Welkom bij het Coca‑Cola Privacybeleid voor Consumenten (Privacybeleid)

The Coca‑Cola Company en haar gelieerde entiteiten (samen: Coca‑Cola of wij/we) respecteren uw recht op privacy.  We waarderen het dat u ons uw persoonsgegevens toevertrouwt en plaatsen respect voor uw privacy voorop in onze interacties met u.

Coca‑Cola hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens deze principes:

 • Transparantie
 • Respect
 • Vertrouwen
 • Billijkheid

Ingangsdatum: 2023

Dit Privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die Coca‑Cola verzamelt van of over gebruikers van de websites, mobiele applicaties (Apps), widgets en andere online en offline diensten van Coca‑Cola (samen: de Diensten) en hoe we die persoonsgegevens gebruiken en beschermen.  Dit Privacybeleid legt uit ook uit hoe gebruikers keuzes kunnen maken over hun persoonsgegevens. 

Wanneer we in dit Privacybeleid verwijzen naar persoonsgegevens, bedoelen we informatie die een individu identificeert of die gebruikt kan worden om een individu te identificeren.  Persoonsgegevens kunnen dus rechtstreeks (zoals een naam) of onrechtstreeks (zoals een ID of IP-adres van een computer of mobiel toestel) op u betrekking hebben.  Met u of gebruiker bedoelen we iemand die gebruikmaakt van een of meerdere Diensten.  Met verwerkingsverantwoordelijke bedoelen we de persoon of entiteit die bepaalt welke persoonsgegevens van u worden verzameld en hoe die persoonsgegevens worden gebruikt en beschermd. 

De manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wordt geregeld door de wetten van de locaties waar we actief zijn.  Dit betekent dat wij naargelang de locatie mogelijk verschillende praktijken hanteren.  Lees voor meer informatie Privacyrechten en -keuzes, dat meer informatie geeft over uw rechten en onze plichten in bepaalde belangrijke rechtsgebieden en vermeldt met wie u contact kunt opnemen. 

ALS U VRAGEN HEEFT OVER DE MANIER WAAROP COCA-COLA UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT, STUUR DAN EEN MAIL NAAR PRIVACY@COCA-COLA.COM

WAT STAAT ER IN DIT PRIVACYBELEID?

Dit Privacybeleid is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

1. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING? 

Dit Privacybeleid werd gepubliceerd en wordt voor nieuwe gebruikers van kracht op [openbare publicatiedatum], 2023.  

De vorige versies van het privacybeleid van Coca‑Cola zijn van toepassing tot [openbare publicatiedatum + 10 dagenen zijn op aanvraag beschikbaar via Privacy@coca-cola.com.

2. WAAROP IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld van gebruikers van de Diensten waarin het Privacybeleid is gepubliceerd of gelinkt wanneer er in de Diensten specifiek naar het Privacybeleid wordt verwezen of wanneer Coca‑Cola u vraagt dit te aanvaarden.   Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op persoonsgegevens die we verzamelen van consumenten die per e-mail, telefonisch en offline, zoals tijdens een persoonlijk evenement, contact met ons opnemen.

Dit Privacybeleid kan ook van toepassing zijn op persoonsgegevens die consumenten aan ons verstrekken wanneer ze via sociale media met ons communiceren.  Neem contact met ons op via Privacy@coca-cola.com als u wilt weten of dit Privacybeleid van toepassing is op specifieke persoonsgegevens die verband houden met sociale media.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites en andere online diensten die beheerd worden door andere organisaties.  Die andere websites en diensten hebben hun eigen privacybeleid, niet dit Privacybeleid.  Zorg dat u het privacybeleid van die andere websites en diensten leest, zodat u weet hoe uw gegevens worden verwerkt.

3. WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT COCA-COLA EN WAAROM?

a. Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt.  

Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zijn meestal de volgende soorten persoonsgegevens.  Lees het onderstaande om te weten welke soorten persoonsgegevens Coca‑Cola verzamelt en waarom die worden verzameld:

Contactgegevens en accountinformatie

Coca‑Cola vraagt om uw voor- en achternaam, e-mailadres of mobiele telefoonnummer en geboortedatum om een account voor de Diensten aan te maken.  Wij kunnen ook uw gebruikersnaam en wachtwoord, leeftijd, postadres, door de overheid afgegeven identificatie en vergelijkbare contactgegevens verzamelen.

 • Om uw online account te onderhouden als u ervoor kiest om er een aan te maken
 • Om uw identiteit te verifiëren en na te gaan of u voldoet aan de criteria om bepaalde Diensten te gebruiken
 • Om u een persoonlijke ervaring van de Diensten te bieden
 • Om toegang te bieden tot exclusieve content, kortingen en andere aanbiedingen
 • Om een prijstrekking, prijsvraag of andere actie of een getrouwheidsprogramma te beheren
 • Om een aankoop af te ronden en producten te leveren
 • Om informatie te versturen waarvan wij denken dat die voor u interessant is; die wordt soms gepersonaliseerd op basis van de informatie die gekoppeld is aan uw account
 • Om uw mening te vragen, bijvoorbeeld via een enquête over een nieuw product
 • Om uw vragen te beantwoorden en klantenservice te bieden
 • Voor onderzoek en innovatie
 • Wanneer u persoonlijk een evenement bijwoont, zoals evenementen die gesponsord of gepresenteerd worden door Coca‑Cola of het uitproberen van producten

 

Door de gebruiker gegenereerde content (UGC)

Coca‑Cola verzamelt posts, opmerkingen, meningen, stemopnames, foto's en video's die u vrijwillig inzendt via de Diensten

 • Om online community's te monitoren
 • Om uw opmerkingen en meningen, bijvoorbeeld in enquêtes, vragen aan de klantenservice en andere vrije tekstvelden, vast te leggen en hierop te reageren
 • Om uw deelname aan acties waarbij UGC wordt verzonden te beheren
 • Om foto's te verzamelen die gebruikers maken in verband met deelname aan specifieke acties of andere Diensten

 

Informatie die gekoppeld is aan een account op een socialmediaplatform

Als u verbinding maakt met of inlogt op de Diensten via uw socialmedia-account, zoals Meta en Twitter, verzamelen we de persoonsgegevens waarvan het socialmediaplatform en uw accountmachtigingen toestaan dat ze worden verzameld, zoals profielfoto, e-mail, likes en interesses en vrienden, volgers of vergelijkbare lijsten.

 • Om u een persoonlijke ervaring van de Diensten te bieden
 • Om te reageren op uw opmerkingen en vragen die u post op een socialmediaplatform en om communicatie (zoals tweets of posts) met of over Coca‑Cola te analyseren om beter te begrijpen hoe consumenten aankijken tegen Coca‑Cola

(Als u later besluit dat u ons geen informatie van uw socialmedia-account wilt verstrekken, pas dan de privacy-instellingen in uw socialmedia-account aan).

Locatiegegevens

Precieze geolokalisatie (GPS) indien toegestaan via een besturingssysteem van een mobiel apparaat

Locatie bij benadering via een IP-adres of verbindingen met wifi, Bluetooth of een draadloze netwerkservice, die automatisch wordt verzameld wanneer u de Diensten gebruikt

 • Om u een persoonlijke ervaring van de Diensten te bieden
 • Om u te laten weten wanneer producten, acties of evenementen bij u in de buurt beschikbaar zijn of andere gebruikers toe te staan om uw locatie te zien als u ervoor kiest dat toe te staan
 • Om geografisch relevante reclame te versturen

 

Andere Persoonsgegevens gedeeld via de Diensten

 • Om online community's te beheren
 • Om acties en andere functies van de Diensten te beheren waarbij u uw persoonsgegevens kunt delen
 • Om foto's te verzamelen die gebruikers maken in verband met deelname aan specifieke acties of andere Diensten, zoals de slimme koelinstallaties van Coca‑Cola

b. Informatie over het gebruik van onze Apps

Wanneer u een van onze Apps downloadt en installeert, is de informatie die we verzamelen afhankelijk van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat en uw toestemmingen.  Onze Apps moeten bepaalde functies en gegevens van uw mobiele apparaat gebruiken om te kunnen functioneren.  Als u bijvoorbeeld een naadloze ervaring van online naar App wilt, moeten we informatie van uw webbrowser verzamelen en koppelen.

Om meer te weten over de specifieke informatie die een App verzamelt, kunt u uw apparaatinstellingen controleren of de informatie over toestemmingen lezen die beschikbaar is op het platform (bv. Google Play en de App Store) waarvan u de App heeft gedownload.  In bepaalde Apps kunt u ook uw status voor het verzamelen van bepaalde gegevens controleren of wijzigen in de App-instellingen.  Als u uw instellingen wijzigt, kan het zijn dat sommige App-functies niet goed werken. 

Als u niet langer wilt dat een App gegevens verzamelt, verwijder de App dan.

c. Informatie die automatisch wordt verzameld tijdens het gebruik van de Diensten

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie via en over het gebruik van de Diensten via de computers en mobiele apparaten van gebruikers.  Sommige automatisch verzamelde gegevens zijn op grond van bepaalde wetten persoonsgegevens.  Deze informatie wordt automatisch verzameld door middel van cookies, pixeltags, webbakens en vergelijkbare technologie voor het verzamelen van gegevens (samen: gegevensverzamelingstechnologie).  

Informatie die we automatisch verzamelen is onder meer:

 • informatie over uw computer of mobiele apparaat, zoals het type apparaat en identificatienummer, browsertype, internetserviceprovider, mobiele netwerk en besturingssysteem
 • IP-adres en algemene geografische locatie (bv. land of locatie op stedelijk niveau)
 • hoe een computer of mobiel apparaat interageert met de Diensten, inclusief de datum en tijd waarop de Diensten werden geopend, zoekopdrachten en -resultaten, muiskliks en -bewegingen, specifieke geopende webpagina's, aangeklikte links en bekeken video's
 • metingen van verkeer en gebruik
 • gegevens over sites of diensten van derden die werden geopend vóór interactie met de Diensten, die gebruikt worden om reclame beter af te stemmen op de gebruiker
 • interacties met onze marketingberichten, bijvoorbeeld of een e-mail van Coca‑Cola  geopend

d. Informatie die wordt verzameld van derden

Van tijd tot tijd ontvangen we persoonsgegevens van derden die we gebruiken om meer te leren over onze gebruikers, de gebruikerservaring te personaliseren en de Diensten efficiënter te promoten en verbeteren.

De soorten persoonsgegevens die we ontvangen van derden zijn:

 • Persoonsgegevens met betrekking tot aankopen.  Aankopen met een betaalkaart worden verwerkt door externe betalingsverwerkers. Coca‑Cola heeft geen toegang tot volledige bankrekeningnummers, creditcardnummers of debitcardnummers.
 • Persoonsgegevens die commercieel beschikbaar zijn via aanbieders van marketingdiensten of verzameld worden door marketingpartners via campagnes en evenementen, en die worden gebruikt om individuen te identificeren die mogelijk graag meer willen weten over Coca‑Cola en om de persoonsgegevens die we al hebben aan te vullen
 • Persoonsgegevens die we ontvangen van de externe reclamepartners die ons helpen om gerichte reclame aan te bieden
 • Persoonsgegevens die bottelpartners delen met Coca‑Cola
 • Persoonsgegevens uit openbaar toegankelijke bronnen
 • Persoonsgegevens van rechtshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties (maar alleen in zeldzame gevallen)

Wij kunnen informatie die Coca‑Cola over u heeft combineren of gegevens uit gegevensbronnen van derden combineren. Wij vragen alle externe gegevensleveranciers te bevestigen dat de persoonsgegevens die zij met Coca‑Cola delen voor consumenten transparant en anderszins rechtmatig zijn.

e. Overige informatie verzameld met uw toestemming

We kunnen uw toestemming vragen om specifieke soorten persoonsgegevens te verzamelen, zodat u kunt deelnemen aan nieuwe activiteiten, exclusieve content kunt ontvangen of nieuwe functies kunt testen.  Op basis van sommige privacywetten is Coca‑Cola verplicht om toestemming te verkrijgen voordat persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.  Lees hoofdstuk 9 [deep link] voor meer informatie.

4.  HOE GEBRUIKT COCA-COLA PERSOONSGEGEVENS? 

Coca‑Cola gebruikt persoonsgegevens om de Diensten te leveren en te verbeteren, voor onze bedrijfsvoering, om gebruikers te beschermen en om onze wettelijke rechten af te dwingen.  

Wij gebruiken persoonsgegevens om de Diensten te leveren, personaliseren en verbeteren (zoals in elk afzonderlijk geval is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), bijvoorbeeld:

 • om accounts van gebruikers aan te maken en bij te werken en te voldoen aan verzoeken van gebruikers
 • om de persoonsgegevens van consumenten te centraliseren in een database die namens ons door een derde wordt beheerd en om informatie verzameld door derden toe te voegen
 • om gebruikers marketing- en niet-marketingberichten te versturen
 • om communicatie onder gebruikers mogelijk te maken, zoals een online community
 • voor gerichte reclame (soms ook gepersonaliseerde reclame of reclame op basis van interesses genoemd) op basis van informatie die wordt gegenereerd door de online activiteit van een gebruiker, zoals het bezoeken van websites die reclame of cookies van onze reclamepartner bevatten, waarvan sommige gebaseerd zijn op geolocatie. 
 • om meer te leren over onze gebruikers, zodat we content kunnen aanbevelen waarvan we menen dat bepaalde gebruikers die interessant zullen vinden
 • voor het beheer van acties en getrouwheidsprogramma's
 • voor klantenservice
 • om te analyseren hoe gebruikers interageren met de Diensten en wat de activiteitentrends zijn, zodat we nieuwe functies en content kunnen ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen van onze consumenten
 • om de Diensten en de gebruikerservaring ervan te verbeteren
 • voor gegevensanalyse, onderzoek, productontwikkeling en machinelearning, zodat we onze consumenten beter begrijpen en hun innovaties kunnen aanbieden
 • voor het monitoren en testen van de Diensten, waaronder het oplossen van operationele problemen
 • om geanonimiseerde data te creëren die niet onderworpen zijn aan dit Privacybeleid, en die worden gebruikt om de producten en diensten van Coca‑Cola te verbeteren, alsook voor vergelijkbare zakelijke doeleinden en voor zover contractueel en wettelijk toegestaan
 • om fraude, misbruik en ongeautoriseerd gebruik van de Diensten op te sporen en tegen te gaan
 • voor risicobeheer en vergelijkbare administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om de naleving van gebruikersovereenkomsten te monitoren en af te dwingen, en om de wetten na te leven die van toepassing zijn op Coca‑Cola

5. GEBRUIKT COCA-COLA COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR GEGEVENSVERZAMELING? 

We gebruiken cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling om u en/of uw apparaat/apparaten te herkennen wanneer u de Diensten gebruikt en om persoonsgegevens van u te verzamelen. 

Sommige websites die deel uitmaken van de Diensten hebben specifieke verklaringen over cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling die van toepassing zijn op specifieke websites en consumenten.  Als u een website van Coca‑Cola met een verklaring over cookies bezoekt, dan is de cookieverklaring van die website van toepassing..

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verstuurd naar of geopend vanaf uw browser of harddrive van uw computer. Een cookie bevat meestal de naam van het domein (internetlocatie) waaruit de cookie kwam, de 'levensduur' van de cookie (d.w.z. wanneer die zal verlopen) en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of vergelijkbaar identificatienummer. Een cookie kan ook informatie over uw computer of apparaat bevatten, zoals instellingen, surfgeschiedenis en uitgevoerde activiteiten tijdens uw gebruik van de Diensten.

Coca‑Cola gebruikt ook 'pixeltags' (soms webbakens genoemd). Pixeltags zijn transparante afbeeldingen die mettertijd informatie kunnen verzamelen over het openen van e-mails en het gebruik van websites.

 

Cookies die Coca‑Cola in de Diensten plaatst, worden eigen ('first-party') cookies genoemd. Cookies die een andere partij in de Diensten plaatst, worden externe ('third party') cookies genoemd. Externe cookies maken externe features of functies mogelijk op of via de Diensten, zoals analyses en marketingautomatisering. De partijen die externe cookies plaatsen, kunnen uw apparaat herkennen wanneer u het gebruikt voor toegang tot de Diensten en ook wanneer u het gebruikt om bepaalde andere websites te bezoeken.  Meer informatie over cookies in het algemeen vindt u op www.allaboutcookies.org.

Sommige webbrowsers (waaronder Safari, Internet Explorer, Firefox en Chrome) integreren een 'do-not-track'- (DNT) of vergelijkbare functie die websites te kennen geeft dat een gebruiker niet wil dat zijn of haar online activiteiten en gedrag worden bijgehouden.  Als een website die reageert op een bepaald DNT-signaal het DNT-signaal ontvangt, belemmert de browser die website om bepaalde informatie uit de browsercache te verzamelen.  Niet alle browsers bieden een DNT-optie aan en DNT-signalen zijn nog niet uniform. Om die reden reageren veel websitebeheerders, waaronder Coca‑Cola, nog niet op DNT-signalen.

Waarom gebruikt Coca‑Cola cookies en andere technologieën voor gegevensverzameling?

Sommige cookies zijn nodig om de Diensten te kunnen uitvoeren. Andere cookies zorgen ervoor dat wij de interesses van gebruikers kunnen bijhouden voor gerichte reclame en om de ervaring van de Diensten te verbeteren.

 

De soorten cookies die via de Diensten worden geleverd en waarom ze worden gebruikt:

 • Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig om de Diensten te kunnen uitvoeren.
 • Performance- of analytische cookies verzamelen informatie over hoe de Diensten worden gebruikt, zodat we de Diensten kunnen analyseren en verbeteren. Performance- of analytische cookies blijven meestal op uw computer nadat u uw browser heeft afgesloten, totdat u ze verwijdert.
 • Reclamecookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter te maken voor u door ons te helpen advertenties te tonen op basis van uw interesses, te voorkomen dat dezelfde advertentie te vaak verschijnt en ervoor te zorgen dat advertenties juist worden getoond voor adverteerders.
 • Socialmediacookies zorgen ervoor dat gebruikers eenvoudiger kunnen communiceren via socialmediaplatforms. Wij hebben geen zeggenschap over socialmediacookies en zij geven ons geen toegang tot uw socialmedia-accounts zonder uw toestemming. Raadpleeg het privacybeleid van het relevante socialmediaplatform voor informatie over de gebruikte cookies. 

Dankzij gegevensverzamelingstechnologieën kan Coca‑Cola de verkeersstromen van de ene webpagina naar de andere in de gaten houden, cookies leveren of daarmee communiceren, begrijpen of gebruikers de Diensten bezoeken nadat zij onze online advertentie hebben gezien op een externe website, de prestatie van de Diensten verbeteren en het succes van onze e-mailmarketingcampagnes meten.  Het Cookiebeleid van Coca‑Cola (beschikbaar in bepaalde rechtsgebieden) beschrijft hoe Coca‑Cola technologie voor gegevensverzameling gebruikt. 

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving maken de Diensten gebruik van Google Analytics voor gerichte reclame (die Google soms 'remarketing' noemt).  Google gebruikt cookies die Google herkent wanneer consumenten diverse websites bezoeken.  De gegevens die worden verzameld met behulp van de cookies van Google helpen Coca‑Cola te analyseren hoe de Diensten worden gebruikt en, voor sommige Diensten en in sommige rechtsgebieden, om marketingberichten en digitale reclame te personaliseren.

De Diensten integreren ook video's van YouTube (een bedrijf van Google) door middel van framing.  Dit betekent dat, zodra u op de knop klikt om een YouTube-video af te spelen via de Diensten, er verbinding wordt gemaakt tussen de Diensten en de YouTube-servers.  Vervolgens wordt een door YouTube verstrekte HTML-link opgenomen in de code van de Diensten om een afspeelframe te creëren. De video die op de YouTube-servers staat, wordt vervolgens door het frame afgespeeld in de Diensten.  Bovendien ontvangt YouTube informatie die YouTube laat weten dat u op dat moment de Diensten gebruikt: uw IP-adres, browsergegevens, het besturingssysteem en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt, de URL van de huidige webpagina, eerder bezochte webpagina's als u een link heeft gevolgd, en de video's die u heeft bekeken.  Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, kan de informatie gekoppeld worden aan uw YouTube-gebruikersprofiel. Als u die koppeling niet wenst, moet u uit uw YouTube-account uitloggen voordat u de Diensten gebruikt en de bijhorende cookies verwijderen.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens verzamelt, gebruikt en deelt, leest u in het privacybeleid van Google.

Meer informatie over hoe Google cookies gebruikt in advertenties leest u op de Adverteren-pagina van Google.

Als u niet wenst dat Google Analytics uw gegevens gebruikt, kunt u de opt-out browser add-on van Google installeren.

Als u geen advertenties op Google wilt zien op basis van uw interesses, gebruik dan uw Google Advertentie-instellingen.

Als u in de EER, Zwitserland of het VK woont, houd er dan vooral rekening mee dat, als u de cookies van Google toestaat in het Privacyvoorkeurencentrum van Coca‑Cola, de informatie die door die cookies wordt gegenereerd over het gebruik van de Diensten door Google wordt overgedragen naar en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Coca‑Cola gebruikt technologische tools, waaronder de IP-anonimiseringstool van Google, om het laatste deel van uw IP-adres weg te laten voordat de data door Google worden overgedragen naar de Verenigde Staten, en tools van Google voor deactivering van gegevensuitwisseling en Google-signalen en gebruikers-ID-instellingen in Google Analytics voor bepaalde rechtsgebieden.  Google zal een IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. 

Namens Coca‑Cola zal Google de hierboven omschreven gegevens gebruiken om rapporten samen te stellen die Coca‑Cola helpen om de Diensten te beheren en te leveren.

Uw cookiekeuzes

U heeft het recht om cookies te accepteren of te weigeren.  U kunt uw browser zo instellen dat die alle cookies weigert of aangeeft wanneer een cookie wordt geplaatst. (De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden u de mogelijkheid om die uit te schakelen. NB: sommige functies van de Diensten werken niet goed zonder cookies.) 

Zoals hierboven vermeld, heeft Google een opt-out browser add-on ontwikkeld als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt voor Google Analytics.  U kunt de add-on voor uw webbrowser hier downloaden en installeren.  U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door de toepasselijke instellingen in uw browser te selecteren.

Bepaalde rechtsgebieden hebben daarnaast een apart cookiebeleid als aanvulling op dit Privacybeleid en tools om cookies te beheren.  Lees hoofdstuk 9 voor meer informatie.

6. HOE DEELT COCA-COLA PERSOONSGEGEVENS?

Coca‑Cola deelt persoonsgegevens met mensen en bedrijven die het beheer van de Diensten en de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ondersteunen en wanneer we daartoe wettelijk bevoegd of verplicht zijn.  We delen ook persoonsgegevens wanneer een gebruiker vraagt om die te delen.  We verplichten ontvangers van persoonsgegevens van ons om het Privacybeleid na te leven tenzij en totdat gebruikers in kennis zijn gesteld dat een ander privacybeleid of een andere privacverklaring van toepassing zal zijn.

Coca‑Cola deelt persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:

 • Professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants, verzekeraars en experts in informatiebeveiliging en forensisch experts.
 • Marketingleveranciers die helpen de Diensten te promoten (bv. door e-mailmarketing) en van tijd tot tijd persoonsgegevens die we al hebben aanvullen.  Meta ontvangt en gebruikt bijvoorbeeld bepaalde gegevens met betrekking tot het gebruik van de Diensten om ons te helpen gepersonaliseerde reclame te leveren op zijn platform en de doeltreffendheid van deze reclame te evalueren. 
 • Dienstenaanbieders om hen in staat te stellen namens ons diensten uit te voeren, waaronder gegevensanalyse, gegevensbeveiliging, e-commerce-activiteiten, enquêtes, onderzoek, beheer van acties, aanbiedingen en getrouwheidsprogramma's en anderszins ons te helpen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.  Sommige van deze dienstenaanbieders hebben mondiale verantwoordelijkheden.
 • Cloudopslagproviders
 • Potentiële of feitelijke kopers of investeerders en hun professionele adviseurs in verband met een feitelijke of voorgestelde fusie of overname van of investering in ons bedrijf als geheel of onderdelen daarvan. We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden van dit Privacybeleid van toepassing zijn op persoonsgegevens na de transactie of dat gebruikers vooraf op de hoogte worden gebracht van wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens
 • Gelieerde entiteiten en bottelpartners van Coca‑Cola
 • Bevoegde wetshandhavingsautoriteiten, overheidsinstanties en rechtbanken wanneer wij menen dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) ter naleving van de wetgeving, (ii) ter uitoefening, vaststelling en verdediging van wettelijke rechten, of (iii) ter bescherming van de cruciale belangen van gebruikers, zakelijke partners, dienstenaanbieders of andere derden
 • Overige derden met uw toestemming

Als we persoonsgegevens delen, eisen we dat de ontvangers persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en onze graad van vertrouwelijkheid en veiligheid.   

7. HOE BESCHERMT COCA-COLA PERSOONSGEGEVENS?

Coca‑Cola doet er alles aan om persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beveiligen en beschermen.  Wij gebruiken verschillende maatregelen die ons helpen persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik.

Coca‑Cola maakt gebruik van technische, fysieke en administratieve waarborgen die zijn bedoeld om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. Onze waarborgen zijn ontworpen om een mate van beveiliging te bieden die in verhouding staat tot het verwerkingsrisico van uw persoonsgegevens en bevatten onder meer (indien van toepassing) maatregelen ter garantie van de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en een procedure voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens te garanderen.  Coca‑Cola kan de beveiligingsrisico's verbonden aan de verwerking van persoonsgegevens echter niet volledig elimineren. 

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw accountgegevens. Coca‑Cola zal de toegang tot de Diensten via uw accountgegevens behandelen in overeenstemming met uw machtiging.

Coca‑Cola kan uw gebruik van alle of een deel van de Diensten zonder kennisgeving blokkeren als we een inbreuk op de beveiliging vermoeden of opsporen.  Als u meent dat de informatie die u Coca‑Cola heeft verstrekt of uw account niet langer veilig is, stel ons dan direct op de hoogte via Privacy@coca-cola.com.

Als we een inbreuk vaststellen die van invloed is op de beveiliging van uw persoonsgegevens zullen we u hiervan op de hoogte stellen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Coca‑Cola u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account of een andere toegestane methode gekoppeld aan uw account.

ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS EN DE DIENSTEN – INCLUSIEF SCRAPEN – IS VERBODEN EN KAN LEIDEN TOT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING.

8. HOE LANG BEWAART COCA-COLA PERSOONSGEGEVENS? 

We bewaren persoonsgegevens van een gebruiker zolang het account van de gebruiker actief is en, anders, zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden.  Ook bewaren we persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten af te dwingen. 

We beogen uw persoonsgegevens correct en up-to-date te houden.  We bewaren de persoonsgegevens die we onder dit Privacybeleid verwerken in overeenstemming met ons gegevensretentiebeleid.   Bij het vaststellen van de bewaartermijn houden we rekening met verschillende criteria, zoals het soort producten en diensten dat door u gevraagd of aan u verstrekt wordt, de aard en duur van onze relatie met u en de verplichte bewaartermijnen ingevolge de toepasselijke wetgeving.  Aan het einde van de relevante bewaartermijn zullen we persoonsgegevens ofwel verwijderen of anonimiseren of, als we persoonsgegevens niet kunnen verwijderen of anonimiseren, persoonsgegevens loskoppelen en veilig bewaren totdat verwijdering of anonimisering mogelijk wordt. 

Zodra we persoonsgegevens anonimiseren, zijn het niet langer persoonsgegevens. We gebruiken geanonimiseerde gegevens conform de toepasselijke wetgeving en overeenkomsten.

9. WELKE KEUZES ZIJN ER BESCHIKBAAR VOOR PERSOONSGEGEVENS?

U kunt keuzes maken over de verwerking van uw persoonsgegevens door Coca‑Cola.  U kunt uw privacyrechten uitoefenen door contact op te nemen met Coca‑Cola zoals beschreven in dit hoofdstuk 9 of via diverse tools die Coca‑Cola beschikbaar stelt. In sommige gevallen beperkt toepasselijke wetgeving uw toegang tot en toezicht op uw persoonsgegevens.

 

Voorkeuren mobiele apparaten

Mobiele besturingssystemen en app-platformen (bv. Google Play, App Store) hebben machtigingsinstellingen voor specifieke soorten gegevens en meldingen op mobiele apparaten, zoals voor toegang tot contactpersonen, geolocatiediensten en pushmeldingen.  U kunt de instellingen op uw mobiele apparaat gebruiken om toestemming voor bepaalde gegevensverzameling en/of pushmeldingen te geven of te weigeren.  Bepaalde Apps kunnen instellingen hebben waarmee u machtigingen en pushmeldingen kunt wijzigen.  Bij sommige Apps kunnen wijzigingen in de instellingen ertoe leiden dat bepaalde aspecten van de App niet goed werken.

U kunt alle gegevensverzameling van een App stopzetten door de App te verwijderen.  Als u een App verwijdert, overweeg dan ook om de instellingen van uw besturingssysteem te controleren om te bevestigen dat het unieke identificatienummer en andere activiteiten die zijn gekoppeld aan uw gebruik van de App zijn verwijderd van uw mobiele apparaat. 

 

Opt-out van e-mails en sms-berichten van Coca‑Cola

Om geen promotionele e-mails van Coca‑Cola meer te ontvangen, klikt u op de 'Uitschrijven'-link onderaan in de e-mail.  Na uw opt-out kunnen we u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals aankoopbewijzen of administratieve informatie over uw account. 

In uw accountinstellingen kunt u ook uw meldingsvoorkeuren wijzigen, zoals pushmeldingen van een App. 

Om geen promotionele sms-berichten (SMS or MMS) meer te ontvangen, stuurt u Coca‑Cola een sms-bericht terug waarin u aangeeft dat u geen promotionele sms-berichten meer wenst te ontvangen.  Daarnaast kunt u ons dit laten weten zoals hieronder aangegeven in het hoofdstuk 'Contact'.  Vermeld welke soorten communicatie u niet langer wenst te ontvangen en het relevante telefoonnummer, adres en/of e-mailadres.  Als u ervoor kiest om geen marketingberichten meer te ontvangen van ons kunnen we u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen, zoals e-mails over uw account of aankopen.

INFORMATIE OVER PRIVACYRECHTEN EN -KEUZES VOOR SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN STAAT OP HET EINDE VAN DIT PRIVACYBELEID.  WIJ RADEN U AAN OM DE RELEVANTE HOOFDSTUKKEN TE LEZEN.  

ALS U WOONT IN EEN RECHTSGEBIED MET PRIVACYWETTEN DIE U PRIVACYRECHTEN BIEDEN DIE NIET IN DIT PRIVACYBELEID WORDEN OMSCHREVEN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA PRIVACY@COCA-COLA.COM. Wij respecteren uw privacyrechten en doen ons best om aan uw verzoeken te voldoen.

10. HOE BESCHERMT COCA-COLA DE PRIVACY VAN KINDEREN? 

Voor sommige Diensten geldt een leeftijdsbeperking, wat betekent dat we u vragen kunnen stellen om uw leeftijd te controleren voordat we u toestaan om die Diensten te gebruiken. 

In overeenstemming met ons Verantwoorde Marketing-beleidricht Coca‑Cola productmarketing niet rechtstreeks aan kinderen jonger dan 13 jaar.  Daarnaast verzamelen we online geen persoonsgegevens van kinderen tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving.  Als u ontdekt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming of op andere wijze dan is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, neem dan contact op met ons Privacykantoor via privacy@coca-cola.com. Zodra we hiervan op de hoogte zijn, zullen we maatregelen nemen om de persoonsgegevens van het kind te verwijderen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

11. DRAAGT COCA-COLA PERSOONSGEGEVENS OVER AAN ANDERE LANDEN? 

Coca‑Cola kan persoonsgegevens overdragen naar landen waar wij en onze leveranciers zaken doen. Die kunnen wetten inzake gegevensbescherming hebben die anders (en in sommige gevallen minder beschermend) zijn dan de wetgeving van het land waarin u woont. 

Als uw persoonsgegevens door of namens ons worden overgedragen naar andere landen, hanteren we passende waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.  Deze waarborgen omvatten instemming met standaard overeenkomstbepalingen of modelovereenkomsten voor de overdracht van persoonsgegevens tussen de gelieerde entiteiten van Coca‑Cola en tussen onze leveranciers en partners.  Deze overeenkomsten verplichten onze gelieerde entiteiten, leveranciers en partners om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. 

Om informatie aan te vragen over onze standaard overeenkomstbepalingen of andere waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen, kunt u mailen naar ons Privacykantoor via privacy@coca-cola.com.

12. WANNEER WORDT DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD?

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken als gevolg van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen.  De meest actuele versie is altijd beschikbaar via de Diensten.

Wanneer we dit Privacybeleid bijwerken, zullen we de bijgewerkte versie publiceren en de bovenstaande Ingangsdatum wijzigen.  We zullen ook gepaste maatregelen nemen om u vooraf op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen waarvan wij menen dat die van invloed zijn op uw privacyrechten, zodat u de mogelijkheid heeft om het herziene Privacybeleid door te nemen voordat dit in werking treedt.  Als uw instemming door de toepasselijke privacywetgeving wordt vereist, zullen we om uw instemming met de wijzigingen vragen voordat het herziene Privacybeleid voor u zal gelden.  Controleer dit Privacybeleid regelmatig om op de hoogte te zijn van de bijgewerkte versie.

13. PRIVACYRECHTEN EN -KEUZES VOOR SPECIFIEKE RECHTSGEBIEDEN

Inwoners van Zuid-Afrika.  Persoonsgegevens die van u worden verzameld, zijn nodig om u toegang tot de Diensten te bieden.  Als u deze persoonsgegevens niet verstrekt, wordt u mogelijk de toegang tot of het gebruik van één van de of alle Diensten geweigerd.  Ingevolge de Wet 4 Bescherming van persoonsgegevens van 2013 (POPIA) worden persoonsgegevens van juridische entiteiten ook beschermd; daarom moeten de persoonsgegevens van zo'n juridische entiteit ook beschermd worden, wanneer apps of websites worden gebruikt namens een juridische entiteit.

Direct marketing: Alle elektronische direct marketing-berichten zullen u toegestuurd worden (totdat u kiest voor opt-out) wanneer:

 • u instemt met de ontvangst van direct marketing-berichten in overeenstemming met de POPIA; of
 • wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze producten of diensten aan u, zodat wij met u kunnen communiceren over onze andere producten of diensten.  U kunt er op dat moment voor kiezen om deze marketingberichten niet te ontvangen door de 'uitschrijven'-link te gebruiken of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Uw rechten: U heeft het recht om de volgende verzoeken te doen over uw persoonsgegevens:

 • vragen of Coca‑Cola persoonsgegevens van u heeft, gratis
 • verzoeken om een dossier of beschrijving van uw persoonsgegevens die Coca‑Cola van u heeft in overeenstemming met het proces zoals uiteengezet in de PAIA-handleiding, beschikbaar op coca-cola.co.za.
 • verzoeken dat Coca‑Cola onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u bijwerkt of corrigeert
 • verzoeken dat Coca‑Cola om welke reden dan ook stopt met het gebruik van uw persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • verzoeken dat Coca‑Cola uw persoonsgegevens verwijdert
 • verzoeken dat Coca‑Cola de manieren beperkt waarop uw persoonsgegevens wordt gebruikt, gedeeld of anderszins verwerkt
 • verzoeken dat Coca‑Cola een kopie van uw persoonsgegevens verstuurt naar u of een door u geselecteerde derde partij.

Wij kunnen uw identiteit controleren (en zijn in sommige gevallen daartoe verplicht) voordat we reageren op uw verzoek om uw privacyrechten uit te oefenen. 

Zo neemt u contact met ons op om uw privacyrechten uit te oefenen: Als u uw privacyrechten wilt uitoefenen, neem dan op één van de volgende manieren contact op met Coca‑Cola:

 • stuur ons een e-mail naar: CCSAINFO@COCA-COLA.COM
 • bel ons op 0860112526
 • schrijf naar het volgende postadres: Coca‑Cola Africa (Proprietary) Limited, Oxford and Glenhove, 116 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2198 ter attentie van het juridisch team.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Informatietoezichthouder (Zuid-Afrika) per e-mail op POPIAComplaints@inforegulator.org.za

Overige verwerkingsgegevens:  De volgende informatie verzamelen we ook automatisch:

• Gedragsgegevens: Informatie afgeleid van de combinatie van de apparaat-ID en de systeemgebeurtenissen die gebruikt kan worden om gedragstrends en -patronen te identificeren en u marketingberichten te sturen in verband met de evenementen waaraan u heeft deelgenomen, onderworpen aan direct marketing-vereisten betreffende de POPIA, zoals het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming.

• Deelnamegegevens: Persoonsgegevens met betrekking tot de deelname van de betrokkene aan een actie, prijs, poll, instant win-actie, prijsvraag en andere soorten acties (bv. soort actie, datum en tijdstip van deelname aan de actie, resultaat van de deelname aan de actie, informatie die nodig is voor de uitbetaling van de prijs).

• Analytische informatie: Wij kunnen analytische gegevens verzamelen, of analytische instrumenten van derden gebruiken, zoals Google Analytics, om ons te helpen de verkeerstendensen en gebruikstendensen voor de Diensten te meten en meer te begrijpen over de demografie en het gedrag van onze gebruikers.

Ook staan we toe dat online reclamenetwerken, socialmediabedrijven en andere diensten van derden informatie verzamelen over het gebruik van de Diensten door de gebruiker, zodat zij reclame kunnen afspelen of tonen op de Diensten die de gebruiker gebruikt en op andere apparaten die de gebruiker mogelijk gebruikt

De Diensten kunnen socialmediafeatures bevatten, zoals de like-knop van Meta, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter of andere widgets. Deze socialmediabedrijven kunnen de gebruiker herkennen en informatie verzamelen over het bezoek van de gebruiker aan onze Diensten, en zij kunnen een cookie instellen of andere trackingtechnologieën gebruiken. De interacties van de gebruiker met die functies zijn onderhevig aan het privacybeleid van die bedrijven waarover wij geen zeggenschap hebben. Wij tonen gerichte reclame aan de gebruiker via socialmediaplatforms zoals Meta, Twitter, Google+ en andere met voorafgaande toestemming van de gebruiker. Meta, Twitter en Google hebben op interesses gebaseerde reclameprogramma's waarmee wij reclame kunnen richten tot gebruikers die belangstelling hebben getoond voor onze Diensten terwijl die gebruikers op het socialmediaplatform zijn, of tot groepen van andere gebruikers die gelijkaardige kenmerken vertonen, zoals waarschijnlijke commerciële interesses en demografische gegevens. Deze advertenties vallen onder het privacybeleid van de socialmediabedrijven die ze aanbieden.

Voor sommige Diensten gebruiken wij tools van derden om informatie over de gebruikerservaring te monitoren. Deze tools verzamelen automatisch gebruiksinformatie, met inbegrip van muiskliks en -bewegingen, het scrollen van pagina's en elke tekst die in websiteformulieren wordt ingevoerd. De verzamelde informatie bevat geen wachtwoorden, betalingsgegevens of andere gevoelige persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie voor site-analyse, optimalisatie en om de bruikbaarheid van de website te verbeteren. Wij staan niet toe dat deze informatie gedeeld wordt met of gebruikt wordt door derden voor hun eigen doeleinden.

Onze verkopers van online en e-mailreclame kunnen pixeltags, webbakens, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën gebruiken in verband met de Diensten om onze online en e-mailreclamecampagnes te helpen beheren en de doeltreffendheid van die campagnes te versterken. Als een verkoper bijvoorbeeld een unieke cookie op de computer van de gebruiker heeft geplaatst, kan de verkoper pixeltags, webbakens, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën gebruiken om de cookie tijdens het bezoek van de gebruiker aan de Diensten te herkennen en te leren welke van onze online advertenties de gebruiker mogelijk naar de Diensten heeft gebracht, en de verkoper kan ons dergelijke overige informatie voor ons gebruik verstrekken. Wij kunnen dergelijke overige informatie die ons door onze verkopers wordt verstrekt, koppelen aan Persoonsgegevens van de gebruiker die wij eerder hebben verzameld.

Wij kunnen externe reclamebedrijven gebruiken om reclame op de Diensten aan te bieden. Deze bedrijven kunnen informatie (niet naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de gebruiker) over de bezoeken van een gebruiker aan de Diensten gebruiken om advertenties te leveren over goederen en diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruiker.

Wij kunnen de activiteiten en informatie van de gebruiker die wij van de gebruiker via de Diensten hebben verzameld, koppelen of combineren met informatie die wij automatisch verzamelen via trackingtechnologieën. Zo kunnen wij de gebruiker een gepersonaliseerde ervaring bieden, ongeacht de manier waarop de gebruiker met ons communiceert via de Diensten.

 • Inwoners van Kenia

Bij de Diensten zoals aangeboden aan inwoners van Kenia, verzamelen, bewaren of lezen wij niet de locatiegegevens via GPS, wifi of draadloze netwerktriangulatie. Een geanonimiseerde, willekeurig gegenereerde app-ID wordt verzameld en gebruikt om de nabijheid van de gebruiker tot ons verkooppunt te detecteren en de gebruiker locatiespecifieke promotionele berichten en kortingen die worden aangeboden op nabijgelegen locaties te sturen.

Het Agentschap voor toegang tot openbare informatie, in diens rol als wetgevende instantie 25.326, is verantwoordelijk voor de ontvangst van klachten en meldingen van inwoners van Argentinië die menen dat hun privacyrechten zijn geschonden.

De eigenaar van de persoonsgegevens heeft het recht om regelmatig, ten minste elke zes maanden, het recht op toegang uit te oefenen, tenzij duidelijk wordt aangetoond dat er sprake is van een legitiem belang daartoe in overeenstemming met artikel 14, paragraaf 3 van wet nr. 25.326.

Belanghebbenden kunnen hun recht op toegang, rectificatie of verwijdering uitoefenen door een verzoek te sturen naar: Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL – Vedia 4090 – C.A.B.A. – Argentinë- T.a.v.: Responsable de Bases de Datos.

Natuurlijke personen moeten een kopie van hun nationaal identiteitsbewijs toevoegen en wettelijke vertegenwoordigers moeten de documentatie toevoegen die de geldigheid van de wettelijke vertegenwoordiging aantoont.  In elk verzoek moet de reden van het verzoek toegelicht worden.  Coca‑Cola zal binnen tien (10) kalenderdagen reageren op een verzoek tot toegang en Coca‑Cola zal binnen vijf (5) werkdagen reageren op verzoeken tot rectificatie, bijwerking, of verwijdering van persoonsgegevens.

Hoewel uw persoonsgegevens doorgaans worden opgeslagen in een centrale consumentendatabase op servers in Australië, kan Coca‑Cola uw persoonsgegevens ook opslaan op de systemen van onze gelieerde entiteiten en leveranciers in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Singapore en andere, indien noodzakelijk van tijd tot tijd.

Wij eisen dat derden die persoonsgegevens opslaan de Australische privacywetgeving en dit Privacybeleid naleven en dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor die werd verstrekt.

Als u toegang tot uw persoonsgegevens wenst of deze wilt corrigeren of vragen of zorgen heeft over dit Privacybeleid, of als u vreest dat uw privacy mogelijk geschonden werd, neem dan contact op via een van de volgende methoden:

E-mail: privacyofficerau@coca-cola.com

Telefonisch: Bel ons Klantinformatiecentrum via 1800 025 123 (binnen Australië)

Per post: T.a.v. Privacy Officer

Coca Cola South Pacific Pty Limited

GPO Box 388

North Sydney, NSW 2059

Online: Gebruik het gedeelte 'Contact Us' op www.coca-cola.com.au en geef aan dat uw verzoek betrekking heeft op 'privacy'.

Wij zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van uw eerste verzoek reageren.

Als Coca‑Cola geldige redenen heeft om niet aan uw verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens te voldoen, zullen we u een schriftelijke toelichting verstrekken, alsmede de stappen die u kunt nemen om een klacht in te dienen over de weigering.

 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

Coca Cola South Pacific Pty Limited

E-mail: privacyofficerau@coca-cola.com

Telefonisch: Bel ons Klantinformatiecentrum via 1800 025 123 (binnen Australië)

Per post: T.a.v. Privacy Officer 

Coca Cola South Pacific Pty Limited 

GPO Box 388 

North Sydney, NSW 2059 

 

De regelgevende instantie voor gegevensbescherming is:

Office of the Australian Information Commissioner

Per post: GPO Box 5218 Sydney NSW 2001

Adres: 175 Pitt Street Sydney NSW 2000

Tel: 1300 363 992

Fax: 61 2 9284 9666

E-mail: foi@oaic.gov.au

Website: https://www.oaic.gov.au/

Uw privacyrechten op grond van de LGPD worden omschreven op https://privacidade.cocacola.com.br/#direitos

Om uw privacyrechten te laten gelden:

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

De regelgevende instantie voor gegevensbescherming is Autoridade Nacional de Proteção de Dados, https://www.gov.br/anpd/pt-br.

Voor zijn websites gericht op inwoners van Brazilië heeft Coca‑Cola naast dit Privacybeleid een apart cookiebeleid.  Kijk op de relevante website van Coca‑Cola.

Inwoners van Californië. Deze Privacyverklaring voor Californië (Privacyverklaring voor Californië) is van toepassing op de verwerking door Coca‑Cola van persoonsgegevens van inwoners van de Amerikaanse staat van Californië (Californische consumenten) zoals vereist krachtens de California Consumer Privacy Act van 2018. zoals aangepast (CCPA).

Als u een Californische consument bent, is deze Privacyverklaring voor Californië bedoeld om toelichting te geven over de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen, waar we die persoonsgegevens vandaan halen, waarom we die verwerken, met wie we die delen en de rechten die u heeft om uw persoonsgegevens te kennen en beheersen.  Als deze Privacyverklaring voor Californië en enige bepaling in de rest van ons Privacybeleid in tegenstrijd zijn, dan prevaleert deze Privacyverklaring voor Californië aangaande de verwerking van persoonsgegevens van inwoners van Californische consumenten.  Deze Privacyverklaring voor Californië geldt niet voor de werknemers, leveranciers, contractanten of sollicitanten van Coca‑Cola.

Verklaring bij verzameling

Voor de doeleinden van de CCPA fungeert Coca‑Cola doorgaans als een 'Bedrijf' met betrekking tot uw persoonsgegevens.  Een Bedrijf is te vergelijken met een Verwerkingsverantwoordelijke, wat inhoudt dat Coca‑Cola bepaalt hoe en waarom de persoonsgegevens die Coca‑Cola van u verzamelt worden verwerkt. 

Deze Verklaring bij de verzameling van persoonsgegevens omschrijft onze praktijken voor het verzamelen van persoonsgegevens wanneer we fungeren als het Bedrijf, met inbegrip van een lijst van de categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen, het doel waarvoor we persoonsgegevens verzamelen en de bronnen waaruit we persoonsgegevens verzamelen.

Hoewel we hierboven in dit Privacybeleid reeds verklaren welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom, eist de CCPA dat we bepaalde informatie verschaffen aan de hand van categorieën van persoonsgegevens die worden gebruikt in de definitie van persoonsgegevens in de CCPA.  

Categorie: Identificatie

Bron: Rechtstreeks van u

Doel: Uitvoering van de Diensten van Reclame en Marketing

Derden: Dienstenaanbieders, waaronder marketingleveranciers, gelieerde entiteiten en bottelpartners, Overige derden

Categorie: Categorieën persoonsgegevens vermeld in de wet California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Bron: Rechtstreeks van u

Doel: Uitvoering van de Diensten van Reclame en Marketing

Derden: Dienstenaanbieders, waaronder marketingleveranciers, gelieerde entiteiten en bottelpartners, Overige derden

Categorie: Beschermde indelingskenmerken krachtens de Californische of federale wet

Bron: Rechtstreeks van u

Doel: Uitvoering van de Diensten van Reclame en Marketing

Derden: Dienstenaanbieders, waaronder marketingleveranciers, gelieerde entiteiten en bottelpartners, Overige derden

Categorie: Commerciële informatie

Bron: Rechtstreeks van u

Doel: Uitvoering van de Diensten

Derden: Dienstenaanbieders, waaronder marketingleveranciers, gelieerde entiteiten en bottelpartners, Overige derden

Categorie: Biometrische gegevens, d.w.z. gegevens over uw fysiologische, biologische of gedragsmatige eigenschappen

Bron: Coca‑Cola verzamelt deze informatie vanaf de Ingangsdatum niet

Doel: Coca‑Cola verzamelt deze informatie vanaf de Ingangsdatum niet

Derden: Coca‑Cola verzamelt deze informatie vanaf de Ingangsdatum niet

Categorie: Internet of andere elektronische netwerkactiviteiten

Bron: Rechtstreeks van u, Automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Diensten

Doel: Uitvoering van de Diensten

Derden: Dienstenaanbieders, waaronder marketingleveranciers, gelieerde entiteiten en bottelpartners, Overige derden

Categorie: Geolocatiegegevens

Bron: Rechtstreeks van u, Automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Diensten

Doel: Uitvoering van de Diensten

Derden: Dienstenaanbieders, Overige derden

Categorie: Audio-, elektronische, visuele of vergelijkbare gegevens

Bron: Rechtstreeks van u

Doel: Uitvoering van de Diensten

Derden: Dienstenaanbieders

Categorie: Professionele of arbeidsgerelateerde gegeve

Bron: Rechtstreeks van u, Van derden

Doel: Uitvoering van de Diensten, Reclame en Marketing

Derden: Dienstenaanbieders, waaronder marketingleveranciers, gelieerde entiteiten en bottelpartners

Categorie: Gevolgtrekkingen aan de hand van andere categorieën om een profiel te maken over een consument in Californië          

Bron: Coca‑Cola

Doel: Reclame en Marketing

Derden: Dienstenaanbieders, waaronder marketingleveranciers, gelieerde entiteiten en bottelpartners, Overige derden

Wanneer we exacte geolocatiegegevens verzamelen met het doel om een Dienst uit te voeren waarom u heeft verzocht, wordt ervan uitgegaan dat we gegevens verzamelen die 'gevoelig' zijn krachtens de Californische wet. Ons gebruik van deze gegevens voor de uitvoering van een Dienst waar u om heeft verzocht, is in overeenstemming met de toegestane zakelijke doeleinden in California Civil Code § 1798.100 et seq. en uitvoeringsverordeningen.

Hoewel we persoonsgegevens aan derden hebben verstrekt, hebben we er geen feitelijke kennis van dat we dergelijke gegevens van personen jonger dan 16 jaar hebben verkocht of gedeeld.

Uw privacyrechten als consument in Californië

CCPA biedt consumenten in Californië de volgende belangrijkste privacyrechten

·        Recht op toegang tot informatie: U heeft het recht om toegang te verzoeken tot persoonsgegevens van u die werden verzameld en informatie met betrekking tot de bron van de gegevens, de doeleinden waarvoor we die verzamelen en de derden en dienstenaanbieders met wie we die delen.

·        Recht om te verzoeken om verwijdering: U heeft het recht om te verzoeken dat we bepaalde persoonsgegevens van u die we hebben verzameld verwijderen.

·        Recht om te corrigeren: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens van u te corrigeren. NB: verzoeken tot correctie zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, en wij kunnen er in sommige gevallen voor kiezen om uw persoonsgegevens te verwijderen in plaats van te corrigeren.

·        Recht op opt-out bij verkoop van persoonsgegevens aan derden:  Onze verstrekking van uw persoonsgegevens aan externe aanbieders van reclame en analyses kan worden aangemerkt als een verkoop krachtens bepaalde staatswetten en kan, in Californië, ook worden aangemerkt als 'delen' (deze term wordt gebruikt voor de aanpak van het delen van informatie voor reclamedoeleinden). Voor zover ons gebruik het verkopen of delen van uw persoonsgegevens inhoudt, heeft u het recht op opt-out door (a) een opt-out-voorkeursinstelling of Global Privacy Control in uw browser in te schakelen die wordt erkend door VS-gerichte websites, (b) te kiezen voor opt-out van cookies in het cookievoorkeurencentrum van onze VS-gerichte websites, of (c) een opt-outverzoek te versturen naar https://us.coca-cola.com/dsrform.

·        Recht tegen discriminatie:: We zullen u niet discrimineren wanneer u uw rechten uitoefent op grond van de CCPA. We zullen u geen goederen of diensten weigeren wanneer u uw rechten uitoefent; u geen andere prijs aanrekenen voor goederen of diensten, onder meer via het verlenen van kortingen of andere voordelen, of sancties opleggen, omdat u uw rechten heeft uitgeoefend; u geen goederen of diensten leveren van een ander niveau of andere kwaliteit omdat u uw rechten heeft uitgeoefend; of suggereren dat u mogelijk een andere prijs of ander tarief krijgt voor goederen of diensten of goederen of diensten van een ander niveau of andere kwaliteit krijgt als gevolg van de uitoefening van uw rechten.

Om een verzoek tot uitoefening van uw Californische privacyrechten in te dienen:

o   klik hier

o   bel gratis 1-800-438-2653

o   e-mail ons via: https://us.coca-cola.com/support/contact-us/

Vermeld uw naam, e-mailadres en woonplaats om uw verzoek in te dienen.  U kunt een andere persoon (uw vertegenwoordiger) machtigen om namens u een verzoek in te dienen.

We streven ernaar om zo snel als redelijkerwijs mogelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetten aan verzoeken te voldoen. Houd er rekening mee dat het extra tijd kan kosten om ingediende verzoeken door vertegenwoordigers te verifiëren en hieraan te voldoen. Als u een account heeft bij ons, kunt u ook rechtstreeks bepaalde wijzigingen aanbrengen via uw accountprofielpagina. Houd er rekening mee dat wijzigingen die u aanbrengt op uw accountprofielpagina via de Diensten mogelijk niet altijd zichtbaar zijn op delen van de Diensten die door ons worden uitgevoerd.

NB:

 • Wij kunnen uw identiteit controleren (en zijn in sommige gevallen daartoe verplicht) voordat we reageren op uw verzoek om uw Californische privacyrechten uit te oefenen.  Nadat we uw verzoek hebben ontvangen en verwerkt, zullen we contact met u opnemen via het e-mailadres dat u ons in uw verzoek heeft verstrekt met instructies over hoe u uw identiteit kunt bevestigen, waarna we onze gegevens zullen controleren op overeenkomende informatie. 
 • Het kan zijn dat we uw verzoek in zijn geheel of gedeeltelijk niet honoreren – bepaalde informatie die we verzamelen kan bijvoorbeeld vrijgesteld zijn van deze Privacyverklaring voor Californië, zoals openbare informatie die door een overheidsinstantie beschikbaar is gesteld of informatie die onder een andere privacywet valt.  In deze gevallen zullen we toelichten waarom we uw verzoek niet honoreren wanneer we u beantwoorden.

Verklaring financiële prikkels

We kunnen kortingen of andere voordelen bieden aan consumenten die zich hebben aangemeld voor bepaalde bonus- of actieprogramma's, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (1) Consumenten kunnen zich aanmelden voor e-mailacties van Coca‑Cola door hun e-mailadres te verstrekken via de Site. Aanvullende algemene voorwaarden worden hier gepubliceerd. (2) Consumenten kunnen sip & scan-codes fotograferen en scannen voor toegang tot beloningen, prijstrekkingen en andere ervaringen. Consumenten die zijn ingelogd op hun Coke.com-account terwijl ze deelnemen aan sip & scan kunnen dergelijke beloningen bewaren en inwisselen. Meer informatie leest u op https://us.coca-cola.com/sip-and-scan-faq/. (3) Consumenten kunnen een Coca‑-Cola-account maken en 15% korting ontvangen op hun eerste bestelling in de Coca‑-Cola-store.  (4) Consumenten kunnen zich registreren voor een account en gratis producten of producten met korting krijgen. (5) Consumenten kunnen meedoen aan sociale acties, prijsvragen of prijstrekkingen van Coca‑Cola om kans te maken op de voordelen zoals omschreven in elke dergelijke actie.  

Coca‑Cola kent doorgaans geen monetaire of andere waarde toe aan persoonsgegevens van consumenten en onze promotionele activiteiten veranderen voortdurend. Voor zover de wet van Californië vereist dat een waarde wordt toegekend aan dergelijke programma's, of de prijs- of serviceverschillen die deze omvatten, acht Coca‑Cola de persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt bij elk programma als gelijk aan de waarde van de kortingen of andere financiële prikkels verstrekt in een dergelijk programma, op basis van een praktische inspanning te goeder trouw om op geaggregeerde basis alle verzamelde informatie te evalueren: (1) het soort persoonsgegevens verzameld bij elk programma (jv. e-mailadres), (2) het gebruik van dergelijke gegevens door Coca‑-Cola in verband met diens marketingactiviteiten, (3) de diverse verstrekte kortingen (die afhankelijk kunnen zijn van de aankopen van elke consument ingevolge dergelijke aanbiedingen), (4) het aantal personen dat is aangemeld in de respectieve programma's, en (5) de producten waarop de voordelen (zoals een prijsverschil) van toepassing kunnen zijn. Deze waarden kunnen in de loop der tijd veranderen. Houd er rekening mee dat deze omschrijving geen verwerping van bedrijfseigen of vertrouwelijke zakelijke informatie, met inbegrip van handelsgeheimen, bevat en geen enkele verklaring inhoudt met betrekking tot algemeen aanvaarde grondslagen of standaarden voor de financiële verslaggeving.

Een andere Californische wet staat inwoners van Californië toe om te verzoeken om een verklaring die de categorieën van persoonsgegevens van u vrijgeeft die we met derden hebben gedeeld voor hun direct marketing-doeleinden tijdens het voorafgaande kalenderjaar. Momenteel deelt Coca‑Cola geen persoonsgegevens met derden voor hun direct marketing-doeleinden.

Privacywetten in deze staten geven consumenten bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Coca‑Cola zal deze rechten voor elke inwoner van de VS eerbiedigen. Deze omvatten onder meer:

·        Recht op toegang tot informatie: U heeft het recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens.

·        Recht om te verzoeken om verwijdering: U heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die u heeft verstrekt of die wij hebben verkregen door ons worde verwijderd.

·        Recht om te corrigeren: U heeft het recht om onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren.

·        Recht op opt-out: Onze verstrekking van uw persoonsgegevens aan externe aanbieders van reclame en analyses kan worden beschouwd als een verkoop krachtens bepaalde staatswetten. Daarnaast gebruiken we cookies om gerichte reclame aan te bieden. U heeft het recht om deze activiteiten te verwerpen door (a) een opt-out-voorkeursinstelling of Global Privacy Control in uw browser in te schakelen die wordt erkend door onze VS-gerichte websites, (b) te kiezen voor opt-out van cookies in het cookievoorkeurencentrum van onze VS-gerichte websites, of (c) een opt-outverzoek te versturen naar https://us.coca-cola.com/dsrform.

Daarnaast kunnen inwoners van Colorado, Connecticut en Virginia in beroep gaan tegen een beslissing in verband met hun verzoeken die betrekking hebben op hun consumentenprivacy door contact met ons op te nemen per e-mail via privacy@coca-cola.com

Coca‑Cola verzamelt, gebruikt en verstrekt persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in ons Privacybeleid en voor eventuele aanvullende doeleinden, voor zover wettelijk is toegestaan, met voorafgaande kennisgeving aan u en uw uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming.

U heeft bepaalde rechten in verband met uw informatie. Voor toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens vult u het formulier in op de onderstaande link: https://us.coca-cola.com/dsrform. NB: wij kunnen uw identiteit verifiëren voordat we reageren op uw verzoek.

Voor inwoners van Quebec: De persoon belast met de bescherming van persoonsgegevens van individuen die in Quebec wonen, is Larissa Barbara Lourenco, met wie u per e-mail contact kunt opnemen via privacy@coca-cola.com.

Zoals voorgeschreven door de Chileense wetgeving inzake gegevensbescherming, zal toestemming worden verkregen voor elke activiteit die door Coca‑Cola wordt uitgevoerd met betrekking tot personen die worden beschermd door de Chileense wetgeving inzake gegevensbescherming.

De Chileense wetgeving inzake gegevensbescherming biedt de volgende privacyrechten:

·        Verzoeken om informatie over de verwerking van persoonsgegevens

·        Verzoeken om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens

·        Verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen als die bewaard worden zonder rechtsgrondslag of als die verouderd zijn

·        Verzoeken om verwijdering of blokkering van persoonsgegevens, indien van toepassing, als de persoonsgegevens vrijwillig werden verstrekt of als die worden gebruikt voor commerciële communicatie en de persoon niet langer opgenomen wenst te worden in het desbetreffende register, permanent of tijdelijk

·        Zich verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclame, marketingonderzoek, of opinieonderzoek.

·        Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.  Houd er echter rekening mee dat het intrekken van een toestemming kan betekenen dat verder gebruik van enkele of alle Diensten wellicht niet mogelijk is.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Recofarma Indústria do Amazonas Ltda.

Lees ons aparte privacybeleid op. 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. de entiteit van Coca‑Cola die het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt) voor de persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van de Diensten in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk is NV Coca‑Cola Services SA, een vennootschap met zetel te Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel. 

Verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens door Coca‑Cola wordt hierboven in dit Privacybeleid beschreven, met inbegrip van:

·        Persoonsgegevens die worden verzameld en waarom die worden verzameld (hoofdstuk 2)

·        Hoe Coca‑Cola uw persoonsgegevens gebruikt (Hoofdstuk 4) en uw persoonsgegevens deelt (Hoofdstuk 6)

·        Hoe lang Coca‑Cola uw persoonsgegevens bewaart (Hoofdstuk 8)

Rechtsgrondslagen voor verwerking door Coca‑Cola

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Coca‑Cola zijn afhankelijk van de context waarin de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Doorgaans verzamelen we persoonsgegevens alleen wanneer (i) Coca‑Cola de persoonsgegevens nodig heeft om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren (zoals onze gebruiksvoorwaarden), in welk geval we u zullen meedelen of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonsgegevens niet verstrekt;

(ii) we toestemming hebben om dit te doen (die toestemming kunt u te allen tijde intrekken via de onderstaande contactgegevens); of

(iii) wanneer de verwerking betrekking heeft op onze legitieme bedrijfsbelangen en niet terzijde wordt geschoven door de privacy of andere fundamentele rechten en vrijheden van gebruikers (zoals wanneer we persoonsgegevens verwerken om frauduleus gebruik van de Diensten te voorkomen).

Als we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met onze legitieme bedrijfsbelangen (of die van een derde partij), dient dit belang om de Diensten te leveren en met u te communiceren over de Diensten en om te reageren op verzoeken, de Diensten te verbeteren, gebruikers te adviseren over nieuwe functies of onderhoud of om marketingactiviteiten en vergelijkbare commerciële belangen uit te voeren om de Diensten voor u beschikbaar te maken.  We hebben mogelijk ook andere legitieme belangen en indien gepast, zullen we onze legitieme belangen op het relevante moment duidelijk maken.

In sommige gevallen zijn we mogelijk ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen.  Als we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zullen we dit op het relevante moment duidelijk maken en u meedelen of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonsgegevens niet verstrekt.

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over de rechtsgrond op basis waarvan we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur ons dan een mail naar via privacy@coca-cola.com.

Cookiebeleid

In de EER, Zwitserland en het VK heeft Coca‑Cola naast dit Privacybeleid een apart cookiebeleid.  Bekijk voor meer informatie de Coca‑Cola website die u gebruikt.

Rechten van de betrokkenen

Voor zover hierin wordt voorzien door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u de volgende rechten in verband met uw persoonsgegevens:

-        Recht op toegang tot persoonsgegevens

-        Recht op rectificatie (d.w.z. correctie, bijwerking)

-        Recht op het wissen van de persoonsgegevens

-        Recht op beperking van de verwerking

-        Recht op gegevensoverdraagbaarheid (d.w.z. om een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen om die over te dragen aan een andere organisatie)

-        Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken

Als u toegang wilt hebben tot de eerder aan Coca‑Cola verstrekte persoonsgegevens of die wilt corrigeren, wijzigen, wissen, beperken, daartegen bezwaar wilt maken of wilt verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen met het doel om die over te dragen aan een ander bedrijf (waarbij de wet in dit recht op overdraagbaarheid voorziet), dien dan als volgt uw verzoek bij ons in:

o   Gebruik het contactformulier, indien beschikbaar in de Diensten, of via https://www.coca-cola.co.uk/our-business/contact

o   Vul het formulier hier in: https://privacyportal.onetrust.com/webform/e3ab7adf-beb9-4769-844e-c1ec4e6d17bb/56b56bed-bb0c-4842-9e7f-5c58a7e9a4b3

o   Per post op dit adres: Consumer Interaction Centre, PO Box 73229, Londen E14 1RP

o   Onze EU-functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar via dpo-europe@coca-cola.com.

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonsgegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze database of andere beperkingen die u wilt leggen op ons gebruik van uw persoonsgegevens.  Voor uw bescherming controleren we mogelijk uw identiteit en geografische verblijfplaats voordat we aan uw verzoek voldoen. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk en binnen de termijnen vereist door de toepasselijke wetgeving aan uw verzoek voldoen.

Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens vaak moeten bewaren voor het bijhouden van gegevens en/of om een transactie af te ronden die u voorafgaand aan uw verzoek bent gestart (bv. wanneer u een aankoop doet of meedoet aan een actie, kunt u de verstrekte persoonsgegevens mogelijk niet wijzigen of verwijderen totdat de aankoop of actie is afgerond). Bovendien kunnen we bepaalde persoonsgegevens mogelijk niet verwijderen om juridische redenen.

Hoe u contact opneemt met de gegevensbeschermingsautoriteiten

EU-gegevensbeschermingsautoriteiten

U heeft het recht om bij de bevoegde EU-gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.  Klik hier voor meer informatie. 

 

De regelgevende instantie voor gegevensbescherming in Zwitserland is:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Feldeggweg 1

CH - 3003 Bern

Tel: 41 (0)58 462 43 95 (ma t.e.m. vr, 10.00 - 12.00 uur)

Telefax: 41 (0)58 465 99 96

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html

 

De regelgevende instantie voor gegevensbescherming in het VK is:

Information Commissioner's Office (ICO)

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF

Telefoon: 0303 123 1113

Fax: 01625 524510

https://ico.org.uk/global/contact-us/

De wet die van toepassing is op het privacybeleid is de IT-wet 2000 en Billijke beveiligingspraktijken en -procedures en Voorschriften voor gevoelige persoonsgegevens of -informatie, 2011 en ter vervanging van de
Informatietechnologie (Richtlijnen bemiddelaars) Voorschriften, 2011, afgegeven krachtens de IT-wet, 2000.

E-mailadres van de klachtenfunctionarissen aangesteld door Coca Cola India Private Limited (CCIPL):  grievanceofficerprivacyindia@coca-cola.com

Hoofdkantoor van CCIPL: Kaartnr. 1109-1110, Village Pirangut, Taluka Mulshi, Distt. Pune

Bedrijfskantoor van CCIPL: 1601-1701, One Horizon Center, DLF Golf Course Road, Phase V, Sector 43, Gurgaon, Haryana

Lees ons aparte privacybeleid op

De Privacyverklaring van Coca‑Cola voor Mexico is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van inwoners van Mexico zoals vereist door de Mexicaanse wet: LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 

Lees ons aparte privacybeleid op[ADD LINK TO MEXICO’S PRIVACY NOTICE]. 

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:  Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S. de R.L de C.V., The Coca‑Cola Export Corporation, Sucursal En México, Rubén Darío 115, Col. Bosque de Chapultepec, CP 11580, CDMX.  Tel:+5255.5262.200

De regelgevende instantie voor gegevensbescherming is Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Als u vragen heeft over de Privacyverklaring van Coca‑Cola voor Mexico, stuur dan een e-mail naar: avisodeprivacidad@coca-cola.com.mx.

Coca‑Cola verzamelt niet de volledige geboortedatum van consumenten in de Filipijnen. Coca‑Cola zal ouderlijke toestemming verkrijgen wanneer Coca‑Cola willens en wetens persoonsgegevens van consumenten jonger dan 18 jaar verwerkt.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Coca‑Cola Far East Ltd. (Regional Operating Headquarters Filipijnen) en The Coca‑Cola Export Corporation (filiaal Filipijnen).

Lees ons aparte privacybeleid op

De Thaise wet Gegevensbescherming van 2019 is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van inwoners van Thailand.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Coca‑Cola (Thailand) Ltd. Neem voor vragen contact op met privacythailand@coca-cola.com.

Het volgende is een samenvatting van uw rechten inzake bescherming van persoonsgegevens:

 

Uw recht op toegang tot persoonsgegevens

U heeft het recht om bevestiging te verkrijgen of we persoonsgegevens van u verwerken, om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard en om bepaalde andere informatie te verkrijgen over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken.

 

Uw recht op rectificatie/wijziging van persoonsgegevens

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewijzigd of gecorrigeerd wanneer die onjuist zijn (bijvoorbeeld als u uw naam of adres wijzigt) en om onvolledige persoonsgegevens aan te laten vullen.   Wanneer praktisch mogelijk, zullen we zodra ons wordt gemeld dat persoonsgegevens die wij hebben verwerkt niet langer juist zijn, deze waar nodig bijwerken op basis van uw bijgewerkte gegevens.

 

Uw recht op uitwissing/recht om te worden vergeten

U heeft in de volgende gevallen het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens:

·        De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor die werden verzameld en verwerkt.

·        Onze juridische grondslag voor de verwerking is toestemming. Als u die intrekt, hebben wij geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

·        Onze juridische grondslag voor de verwerking is dat de verwerking nodig is voor de legitieme belangen die door ons of door derden worden nagestreefd. Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking, hebben wij geen hogere legitieme belangen. 

·        U maakt bezwaar tegen onze verwerking voor direct marketing-doeleinden.

·        Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

·        Uw persoonsgegevens moeten gewist worden in overeenstemming met een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

 

Uw recht om de verwerking te beperken

U heeft in de volgende gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

·        U trekt de juistheid van de persoonsgegevens van u die we verwerken in twijfel. Wij moeten de verwerking van de betwiste gegevens beperken totdat we de juistheid van uw persoonsgegevens kunnen controleren.

·        De persoonsgegevens zullen gewist of vernietigd worden, maar in plaats daarvan verzoekt u om de beperking van het gebruik van die persoonsgegevens. 

·        Het is niet langer nodig om de persoonsgegevens te bewaren met het oog op verzameling, maar u verzoekt ons om die persoonsgegevens te bewaren met het oog op de vaststelling, naleving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. 

·        De persoonsgegevens wachten op verificatie van rechtsgronden om die te kunnen verwerken, van de noodzaak voor rechtsvorderingen (vaststelling, naleving, uitoefening of verdediging) of van de noodzaak voor ons om een taak van algemeen belang uit te voeren.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U heeft in de volgende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

·        de persoonsgegevens werden verzameld omwille van:

 • een door ons uitgevoerde taak in het publieke belang, of de uitoefening van het openbaar gezag dat ons is toegekend, en met betrekking tot de legitieme belangen van Coca‑Cola;

·        de verzameling, het gebruik of de bekendmaking van dergelijke persoonsgegevens voor direct marketing;

·        de verzameling, het gebruik of de onthulling van persoonsgegevens voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek

 

NB: we behouden ons het recht voor om uw verzoek te weigeren als we kunnen bewijzen (i) dat er dwingende en legitieme gronden bestaan voor de verwerking van deze persoonsgegevens, of dat die nodig zijn voor de vaststelling, naleving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of (ii) dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek nodig is voor de uitvoering van een taak om redenen van openbaar belang.

 

Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen en u heeft het recht om gegevens naar een andere organisatie te versturen (of ons te vragen om dat te doen indien technisch mogelijk) wanneer: 

·        onze juridische grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens toestemming of de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst met u betreft en 

·        de verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

 

Uw recht op intrekking van uw toestemming

Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebben personen het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken. We verwerken persoonsgegevens doorgaans niet op basis van toestemming (daar we ons gewoonlijk kunnen beroepen op een andere juridische grondslag). 

 

 

De regelgevende instantie voor gegevensbescherming is:

Thaise commissie voor persoonsgegevensbescherming

Ministerie van Digitale economie en maatschappij

Adres: No. 120, Moo 3, The Government Complex, Tower B, Changwattana Road, Lak Si, Bangkok, Thailand, Bangkok

Tel: 662-142-1033, 662-141-6993

E-mail: pdpc@mdes.go.th

Website: https://www.mdes.go.th/mission/82

Coca‑Cola biedt u de optie om persoonsgegevens die u eerder heeft verstrekt te bekijken, corrigeren, bij te werken of te wijzigen.  Om uw deze rechten uit te voeren:

o   Stuur een e-mail naar cocacoladanismamerkezi@eur.ko.com

o   Bel ons gratis nummer: 0 800 261 1920

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonsgegevens u wilt laten wijzigen, of u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit onze database of andere beperkingen die u wilt leggen op ons gebruik van uw persoonsgegevens.  Voor uw bescherming controleren we mogelijk uw identiteit en geografische verblijfplaats voordat we aan uw verzoek voldoen. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk en binnen de termijnen vereist door de toepasselijke wetgeving aan uw verzoek voldoen.

* * * * *

Hierna volgt meer informatie over de entiteit van Coca‑Cola die de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is, afhankelijk van uw gebruikelijke verblijfplaats:

 

Bangladesh

Coca‑Cola Bangladesh Beverages Limited

Crystal Palace (11th Floor), Rd 140, Dhaka 1212, Bangladesh

 

Koninkrijk van Bhutan

TASHI BEVERAGES LIMITED

POSTBUS 267, PASAKHA BHUTAN.

00975-77190300 (O)

 

Chili

Coca‑Cola de Chile S.A

Avenida Presidente

Kennedy 5757 Piso 12

Las Condes, Santiago

 

Colombia

Coca‑Cola Bebidas de Colombia, S.A.

AK45 nr. 103-60. Piso 8.

Bogotá, Colombia.

Tel: 638-6600

 

Regelgevende instantie voor gegevensbescherming:

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

https://www.sic.gov.co

Carrera 13 Nr. 27 - 00, Pisos 1 y 3

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165

contactenos@sic.gov.co

 

Costa Rica

Coca‑Cola Industrias SRL

Plaza Tempo, Oficinas Corporativas, Escazú, Sab José, Costa Rica

 

Regelgevende instantie voor gegevensbescherming:

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB).

prodhab.go.cr.

San Pedro de Montes de Oca, Alameda, Avenida 7 y calle 49, edificio Da Vinci.

Sistema Costarricense de Información Jurídica (pgrweb.go.cr)

 

Dominicaanse Republiek

Distrito La Hispaniola Compañía De Servicios, S.R.L.,

Avenida Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 12, Ensanche Piantini

T.a.v.  Santiago Carrasco

 

Ecuador

Coca‑Cola de Ecuador. S.A.

Republica de El Salvador N36.230 y Naciones Unidas. Edificio Citibank Piso 1.

Quito, Ecuador

Tel: 593 2 382 622

T.a.v. Mariana Rosalba

 

Indonesië

PT Coca‑Cola Indonesië

South Quarter Tower B, Penthouse Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

 

Republiek der Malediven

Male Aerated Water Company

5GH7+CG8, Boduthakurufaanu Magu, Malé, Malediven

 

Nepal

Bottlers Nepal Limited en Bottlers Nepal

 

Bottlers Nepal Limited,
Balaju Industrial District, Balaju,
Kathmandu, Nepal, postbus: 2253

+977-01-4352986, +977-01-4352988

Bottlers Nepal (Terai) Limited,
Gondrang, Bharatpur-9, Chitwan,
Nepal, postbus: 20

+977-056420216

 

Peru

Coca‑Cola Servicios de Perú, S.A.

República de Panamá 4050. Surquillo. Lima, Peru.

Tel. (511) 411-4200

T.a.v. Maria Sol Jares

 

Regelgevende instantie voor gegevensbescherming:

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

https://www.gob.pe/anpd

Scipión Llona 350 Miraflores - Lima - Perú

protegetusdatos@minjus.gob.pe

 

De Filipijnen

Coca‑Cola Far East Ltd. (Regional Operating Headquarters Filipijnen)

24th Floor, Six/NEO Bldg., 5th Ave cor. 26th Street, Bonifacio Global City, Taguig

 

The Coca‑Cola Export Corporation (filiaal Filipijnen)

24th Floor Net Lima

Building 5th Avenue corner 26th S

treet Bonifacio Global City Taguig,

Manila, 1634 Filipijnen

 

Sri Lanka

Coca‑Cola Beverages Sri Lanka Limited

B214, Biyagama Road, Colombo, Sri Lanka

 

Oekraïne

Coca‑Cola Ukraine Limited LLC

139 Velyka Vasylkivska Street, 13 floor

Velyka Vasylkivska Kyiv, 03150

Oekraïne

 

Vietnam

Coca‑Cola Southeast Asia, Inc.

235 Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City