Collect & Get 

I årets første tre måneder har du mulighed for at samle point. Når du har samlet nok point har du mulighed for at indløse forskellige præmier. 

Du har mulighed for at vinde alt fra en Coca‑Cola™ flaskeåbner til et Coca‑Cola™ minikøleskab. Du skal blot samle nok point. 

Der er tre præmiekategorier; bronze, sølv og gulv. Du indsamler point ved at købe et Coca‑Cola™ produkt og indtaster koden under kapslen i CokeApp. 

Så nemt er det!

Der bliver lagt månedlige drops af samme præmier således at alle har mulighed for at samle nok point ind. Det er de præcist samme præmier, der bliver udloddet i hele kampagneperioden. 

Kampagnen løber fra d. 22. januar indtil d. 31. marts 2024.

1. Køb en Coca‑Cola Original Taste, Coca‑Cola Zero Sugar, Coca‑Cola Zero Sugar Koffeinfri eller Coca‑Cola Zero Sugar Lime i en 0.5L flaske og 1.5L flaske

Rødt ikon der symboliserer en Coca-Cola-flaske

2. Indtast koden som du finder under kapslen på dit Coca‑Cola™ produkt

Rødt ikon der symboliserer en Coca-Cola-kapsel med teksten XYZ123 indeni

3. Deltag i konkurrencen og du har vundet

Rødt ikon der symboliserer en halvåben gaveæske

Download Coca‑Cola™ App'en!

Du kan også downloade Coca‑Cola App'en ved at klikke på knapperne nedenfor.

 

Coca‑Cola Collect & Get 2024 – Coca‑Cola App Promotion 

Opdateret: 22. december 2023, København

1. GENEREL INFORMATION

Arrangøren af kampagnen "Coca‑Cola Collect & Get 2024" er Coca‑Cola Services N.V., 1424 Chaussee de Mons, 1070 Bruxelles/Belgien (i det følgende benævnt "Coca‑Cola").

Alle deltagere skal downloade Coca‑Cola appen og tilmelde sig for at deltage i kampagnen. Ved at downloade appen accepterer deltageren følgende betingelser for deltagelse samt de gældende databeskyttelsesregler.

Kampagnen starter tirsdag d. 22.01.2024, 12:00 og slutter søndag d. 31.03.2024, 23:59. Coca‑Cola forbeholder sig ret til at opdatere vilkår og betingelser til enhver tid og til at bede deltagerne om at bekræfte vilkårene og betingelserne.

Alle, der er registreret i Coca‑Cola-appen fra 18 år og bor i Danmark, kan deltage. Ansatte i den danske Coca‑Cola-organisation, de involverede virksomheder og deres pårørende er udelukket. 

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke ombyttes til andre præmier. Præmier kan ikke overføres til andre end deltageren.

Coca‑Cola er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne fra deltagerens e-mailadresse.

Retshjælp er udelukket.

2. PRODUKTER OG COCA‑COLA-APP

I løbet af kampagneperioden finder deltagerne den QR-kode, der fører til download eller åbning af appen, på følgende produkter:

 • Coca‑Cola ORIGINAL TASTE: 0.5L flaske og 1.5L flaske.

 • Coca‑Cola ZERO SUGAR: 0.5L flaske og 1.5L flaske.

 • Coca‑Cola ZERO SUGAR KOFFEINFRI: 0.5L flaske og 1.5L flaske.

 • Coca‑Cola ZERO SUGAR LIME: 0.5L flaske og 1.5L flaske. 

De samme produkter har også koder under deres skruelåg og dåsesplit, som kan omdannes til in-app valuta ”Mønter”. QR-koderne findes på produktetiketterne. Appen kan også downloades gratis uden at scanne QR-koden i app-store hos Google & Apple eller via https://www.coca-cola.com/dk/da/apps.

3. HVORDAN FUNGERER KONKURRENCEN

Deltagelse sker ved at downloade Coca‑Cola-appen og indtaster de koder, som findes under skruelåg i de førnævnte produkter. Sådan optjenes der point, der kan bruges til at indløse forskellige præmier. Der er tre præmier kategorier. 

Ved at indsætte koderne fra førnævnte produkter, indsamler deltageren "Mønter" i deres wallet. Når der er blevet indsamlet nok ”Mønter” kan deltageren vælge at indløse en af præmierne fra kategorierne.

Den samme præmie kan højst indløses én gang (1) pr. privat husstand (herunder alle personer, der bor på samme adresse). Der kan kun indløses én præmie én gang. 

Gælder kun så længe lager haves. Der bliver lavet månedlige drops af samme præmier, således at forbrugere har mulighed for at deltage i hele kampagneperioden samt har mulighed for at samle point nok til at indløse de forskellige præmier.

4. Indløs 

Hver forbruger optjener point ved at indtaste kode under kapsel. Når brugeren har samlet nok point til de forskellige præmier, kan disse indløses og forbrugeren vil modtage den gave der er blevet valgt. 

Deltagelsesperioden for de respektive ”Indløs” er som følger:

 • Coca‑Cola Collect & Get 2024: 22.01.2024 – 31.03.2024.

4.1 PRÆMIER

”Mønter” i brugerens ”wallet” kan bruges til at deltage i Collect & Get. Der er tre præmieniveauer med respektive præmier og point. Se præmieniveauer nedenfor. 

Der udloves i alt: 30 minikøleskabe, 50 kasketter, 50 t-shirts, 50 hoodies, 100 madkuponer, 100 biografbilletter, og 100 flaskeåbner. De vil blive udlovet månedligt således at der er præmier under hele kampagneperioden. 

 • Bronze = madkupon (Wolt), biografbillet (Nordisk Film), flaskeåbnerà 15 points

 • Sølv = kasket, t-shirt, hoodie à 25 points

 • Guld = minikøleskab à 50 points

Vinderen skal være mindst 18 år gammel. Konkurrencearrangøren betaler skat efter præmiernes værdi. Præmien kan ikke omdannes til kontanter. 

Digitale præmier udleveres direkte i appen som en præmie. Deltagere, der har vundet en fysisk præmie, vil på sidste side i app’en se instruktioner til hvordan præmien kan indløses. Informationerne vil ikke blive gemt og bruges kun til at sende præmien ud. Vinderne skal udfylde deres informationen inden for 7 dage og angive en dansk adresse til afsendelse præmien, ellers vil kravet blive fortabt.

5. BEGRÆNSNINGER

 1. Alle oplysninger gives uden garanti.

 1. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar overhovedet, medmindre der er forsæt eller grov uagtsomhed fra Coca‑Colas side.

 1. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar for tab af data, navnlig i form af datatransmission og andre tekniske fejl, som Coca‑Cola ikke er herre over.

 1. Coca‑Cola er ikke ansvarlig for mislykkede overførselsoperationer på grund af forkerte kontooplysninger.

 1. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar, i det omfang loven tillader det, for fejl eller typografiske fejl samt for skader, der kan opstå i forbindelse med levering og brug af præmien. Dette udgør ikke en udelukkelse af ansvar for grov uagtsomhed eller hensigt.

6. ANDET

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Præmierne kan ikke overdrages og sælges til andre personer.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre, afbryde eller suspendere kampagnen helt eller delvist uden forudgående varsel i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Disse omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, forekomsten af en computervirus, en programfejl, uautoriseret indgriben fra tredjeparter eller mekaniske eller tekniske problemer uden for arrangørens kontrol og indflydelse. Der påtages intet ansvar for tab af data, navnlig i form af dataoverførsel og andre tekniske fejl.

Hvis en deltager overtræder disse betingelser for deltagelse eller giver forkerte oplysninger, kan arrangøren udelukke deltageren fra deltagelse uden at skulle begrunde dette.

Deltageren er enig i, at alle billed- og lydoptagelser, som deltageren har foretaget i forbindelse med konkurrencen og behandlingen af præmien, kan anvendes til følgende formål rumligt og tidsmæssigt ubegrænset og udelukkende: Redaktionelle og/eller reklamemæssige formål i forbindelse med denne konkurrence, til dobbeltarbejde, behandling, redesign, distribution, radio- og tv-virksomhed eller til offentliggørelse. Især i form af pressemeddelelser og på Coca‑Cola’s egen hjemmeside https://www.coca-cola.com/dk/da

Arrangøren er ansvarlig over for deltageren i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser om skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse samt for andre skader baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt direkte udvisning af ondskab.

Derudover er arrangøren ansvarlig for skader, der er omfattet af ansvar i henhold til obligatoriske lovbestemmelser, såsom produktansvarsloven, eller garantier samt i tilfælde af antagelse af garantier. Coca‑Cola er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.

I alle andre tilfælde er Coca‑Cola kun ansvarlig for let uagtsomhed. Det gælder også Coca‑Cola, hvis juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere eller andre stedfortrædende agenter overtræder en kontraktlig forpligtelse og/eller agerer let uagtsomt. I sådanne tilfælde skal forbrugeren kunne stole på, at Coca‑Cola i første omgang forsøger opfyldelse af kontrakten om muligt. I disse tilfælde er erstatningsansvar begrænset til typiske og forudsigelige skader. I alle andre tilfælde er arrangøren ikke ansvarlig for let uagtsomhed. 

Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltagelse er ugyldige, uantagelige eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser for deltagelse. Den ugyldige, uantagelige eller ikke-håndhævelige klausul erstattes af bestemmelser, hvis virkninger kommer så tæt som muligt på det økonomiske mål. Eventuelle rettigheder, der følger af det retsforhold, som disse betingelser for deltagelse er baseret på, kan ikke overdrages til tredjepart for deltageren. Dansk lovgivning finder anvendelse. Retshjælp er udelukket.

Falske registreringer, multiple registreringer eller registreringer gennem konti, der har brugt metoder som computer makroer, scripts eller automatiserede enheder eller processer, vil ikke blive tilladt, og alle sådanne registreringer vil blive diskvalificeret. Enhver person der overtræder dette, vil blive udelukket fra deltagelse.

Den samme præmie kan ikke indløses mere end en gang (1) pr. privat husstand (herunder alle personer, der bor på samme adresse). Et maksimum af to gevinster pr. brugerkonto pr. kalendermåned.

Deltageren skal afholde de transmissionsomkostninger, der er afholdt i henhold til taksten hos telefon- eller mobiltelefonudbyderen eller i givet fald den internetudbyder, han har valgt.

7. POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Alle gældende databeskyttelsesbestemmelser kan til enhver tid ses på https://app.coca-cola.com/privacy/DK/. Enhver bruger kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling og opbevaring af personoplysninger. For at gøre dette skal brugeren kun sende en e-mail til: dpo-europe@coca-cola.com. Indsigelsen kan gøres uformelt. Du kan få mere at vide om dette i appens privatlivspolitik.

I tilfælde af sletning eller indsigelse mod indsamling, behandling og opbevaring før vellykket prisoverførsel kan behandlingen af kampagnen ikke fuldføres med succes, og ingen præmie kan overdrages.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende appen, kan alle brugere kontakte cocacolaDK@coca-cola.com via e-mail.

 

 

 

Har du stadig spørgsmål?