Njerëzit kanë rëndësi

'Ne besojmë që një vend pune i larmishëm, i barabartë dhe gjithëpërfshirës

na bën më të fortë si kompani, na mundëson të krijojmë një të ardhme më të mirë për punonjësit dhe komunitetet, promovon mundësitë e barabarta dhe ndërton përkatësinë në vendet tona të punës dhe në shoqëri.

 

“Ne e dimë prej kohësh se biznesi ynë është po aq i fortë sa komunitetet që ne me krenari u

shërbejmë dhe përveç punonjësve tanë, ne punojmë gjithashtu për të ndikuar në jetën e

konsumatorëve, klientëve dhe shoqërive në mbarë botën. " 

Po marrim masat që të krijojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë, përmes investimeve në fuqizimin ekonomik; në larmishmëri, barazi e gjithëpërfshirje dhe duke dhënë përmes Fondacionit Coca‑Cola

Dy pije të konservuara Coca-Cola

Fushat sociale ku përqendrohemi 

Objektivat, Nismat dhe Progresi ynë Global i Qëndrueshmërisë

Raporti 2021, Mjedisor, Social dhe Qeverisjeje

Ne krijojmë marka e produkte që njerëzit i duan, ndërsa ngremë një të ardhme më të qëndrueshme për biznesin tonë dhe për planetin. Këto i bëjmë duke i qëndruar besnikë qëllimit tonë: të përtërijmë botën e të dallojmë nga të tjerët. 

Objektivat, Nismat dhe Progresi ynë Global i Qëndrueshmërisë

Qendra e Informimit të Qëndrueshmërisë

'Kjo përmbledhej ofron një vështrim të situatës sonë, përpjekjet për të krijuar një biznes më të qëndrueshëm dhe të ardhme të përbashkët më të mirë, që bën një ndryshim në jetën e njerëzve, komunitetet dhe planetin tonë.

Burri që punon në një zonë bujqësore