Water week

Coca‑Cola slutter sig til globale ledere i Stockholm for at diskutere vand

20.08.2023

Coca‑Cola Company deltager igen i World Water Week i Stockholm i denne uge for at dele fremskridt i forhold til sin globale 2030 global water strategy og knytte endnu stærkere bånd med en mangfoldig gruppe af interessenter om løsninger på verdens mest presserende vandrelaterede udfordringer. Arrangementet afholdes af Stockholm International Water Institute og kommer til at udforske nye måder at håndtere vand på og tackle menneskehedens største udfordringer. Fødevaresikkerhed, sundhed, landbrug, teknologi og biodiversitet.

 

Virksomhedens holistiske og videnskabsbaserede 2030 strategy har til formål at øge vandsikkerheden for driften, lokale vandreservoirer og lokalsamfund, specielt, der hvor Coca‑Cola har adresse, aftager landbrugsvarer til drikkevarerne og generelt har indflydelsen på de lokale befolkningers liv.

 

I marts annoncerede Coca‑Cola tre mål relateret til vand 3 mål :

• At opnå 100 % regenerativt vandforbrug på tværs af 175 faciliteter, der er identificeret som værende udsat for høje niveauer af vandstress inden 2030.

• At forbedre sundheden for 60 vandreservoirer, der er identificeret som de mest kritiske for driften og landbrugsforsyningskæden inden 2030.

• At returnere i alt 2 billioner liter vand til naturen og samfund globalt i løbet af strategiperioden 2021-2030.

 

 Vi talte med Madhu Rajesh, Senior Director, Water and Agriculture, som vil repræsentere virksomheden ved flere paneldiskussioner i Stockholm.

 

Hvorfor er vand en topprioritet for The Coca‑Cola Company?

 

Vand er den primære ingrediens i vores drikkevarer og en vigtig ressource for velfærden i samfund rundt om i verden. Med vores tilstedeværelse i mere end 200 lande og territorier mener vi, at vi har et ansvar for at beskytte lokale vandressourcer og hjælpe mennesker, der står over for mangel på vand.

 

Vores arbejde starter inden for vores egne fire vægge ved at investere i initiativer, der reducerer vandforbruget til fremstilling af vores drikkevarer og behandler og genbruger vand, hvor det er muligt. Uden for vores egne vægge giver vi den mængde vand, der er brugt til at producere vores produkter, tilbage til naturen og samfundet. Vi arbejder også for at bevare naturen, biodiversiteten og fremme avanceret vandforvaltningspraksis. Og vi gør fremskridt: I 2022 genopfyldte vi sammen med vores partnere og The Coca‑Cola Foundation 159 % af det vand, vi bruger i vores færdige drikkevarer globalt, og vi returnerede 291 milliarder liter vand til naturen og samfundet.

 

Arbejdet med at sikre vand har længe været en forretningsmæssig nødvendighed for Coca‑Cola. I 2015 blev vi den første Fortune 500-virksomhed til at give den samme mængde vand, der bruges i vores globale drikkevareproduktion – tilbage. Fem år før planen. Det har vi gjort hvert år siden. Vi har også flyttet vores fokus, så vi har den størst muligt indvirkning på mennesker og økosystemer. Vores vandsikkerhedsstrategi bekræfter vores forpligtelse til at være ansvarlige forvaltere af denne vitale ressource ved at forbedre vandtilgængeligheden, kvaliteten, adgangen og forvaltningen – og ved at tage en mere detaljeret samt lokal tilgang. Vi fokuserer på at gøre det, der betyder mest - hvor det betyder mest.

 

Hvorfor deltager virksomheden i World Water Week?

 

Ingen af ​​os kan løse verdens mest presserende vandudfordringer på egen hånd; kollektiv handling er nødvendig for at accelerere og skalere. Af den grund samarbejder vi med organisationer, herunder Verdensbankens Water Resources Group, CEO Water Mandate, Global Water Challenge, The Nature Conservancy and World Wildlife Fund (WWF) – såvel som regeringer, samfund og andre virksomheder – for at skubbe til dialogen omkring god vandforvaltning og smart vandpolitik. Vi ser frem til at engagere os med de bedste på området, lære af partnere og interessenter og dele de bedste løsninger og identificere muligheder for at opbygge alliancer.

 

Hvad vil vi dele til arrangementet i 2023?

Vi vil tale om vores arbejde med naturbaserede løsninger, vandkvalitet, vandreservoirers sundhed og vandforvaltning. Vi vil give eksempler på, hvordan vi gør fremskridt i forhold til vores vandmål og relaterede prioriteter med markedsspecifikke casestudier og data.

Derudover vil vi som medformænd for WASH4Work-initiativet, der er vært for UN Global Compacts CEO Water Mandate, vise hvordan WASH-interventioner (vand, sanitet og hygiejne) hjælper med at fremme ligestilling mellem kønnene og økonomisk fremdrift. Vi vil også deltage i et World Water Week-panel om vandforvaltningspraksis i landbruget.

 

Flere eksempler findes her: 2022 Business & Sustainability Report.

 

Hvordan står vand ift. andre kerneprioriteter inden for bæredygtighed?

 

Vand er den forbindelse, der knytter sig stærkest til både menneskers og samfunds sundhed og velvære, økonomisk velstand og miljømæssig balance. Forbedret vandforvaltning hjælper vores virksomhed, forsyningskæde og lokalsamfund med at opbygge modstandsdygtighed over for et skiftende klima.

 

Vandeffektivitet og -genbrug reducerer vores emissioner og skaber betydelige økosystem- og kulstoffordele gennem naturbaserede løsninger og genopfyldning. Det betyder, at vi forbedrer vores modstandsevne ift. Klimaændringernes udfordringer.

 

Vandforbrug på tværs af vores forsyningskæde spiller også en nøglerolle i vores bæredygtige landbrugsarbejde. Vi samarbejder med vores leverandører for at fremme bedre vandforvaltning i vores landbrugsforsyningskæde.

 

Dette års World Water Week-tema er "Seeds of Change: Innovative Solutions for a Water-Wise World". Hvad betyder det for dig?

 

Rundt om i verden oplever mennesker påvirkningen af ​​en varmere Jordklode gennem ændringer i vand: oversvømmelser, tørke, stigende havtemperaturer. Denne begivenhed er en unik mulighed for dialog og handling til at fremme bedre udnyttelse af vandressourcerne, fordi vi skal forstærke og accelerere, hvad der virker og diskutere, hvad vi kan gøre bedre.

 

Læs mere om The Coca‑Cola Company’s arbejde med vand i Business og Sustainability reporten for 2022, 2022 Business & Sustainability Report.