Mededinging

In uitvoering van de beslissing n° 2005-I/O-52 van 30 november 2005 van de Belgische Raad voor de Mededinging in het kader van zaak CONC-I/O-98/0012 stelt Coca‑Cola Europacific Partners Belgium de in voege zijnde versie van haar klantenclassificatie ter beschikking van haar klanten.

Naast de klantenclassificatie maakt Coca‑Cola Europacific Partners Belgium ook een opsomming van de criteria en de basiskarakteristieken van elke klantencategorie bekend. Voor elke klantencategorie wordt in onderhavig document verder het eventuele bestaan verduidelijkt van logistieke kortingen en/of promotionele programma’s die kunnen worden toegekend aan klanten die tot een welbepaalde categorie behoren. 

Coca‑Cola Europacific Partners Belgium stelt tevens ter beschikking van haar klanten een kopie van de verbintenis die zij heeft aangeboden aan de Raad voor de Mededinging en die zij zal navolgen in het kader van de commerciële en operationele relaties met haar klanten.