, sinjalizues uebi, skedarë GIF transparentë ose teknologji të tjera për të identifikuar cookie-n, gjatë vizitës së përdoruesit te shërbimet dhe për të mësuar se cila nga reklamat tona online mund ta ketë sjellë përdoruesin te shërbimet, pastaj shitësi mund të na e japë këtë informacion shtesë, që ta përdorim. Këtë informacion shtesë që na jepet nga shitësit tanë, mund ta lidhim me të tjera informacione personale mbi përdoruesin, që i kemi mbledhur më parë.

Ne mund të përdorim kompani reklamimi të palëve të treta për të ofruar reklama për shërbimet. Këto kompani mund të përdorin informacion (pa përfshirë emrin e përdoruesit, adresën, adresën e emailit ose numrin e telefonit) për vizitat e përdoruesit te shërbimet, për të ofruar reklama mbi mallra dhe shërbime në interes të përdoruesit.

Ne mund të lidhim ose të ndërthurim veprimtaritë e përdoruesit dhe informacionin e mbledhur të përdoruesit përmes shërbimeve me informacionin që mbledhim automatikisht përmes teknologjive të gjurmimit. Kjo na mundëson t'i ofrojmë përdoruesit një përvojë personale, pavarësisht se si ndërvepron me ne përmes shërbimeve.

 • Banorët e Kenias 

Siç parashikohet për individët në Kenia, shërbimet nuk mbledhin, ruajnë ose lexojnë të dhënat e vendndodhjes përmes GPS, Wi-Fi ose triangulimit të rrjeteve Wi-Fi. Një kod ID anonim, i gjeneruar rastësisht nga një aplikacion mblidhet dhe përdoret për të identifikuar përafërsisht afërsinë e përdoruesit me pikat e shitjes dhe për të dërguar mesazhe promocionale specifike për vendndodhjen dhe zbritje të ofruara nga vendet pranë.

Agjencia e qasjes në informacionin publik, në rolin e saj si ent rregullator i Ligjit 25.326, është përgjegjëse për marrjen e ankesave dhe raportimet nga banorë të Argjentinës që besojnë se u janë shkelur të drejtat e privatësisë.

Zotëruesi i të drejtave personale mund të ushtrojë të drejtën e tij të qasjes me periudha kohore jo më pak se gjashtëmujore, veç kur shfaqet një interes legjitim, në pajtim me nenin 14, paragrafi 3 të Ligjit 25326.  

Palët e interesuara mund të ushtrojnë të drejtën e tyre të hyrjes, korrigjimit ose fshirjes, duke i dërguar një kërkesë: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentina- Drejtuar: Responsable de Bases de Datos.  

Individët duhet të bashkëngjisin një kopje të dokumentit kombëtar të identifikimit dhe përfaqësuesit ligjorë duhet të bashkëngjisin dokumentacionin që provon vlefshmërinë e përfaqësimit ligjor.  Secila kërkesë duhet të shpjegojë arsyen.  Coca‑Cola do t'i përgjigjet një kërkese për qasje brenda dhjetë (10) ditësh kalendarike dhe për të kërkuar ndreqje, përditësim apo fshirje të të dhënave personale, Coca‑Cola do të përgjigjet brenda pesë (5) ditësh pune.

Ndërsa informacioni yt personal ruhet përgjithësisht në një bazë qendrore të dhënash të konsumatorëve me vendndodhje në Australi, Coca‑Cola mund ta ruajë informacionin tënd personal në sistemet e partnerëve e furnitorëve në vende të tjera, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Zelandën e Re, në Singapor e të tjera, siç paraqitet nevoja herë pas here.

Ne u kërkojmë palëve të treta që ruajnë informacion personal që të pajtohen me ligjet australiane të privatësisë dhe me këtë politikë privatësie, si dhe që ta përdorin informacionin tënd personal për qëllimet për të cilat është dhënë.

Nëse dëshiron të hysh ose të korrigjosh informacionin personal ose nëse ke pyetje apo shqetësime në lidhje me këtë politikë privatësie, ose nëse je i shqetësuar se privatësia mund të të jetë shkelur, na kontakto me një prej mënyrave të mëposhtme: 

Email: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Telefonoji Qendrës së Informacionit të konsumatorëve në 1800 025 123 (brenda Australisë)
Me postë: Drejtuar: Zyrtarit për privatësinë
Coca Cola South Pacific Pty Limited. GPO Box 388. North Sydney, NSW 2059
Online: Përdor seksionin "Na kontakto" në www.coca-cola.com.au dhe specifiko që kërkesa jote lidhet me "privatësinë".

Ne do të të përgjigjemi sa më parë, po në çdo rast, brenda 30 ditësh nga marrja e kërkesës fillestare.

Nëse Coca‑Cola ka arsye të vlefshme që të mos e respektojë kërkesën tënde në lidhje me informacionin tënd personal, do të të japim një sqarim me shkrim dhe mekanizmat që mund të ndjekësh, nëse do të ankimosh refuzimin.

Kontrolluesi i informacionit tënd personal është:

Coca Cola South Pacific Pty Limited
Email: privacyofficerau@coca-cola.com
Telefon: Telefonoji Qendrës së Informacionit të konsumatorëve në 1800 025 123 (brenda Australisë)
Me postë: Drejtuar: Zyrtarit për privatësinë.
Coca Cola South Pacific Pty Limited. GPO Box 388. North Sydney, NSW 2059   

Organi rregullator i mbrojtjes së të dhënave është:

Office of the Australian Information Commissioner (Zyra e komisionerit australian për informacionin)
Me postë: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
Adresa: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000
Tel: 1300 363 992
Faks: 61 2 9284 9666
Email: foi@oaic.gov.au
Faqja e internetit: https://www.oaic.gov.au/

Të drejtat e tua të privatësisë sipas LGPD përshkruhen në https://privacidade.cocacola.com.br/#direitos.

Për të ushtruar të drejtat e tua të privatësisë,

 • Me postë në Praia de Botafogo, 374, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Kodi postar:  22.250-907, drejtuar: Flavio Mattos dos Santos

Kontrolluesi i informacionit tënd personal është Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Organi rregullator i mbrojtjes së të dhënave është Autoridade Nacional de Proteção de Dados,  https://www.gov.br/anpd/pt-br.

Për faqet drejtuar banorëve të Brazilit, Coca‑Cola ka një politikë cookies të ndarë nga kjo politikë privatësie.  Kontrollo faqen përkatëse të Coca‑Cola-s.

Banorët e Kalifornisë Ky njoftim privatësie i Kalifornisë (Njoftimi i privatësisë së Kalifornisë) zbatohet për përpunimin e informacionit personal nga ana e Coca‑Cola-s për banorët e Shteteve të Bashkuara. Shteti i Kalifornisë (Konsumatorët e Kalifornisë) siç kërkohet nga Ligji i privatësisë, 2018, me gjithë ndryshimet (CCPA).

Nëse je konsumator i Kalifornisë, ky njoftim privatësie i Kalifornisë është hartuar për të të ndihmuar që të kuptosh kategoritë e informacionit personal që mbledhim rreth teje, ku e marrim atë informacion personal, pse e përpunojmë, me kë e ndajmë dhe të drejtat që ke për të njohur dhe kontrolluar informacionin tënd personal.  Nëse ky njoftim privatësie i Kalifornisë bie ndesh me dispozita të tjera në politikën e privatësisë, atëherë ky njoftim privatësie i Kalifornisë kontrollon përpunimin e informacionit personal të konsumatorëve të Kalifornisë.  Ky njoftim privatësie i Kalifornisë nuk zbatohet për punonjësit, kontraktuesit, punonjësit e kontraktuar apo aplikuesit për punë te Coca‑Cola.  

Njoftim për mbledhjen

Për qëllimet e CCPA, Coca‑Cola vepron përgjithësisht si "biznes" në lidhje me informacionin tënd personal.  Biznesi është i ngjashëm me kontrolluesin e të dhënave, që do të thotë se Coca‑Cola përcakton si dhe pse përpunohet informacioni personal që mbledh Coca‑Cola nga dhe rreth teje.   

Ky njoftim për mbledhjen e informacionit personal përshkruan praktikat tona të mbledhjes së informacionit personal, kur veprojmë si "biznes", përfshirë edhe një listë kategorish të informacionit personal që mbledhim, qëllimin pse e mbledhim informacionin personal dhe burimet prej nga e mbledhim atë.

Edhe pse e kemi shpjeguar më sipër në këtë politikë privatësie se ç'lloj informacioni personal mbledhim dhe pse, CCPA kërkon që të bëjmë disa deklarata, duke përdorur kategoritë e informacionit personal që është përdorur në përkufizimin e informacionit personal në CCPA.    

Kategoria: Identifikuesit
Burimi: Direkt nga ti
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve të reklamimit e marketingut
Palët e treta: Ofruesit e shërbimeve, përshirë shitësit e marketingut, filialet dhe partnerët ambalazhues, palë të treta të tjera

Kategoria: Kategori të informacionit personal të renditura në statutin e Regjistrit të Konsumatorëve të Kalifornisë (Kodi Civil i Kalifornisë § 1798.80(e))
Burimi: Direkt nga ti
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve të reklamimit e marketingut
Palët e treta: Ofruesit e shërbimeve, përshirë shitësit e marketingut, filialet dhe partnerët ambalazhues, palë të treta të tjera

Kategoria: Karakteristika klasifikimi të mbrojtur sipas ligjit të Kalifornisë ose ligjit federal
Burimi: Direkt nga ti
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve të reklamimit e marketingut
Palët e treta: Ofruesit e shërbimeve, përshirë shitësit e marketingut, filialet dhe partnerët ambalazhues, palë të treta të tjera

Kategoria: Informacion tregtar
Burimi: Direkt nga ti
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve Palët e treta: Ofruesit e shërbimeve, përshirë shitësit e marketingut, filialet dhe partnerët ambalazhues, palë të treta të tjera

Kategoria: Informacion biometrik, që është informacion për karakteristikat e tua fiziologjike, biologjike apo të sjelljes
Burimi: Coca‑Cola nuk e mbledh këtë informacion para datës së hyrjes në fuqi
Qëllimi: Coca‑Cola nuk e mbledh këtë informacion para datës së hyrjes në fuqi
Palët e treta: Coca‑Cola nuk e mbledh këtë informacion para datës së hyrjes në fuqi

Kategoria: Interneti ose veprimtari të tjera të rrjeteve elektronike
Burimi: Direkt nga ti, të mbledhura automatikisht kur përdor shërbimet
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve
Palët e treta: Ofruesit e shërbimeve, përshirë shitësit e marketingut, filialet dhe partnerët ambalazhues, palë të treta të tjera

Kategoria: Të dhëna të vendndodhjes gjeografike
Burimi: Direkt nga ti, të mbledhura automatikisht kur përdor shërbimet
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve
Palët e treta: Ofruesit e shërbimit, Palë të treta të tjera

Kategoria: Informacione zanore, elektronike, pamore ose të ngjashme
Burimi: Direkt nga ti
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve
Palët e treta: Përftuesit e shërbimit

Kategoria: Informacion profesional ose në lidhje me punësimin
Burimi: Direkt nga ti, nga palë të treta
Qëllimi: Kryerja e shërbimeve të reklamimit e marketingut
Palët e treta: Përftuesit e shërbimeve, përshirë shitësit e marketingut, filialet dhe partnerët ambalazhues, Palë të treta të tjera

Kategoria: Konkluzione të nxjerra nga kategori të tjera, për të krijuar një profil për një konsumator të Kalifornisë 
Burimi: Coca‑Cola
Qëllimi: Reklama dhe marketing
Palët e treta: Ofruesit e shërbimeve, përshirë shitësit e marketingut, filialet dhe partnerët ambalazhues, palë të treta të tjera

Kur mbledhim informacion për vendndodhjen e saktë gjeografike, për qëllime të kryerjes së një shërbimi që ke kërkuar, konsiderohet që të dhënat e mbledhura janë "të ndjeshme", sipas ligjit të Kalifornisë. Përdorimi që i bëjmë këtyre të dhënave për kryerjen e një shërbimi që ke kërkuar, përkon me qëllimet e lejuara të biznesit në Kodin Civil të Kalifornisë § 1798.100 et seq. dhe me rregullatorët zbatuese.

Në momentin që ia japim informacionin personal palëve të treta, ne nuk kemi dijeni nëse kemi shitur apo kemi ndarë informacion me persona nën 16 vjeç.

Të drejtat e tua të privatësisë si konsumator në Kaliforni

CCPA u ofron konsumatorëve të Kalifornisë të drejta kyçe privatësie, si më poshtë:

 • E drejta e qasjes në informacion: Ti ke të drejtën të kërkosh qasje në informacionin personal të mbledhur rreth teje dhe të informohesh në lidhje me burimin e atij informacioni, qëllimet për të cilat i mbledhim dhe palët e treta dhe ofruesit e shërbimit, me të cilët e ndajmë.

 • E drejta për të kërkuar fshirjen: Ti ke të drejtën të kërkosh që të fshijmë disa informacione personale që kemi mbledhur për ty.

 • E drejta për të korrigjuar: Ti ke të drejtën të korrigjosh informacionet e pasakta personale rreth teje. Ki parasysh që kërkesat për korrigjime janë subjekt i disa kufizimeve dhe në disa rrethana mund të zgjedhim ta fshijmë në vend që ta korrigjojmë informacionin tënd personal.

 • E drejta për t'u tërhequr nga shitja e informacionit personal palëve të treta:  Përcjellja e informacionit tënd personal palëve të treta reklamuese dhe ofruesve të analizave, mund të konsiderohet si shitje sipas disa ligjeve shtetërore dhe, në Kaliforni mund të konsiderohet edhe si "ndarje" (që është termi i përdorur për t'iu referuar ndarjes së informacionit për qëllime reklamimi). Për sa kohë që përdorimi nga ana jonë konsiderohet si shitje ose ndarje e informacionit tënd personal, ti ke të drejtën të tërhiqesh duke (a) aktivizuar një sinjal preference për t'u tërhequr ose kontrollin e privatësisë globale në shfletuesin tënd, që njihet nga faqet tona të SHBA-së, (b) duke u tërhequr nga cookies në qendrën e preferencave të cookies në faqet tona të SHBA-së, ose (c) duke bërë një kërkesë për tërheqjen në https://us.coca-cola.com/dsrform.

 • E drejta kundër diskriminimit: Nuk do të të diskriminojmë pse ushtron të drejtat nën CCPA. Nuk do të të refuzojmë mallra apo shërbime sepse ke ushtruar të drejtat e tua; nuk do të të tarifojmë me tjetër çmim apo tarifa për mallra e shërbime, përfshirë edhe ofrimin e zbritjeve apo përfitime të tjera, as nuk do të të penalizojmë, sepse ke ushtruar të drejtat e tua; as nuk do të të ofrojmë një tjetër nivel apo cilësi mallrash a shërbimesh sepse ke ushtruar të drejtat e tua; as nuk do të sugjerojmë që të marrësh çmim a tarifë të ndryshme për mallrat a shërbimet ose tjetër nivel apo cilësi të mallrave e shërbimeve si rezultat i ushtrimit të të drejtave të tua.

Për të bërë një kërkesë për të ushtruar të drejtat e tua të privatësisë në Kaliforni, vepro si më poshtë:

Për të dërguar kërkesën, përgatitu të japësh emrin, adresën e emailit dhe vendin e banimit.  Ti mund të autorizosh një tjetër person (agjentin tënd) që të dërgojë një kërkesë në emrin tënd.  

Ne synojmë t'i përmbushim kërkesat sipas një praktike të arsyeshme dhe në përputhje me çdo ligj zbatues. Ki parasysh që mund të duhet më shumë kohë për të verifikuar dhe përmbushur kërkesat e dërguara nga agjentë. Nëse ke një llogari tek ne, mund të bësh edhe disa ndryshime direkt në faqen e profilit tënd. Ki parasysh që ndryshimet që bën në profilin e llogarisë sate përmes shërbimeve mund të mos pasqyrohen gjithmonë në pjesë të shërbimeve që drejtohen nga ne.

Ki parasysh:

 • Ne mund (dhe në disa raste jemi të detyruar që) të verifikojmë identitetin tënd, para se të trajtojmë kërkesën tënde për ushtrimin e të drejtave të tua të privatësisë në Kaliforni.  Pasi e marrim dhe e përpunojmë kërkesën tënde, do të të kontaktojmë në adresën e emailit që ke përfshirë në kërkesën me udhëzimet për verifikimin e identitetit tënd, e më pas ne do të kontrollojmë regjistrimet për informacionin që përkon me këtë.  

 • Ne mund të mos marrim parasysh një pjesë apo të gjithë kërkesën tënde - për shembull, disa informacione që mbledhim mund të përjashtohen nga ky njoftim privatësie i Kalifornisë, si informacioni publik i mundësuar nga një ent qeveritar apo informacion i mbuluar nga një tjetër ligj privatësie.  Në këto situata, kur të të përgjigjemi do të shpjegojmë se pse nuk e kemi marrë parasysh kërkesën tënde.

Njoftim i incentivave financiare

Ne mund të ofrojmë zbritje dhe përfitime të tjera për konsumatorët e regjistruar në disa programe shpërblimi ose promocionale, përfshirë, por jo kufizuar në sa më poshtë: (1) Konsumatorët mund të bëhen pjesë promocioneve të CocaCola-s përmes emailit, duke e dërguar emailin e përmes faqes. Kushtet shtesë janë publikuar aty. (2) Konsumatorët mund të fotografojnë e të ngarkojnë kode "pi dhe skano", për të hyrë tek shpërblimet, konkurset dhe përvojat e tjera. Konsumatorët që kanë hyrë në llogarinë e tyre Coke.com ndërsa marrin pjesë në "pi dhe skano", mund t'i ruajnë dhe t'i përdorin këto shpërblime. Informacione shtesë i gjen në https://us.coca-cola.com/sip-and-scan-faq/. (3) Konsumatorët mund të krijojnë një llogari CocaCola dhe të përfitojnë 15% zbritje për porosinë e parë në dyqanin e CocaCola-s.  (4) Konsumatorët mund të regjistrojnë një llogari dhe të marrin produkte falas ose me zbritje. (5) Konsumatorët mund të marrin pjesë në promocionet sociale, garat ose konkurset e Coca‑Cola-s për mundësinë e përfitimeve të përshkruara në këto promocione.  

Coca‑Cola përgjithësisht nuk i cakton vlerë monetare apo të një lloji tjetër informacionit personal të konsumatorit dhe veprimtaritë tona promocionale ndryshojnë vazhdimisht. Në masën e lejuar nga ligji i Kalifornisë i cili kërkon që këtyre programeve t'u caktohet një vlerë, ose ndryshimin e çmimit ose të shërbimeve që përmbajnë, Coca‑Cola e vlerëson informacionin personal të mbledhur dhe të përdorur në kuadër të çdo programi si të barabartë me vlerën e zbritjeve apo incentivave të tjera financiare të ofruara nga ky program, bazuar në përpjekjet praktike dhe në mirëbesim për ta vlerësuar në formë agregate informacionin e mbledhur: (1) lloji i informacionit personal të mbledhur në secilin program (p.sh., adresa e emailit), (2) përdorimi i këtij informacioni nga CocaCola në lidhje me veprimtaritë e saj të marketingut, (3) gama e zbritjeve të ofruara (që mund të varet nga blerjet e çdo konsumatori në të tilla oferta), (4) numri i individëve të regjistruar në programet përkatëse dhe (5) produktet për të cilat zbatohen përfitimet (si ndryshimi i çmimit). Këto vlera mund të ndryshojnë në kohë. Ki parasysh që ky përshkrim është pa heqjen dorë nga asnjë pronësi apo informacion i fshehtë biznesi, përfshirë sekretet tregtare dhe nuk përbën ndonjë përfaqësim në bazë të parimeve të gjithëpranuara të llogarisë apo standardeve të llogarive financiare.

Një tjetër ligj i Kalifornisë u lejon banorëve të Kalifornisë të kërkojnë njoftim paraprak për zbulimin e kategorive të informacionit tënd personal, që e kemi ndarë me palë të treta, për qëllime të marketingut të tyre të drejtpërdrejtë gjatë vitit pararendës kalendarik. Në këtë moment, Coca‑Cola nuk ndan informacione personale me palë të treta për qëllimet e tyre të marketingut të drejtpërdrejtë.

Banorët e Kolorados, Konektikatit, Jutahut dhe Virxhinias. Ligjet e privatësisë në këto shtete u japin konsumatorëve disa të drejta në lidhje me të dhënat e tyre personale. Coca‑Cola do t'i respektojë këto të drejta për çdo banor të Shteteve të Bashkuara. Ato përfshijnë:

 • E drejta për e qasjes në informacion:: Ke të drejtën që të kesh qasje dhe të kërkosh një kopje të të dhënave të tua personale.

 • E drejta për të kërkuar fshirjen: Ke të drejtën të kërkosh që t'i fshijmë të dhënat personale që na ke dhënë ose kemi marrë nga ti.

 • E drejta për të korrigjuar: Ke të drejtën të korrigjosh pasaktësitë te të dhënat e tua personale.

 • E drejta për t'u tërhequr: Përcjellja e informacionit tënd personal palëve të treta reklamuese dhe ofruesve të analizave, mund të konsiderohet si shitje sipas disa ligjeve shtetërore. Për më tepër, ne përdorim cookies në funksion të reklamave të synuara. Ti ke të drejtën të dalësh duke (a) aktivizuar një sinjal preference për t'u tërheque ose kontrollin eprivatësisë globale në shfletuesin tënd, që njihet nga faqet tona të SHBA-së, (b) duke u tërhequr nga cookies në qendrën e preferencave të cookies në faqet tona të SHBA-së, ose (c) duke bërë një kërkesë për tërheqjen në https://us.coca-cola.com/dsrform.

Për më tepër, banorët e Kolorados, Konektikatit dhe Virxhinias mund ta apelojnë një vendim ndaj kërkesave të privatësisë si konsumatorë, duke na kontaktuar me email në privacy@coca-cola.com

Coca‑Cola mbledh, përdor dhe jep informacion personal për qëllimet e identifikuara në politikën tonë të privatësisë dhe për qëllime të tjera shtesë, siç e lejon ligji, duke të njoftuar dhe me miratimin tënd të shprehur ose të nënkuptuar.

Ti ke disa të drejta në lidhje me informacionin tënd. Për të hyrë ose për të korrigjuar informacionin tënd personal, plotëso formularin në lidhjen vijuese: https://us.coca-cola.com/dsrform. Ki parasysh që mund të identifikojmë identitetin tënd para se të veprojmë ndaj kërkesës tënde.  

Për banorët e Kebekut: Personi i ngarkuar për mbrojtjen e informacionit personal të individëve që banojnë në Kebek është Larissa Barbara Lourenco, që mund të kontaktohet me email në privacy@coca-cola.com.

Siç e kërkon ligji kilian i mbrojtjes së të dhënave, do të merret miratim për çdo veprimtari të kryer nga Coca‑Cola në lidhje me individët që mbrohen nga ligji kilian i mbrojtjes së të dhënave.

Ligji kilian për mbrojtjen e të dhënave ofron të drejtat e mëposhtme të privatësisë:

 • Për të kërkuar informacion për përpunimin e të dhënave personale

 • Për të kërkuar korrigjimin e të dhënave personale të pasakta ose të paplota

 • Për të kërkuar e të dhënave personale nëse ruhen pa bazë ligjore ose nëse janë të vjetruara

 • Për të kërkuar fshirjen ose bllokimin e të dhënave personale, sipas rastit, nëse të dhënat personale janë dhënë vullnetarisht ose nëse janë përdorur për komunikime tregtare dhe individi nuk do të jetë më i përfshirë në regjistrin përkatës, qoftë përfundimisht, qoftë përkohësisht.

 • Për të kundërshtuar përdorimin e të dhënave personale për reklama, kërkime tregu ose qëllime të matjes së opinionit

 • Për të tërhequr miratimin për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë, me efektshmëri në të ardhmen.  Megjithatë, ki parasysh që tërheqja e miratimit mund të nënkuptojë se përdorimi i mëtejshëm i disa ose të gjitha shërbimeve mund të mos jetë i mundur. 

Kontrolluesi i informacionit tënd personal është Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Kontrolluesi i të dhënave

Kontrolluesi i të dhënave (pra, entiteti i Coca‑Cola-s që cakton qëllimin dhe mjetet e përpunimit të informacionit tënd personal) për informacionin personal të mbledhur në lidhje me përdorimin e shërbimeve në Zonën Ekonomike Evropiane, Zvicër dhe Mbretërinë e Bashkuar, është NV Coca‑Cola Services SA, një kompani me zyrë të regjistruar në Chaussée de Mons 1424, 1070 Brussels.   

Përpunimi

Përpunimi i informacionit tënd personal përshkruhet më sipër në këtë politikë privatësie, përfshirë:

 • Informacionin e mbledhur personal dhe arsyen përse e mbledhim (seksioni 2)

 • Si e përdor Coca‑Cola informacionin personal (seksioni 4) dhe si e ndan atë (seksioni 6)

 • Sa kohë e ruan Coca‑Cola informacionin tënd personal (seksioni 8)  

Bazat ligjore të përpunimit të informacionit nga Coca‑Cola

Bazat ligjore të përpunimit të informacionit tënd personal nga Coca Cola varen nga konteksti në të cilin është mbledhur dhe përpunuar ky informacion. Përgjithësisht, ne mbledhim informacion personal vetëm kur (i) Coca‑Cola ka nevojë për atë informacion personal për të bërë një kontratë me ty (si p.sh. kushtet tona të përdorimit), rast në të cilin do të të njoftojmë nëse dhënia e informacionit tënd personal është e detyrueshme dhe se cilat janë pasojat e mundshme, nëse nuk na jep informacionin personal; 

(ii) kur e kemi miratimin për ta bërë këtë (miratim që mund ta tërheqësh në çdo kohë, duke përdorur informacionin e kontaktit më poshtë); ose 

(iii) kur përpunimi bëhet për interesin legjitim të biznesit tonë dhe nuk i mbivendoset privatësisë ose të drejtave të tjera themelore dhe lirive të përdoruesve (si rastet kur përpunojmë informacion personal për të parandaluar përdorimin e shërbimeve).

nëse mbledhim dhe përdorim informacion personal në mbështetje të interesit tonë legjitim (ose të ndonjë pale të tretë), ky interes është për të të ofruar ty shërbimet dhe për të komunikuar me ty për shërbimet, si dhe për t'iu përgjigjur kërkesave, për përmirësimin e shërbimeve, për këshillimin e përdoruesit lidhur me veçoritë e reja ose mirëmbajtjen apo ndërmarrjen e veprimtarive të marketingut dhe interesa të ngjashme tregtarë, për t'i bërë shërbimet të disponueshme për ty.  Ne mund të kemi interesa të tjera legjitime dhe, nëse është e përshtatshme, do t'i bëjmë të qarta interesat tona legjitime në momentin e duhur.

Në disa raste, mund të kemi edhe detyrime ligjore për të mbledhur informacion personal nga përdoruesit.  Nëse të kërkojmë të na japësh informacion personal për t'u pajtuar me një kërkesë ligjore, këtë do ta bëjmë të qartë në momentin e duhur dhe do të të themi nëse dhënia e informacionit personal është e detyrueshme si dhe pasojat e mundshme nëse nuk e jep informacionin personal.

Nëse ke pyetje rreth tyre ose ke nevojë për informacione të tjera në lidhje me bazat ligjore, mbi të cilat mbledhim dhe përdorim informacionin tënd personal, na kontakto në privacy@coca-cola.com.

Politika e cookies

Në Zonën Ekonomike Evropiane, në Zvicër dhe në Britaninë e Madhe, Coca‑Cola ka një politikë të veçantë për cookies, të ndarë prej kësaj politike privatësie.  Kontrollo faqen e Coca‑Cola-s që përdor për më shumë informacion.

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Në masën e caktuar nga GDPR, ti ke të drejtat e mëposhtme për sa i përket informacionit personal që lidhet me ty:

 • Të drejtën e qasjes në informacionin tënd personal

 • Të drejtën e ndreqjes (p.sh. korrigjim, përditësim)

 • Të drejtën e fshirjes 

 • Të drejtën për të kufizuar përpunimin 

 • Të drejtën e portabilitetit të të dhënave (pra, marrjen e një kopjeje elektronike të informacionit tënd personal për qëllime kalimi në një organizatë tjetër)

 • Të drejtën për ta tërhequr miratimin në çdo kohë  

Nëse do të kesh qasje, të korrigjosh, të përditësosh, të fshish, të kufizosh, të kundërshtosh ose të fshish informacionin personal që i ke dhënë më herët Coca‑Cola-s ose nëse do të doje të merrje një kopje elektronike për qëllime transferimi në një kompani tjetër (kur e drejta e zhvendosjes të mundësohet nga ligji), na e dërgo kërkesën si më poshtë:

Në kërkesë specifiko qartë se çfarë informacioni personal do që të ndryshohet, nëse do ose jo që informacioni yt personal të hiqet nga baza jonë e të dhënave ose kufizime të tjera që do t'i bësh përdorimit të informacionit tënd personal nga ana jonë.  Për mbrojtjen tënde, mund të na duhet të verifikojmë identitetin dhe vendbanimin tënd gjeografik, para se të ta plotësojmë kërkesën. Ne do ta trajtojmë kërkesën tënde sapo kjo të jetë arsyeshëm e mundur dhe brenda periudhave kohore të kërkuara nga ligji në fuqi.

Ki parasysh se shpesh na duhet të mbajmë disa lloje informacionesh personale për qëllime regjistrimi dhe/ose për të plotësuar ndonjë shkëmbim që ke filluar para se të dërgoje kërkesën (p.sh. kur kryen ndonjë blerje ose hyn në një promocion, mund të mos e ndryshosh dot apo ta ndash informacion e dhënë personal deri pas përfundimit të blerjes apo të promocionit). Gjithashtu, ne mund të mos fshijmë disa informacione personale për arsye ligjore.

Si të kontaktosh me autoritetet e mbrojtjes së të dhënave

Autoritetet e mbrojtjes së të dhënave të BE-së

Ti ke të drejtën të bësh një ankesë për mënyrën se si e përpunojmë informacionin tënd personal pranë autoriteteve të duhura të mbrojtjes së të dhënave të BE-së.  Kliko këtu për më shumë informacion.   

Organi rregullator për mbrojtjen e të dhënave për Zvicrën
Zyra e Mbrojtjes Federale të të Dhënave dhe Komisioneri i Informacionit (FDPIC)
Feldeggweg 1. CH - 3003 Berne
Tel: 41 (0)58 462 43 95 (hënë-premte, 10-12 paradite)
Telefaks: 41 (0)58 465 99 96
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

Organi rregullator për mbrojtjen e të dhënave për Britaninë e Madhe
Information Commissioner's Office (ICO)
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF
Telefon: 0303 123 1113
Faks: 01625 524510
https://ico.org.uk/global/contact-us/

Ligji në fuqi që kontrollon politikën e privatësisë është ligji IT Act, 2000 dhe praktikat e arsyeshme të sigurisë, dhe rregullat e të dhënave personale të ndjeshme ose informacionit, 2011 dhe në zëvendësim të 
Rregullave të Teknologjisë së Informacionit (udhëzuesit e ndërmjetëm), 2011, lëshuar nën Ligjin IT, 2000.

Adresa e emailit të oficerit për ankesat i caktuar nga Coca Cola India Private Limited (CCIPL):  grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com  

Zyra e regjistruar e CCIPL: Plot No. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune
Zyra e korporatës së CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Lexo politikën e veçantë të privatësisë në.[ADD LINK TO JAPAN’s PRIVACY POLICY]

Njoftimi i Privatësisë së Coca‑Cola-s për Meksikën zbatohet për përpunimin e informacionit personal të banorëve të Meksikës, siç e kërkon ligji meksikan, LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.   

Lexo politikën e veçantë të privatësisë në.

Kontrolluesi i informacionit tënd personal është:  Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX.  Tel:+5255.5262.200

Organi rregullator i mbrojtjes së të dhënave është: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.   

Nëse ke diçka në lidhje me njoftimin e privatësisë së Coca‑Cola-s për Meksikën, na kontakto me email në: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Coca‑Cola nuk e mbledh datën e plotë të lindjes nga konsumatorët në Filipine. Coca‑Cola do të marrë miratim të prindërve, kur Coca‑Cola ka dijeni që po përpunon informacion personal të konsumatorëve nën 18 vjeç.

Kontrolluesi i informacionit tënd personal është Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters) dhe The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch).

Lexo politikën e veçantë të privatësisë në [ADD LINK TO S.KOREA’S PRIVACY NOTICE]

Ligji tajlandez për mbrojtjen e të dhënave personale i vitit 2019 zbatohet për përpunimin e informacionit personal të banorëve të Tailandës. 

Kontrolluesi i informacionit tënd personal është Coca‑Cola (Thailand) Ltd. Kontakto privacythailand@coca-cola.com për pyetje.

Më poshtë një përmbledhje e të drejtave të mbrojtjes së të dhënave të tua:

E drejta jote për të pasur qasje në informacionin personal 

Ti ke të drejtën të marrësh konfirmim nëse e përpunojmë ose jo informacionin personal rreth tej, të marrësh një kopje të informacionit tënd personal që mbahet prej nesh si kontrollues dhe të marrësh disa informacione të tjera se si dhe pse e përpunojmë informacionin tënd personal.

E drejta jote për të korrigjuar/rregulluar informacionin personal

Ke të drejtn të kërkosh që informacioni yt personal të korrigjohet apo t rregullohet, aty ku është i pasaktë (për shembull, nëse ndryshon emrin ose adresën) dhe të të plotësohet informacioni i paplotë.   Kur është praktikisht e mundur, kur na informojnë që ndonjë informacion personal i përpunuar nga ne nuk është më i saktë, do të bëjmë përditësimet e nevojshme, bazuar në informacionin tënd të përditësuar.  

E drejta jote për të fshirë/e drejta për t'u harruar

Ti ke të drejtën të kërkosh fshirjen e informacionit tënd personal në rastet e mëposhtme: 

 • Informacioni personal nuk është më i nevojshëm në lidhje me qëllimet për të cilat është mbledhur dhe përpunuar. 

 • Baza jonë ligjore për përpunimin është miratimi, ndaj kur ti tërheq miratimin, ne nuk kemi baza të tjera ligjore për përpunimin. 

 • Bazat tona ligjore për përpunimin lidhen me interesat legjitime tonat ose të një pale të tretë, po kur ti nuk e pranon më përpunimin nga ana jonë, ne nuk kemi baza ligjore që i mbivendosen kësaj. 

 • Kur kundërshton përpunimin nga ana jonë për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë. 

 • Informacioni yt personal është përpunuar në mënyrë të paligjshme. 

 • Informacioni yt personal duhet të fshihet në përmbushje të detyrimeve ligjore që kemi.

E drejta për të kufizuar përpunimin 

Ti ke të drejtën ta kundërshtosh procedimin e informacionit tënd personal në këto raste: 

 • Kur kundërshton saktësinë e informacionit personal që përpunojmë rreth teje. Kur duhet të kufizojmë përpunimin e informacionit të kundërshtuar derisa të mund të verifikojmë saktësinë e informacionit tënd personal. 

 • Informacioni personal do të fshihet ose do të shkatërrohet, por ti kërkon kufizimin e përdorimit të atij informacioni personal.  

 • Nuk është më e nevojshme që të mbahet informacion personal për qëllimet e mbledhjes, por ti na kërkon ta mbajmë informacionin personal për qëllime zbatimi, pajtimi ose ushtrimi kërkesash ligjore ose në mbrojtje të kërkesave ligjore.  

 • Informacioni personal pret verifikimin e bazave legjitime për ta përpunuar atë, të nevojës për kërkesa ligjore (institucionale, pajtuese, ushtruese apo të mbrojtjes) ose të nevojës që kemi për të kryer një detyrë në interesin publik.  

E drejta jote për të kundërshtuar përpunimin

Ti ke të drejtën të kundërshtosh përpunimin e informacionit tënd personal në këto raste: 

 • informacioni personal u mblodh për nevojat e: 

 • kryerjes së një detyre nga ne në interesin publik ose ushtrimit të autoritet zyrtar që na është dhënë dhe të interesit legjitim të Coca‑Cola-s

 • kur mbledhja, përdorimi ose ndarja e këtij informacioni personal është për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë; 

 • kur mbledhja, përdorimi ose ndarja e këtij informacioni personal është për kërkime shkencore, historike ose statistikore  

Ki parasysh: Ne ruajmë të drejtën ta refuzojmë kërkesën tënde nëse provojmë që (i) ka baza legjitime për përpunimin e këtij informacioni personal ose është e nevojshme për zbatimin, pajtimin, ushtrimin ose mbrojtjen e kërkesave ligjore ose (ii) procedimi i informacionit tënd personal për kërkime shkencore, historike ose statistikore duhet për të kryer një detyrë në shërbim të interesit publik.  

E drejta jote për portabilitetin e informacionit

Ti ke të drejtën të marrësh informacionin personal që na ke dhënë dhe ke të drejtën t'ia dërgosh informacionin një tjetër organizate (ose na e kërko ne ta bëjmë këtë, nëse është teknikisht e mundur) ku:  

 • baza jonë ligjore për përpunimin e informacionit personal përkon ose është nevojë për mbarëvajtjen e kontratës sonë me ty dhe  

 • përpunimi bëhet me mjete të automatizuara.  

E drejta jote për ta tërhequr miratimin

Aty ku përpunojmë informacion personal bazuar te miratimi, individët kanë të drejtë ta tërheqin miratimin në çdo kohë. Ne zakonisht nuk përpunojmë informacion personal bazuar te miratimi (pasi zakonisht mbështetemi në një tjetër bazë ligjore).   

Organi rregullator i mbrojtjes së të dhënave është:

Thailand Personal Data Protection Commission

Ministry of Digital Economy and Society

Adresa: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok

Tel: 662-142-1033, 662-141-6993

Email: pdpc@mdes.go.th

Faqja e internetit: https://www.mdes.go.th/mission/82

Coca‑Cola të jep mundësinë të kontrollosh, të korrigjosh, të përditësosh ose të modifikosh informacionin personal që ke dhënë më parë.  Për të ushtruar këto të drejta:

Në kërkesë specifiko qartë se çfarë informacioni personal do që të ndryshohet, nëse do ose jo që informacioni yt personal të hiqet nga baza jonë e të dhënave ose kufizime të tjera që do t'i bësh përdorimit të informacionit tënd personal nga ana jonë.  Për mbrojtjen tënde, mund të na duhet të verifikojmë identitetin dhe vendbanimin tënd gjeografik, para se të ta plotësojmë kërkesën. Ne do ta trajtojmë kërkesën tënde sapo kjo të jetë arsyeshëm e mundur dhe brenda periudhave kohore të kërkuara nga ligji në fuqi. 

* * * * *

Më poshtë ka informacion shtesë për entitetin Coca‑Cola që vepron si kontrolluesi i informacionit tënd personal, në varësi të vendbanimit tënd të zakonshëm:

Bangladesh

Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited
Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

Kingdom of Bhutan

TASHI BEVERAGES LIMITED
POST BOX # 267, PASAKHA BHUTAN.
00975-77190300 (O)

Kili

Coca‑Cola de Chile S.A
Avenida Presidente Kennedy 5757 Piso 12. Las Condes, Santiago

Kolumbi

Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.
AK45 #103-60. Piso 8. Bogotá, Colombia.
Tel. 638-6600
Organi rregullator i mbrojtjes së të dhënave: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) https://www.sic.gov.co
Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165 contactenos@sic.gov.co

Kosta Rika

Coca‑Cola Industrias SRL
Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica
Organi rregullator i mbrojtjes së të dhënave: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB). prodhab.go.cr.
San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.
Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

Republika Dominikane

Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,
Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini
Drejtuar: Santiago Carrasco

Ekuador

Coca‑Cola de Ecuador. S.A.
Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1. Quito, Ecuador
Tel: 593 2 382 622
Drejtuar: Mariana Rosalba

Indonezi

PT Coca‑Cola Indonesia
South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Republika e ishujve Maldive

Male Aerated Water Company
5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

Nepal

Bottlers Nepal Limited and Bottlers Nepal. Bottlers Nepal Limited, 
Balaju Industrial District, Balaju, Kathmandu, Nepal, P.O. Box: 2253
+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited, 
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan, Nepal, P.O. Box: 20
+977-056420216

Peru

Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.
República de Panamá 4050. Surquillo. Lima,  Perú.
Tel. (511) 411-4200
Drejtuar: Maria Sol Jares
Organi rregullator i mbrojtjes së të dhënave: Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales https://www.gob.pe/anpd
Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú protegetusdatos@minjus.gob.pe

Filipine

Coca‑Cola Far East Ltd. (Philippines Regional Operating Headquarters)
24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig
The Coca‑Cola Export Corporation (Philippines Branch)
24th Floor Net Lima Building 5th Avenue corner 26th Street Bonifacio Global City Taguig, Manila, 1634 Philippines

Sri Lanka

Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited
B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

Ukrainë

Coca‑Cola Ukraine Limited LLC
139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150 Ukrainë

Vietnam

Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.
235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City