Chaudfontaine duurzaamheid

Chaudfontaine wordt (inter)nationaal duurzaamheidsvoorbeeld

Belgische mineraalwaterbottelaar wil binnen 2 jaar klimaatneutraal zijn

03/03/2021

Chaudfontaine wordt zowel nationaal als internationaal hét voorbeeld op vlak van duurzaamheid binnen Coca‑Cola European Partners (CCEP). Hiervoor wordt er sterk ingezet op duurzame bescherming van de bron en het verduurzamen van verpakkingen en de mineraalwaterbottelarij. Want de ambitie voor de toekomst is stevig: Chaudfontaine wil één van de eerste klimaatneutrale CCEP-bottelarijen in Europa worden.

 

Coca‑Cola European Partners (CCEP) heeft stevige ambities op vlak van duurzaamheid. Tegen 2040 wil het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn. Niet door te compenseren, wel door de uitstoot effectief te verlagen. De afgelopen 10 jaar drong het bedrijf haar CO2-uitstoot met 30,5% terug, de komende 10 jaar willen ze dit nog eens herhalen. CCEP investeert hiervoor internationaal de komende 3 jaren liefst 250 miljoen euro in hernieuwbare energie, schoner vervoer, meer lichte verpakkingen uit gerecycleerd plastic…

En het Belgische Chaudfontaine speelt één van de hoofdrollen in deze internationale strategie. Het lokale natuurlijk mineraalwater moet hét voorbeeld van duurzaamheidsinnovaties worden.

Zo is Chaudfontaine één van de eerste merken binnen het wereldwijde Coca‑Cola-portfolio dat overschakelde op 100% gerecycleerde plastic (rpet) in 2018. “Naast 100% gerecycleerd, bestaan de petflessen van Chaudfontaine sinds kort enkel nog uit heldere, niet gekleurde pet (clearpet) én is ook de folie rond multipacks gemaakt uit gerecycleerd materiaal. Er wordt dus geen nieuw plastic meer gebruikt voor Chaudfontaine - behalve voor de dop en het label, maar ook dit wil het bedrijf in de nabije toekomst veranderen als het technisch mogelijk wordt”, legt Achmed Boumrah, sitedirecteur van Chaudfontaine uit. “Op deze manier willen we van elk flesje opnieuw een flesje maken. Daarom motiveren we onze consumenten met boodschappen op onze etiketten ook om te sorteren, zodat we deze ambitie echt kunnen realiseren.”

Op dit moment rollen de laatste blauwe Chaudfontaine-flesjes van de band. Deze worden vervangen door heldere (clear) rpet. Deze rpet vergemakkelijkt het recyclageproces omdat je van heldere flesjes terug eender welke kleur gerecycleerde plastic kan maken.

Chaudfontaine is hiermee een voorbeeld voor de rest van het portfolio dat in België intussen uit gemiddeld 62% rpet bestaat, maar ook verder mee zal evolueren naar 100%. Naast gerecycleerde pet zet Chaudfontaine bovendien ook in op hervulbare glazen flessen als duurzame verpakking.

Chaudfontaine klimaatneutraal tegen 2023

Straal van 5 kilometer rond bronnen beschermd

 

Het mineraalwater van Chaudfontaine geniet een optimale natuurlijke bescherming die het mineraalwater uitzonderlijk zuiver maakt – daar heeft haar tocht van maar liefst 7,5-kilometer, tot 1600 meter diepte alles mee te maken. Dit natuurlijk filtratieproces duurt 60 jaar alvorens het water aan de bron opborrelt aan een temperatuur van 37°. Hoewel het water over het hele traject langs ondoordringbare leisteen stroomt, wil Coca‑Cola niets aan het toeval overlaten en investeerde daarom de afgelopen jaren in de extra bescherming van de bronnen. In samenwerking met de Waalse overheid en de universiteit van Luik werden alle mogelijke bronnen van verontreiniging in een straal van 5 kilometer (250 hectare) rondom de site in kaart gebracht en aangepakt. Zo werden alle mazouttanks (552 in totaal) van omwonenden beschermd of weggehaald zodat het water bij een lek hierdoor zeker niet vervuild zou kunnen worden. Ook is lokale landbouw binnen dit beschermde gebied aan strikte regels onderworpen en wordt er breder gecontroleerd op het gebruik van pesticiden in de buurt. Onderzoekers controleren de bodem ook geregeld op nitraten en zware metalen zodat ze onmiddellijk kunnen ingrijpen als er verontreiniging wordt vastgesteld.

Verder werden de bronnen zelf uitgerust met nieuwe leidingen en ventilatie én goed afgesloten om verontreiniging te voorkomen. Zo zijn alle ‘putten’  volledig afgedicht en  is er bewaking voorzien.

Coca‑Cola wil met deze extra beveiligingen zorgen dat we over 60 jaar nog exact dezelfde Chaudfontaine drinken als nu.

Met deze investeringen aan de bron, die tot vandaag 1,8 miljoen euro kostten, is Chaudfontaine dan ook in de running voor het platinum certificaat – de hoogst mogelijke gradatie – van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS). Dit officiële certificaat wordt enkel uitgereikt aan sites die al het mogelijke doen om hun water zo efficiënt en verantwoordelijk mogelijk te beheren.

Klimaatneutraal tegen 2023

 

Ook in de mineraalwaterbottelarij zelf wordt stevig ingezet op duurzaamheid. Dankzij een ingenieus systeem wordt de site verwarmd via de warmte van het Chaudfontaine water, een waterturbine op de rivier zorgt samen met zonnepanelen voor een deel van de energieproductie. In totaal zorgen deze duurzame systemen voor meer dan 15% van de totale energie.

Achmed Boumrah: “Maar hier stoppen onze ambitie en de investeringen niet. We willen met onze site tegen 2023 één van de eerste klimaatneutrale (dus zonder negatief effect van uitstoot broeikasgassen op het klimaat) Coca‑Cola European Partners-sites in Europa worden. Hiervoor gaan we maximaal voor CO2-reductie met plannen om het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te verminderen of te elimineren. Pas daarna zullen we de resterende CO2-uitstoot compenseren. Op dit moment wordt hier een concreet actieplan voor opgemaakt dat dit jaar nog zal opstarten.”

Sterk geloof in lokaal merk

Aline Lemaire, marketingdirecteur van Coca‑Cola Services vult aan: “Ons geloof in Chaudfontaine als sterk, lokaal merk is enorm groot. Dus ook op marketing vlak blijven we stevig investeren. Met de grootste marketingcampagne ooit dit jaar, maar ook op het vlak van innovatie. De site van Chaudfontaine kreeg ook een bio-certificaat en is sinds begin dit jaar gestart met de productie van bio-limonade. Hiervoor is er geïnvesteerd in de strikt gescheiden verwerking en opslag van de volledig biologisch geteelde fruitsappen, zoals dit in de richtlijnen voor biologische productie wordt bepaald.

Om de gearomatiseerde waters en deze sappen te kunnen verwerken, werd eind 2019 een volledig nieuwe productielijn geïnstalleerd, die 20 miljoen euro kostte.

Chaudfontaine is dus helemaal klaar om haar rol als sterk Belgisch merk én duurzaamheidsvoorbeeld binnen Coca‑Cola European Partners op te nemen.

chaudfontaine duurzaamheidsvoorbeeld