Samen maken we van elke dag Wereldwaterdag

22/03/2022

Als grootste drankenfabrikant ter wereld is water voor ons van fundamenteel belang – het is immers het hoofdingrediënt van al onze dranken en is essentieel voor ons productieproces. Ook onze leveranciers in de landbouw maken er veelvuldig gebruik van. Daarom zetten we elke dag in op duurzamer waterbeheer.

Duurzaam waterbeheer: onze prioriteit

Zonder water geen leven. We hebben water nodig voor de gezondheid van ons ecosysteem en onze economie. Toch neemt het risico op waterschaarste voortdurend toe, door de stijgende vraag en door de impact van de klimaatverandering. Het is dus belangrijker dan ooit dat wij als bedrijf ons gebruik van water beperken. We moeten water recycleren, en meer teruggeven dan we gebruiken. Op Wereldwaterdag en elke dag opnieuw.

In 2007 hebben we ons er wereldwijd toe verbonden om al het water dat we gebruiken in onze dranken terug te geven aan de natuur. Die mijlpaal bereikten we in 2015, vijf jaar eerder dan gepland. Daarmee zijn we het eerste bedrijf in de Fortune 500-lijst dat al het in de producten gebruikte water volledig compenseert.

Omdat we beseffen dat er meer nodig is, werken we verder aan een duurzamer waterbeheer. Zo stelt Coca‑Cola Europacific Partners alles in het werk om minder water te verbruiken in het productieproces. En helpen we om lokale waterbronnen zoals die in Chaudfontaine te beschermen. In 2021 leidden die inspanningen tot een eerste plaats in het ‘Feeding Ourselves Thirsty’-rapport van Ceres voor waterbeheer in voedings-, drank- en landbouwbedrijven. 

100% voor waterzekerheid

Onze globale waterstrategie, met 2030 als deadline, legt de lat nog hoger. We blijven onze ambitieuze doelen nastreven en geven het goede voorbeeld door de waterzekerheid te ondersteunen in onze eigen activiteiten, in die van onze waardeketen en in rivierbekkens wereldwijd. 

Europa speelt daarin een sleutelrol. Onze baanbrekende waterconserveringsprojecten maken een tastbaar verschil voor de natuur en het dagelijkse leven van de mensen. In 2021 gaven we in Europa via 51 projecten 2,3 keer meer water terug aan de natuur dan we zelf in onze producten gebruikten.

Het voornaamste doel van deze projecten is om de waterreserves aan te vullen, maar ze bieden ook andere voordelen, zoals koolstofopslag, betere waterkwaliteit en biodiversiteit, bescherming tegen overstromingen en betere voedsel- en grondstofvoorziening.

Baanbrekende waterconserveringsprojecten

Een van onze belangrijkste waterconserveringsprojecten is dat in het Donau-gebied, één van de meest uitgestrekte internationale rivierbekkens ter wereld. Samen met het World Wildlife Fund (WWF) en de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Donaurivier (ICPDR) vormen we het Living Danube Partnership. Zo vullen we de reserves jaarlijks aan met 13,45 miljoen kubieke meter water, verspreid over 5.462 hectaren moerasland, rivieren en rivierbekkens. 

Ook in België werken we aan natuurherstelprojecten die de waterschaarste tegengaan, samen met Natuurpunt en Natagora. In 2021 rondden we de werken in de Demerbroeken af, een gebied tussen Aarschot en Diest dat door ontginningen, landbouw en toerisme zijn enorme wateropslagcapaciteit verloor. 

Met de steun van The Coca‑Cola Foundation en de Europese Commissie kon Natuurpunt de Demervallei in ere herstellen. Het eeuwenoude grachtensysteem werd gerestaureerd en er werden nieuwe meanders aangelegd. Zo krijgt regenwater de kans om in de grond te sijpelen en de grondwaterreserves aan te vullen. Met dit project geven we jaarlijks 143,2 miljoen liter water terug aan de natuur. 

We zijn blij met de resultaten van onze inspanningen, zowel in België als daarbuiten, maar we beseffen dat we nog een lange weg te gaan hebben om onze wereldwijde ambities te verwezenlijken. Dus blijven we onze schouders zetten onder baanbrekende waterconserveringsprojecten die dagelijks het verschil maken – voor mens en voor milieu. 

Meer weten over onze duurzaamheidsacties?