Qëndrueshmëria

Pamje e planetit tokë nga qielli

Planeti ynë, njerëzit dhe komunitetet kanë vlerë 

Ne synojmë të krijojmë një të ardhme më të përgjegjshme e më të mirë për të gjithë. Duam të sjellim ndryshim në jetët e njerëzve, në komunitete dhe në planetin tonë, duke punuar siç duhet. Duke u bërë një kompani më e mirë, mund të ndihmojmë në ngritjen e një të ardhmeje më të fortë e më të përgjegjshme për të gjithë. 

Ne kemi një qasje gjithëpërfshirëse për përgjegjshmërinë ndaj mjedisit, bazuar mbi kujdesin social, mjedisor e ekonomik. Vetëm përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse mund të bëjmë ndryshim transformues dhe të qëndrueshëm." 

“Strategjia jonë e qëndrueshmërisë udhëzon se si ne mbështesim dhe angazhojmë njerëzit e jashtëzakonshëm pas markave tona - nga fermerët dhe punonjësit, tek fabrikat partnere e konsumatorët, apo tek komunitetet që ne i quajmë shtëpi— dhe që na ndihmon të përparojmë në synimet tona për të ruajtur mjedisin. 

Strategjia jonë e qëndrueshmërisë udhëzon se si ne mbështesim dhe angazhojmë njerëzit e shquar që qëndrojnë pas markave tona

Fushat ku në fokusojmë qëndrueshmërinë 

Të rejat e fundit mbi Qëndrueshmërinë

Sistemi Coca‑Cola dhe Fondacioni Coca‑Cola mobilizohen të mbështesin përpjekjet e vazhdueshme për lehtësimin e përmbytjeve në Kentaki

Ekipi i konsoliduar i koksit dhe reagimi me një kamion

DASANI dhe Sprite e zhvillojnë edhe më shumë ambalazhimin e përgjegjshëm në Amerikën e Veriut

Pije te ndryshme coca-cola

Objektivat, nismat dhe ecuria jonëglobale në kuadër të faktorëve ESG. 

Raporti 2021, Mjedisor, Social dhe Qeverisjeje

Ne krijojmë marka e produkte që njerëzit i duan, ndërsa ngremë një të ardhme më të qëndrueshme për biznesin tonë dhe për planetin. Këto i bëjmë duke i qëndruar besnikë qëllimit tonë: të përtërijmë botën e të dallojmë nga të tjerët.

Objektivat, nismat dhe ecuria jonë globale në kuadër të faktorëve ESG.

Qendra e Informimit të Qëndrueshmërisë

Kjo përmbledhej ofron një vështrim të situatës sonë, përpjekjet për të krijuar një biznes më të qëndrueshëm dhe të ardhme të përbashkët më të mirë, që bën një ndryshim në jetën e njerëzve, komunitetet dhe planetin tonë. 

Qendra e Informimit të Qëndrueshmërisë