World Without Waste De verpakkingsstrategie van The Coca-Cola Company

World without waste: Coca- Cola investeert in verbeterde recycling

Het belangrijkste doel: voor elke verpakking die The Coca‑Cola Company tegen 2030 verkoopt, wordt er één blik of fles ingezameld en gerecycleerd

‘World Without Waste’, dat is de naam van The Coca‑Cola Company’s wereldwijde strategie om verpakkingen in te zamelen en te verduurzamen.

Het belangrijkste doel? Een circulaire economie creëren voor verpakkingen en tegen 2030 voor elke verkochte fles of blikje, één verpakking inzamelen en recycleren. 

De globale doelstellingen zijn in lijn met This is Forward, het regionale actieplan voor duurzaamheid van Coca‑Cola in West-Europa. Beide plannen bevatten de doelen om al onze verpakkingen 100% recycleerbaar of herbruikbaar te maken, en om de inzameling van gebruikte verpakkingen toegankelijker te maken.

Hoe verhoudt dit zich precies tot jullie onlangs gelanceerde West-Europese actieplan voor duurzaamheid?

Voor West-Europa is in november 2017 een actieplan op duurzaamheid gelanceerd, genaamd This is Forward. Dit hebben we samengesteld met de input van meer dan 12.000 betrokken partijen uit de regio en bevat scherpe doelstellingen voor 2025 en 2030 op de gebieden waar wij directe invloed op hebben en een leiderschapsrol in kunnen vervullen: verpakkingen, klimaat, duurzamere en gezondere voeding en meer maatschappelijke betrokkenheid. Coca‑Cola in België en Luxemburg sluit aan bij This is Forward.

World Without Waste is het wereldwijde plan van The Coca‑Cola Company om het verpakkingsprobleem aan te pakken. Hoofddoel is om wereldwijd tegen 2030 voor elke verpakking die Coca‑Cola verkoopt, er ook één in te zamelen en te recycleren.

Dit zijn de voornaamste verschillen tussen World Without Waste en This is Forward: 

World Without Waste

  • Wie: Coca‑Cola wereldwijd
  • Waar: Globaal: waaronder landen als China en India
  • Wanneer: Tegen 2030
  • Wat: Focus op verpakkingen: voor elke verpakking die Coca‑Cola verkoopt, wordt er ook één ingezameld en gerecycleerd

World Without Waste

  • Wie: Coca‑Cola in West Europa
  • Waar: Globaal: landen als Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk
  • Wanneer: Tegen 2025 (bijv. 100% recycleerbare verpakkingen) en 2030 (bijv. 100% inzameling van onze verpakkingen)
  • Wat: Focus op duurzaamheid, breed: doelstellingen op het gebied van onze dranken, verpakkingen en rol in de maatschappij

Hoe gaat The Coca‑Cola Company deze doelen bereiken?

The Coca‑Cola Company is actief in ruim tweehonderd landen en wil op al deze plekken de inzameling en recyclage makkelijker en toegankelijker maken. Dat doen we in samenwerking met de bevolking en overheden en afgestemd op de capaciteit en systemen van elke markt. Dat betekent dat er op sommige plekken nieuwe en effectieve recyclagesystemen ontwikkeld moeten worden. Op andere plaatsen pakken we samen met lokale partners de infrastructuur aan. Daarnaast willen we zwerfafval uit de natuur halen. Dat doen we door schoonmaakacties te ondersteunen.

Om alle consumenten te betrekken bij het belang van inzameling, willen we onze marketingbudgetten en -ervaring inzetten om mensen te informeren over hoe en waar ze verpakkingen kunnen inzamelen. The Coca‑Cola Company wil bovendien intensiever gaan samenwerken met lokale gemeenschappen, ngo's, andere bedrijven in de voedingssector en ook kritische partijen om dit belangrijke vraagstuk onder de aandacht te brengen. Want als we het probleem samen aanpakken, hebben we meer impact.

Wat gaat er veranderen aan Coca‑Cola verpakkingen?

Ons doel is om al onze verpakkingen wereldwijd 100% recycleerbaar of herbruikbaar te maken tegen 2025. Als iemand één van onze verpakkingen wil recycleren, dan moet dat mogelijk zijn. Dankzij de kracht van Coca‑Cola kunnen we de hele productieketen van verpakkingen helpen veranderen. Daarvoor willen we vaker gebruik maken van gerecycleerd materiaal, het hoeveelheid plastic in onze flesjes reduceren (‘lightweighting’), onderzoek blijven doen naar alternatieve, plantaardige grondstoffen (bijvoorbeeld de Paper Bottle of PlantBottle™) en experimenteren met verpakkingloze toepassing. Zo hopen we samen een nieuwe, wereldwijde norm te creëren. 

Onze wetenschappers en inkopers van verpakkingsmateriaal werken samen met laboratoria, milieudeskundigen en leveranciers om nieuwe, moderne verpakkingen te ontwikkelen en onze producten duurzamer te maken. Waar mogelijk gebruiken we meer gerecycleerd en herbruikbaar materiaal. Zo worden sinds de zomer van 2021 alle PET-flessen in België en Luxemburg gemaakt van 100% rPET*, gerecycleerd plastic. En komen we een hele stap dichter bij een wereld zonder afval. 

* met uitzondering van dop en etiket en Aquarius 1,5 l, Tropico 1,5 l en Minute Maid 33 cl. Capri-Sun doet in 2023 de eerste internationale testen voor 100% recycleerbare verpakkingen, zodat alle producten van Capri-Sun 100% recycleerbaar zijn in 2025.