Gebruiksvoorwaarden Coca‑Cola

Ingangsdatum: 15/08/2023

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van Coca‑Cola ('Voorwaarden'). 

LEES ZE ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN THE COCA-COLA COMPANY EN HAAR GELIEERDE ENTITEITEN (SAMEN: COCA-COLA OF WE/WIJ) EN U. 

DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE UW GESCHILLEN MET COCA-COLA WORDEN BESLECHT.

1. INLEIDING

Deze Voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de websites, mobiele applicaties (Apps), widgets en andere online en offline diensten van Coca‑Cola die worden beheerd door Coca‑Cola (samen de Diensten). De aanbieder van de Diensten is The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u een geregistreerde gebruiker bent of gewoon aan het browsen bent. 

UW GEBRUIK VAN EN TOEGANG TOT DE DIENSTEN HANGEN AF VAN UW NALEVING VAN EN INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van de Diensten.

Lees ook het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere privacyverklaring die u ter beschikking is gesteld) om te lezen hoe Coca‑Cola persoonsgegevens verwerkt die we verzamelen van gebruikers. 

 

2. WANNEER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

Deze Voorwaarden zijn voor nieuwe gebruikers van kracht vanaf de hierboven vermelde Ingangsdatum. Voor wie gebruikmaakt van de Diensten vóór de bovenstaande Ingangsdatum, gelden de eerdere versies van de Voorwaarden tot tien (10) dagen na de Ingangsdatum.

ALS U EEN ACCOUNT AANMAAKT, TOEGANG KRIJGT TOT EN GEBRUIKMAAKT VAN DE DIENSTEN OF WANNEER U DIE ACCEPTEERT, VERKLAART U AAN COCA-COLA DAT U VOLDOET AAN DE CRITERIA OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN STEMT U ERMEE IN OM DOOR DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN. 

Om onze Diensten te gebruiken, moet u minstens de in uw woonplaats geldende wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt en anderszins wettelijk bevoegd zijn om een bindende overeenkomst met Coca‑Cola aan te gaan.

Als u de in uw woonplaats geldende wettelijke meerderjarigheid nog niet hebt bereikt of anderszins wettelijk niet in staat bent om een bindende overeenkomst aan te gaan, moet uw ouder of wettelijke voogd akkoord gaan met deze Voorwaarden voordat u de Diensten gebruikt. Vraag uw ouder of voogd om u deze Diensten uit te leggen voordat u deze Diensten gebruikt.

OUDERS EN WETTELIJKE VOOGDEN: Als u akkoord gaat met deze Voorwaarden namens een minderjarige, verklaart u aan Coca‑Cola dat u de ouder of wettelijke voogd van het kind bent; bevestigt u dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden en instemt met het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere privacyverklaring die u ter beschikking is gesteld) namens uw kind; en aanvaardt u elke aansprakelijkheid voor het gebruik van de Diensten en naleving van deze Voorwaarden door uw kind.

Als u niet voldoet aan de criteria om de Diensten te gebruiken of niet instemt met deze Voorwaarden, bent u niet gemachtigd om deze Diensten te gebruiken.

 

3. WAAROP ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten waarin of waarnaar deze Voorwaarden worden gelinkt of gepubliceerd.

Er zijn andere algemene voorwaarden van toepassing voor de online diensten voor medewerkers, sollicitanten en de zakelijke klanten en partners van Coca‑Cola en voor delen van de bedrijfswebpagina's van Coca‑Cola. Er zijn ook andere algemene voorwaarden van toepassing voor externe diensten die gekoppeld of gerelateerd zijn aan de Diensten (bv. WhatsApp). Zie Hoofdstuk 12 hieronder.

Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde features van de Diensten, zoals Apps, acties, verkoopvoorwaarden of het gebruik van sms-diensten ('Aanvullende Voorwaarden'). Alle Aanvullende Voorwaarden zijn onderdeel van (en opgenomen door deze verwijzing in) deze Voorwaarden. Wanneer u de Aanvullende Voorwaarden krijgt voorgelegd, moet u daarmee akkoord gaan voordat u de features van de Diensten gebruikt waarop die van toepassing zijn. Deze Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn in gelijke mate van toepassing, tenzij een deel van de Aanvullende Voorwaarden onherroepelijk onverenigbaar is met deze Voorwaarden. In dat geval hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang, maar uitsluitend wat betreft deze onverenigbaarheid.

Sms-diensten

Sommige Diensten bieden sms-diensten (SMS of MMS) aan. Wanneer u zich inschrijft om sms-berichten van ons te ontvangen, hangt de frequentie van de sms-berichten die wij versturen af van uw transacties met ons. U kunt de sms-diensten stopzetten door het woord STOP te sturen naar de specifieke mobiele code die bij de Diensten. ER ZIJN MOGELIJK SMS- EN DATATARIEVEN VAN TOEPASSING. Alle kosten worden in rekening gebracht en zijn te betalen aan uw draadloze serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor abonnementstarieven en informatie. Sms-diensten worden geleverd op een 'as is'-basis en zijn mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar. 

DOOR IN TE STEMMEN MET HET ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN BEGRIJPT EN AANVAARDT U DAT COCA-COLA EEN AUTOMATISCH BELSYSTEEM GEBRUIKT OM U SMS-BERICHTEN TE STUREN EN DAT UW INSTEMMING OM SMS-BERICHTEN TE ONTVANGEN NIET VEREIST IS ALS VOORWAARDE VOOR DE AANKOOP VAN GOEDEREN OF DIENSTEN.

 

4. ZAL COCA-COLA DE DIENSTEN WIJZIGEN?

Coca‑Cola werkt er voortdurend aan om de Diensten te verbeteren. Coca‑Cola kan nieuwe features en functies introduceren die de Dienst verbeteren en die voordien geen deel uitmaakten van de Diensten ('Nieuwe Features'). Coca‑Cola kan ook van tijd tot tijd updates, foutcorrecties en andere wijzigingen voor de Diensten introduceren die de functionaliteit of gebruikerservaring verbeteren ('Updates') Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om al dan niet Nieuwe Features toe te voegen of al dan niet Updates door te voeren. Als een Nieuwe Feature kosten inhoudt, geeft Coca‑Cola u de keuze om de Nieuwe Feature al dan niet te gebruiken. Als Coca‑Cola Updates doorvoert, gaat u ermee akkoord en geeft u Coca‑Cola de toestemming om Updates te implementeren met of zonder kennisgeving aan u.

Coca‑Cola kan Nieuwe Features uitsluitend voor u ter beschikking stellen om uit te proberen alvorens ze algemeen beschikbaar worden voor het publiek. Wanneer Nieuwe Features voor u beschikbaar zijn om uit te proberen voordat anderen daartoe toegang hebben, verwijzen we naar de Nieuwe Features als 'Proefdiensten'. Als tegenprestatie voor uw recht op toegang tot de Proefdiensten stemt u ermee in om op redelijk verzoek van Coca‑Cola feedback te geven over de Proefdiensten. Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om de Proefdiensten zonder kennisgeving te wijzigen totdat de Proefdiensten beschouwd worden als onderdeel van de Diensten, alsook het recht om te besluiten de Proefdiensten niet toe te voegen aan de Diensten.

NIETTEGENSTAANDE DE OVERIGE HOOFDSTUKKEN VAN DEZE VOORWAARDEN OVER ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U, WORDEN DE PROEFDIENSTEN GELEVERD 'AS IS' ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EN DE COCA-COLA PARTIJEN (ZOALS OMSCHREVEN IN HOOFDSTUK 13) AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW KEUZE OM DE PROEFDIENSTEN TE GEBRUIKEN. INDIEN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BETREFFENDE DE PROEFDIENSTEN NIET AFDWINGBAAR IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN DE COCA-COLA PARTIJEN MET BETREKKING TOT DE PROEFDIENSTEN ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR UW DIRECTE SCHADE TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR DE PROEFDIENSTEN. 

Niets in dit Hoofdstuk 4 beperkt het recht van Coca‑Cola om toegang tot bepaalde onderdelen van de Diensten te beperken of de Diensten of content die we leveren via de Diensten stop te zetten, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de Diensten te allen tijde operationeel zijn, maar Coca‑Cola is niet aansprakelijk als de Diensten om enige reden niet beschikbaar zijn. 

 

5. ZAL COCA-COLA DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN?

De Ingangsdatum van deze Voorwaarden wordt bovenaan deze webpagina vermeld.

Coca‑Cola kan genoodzaakt zijn deze Voorwaarden te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met Updates of Nieuwe Features of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Als Coca‑Cola belangrijke wijzigingen aanbrengt in deze Voorwaarden die de wettelijke rechten beperken, zullen we kennisgevingen publiceren in de Diensten en gebruikers minstens dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen via de e-mailadressen in hun accounts. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u voor het einde van de aankondigingstermijn uw account annuleren en stoppen met het gebruik van de Diensten. Voortgezet gebruik van de Diensten na het einde van de aankondigingstermijn zoals aangegeven in de kennisgeving, wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden. 

We brengen geen wijzigingen aan die uw wettelijke rechten inhoudelijk en met terugwerkende kracht verminderen zonder u daarvan in kennis te stellen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dat te doen of om de rechten van andere gebruikers van de Dienst te beschermen.

De gewijzigde Voorwaarden vervangen alle eerdere versies van onze overeenkomsten, kennisgevingen of verklaringen van of over deze Voorwaarden. 

 

6. IS EEN ACCOUNT VEREIST?

U hoeft geen account aan te maken om de openbare websites van Coca‑Cola te bezoeken, maar u heeft mogelijk een account nodig om de Diensten ten volle te benutten. Bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot aanbiedingen en andere acties of om gebruik te maken van de 'members only'-onderdelen van de Diensten.

​​​Om een account aan te maken, moet u minstens uw e-mailadres verstrekken. Coca‑Cola kan u indien nodig ook vragen om uw geboortedatum en woonplaats te verstrekken om te controleren of u wettelijk in aanmerking komt om een bindende overeenkomst aan te gaan met Coca‑Cola of uw ouder of wettelijke voogd te vragen om namens u in te stemmen met deze Voorwaarden.

Coca‑Cola kan u ook vragen om aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, voorkeuren, meningen en andere gegevens over uzelf die u wilt delen als onderdeel van het proces om een account aan te maken. Als u wil weten hoe we de persoonsgegevens verwerken die we verzamelen wanneer u een account aanmaakt, lees dan het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere privacyverklaring waarmee u akkoord ging bij het aanmaken van uw account).

Zoals vermeld in het Verantwoorde Marketing-beleidvan Coca‑Cola, richten we onze marketing niet rechtstreeks aan kinderen jonger dan 13 jaar (of de wettelijk verplichte minimumleeftijd in uw land). Als zodanig zijn de Diensten niet gericht op of bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar (of de wettelijk verplichte minimumleeftijd in uw land).

U stemt ermee in om geen account aan te maken voor iemand anders dan uzelf, om geen account aan te maken met het doel om u voor te doen als een andere persoon, en om geen elementen te vervalsen die Coca‑Cola gebruikt om na te gaan of u voldoet aan de criteria. Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om te allen tijde een registratie te weigeren of annuleren, of een account te blokkeren als we een schending van deze Voorwaarden vaststellen of vermoeden. U mag geen account aanmaken als u eerder werd geblokkeerd of als u het gebruik van onze Diensten werd ontzegd.

U belooft dat de informatie die u aan Coca‑Cola bezorgt waarheidsgetrouw, juist en volledig is en u stemt ermee in om dat te allen tijde zo te houden. 

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord te kiezen bij het aanmaken van een account, is uw wachtwoord persoonsgebonden. U stemt ermee in om andere personen uw wachtwoord, andere beveiligingsinformatie of toegang tot de Diensten niet te verstrekken. Wees extra voorzichtig wanneer u uw account gebruikt op een openbare of gedeelde computer of gedeeld apparaat, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonsgegevens niet kunnen bekijken of kopiëren. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die verbonden zijn aan het gebruik van uw wachtwoord.

U stemt ermee in om ons direct op de hoogte te stellen via https://www.coca-colacompany.com/contact-us als u ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of een andere inbreuk op de beveiliging ontdekt of vermoedt.

 

7. VRAAGT COCA-COLA EEN VERGOEDING VOOR DE DIENSTEN?

De Diensten zijn doorgaans gratis. Als betaling voor bepaalde features van de Diensten op enig moment vereist is, geeft Coca‑Cola u de keuze om de betaalde features al dan niet te gebruiken.

Via bepaalde Diensten kunt u producten van Coca‑Cola aanschaffen. Op aankopen zijn afzonderlijke verkoopwaarden van toepassing die u op het moment van de aankoop worden voorgelegd – lees ze zorgvuldig door. 

U bent volledig verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen verbonden aan het gebruik van de Diensten, inclusief de apparaten en internetverbinding of mobiele telefoondienst voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten. Als u de Diensten op uw mobiele apparaat opent en gebruikt, stemt u ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle kosten die uw mobiele serviceprovider in rekening brengt.

 

8. WIE IS EIGENAAR VAN DE DIENSTEN?

Tussen Coca‑Cola en u zijn en blijven Coca‑Cola en haar externe licentiegevers de enige en exclusieve eigenaars van alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Diensten, inclusief alle content die beschikbaar is via de Diensten en het ontwerp, de selectie en ordening ervan en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn vervat (Dienstencontent). Dat wil zeggen: Coca‑Cola is eigenaar van de Diensten en is eigenaar van of heeft een licentie voor de Dienstencontent en u bent eigenaar van al uw Gebruikerscontent, zoals hieronder omschreven. 

De Dienstencontent omvat de naam Coca‑Cola en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans (Coca‑Cola Merktekens). U mag de Coca‑Cola Merktekens niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coca‑Cola. Alle overige namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen, slogans, slagzinnen of naamregels van Coca‑Cola of derden die op of in de Diensten verschijnen, zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars. 

U heeft geen recht, licentie of toestemming met betrekking tot de Dienstencontent, tenzij uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden. De Diensten worden beschermd door wetgeving inzake het internationale auteursrecht, handelsmerk, octrooi, bedrijfsgeheimen en andere toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom of eigendomsrechten. Voor alle duidelijkheid: u stemt ermee in om het volgende niet te doen (en staat derden niet toe om dit te doen): 

 • Een verklaring over het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die vervat zijn in de Diensten verwijderen.

 • Uw eigen database creëren en/of publiceren die delen van de Diensten bevat zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 • De Dienstencontent reproduceren, verspreiden, wijzigen, afgeleide werken hiervan creëren, openbaar tonen, openbaar opvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of overzetten tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

 • Robots, spiders, toepassingen voor doorzoeking of ophaling of andere automatische apparaten, processen of middelen gebruiken om toegang te verkrijgen tot enig onderdeel van deze Diensten of die op te halen, te 'scrapen' of te indexeren.

 • Anderszins inbreuk maken op de eigendomsrechten van Coca‑Cola of haar externe licentiegevers met betrekking tot de Dienstencontent.

U bent eigenaar van uw Gebruikerscontent maar geeft Coca‑Cola het recht om die te gebruiken.

De Diensten kunnen forums en andere interactieve features bevatten waarop en waarmee u en andere gebruikers content of materiaal kunnen plaatsen, indienen, publiceren, tonen of overzetten (gezamenlijk Gebruikerscontent). U bent eigenaar van de Gebruikerscontent die u creëert, tenzij de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw inzending of Gebruikerscontent anders bepalen. 

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw Gebruikerscontent, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, juistheid en geschiktheid hiervan.

Ongeacht of u Gebruikerscontent inzendt via de Diensten of socialmediapagina's van Coca‑Cola, verleent u Coca‑Cola (inclusief onze leveranciers die ons helpen de Diensten uit te voeren en elk van onze respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden) het onbeperkte, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde recht en licentie (en het recht om sublicenties te verlenen via meerdere niveaus) om uw Gebruikerscontent, geheel of ten dele, te gebruiken, hosten, op te slaan, reproduceren, wijzigen, openbaar te tonen, op te voeren, vertalen, verspreiden en anderszins aan derden te verstrekken voor elk doel en in elke media, thans bekend of ontwikkeld in de toekomst, voor zover dit door de wet is toegestaan (Gebruikerscontentlicentie). Er worden geen morele rechten overgedragen door de Gebruikerscontentlicentie die u Coca‑Cola verleent in deze Voorwaarden. VERSTUUR GEEN GEBRUIKERSCONTENT ALS U COCA-COLA GEEN GEBRUIKERSCONTENTLICENTIE WILT VERLENEN.

 

Als u Gebruikerscontent verstrekt, verklaart en garandeert u aan Coca‑Cola dat:

 • u eigenaar bent van of zeggenschap heeft over alle rechten in en van uw Gebruikerscontent en het recht heeft om de rechten en licentie te verlenen die hierboven aan Coca‑Cola zijn verleend in deze Voorwaarden.

 • uw Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op de rechten van andere personen of entiteiten, zoals de rechten op privacy en publiciteit en intellectuele eigendomsrechten.

 • uw Gebruikerscontent waarheidsgetrouw en juist is. 

 • al uw Gebruikerscontent in overeenstemming is met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw Gebruikerscontent moet in overeenstemming zijn met alle volgende regels:

 • Gebruikerscontent mag geen materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onbetamelijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is.

 • Gebruikerscontent mag geen seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, religie, nationaliteit, lichamelijke of geestelijke beperkingen, gender, seksuele oriëntatie of leeftijd bevatten.

 • Gebruikerscontent mag personen niet misleiden noch het doel hebben om personen te misleiden.

 • Gebruikerscontent mag geen illegale activiteiten stimuleren noch onwettige handelingen propageren, bevorderen of ondersteunen.

 • Gebruikerscontent mag uw identiteit of connectie met een persoon of organisatie niet verkeerd voorstellen noch de indruk wekken dat uw Gebruikerscontent wordt goedgekeurd door Coca‑Cola of andere personen of entiteiten als dit niet het geval is.

Als u meent dat bepaalde Gebruikerscontent deze Voorwaarden schendt, stel ons dan hiervan op de hoogte via https://www.coca-colacompany.com/contact-us, met een beschrijving van de specifieke Gebruikerscontent en de locatie daarvan in de Diensten of op de sociale media van Coca‑Cola. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in om Coca‑Cola schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden tegen Coca‑Cola die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw Gebruikerscontent.

Naast Gebruikerscontent mag u van tijd tot tijd ervoor kiezen om Coca‑Cola ideeën, suggesties of andere feedback over de Diensten te verstrekken (Feedback). Ga naar onze website op https://www.coca-colacompany.com/contact-us/submit-an-idea om een idee in te sturen en daar de informatie te lezen. U bent eigenaar van uw Feedback, maar door die te verstrekken aan Coca‑Cola stemt u in met en verleent u Coca‑Cola hierbij het volledig betaalde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve en volledig sublicentieerbare recht en licentie voor het gebruik, de reproductie, uitvoering, weergave, verspreiding, bewerking, wijziging, herformattering en het creëren van afgeleide werken van en het op enigerlei wijze anderszins exploiteren van al uw Feedback. U erkent en gaat er ook mee akkoord dat Coca‑Cola Feedback in de Diensten mag gebruiken zolang u niet direct geïdentificeerd wordt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Al uw Feedback wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden.

 

9. WAT ZIJN DE TOEGESTANE GEBRUIKSWIJZEN VAN DE DIENSTEN?

Onder voorwaarde van uw naleving van deze Voorwaarden verleent Coca‑Cola u, uitsluitend voor uw niet-commercieel gebruik, het persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke recht op toegang tot en gebruik van de Diensten en het downloaden van één (1) kopie van elke App.

U mag de Diensten uitsluitend voor rechtmatige, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruiken en niet voor frauduleuze doeleinden of in verband met onwettige activiteiten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag u het volgende niet doen en stemt u ermee in dat u derden niet tracht aan te moedigen of toestaat het volgende te doen:

 • Ongeautoriseerde toegang verkrijgen (of trachten te verkrijgen) tot de Diensten of de computersystemen of netwerken van Coca‑Cola door middel van hacken, wachtwoordonderschepping of andere middelen om de beveiliging van een computer of beveiligingsnetwerk te schenden.

 • De Diensten gebruiken op een manier waarvan u weet of dient te weten dat die de servers of netwerken van Coca‑Cola kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of verstoren.

 • Anderen lastigvallen, bedreigen, misleiden, in verlegenheid brengen, schade berokkenen of anderen hinder, ongemak of angst bezorgen of anderszins het gebruik en plezier van de Diensten voor andere partijen te verstoren (of trachten te verstoren).

 • De Diensten namens iemand anders dan uzelf gebruiken.

 • Enig onderdeel van de Diensten kopiëren, wijzigen, bewerken, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen, decoderen of anderszins toegang tot enig onderdeel van de Diensten trachten te verkrijgen.

 • Een verklaring over het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten die vervat zijn in de Diensten verwijderen of anderszins de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.

 • Robots, spiders, toepassingen voor doorzoeking of ophaling of andere geautomatiseerde apparaten, processen of middelen gebruiken om toegang te verkrijgen tot enig onderdeel van deze Diensten of dit op te halen, te 'scrapen' of te indexeren. 

 • De Diensten, of features of functies van de Diensten om enige reden verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, sublicentiëren, toekennen, verspreiden, publiceren, overdragen of anderszins ter beschikking stellen van derden.

 • Enig gedeelte van de webpagina's die deel uitmaken van de Diensten herformatteren of aanpassen, met onder meer het doel om producten door te verkopen of te distribueren. 

 • De Diensten gebruiken om ongeautoriseerde of ongewenste commerciële of promotionele content te versturen. 

Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om activiteiten op de Diensten bij te houden en vast te leggen in de grootste door het geldende recht toegestane mate en in overeenstemming met het Coca‑Cola Privacybeleid (of een ander privacybeleid of andere privacyverklaring aan u verstrekt).

Coca‑Cola heeft de discretionaire bevoegdheid om zonder kennisgeving uw toegang tot de Diensten te beëindigen (naast enig ander beschikbaar rechtsmiddel) indien Coca‑Cola redelijke gronden heeft om te menen dat u de Diensten in strijd met deze Voorwaarden gebruikt.

 

10. ZIJN SOMMIGE VOORWAARDEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DE APPS?

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit Hoofdstuk 10, zijn deze Voorwaarden van toepassing op het downloaden en gebruiken van onze Apps door u.

Anders dan een website is een mobiele applicatie software die wordt gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Hoewel de Apps worden gedownload op uw mobiele apparaat, worden de Apps aan u onder licentie verstrekt, en niet verkocht. U verwerft geen eigendomsbelang in de Apps of andere rechten dan het gebruik van de Apps in overeenstemming met en onderworpen aan deze Voorwaarden.

U mag één enkel exemplaar van een App downloaden op een mobiel apparaat waarvan u eigenaar bent of dat anderszins in uw beheer is, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Om u bepaalde functionaliteiten te bieden, moeten bepaalde Apps toegang hebben tot verschillende functies en gegevens op uw mobiele apparaat. Meer informatie over hoe de Apps persoonsgegevens verwerken leest u in het Coca‑Cola Privacybeleid (of een ander privacybeleid of andere privacyverklaring die u werd verstrekt toen u een App downloadde).

De Apps en de rest van de Diensten hebben mogelijk niet precies dezelfde content.

We kunnen van tijd tot tijd Updates ontwikkelen en aanbieden (zoals bepaald in Hoofdstuk 4) voor een App. Afhankelijk van de instellingen van uw mobiele apparaat zal de App ofwel automatisch alle beschikbare Updates downloaden en installeren wanneer uw mobiele apparaat is verbonden met het internet of zult u een bericht ontvangen of gevraagd worden om de beschikbare Updates te downloaden en te installeren. U stemt ermee in om alle Updates te downloaden en te installeren en erkent en gaat ermee akkoord dat een App mogelijk niet goed werkt als u dit nalaat te doen. Alle Updates van een App worden beschouwd als onderdeel van de App en de Diensten en zijn onderworpen aan deze Voorwaarden.

Coca‑Cola behoudt alle rechten en aanspraken op en alle belangen in de Apps, waaronder alle Coca‑Cola Merktekens (gedefinieerd in Hoofdstuk 8) en, tussen Coca‑Cola en u, alle andere auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten daarin vervat of daaraan gekoppeld, tenzij uitdrukkelijk aan u verleend in deze Voorwaarden.

Wanneer u een van de Apps downloadt vanuit de App Store van Apple of Google Play (elk: een App -platform), erkent u en stemt u ermee in dat:

 • tussen Coca‑Cola en het App-platform, Coca‑Cola volledig verantwoordelijk is voor de Apps.

 • het App-platform niet verplicht is om onderhoud en ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de App.

 • Als onze App niet voldoet aan garanties die mogelijk van toepassing zijn: (i) mag u het App-platform hiervan op de hoogte stellen en het App-platform kan de aankoopprijs van een App terugbetalen (indien van toepassing), (ii) zal het App-platform, in de grootste door het geldende recht toegestane mate, geen enkele andere garantieverplichting hebben met betrekking tot de Apps, en (iii) zijn andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten toe te schrijven aan niet-overeenstemming met garanties, tussen Coca‑Cola en het App-platform, de verantwoordelijkheid van Coca‑Cola.

 • Het App-platform is niet verantwoordelijk voor de behandeling van enige vordering van u met betrekking tot de Apps of uw bezit en gebruik van de Apps.

 • Als een derde partij beweert dat een App de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij schendt, tussen het App-platform en Coca‑Cola, is Coca‑Cola verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van dergelijke vorderingen inzake inbreuk op het intellectueel eigendom.

 • Het App-platform en haar dochterondernemingen zijn externe begunstigden van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, want die hebben betrekking op uw licentie om een App te gebruiken. Na uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van onze gebruiksvoorwaarden zal het App-platform het recht hebben (en geacht worden dat recht te hebben aanvaard) om de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot uw licentie van een App jegens u als externe begunstigde af te dwingen.

 • U moet ook alle voorwaarden van derden naleven die van toepassing zijn via het App-platform wanneer u een App gebruikt.

Controleer de instellingen van uw mobiele apparaat of bekijk de informatie op het App-platform waarvan u de App heeft gedownload om meer te weten te komen over de specifieke gegevens die door de Apps worden verzameld. Verwijder de App als u de verzameling van alle gegevens via een App wilt stopzetten.

Hierbij verklaart en garandeert u dat: (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de Amerikaanse regering geldt of dat door de regering van de VS is aangewezen als land dat 'terrorisme ondersteunt'; en (ii) dat u niet voorkomt op enige door de Amerikaanse overheid opgestelde lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen

 

11. WANNEER GAAN DEZE VOORWAARDEN VAN KRACHT? WANNEER WORDEN ZE BEËINDIGD?

Deze voorwaarden gaan van kracht zodra u die erkent als onderdeel van het aanmaken van een account, het downloaden van een App of het gebruik van de Diensten waarin deze Voorwaarden zijn gelinkt (behoudens de in Hoofdstuk 2 vermelde uitzondering). Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat deze worden beëindigd door u of Coca‑Cola. 

U kunt te allen tijde en om elke reden stoppen met het gebruik van de Diensten. Als u uw account wilt verwijderen, neem dan contact op met Coca‑Cola via de contactgegevens verstrekt in Hoofdstuk 15 en/of verwijder een of alle Apps. 

Als u de aan uw account gekoppelde persoonsgegevens wilt corrigeren of verwijderen, lees dan het hoofdstuk 'Uw keuzes' van het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (of een ander privacybeleid of andere privacyverklaring die u ter beschikking is gesteld). 

Coca‑Cola mag uw account zonder enige kennisgeving per direct en automatisch beëindigen als u enige wetten schendt die van toepassing zijn op het gebruik van de Diensten. Coca‑Cola behoudt zich het recht voor om een account en toegang tot de Diensten te beëindigen met of zonder kennisgeving als Coca‑Cola redelijke gronden heeft om te menen dat een gebruiker in strijd met deze Voorwaarden toegang verkrijgt tot of gebruikmaakt van de Diensten.

Coca‑Cola kan te allen tijde zonder kennisgeving uw toegang tot de Diensten blokkeren, uw account annuleren of deze Voorwaarden beëindigen als we een inbreuk op de beveiliging opsporen of vermoeden of als Coca‑Cola ophoudt een of meerdere Diensten aan te bieden of te ondersteunen, wat Coca‑Cola naar eigen goeddunken mag doen.

We zullen trachten om u vooraf te informeren voordat we uw toegang tot de Diensten beëindigen zodat u eventuele belangrijke gebruikersgegevens kunt ophalen (voor zover dit is toegestaan door de wet en deze Voorwaarden), maar dat doen we mogelijk niet indien we bepalen dat het onpraktisch, illegaal, niet in het belang van iemands veiligheid of beveiliging of anderszins schadelijk is voor de rechten of het eigendom van Coca‑Cola.

Wanneer deze Voorwaarden worden beëindigd, worden ook de door Coca‑Cola verleende rechten beëindigd en moet u stoppen met alle gebruik van de Diensten en alle kopieën van de Apps van uw mobiele apparaat verwijderen.

Elke bepaling van deze Voorwaarden die, door zijn aard, dient te blijven bestaan na beëindiging van deze Voorwaarden zal blijven bestaan na de beëindiging. Alle volgende bepalingen zullen bijvoorbeeld blijven bestaan na de beëindiging: een beperking van onze aansprakelijkheid, voorwaarden met betrekking tot eigenaarschap of intellectuele eigendomsrechten, uw betaalverplichtingen aan ons en voorwaarden met betrekking tot geschillen tussen ons. De rechten van u en Coca‑Cola en rechtsmiddelen worden niet beperkt en zullen door de beëindiging naar recht of billijkheid niet beperkt worden

 

12. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GELINKTE DIENSTEN?

De Diensten bevatten links naar andere websites en bronnen verstrekt door derden (waaronder onze marketingbureaupartners en socialmediaplatformen), externe sms-diensten, (bv. WhatsApp) en in advertenties (gezamenlijk: Gelinkte Diensten). Coca‑Cola heeft geen zeggenschap over de Gelinkte Diensten, zelfs als sommige Gelinkte Diensten u toestaan om uw informatie daarheen te exporteren, zoals de functies 'like' of 'delen' op hun sociale media. Lees het privacybeleid en de andere gebruiksvoorwaarden voor alle Gelinkte Diensten zorgvuldig door. Als u besluit om de Gelinkte Diensten te openen, doet u dat op geheel eigen risico en bent u gebonden door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Gelinkte Diensten en niet op deze Voorwaarden.

De Diensten kunnen externe software bevatten die doorgaans gratis wordt aangeboden onder open source- of vergelijkbare licenties (Externe Software).  Hoewel de aan u aangeboden Diensten onderworpen zijn aan deze Voorwaarden kan Externe Software die bij de Diensten is inbegrepen, onderworpen zijn aan andere licenties of gebruiksvoorwaarden, die u indien van toepassing worden voorgelegd.

 

13. OP WELKE WIJZE IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COCA-COLA BEPERKT ONDER DEZE VOORWAARDEN?

Niet-aansprakelijkheidsverklaring van Coca‑Cola

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE DIENSTEN AANGEBODEN 'AS IS' EN MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. 

IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE WIJST COCA-COLA, MEDE NAMENS HAAR GELIEERDE ENTITEITEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS EN CONTENT EN LEVERANCIERS (SAMEN: COCA-COLA PARTIJEN) UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE HANDELSCONVENTIE, AANBESTEDENDE DIENST, GEBRUIKS- OF HANDELSPRAKTIJKEN. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORAFGAANDE, BIEDT GEEN VAN DE COCA-COLA PARTIJEN ENIGE GARANTIE OF TOEZEGGING OF VERKLARING VAN WELKE AARD DAN OOK DAT DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, BEOOGDE RESULTATEN ZULLEN BEHALEN, COMPATIBEL ZULLEN ZIJN OF WERKEN MET ANDERE SOFTWARE, SYSTEMEN OF DIENSTEN, ZULLEN WERKEN ZONDER VERSTORINGEN, ZULLEN VOLDOEN AAN PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSSTANDAARDEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, OF DAT ENIGE FOUT OF ENIG GEBREK GECORRIGEERD KAN OF ZAL WORDEN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN EEN CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, IN WELK GEVAL SOMMIGE OF ALLE VOORNOEMDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Beperkingen van de aansprakelijkheid van Coca‑Cola

Coca‑Cola is aansprakelijk voor redelijke rechtstreekse en voorzienbare schade veroorzaakt door wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden door Coca‑Cola, afhankelijk van de bepalingen van deze Voorwaarden.

In de grootste door het geldende recht toegestane mate, is Coca‑Cola niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: 

 • Schade die niet te voorzien is, waaronder gevolgschade.

 • Morele schadevergoeding of schadevergoeding met een punitief karakter.

 • Eventuele winstderving, verlies van business, het verlies van een contract, bedrijfsonderbrekingen, verlies van verwachte winst, goodwill of zakelijke mogelijkheden in verband met uw gebruik van de Diensten.

 • Virussen of andere malware verkregen door gebruik van de Diensten of fouten, vertragingen of verstoringen in de Diensten.

 • Verliezen met betrekking tot handelingen van derden, waaronder het gebruik of onvermogen tot gebruik van Gelinkte Diensten.

TENZIJ DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT UITDRUKKELIJK VEREIST, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COCA-COLA PARTIJEN JEGENS U VOOR ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ONDER GEEN BEDING HET TOTAALBEDRAG VAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS OVERSCHRIJDEN ($ 100,00).

Niets in deze voorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken op een wijze die onrechtmatig is, inclusief aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor bedrieglijke onjuiste weergave of ander doelbewust gedrag. INDIEN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ONGELDIG BLIJKEN TE ZIJN, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COCA-COLA PARTIJEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF GRONDEN VOOR VORDERINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK BEPERKT ZIJN TOT DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE.

ALS CONSUMENT GENIET U DE BESCHERMING VAN DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN U WOONT. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS VAN INVLOED OP UW RECHTEN ALS CONSUMENT OM U TE BEROEPEN OP DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN DE LOKALE WETGEVING

 

14. HOE ZAL COCA-COLA COMMUNICEREN MET CONSUMENTEN?

Wanneer u de Diensten gebruikt of e-mails verstuurt naar ons, communiceert u elektronisch. Afhankelijk van uw keuzes en accountinstellingen communiceren we met u op uiteenlopende elektronische manieren, zoals per e-mail, sms of App-pushmelding, of door een bericht te publiceren in de App of anderszins via de Diensten. Sommige van deze berichten zijn automatisch en sommige worden standaard verzonden als onderdeel van de Diensten. We kunnen van tijd tot tijd bepaalde vormen van communicatie toevoegen of verwijderen. In uw accountinstellingen kunt u aangeven of u bepaalde elektronische berichten wilt ontvangen. Hoewel u bepaalde communicatie kunt uitschakelen, kunnen we u indien nodig nog steeds kennisgevingen sturen zodat we u bepaalde onderdelen van de Diensten kunnen verstrekken, zoals kennisgevingen over een beveiligingsincident.

U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, verklaringen, toelichtingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke berichten schriftelijk dienen te zijn tenzij dwingende toepasselijke wetten specifiek een andere vorm van communicatie vereisen. Voor bepaalde elektronische communicatie kan uw telefoonmaatschappij of serviceprovider kosten aanrekenen. 

Als uw e-mailadres of andere contactinformatie verandert, bent u ervoor verantwoordelijk om Coca‑Cola hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigingen in uw e-mailadres zullen op al onze berichten van toepassing zijn.

Bepaalde berichten kunnen informatie over uw account bevatten, zoals een verzoek om het wachtwoord te resetten. Iedereen met toegang tot uw e-mailaccount of mobiele apparaat kan de inhoud van deze berichten bekijken.

Wanneer we marketing- of promotionele berichten versturen, doen we dat op basis van uw toestemming wanneer die verplicht is. U kunt de e-mails voor onze marketingcommunicatie reguleren door onderaan in elke marketingmail te klikken op de link om uit te schrijven.

 

15. HOE NEEM IK CONTACT OP MET COCA-COLA?

Om contact op te nemen met Coca‑Cola over deze Voorwaarden, het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten of de verwerking door Coca‑Cola van persoonsgegevens gaat u naar https://www.coca-cola.com/be/nl/about-us/contact-us

U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar:

Coca‑Cola Services nv
Bergensesteenweg 1424,
1070 Brussel

of via email naar cocacolabe@coca-cola.com  of via alle andere jurisdictiegebonden informatie die u ter beschikking is gesteld via de Diensten.

Gebruik de contactinformatie in ons Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten om met Coca‑Cola contact op te nemen over ons Privacybeleid en hoe we persoonsgegevens verwerken die we verzamelen van gebruikers

 

16. DIVERS

 a. Deze Voorwaarden (inclusief het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten of een ander privacybeleid of andere privacyverklaring die u ter beschikking is gesteld) bevatten de enige en volledige overeenkomst door en tussen Coca‑Cola en u met betrekking tot de Diensten en zaken hierin vervat en hebben voorrang op alle eerdere en gelijktijdige afspraken en overeenkomsten, hetzij schriftelijk of mondeling, aangaande de Diensten.

b. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van een toetsenbord, muis of ander apparaat om een knop of pictogram of vergelijkbare handeling te selecteren of om Coca‑Cola op een andere manier enige erkenning of toestemming te geven, uw elektronische handtekening vormt, die gelijk is aan uw schriftelijke handtekening. U gaat er ook mee akkoord dat verificatie van derden niet nodig is om uw elektronische handtekening te controleren. Voorts stemt u ermee in dat elk gebruik van uw elektronische handtekening in verband met de Diensten uw akkoord vormt om gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden zoals die golden op de datum van uw elektronische handtekening.

c. Deze Voorwaarden komen ten goede aan en zijn bindend voor de respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden van Coca‑Cola en die van u.

d. Coca‑Cola kan deze Voorwaarden toekennen aan een rechtsopvolger (geheel of gedeeltelijk), maar u mag de Voorwaarden niet toekennen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coca‑Cola.

e. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of een ander tribunaal of rechtspraakorgaan om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar verklaard wordt, zal die bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het strikt noodzakelijke minimum zodat de overige bepalingen van kracht blijven alsof een dergelijke niet-afdwingbare of ongeldige bepaling niet was gebruikt.

f. Geen afstandsverklaring door Coca‑Cola van een bepaling of voorwaarde zoals uiteengezet in deze Voorwaarden zal beschouwd worden als een nadere of doorlopende afstandsverklaring met betrekking tot een dergelijke bepaling of voorwaarde of afstandsverklaring van een andere bepaling. Elk verzuim van Coca‑Cola om een recht of bepaling op basis van deze Voorwaarden te handhaven, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

g. Niets in deze Voorwaarden creëert een partnerschap, samenwerkingsverband, agentschap of andere dergelijke relatie door en tussen Coca‑Cola en u.

h. Als Coca‑Cola of u wordt verhinderd of niet in staat is/bent om een verplichting op basis van deze Voorwaarden na te komen wegens een oorzaak buiten de redelijke macht van de partij die een beroep doet op deze bepaling, zal de uitvoering van de verplichting door de betreffende partij verlengd worden voor de duur van de vertraging of het onvermogen om de verplichting uit te voeren.

i. Kopteksten en onderschriften worden slechts gemakshalve gehanteerd. Tenzij anders wordt bepaald of duidelijk wordt gemaakt door de context, moet het gebruik van woorden of uitdrukkingen zoals waaronder, inclusief, met in begrip van, met name, bijvoorbeeld, zoals of vergelijkbare uitdrukkingen opgevat worden als illustratief en zal dit niet de strekking beperken van de woorden, beschrijvingen, definities, uitdrukkingen of termen die aan die woorden voorafgaan of daarop volgen.

 

17. GESCHILLENBESLECHTING 

Coca‑Cola zou het op prijs stellen als het eventuele problemen betreffende de Diensten rechtstreeks met u kan oplossen. Als u een kwestie onder onze aandacht wilt brengen, neem dan contact met ons op via https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form.

U stemt ermee in om geschillen, vorderingen, gronden voor vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Diensten (elk: een Geschil) te beslechten zoals uiteengezet in dit Hoofdstuk 17. Op basis van de onderstaande jurisdictiegebonden bepalingen vallen deze Voorwaarden en uw gebruik van de Diensten onder de wetgeving van de staat Georgia in de VS, zonder inachtneming van de bepalingen inzake diens keuze van het rechtssysteem.

De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

IN DE GROOTSTE DOOR HET GELDENDE RECHT TOEGESTANE MATE. U STEMT ERMEE IN DAT ALLE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE DIENSTEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE VORDERING IS ONTSTAAN MOETEN BEGINNEN; ANDERS IS DE VORDERING DEFINITIEF VERJAARD.

Voor Canadese consumenten: U en Coca‑Cola komen overeen dat deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de daar geldende wetten van Canada. U stemt ermee in dat elke vordering, zowel naar recht als naar billijkheid, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden alleen in de provinciale of federale rechtbanken gevestigd in Toronto, Ontario, ingediend zal worden, en u stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de exclusieve persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor het beslechten van dergelijke vorderingen. 

Voor EU-consumenten: Als u een inwoner van de EU bent, mag u een vordering instellen om uw rechten ter bescherming van de consument in verband met deze Voorwaarden af te dwingen in de EU-lidstaat waarin u woont. Bovendien biedt de Europese Commissie een online platform voor het beslechten van geschillen, dat u hier vindt: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Meer informatie over uw rechten als consument is hier beschikbaar.

Voor Italiaanse consumenten: Elk geschil tussen u en ons in verband met deze Voorwaarden zal uitsluitend worden behandeld door de rechtbanken van de plaats waar u verblijft of woont. U kunt ook om een buitengerechtelijke regeling verzoeken om een geschil met betrekking tot deze Voorwaarden te beslechten (in overeenstemming met paragrafen 141 – 141 decies van het Italiaanse consumentenwetboek, 6 september 2005 nr. 206). U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van het Europees platform voor online geschillenbeslechting of dit raadplegen, zoals hierboven naar verwezen.

Voor consumenten in Bangladesh, Bhutan, India, de Maldiven, Nepal en Sri Lanka: Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Diensten vallen onder de wetgeving van uw gebruikelijke verblijfplaats, zonder inachtneming van de bepalingen inzake de keuze van het rechtssysteem. De bevoegde gerechtshoven gevestigd in die gebruikelijke verblijfplaats zullen bij uitsluiting bevoegd zijn aangaande alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met of betrekking hebben op deze Voorwaarden.

Voor consumenten in het VK: Deze Voorwaarden en hun materie worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. U en wij stemmen beiden in dat de rechtbanken van Engeland en Wales bij uitsluiting bevoegd zullen zijn (behalve wanneer u een inwoner bent van Noord-Ierland; in dat geval kunt u ook een rechtsvordering instellen in Noord-Ierland en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een rechtsvordering instellen in Schotland).

Voor consumenten in de VS:

Keuze van de arbiter en regels. Een Geschil mag uitsluitend ingediend worden bij de American Arbitration Association (AAA) om gehoord te worden op grond van diens arbitrageregels voor consumenten. Als de AAA om enige reden niet in staat of bereid is om de arbitrage uit te voeren in overeenstemming met deze voorwaarden, zullen u en ik een andere arbiter uitkiezen op grond van 9 Amerikaans wetboek § 5.

Verplichte (individuele) arbitrage. U stemt ermee in dat een Geschil tussen ons uitsluitend beslecht zal worden via individuele (niet-collectieve) arbitrage. De partijen nemen voor gebonden te zijn door de federale arbitragewet, 9 U.S.C. § 1 et seq. Een arbitrage betekent dat er geen jury en geen rechter zal zijn.

Omvang van de arbitrage. De arbiter zal bij uitsluiting alle kwesties met betrekking tot het Geschil vaststellen en deze Voorwaarden toepassen. De arbiter zal ook vaststellen of een Geschil of arbitrage van toepassing is op een bepaalde kwestie. De arbiter zal niet de bevoegdheid hebben om een Geschil te horen als een groepsvordering, massavordering of vordering door belangenbehartigers. De arbiter zal niet de bevoegdheid hebben om iemand anders dan u en ons hulp te verlenen.

Uitzondering op arbitrage (kantongerecht). Geschillen die niet volledig beslecht kunnen worden in het kantongerecht hoeven niet ingediend te worden bij een arbiter.

Gekozen locatie (Fulton County, Georgia). U stemt ermee in dat een Geschil uitsluitend gehoord zal worden in Fulton County, Georgia tenzij anders overeengekomen door de Partijen of bepaald door de arbiter. U gaat akkoord met de rechtsbevoegdheid in de staat van Georgia voor alle doeleinden.

Rechtskeuze (Georgia). Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Diensten vallen onder de wetgeving van de staat Georgia in de VS, zonder inachtneming van de bepalingen inzake diens keuze van het rechtssysteem. Echter, elke vaststelling of arbitrage van toepassing op een Geschil, of omtrent de uitvoering van de arbitrage, zal bij uitsluiting beheerst worden door de federale arbitragewet, 9 U.S.C. § 1 et seq.

Beschikbare rechtsmiddelen bij arbitrage. De arbiter mag de rechtsmiddelen, hulp of resultaten bieden die de partijen bij de rechtbank hadden kunnen ontvangen, waaronder betaling van de honoraria en kosten van advocaten in overeenstemming met de wet(ten) die op de zaak van toepassing is, behalve dwangmaatregelen.

Dwangmaatregelen. De arbiter mag geen gerechtelijk bevel uitvaardigen. Als een van de partijen verzoekt om een gerechtelijk bevel, zal de arbiter de arbitrage van het Geschil afronden, financiële compensatie toekennen (indien van toepassing) en vervolgens mag de partij die om een gerechtelijk bevel wil verzoeken een nieuwe vordering instellen bij de staats- of federale rechtbank in Fulton County, Georgia, uitsluitend voor een gerechtelijk bevel. De feitelijke bevindingen en rechtsconclusies van de arbiter zullen niet als bewijs overlegd worden of een precedent vormen in het daaropvolgende geding.

 AFSTANDSVERKLARING GROEPSVORDERING

Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, komen Coca‑Cola en u overeen dat een procedure voor geschillenbeslechting op individuele basis uitgevoerd zal worden en niet op basis van een groepsvordering, geconsolideerde vordering of vordering door belangenbehartigers. We zien elk af van het recht op een proces met een jury.

 

18. JURISDICTIEGEBONDEN VOORWAARDEN 

HET VOLGENDE BEVAT INFORMATIE OVER CONSUMENTENRECHTEN EN -KEUZES VOOR SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN. WIJ RADEN U AAN OM DE RELEVANTE HOOFDSTUKKEN TE LEZEN.

Voor consumenten in Californië: Als u jonger dan 18 jaar en inwoner van Californië bent, heeft u mogelijk het recht om te verzoeken dat de Gebruikerscontent die u openbaar heeft gemaakt op de Diensten wordt verwijderd. Om te verzoeken dat uw Gebruikerscontent wordt verwijderd, neemt u contact op met Coca‑Cola via <e-mail> met de onderwerpregel 'Contentverwijdering minderjarige gebruiker Californië'. NB: de verwijdering is geen absoluut recht – het recht is van toepassing op uw oorspronkelijke plaatsing van de Gebruikerscontent maar niet op het naderhand delen of de daaropvolgende publicatie door anderen en niet op content over u gedeeld door andere personen. Het recht op verwijdering is ook niet van toepassing als u compensatie of een andere vergoeding heeft ontvangen voor het plaatsen van de Gebruikerscontent. Coca‑Cola kan volledige verwijdering van de Gebruikerscontent van het internet niet garanderen

Als u in Californië woont en Coca‑Cola wilt verzoeken persoonsgegevens te verwijderen die we van u bewaren, raadpleeg dan het hoofdstuk 'Californië' van het Coca‑Cola Privacybeleid.

Als de Diensten op enig moment beschouwd worden als een elektronische commerciële dienst (zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek van Californië paragraaf 1789.3), hebben inwoners van Californië het recht op de volgende specifieke informatie over consumentenrechten:

De aanbieder van de Diensten is: The Coca‑Cola Company, One Coca‑Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Verenigde Staten.

Als de Diensten beschouwd worden als een elektronische commerciële dienst kunt u een klacht met betrekking tot de Diensten indienen of meer informatie ontvangen met betrekking tot het gebruik van de Diensten door een e-mail te sturen naar https://www.coca-colacompany.com/contact-us/contact-us-form. U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar The Coca‑Cola Company, P.O. Box 1734, Atlanta, GA 30301, Verenigde Staten, of door ons te bellen via 1.800.GET.COKE (1.800.438.2653)

Voor alle consumenten in de VS: Voor informatie over hoe u een inbreuk op het auteursrecht kunt melden op basis van The Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de 'DMCA') raadpleegt u ons DMCA-beleid.

Voor consumenten in Duitsland: De aansprakelijkheid voor grove nalatigheid van Coca‑Cola jegens gebruikers in Duitsland wordt door niets in deze Voorwaarden beperkt of uitgesloten. Ter naleving van de regels van de Duitse reclamefederatie (Deutscher Werberat, ZAW), voert Coca‑Cola geen reclame- of marketingactiviteiten uit die gericht zijn op consumenten jonger dan 14 jaar. Als zodanig zijn de Diensten niet gericht op of bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 14 jaar.