euro banner

Limited Edition UEFA EURO 2024™ dåse!

Du har nu muligheden for at finde de her helt unikke, limited edition, 500ML dåser i dit lokale supermarked. På dem finder du en unik QR-kode, der giver dig mulighed for at vinde det sejeste EURO 2024 merchandise! Perfekt til brug før, under, og efter EM er løbet af stablen.

Så hvad venter du på? Skynd dig og få fingrene i en limited edition UEFA EURO 2024™ dåse. 

Fåes i følgende variationer:

Coca‑Cola Original Taste og Coca‑Cola Zero Sugar

Scan QR-koden på din EURO dåse!

promo can
coca-cola app screens

BETINGELSER FOR DELTAGELSE

Coca‑Cola EURO 2024 – Coca‑Cola App Promotion 

Opdateret: 09. april 2024, København

1. GENEREL INFORMATION

Arrangøren af kampagnen "Coca‑Cola EURO 2024" er Coca‑Cola Services N.V., 1424 Chaussee de Mons, 1070 Bruxelles/Belgien (i det følgende benævnt "Coca‑Cola"). 

Alle deltagere skal downloade Coca‑Cola appen og tilmelde sig for at deltage i kampagnen. Ved at downloade appen accepterer deltageren følgende betingelser for deltagelse samt de gældende databeskyttelsesregler.

Kampagnen starter d. 15.04.2024 og slutter d. 01.06.2024. Coca‑Cola forbeholder sig retten til at opdatere vilkår og betingelser til enhver tid og til at bede deltagerne om at bekræfte vilkårene og betingelserne.

Alle, der er registreret i Coca‑Cola-appen fra 16 år og bor i Danmark, kan deltage. Ansatte i den danske Coca‑Cola-organisation, de involverede virksomheder og deres pårørende er udelukket.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke ombyttes til andre præmier. Præmier kan ikke overføres til andre end deltageren. Coca‑Cola er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af oplysningerne fra deltagerens e-mailadresse.  

Retshjælp er udelukket.

2. PRODUKTER OG COCA-COLA-APP

I løbet af kampagneperioden kan deltagerne finde den QR-kode, der fører til download eller åbning af appen, på følgende produkter:

  • Coca‑Cola ORIGINAL TASTE: 50 CL dåse

  • Coca‑Cola ZERO SUGAR: 50 CL dåse

QR-koderne findes på produkterne som kan omdannes til in-app valuta ”Diamanter”. Appen kan også downloades gratis i app-store hos Google & Apple eller via https://www.coca-cola.com/dk/da/apps.

3. HVORDAN FUNGERER KONKURRENCEN

Deltagelse sker ved at downloade Coca‑Cola-appen og indtaste de koder, som findes under skruelåg i de førnævnte produkter.

Ved at scanne QR-koderne fra førnævnte produkter, indsamler deltageren "Diamanter" i deres wallet. Diamanter, der skal bruges for at deltage i ”instant win” og “raffle”. Ved at spille minispil i Coca‑Cola-appen indsamler deltagerne "Diamanter" der kan bruges for at deltage i ”instant win” og ”raffle”. Minispillene kan spilles flere gange. Deltageren kan vælge at deltage i ”instant win” så længe deltageren har det nødvendige antal ”Diamanter”.  

Antallet af spillerunder pr. dag, hvor ”Diamanter” kan optjenes, er begrænset til fem (5). Bagefter er det muligt at spille uden at modtage ”Diamanter”. Antallet af modtagne ”Diamanter” pr. forsøg afhænger af præstations- og sværhedsgraden i minispillet.

Den samme præmie kan højst indløses én gang (1) pr. privat husstand (herunder alle personer, der bor på samme adresse). Der kan maksimalt vindes 1 gang pr. brugerkonto pr. kalendermåned. 

4. RAFFLE

Vindere af konkurrencen findes ved tilfældig lodtrækning. I hver ”raffle” konkurrence angives mængden af "Diamanter" som er nødvendige for deltagelse.

Vinderne vil blive udtrukket på nedenstående datoer: 

EURO 2024 trækkes d. 16.05.2024. Præmieudsendelsen finder sted inden for kampagneperioden og derefter.

4.1 RAFFEL PRÆMIER 

”Diamanter” i brugerens ”wallet” kan bruges til at deltage i raffle konkurrencer. For at deltage i konkurrencen skal du bruge: 200 Diamanter.

4.1.1 

  • 6 stk. EURO Tickets (2 billetter og overnatning, ikke fly) - værdi €400 (18+)

Vinderen skal være mindst 18 år gammel. Konkurrencearrangøren betaler skat efter præmiernes værdi. Præmien kan ikke omdannes til kontanter. Detaljeret beskrivelse af EURO præmie:

 

 

Præmie

 

 

 

Land

 

 

 

Dato

 

 

 

Inkluderet i præmien

 

 

EURO billetter

 

 

 

Tyskland

 

 

 

16/6, 20/6, 25/6

 

 

 

2 stk. billetter til en EURO kamp og overnatning. Fly ikke inkluderet

 

 

5. INSTANT WIN

En præmie vil blive vundet af den bruger, hvis deltagelse timing er tættest på hvert enkelt vindende tidsstempel, som vi kalder "instant win". Denne placeres tilfældigt i hele kampagneperioden. I hver ”instant win” konkurrence angives mængden af "Mønter" som er nødvendige for deltagelse. Deltageren får øjeblikkelig besked i Coca‑Cola-appen, uanset om vedkommende har vundet eller tabt. En præmiebillet med indløsningsinstruktioner vil være synlig i afsnittet "Mine præmier" i appen ved en gevinst. Hvis deltageren undlader at indløse sin præmie inden udløbsdatoen, vil præmien blive tilfældigt trukket til en anden deltager.

Deltagelsesperioden for den respektive instant win konkurrence er som følger:

  • Coca‑Cola EURO 2024 præmier: 16.04.2024 – 01.06.2024

5.1 INSTANT WIN PRÆMIER

”Mønter” kan bruges til at deltage i ”instant win” konkurrencer. Digitale præmier udleveres direkte i appen som en præmie. Deltagere, der har vundet en fysisk præmie, vil på sidste side i app’en læse instruktioner til hvordan præmien kan indløses. Informationerne vil ikke blive gemt og bruges kun til at sende præmien ud. Vinderne skal udfylde deres informationen inden for 7 dage og angive en dansk adresse til afsendelse præmien, ellers vil kravet blive fortabt.

5.1 Præmier

Hver enkelte forbruger kan vinde 1 præmie i alt i kampagneperioden.

For at deltage i konkurrencen skal du bruge: 200 Diamanter.

5 Adidas Official x UEFA fodbolde

5 Coca‑Cola x UEFA fodbolde

5 Coca‑Cola x UEFA drawstring bags

5 Coca‑Cola x UEFA ice buckets

6. BEGRÆNSNINGER

  1. Alle oplysninger gives uden garanti.

  2. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar overhovedet, medmindre der er forsæt eller grov uagtsomhed fra Coca‑Colas side. 

  3. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar for tab af data, navnlig i form af datatransmission og andre tekniske fejl, som Coca‑Cola ikke er herre over. 

  4. Coca‑Cola er ikke ansvarlig for mislykkede overførselsoperationer på grund af forkerte kontooplysninger.

  5. Coca‑Cola påtager sig intet ansvar, i det omfang loven tillader det, for fejl eller typografiske fejl samt for skader, der kan opstå i forbindelse med levering og brug af præmien. Dette udgør ikke en udelukkelse af ansvar for grov uagtsomhed eller hensigt.

7. ANDET

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Præmierne kan ikke overdrages og sælges til andre personer. 

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre, afbryde eller suspendere kampagnen helt eller delvist uden forudgående varsel i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Disse omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, forekomsten af en computervirus, en programfejl, uautoriseret indgriben fra tredjeparter eller mekaniske eller tekniske problemer uden for arrangørens kontrol og indflydelse. Der påtager sig intet ansvar for tab af data, navnlig i form af dataoverførsel og andre tekniske fejl.  

Hvis en deltager overtræder disse betingelser for deltagelse eller giver forkerte oplysninger, kan arrangøren udelukke deltageren fra deltagelse uden at skulle begrunde dette. 

Deltageren er enig i, at alle billed- og lydoptagelser, som han/hun har foretaget i forbindelse med konkurrencen og behandlingen af præmien, kan anvendes til følgende formål rumligt og tidsmæssigt ubegrænset og udelukkende: Redaktionelle og/eller reklamemæssige formål i forbindelse med denne konkurrence, til dobbeltarbejde, behandling, redesign, distribution, radio- og tv-virksomhed eller til offentliggørelse. Især i form af pressemeddelelser og på Coca‑Colas egen hjemmeside https://www.coca-cola.com/dk/da.

Arrangøren er ansvarlig over for deltageren i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser om skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse samt for andre skader baseret på en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse samt direkte udvisen af ondskab. 

Derudover er arrangøren ansvarlig for skader, der er omfattet af ansvar i henhold til obligatoriske lovbestemmelser, såsom produktansvarsloven eller garantier samt i tilfælde af antagelse af garantier. Coca‑Cola er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn. 

I alle andre tilfælde er Coca‑Cola kun ansvarlig for let uagtsomhed. Det gælder også Coca‑Cola, hvis juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere eller andre stedfortrædende agenter overtræder en kontraktlig forpligtelse og/eller agerer let uagtsomt. I sådanne tilfælde skal forbrugeren kunne stole på, at Coca‑Cola i første omgang forsøger opfyldelse af kontrakten om muligt. I disse tilfælde er erstatningsansvar begrænset til typiske og forudsigelige skader. I alle andre tilfælde er arrangøren ikke ansvarlig for let uagtsomhed. 

Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser for deltagelse er ugyldige, uantagelige eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser for deltagelse. Den ugyldige, uantagelige eller ikke-håndhævelige klausul erstattes af bestemmelser, hvis virkninger kommer så tæt som muligt på det økonomiske mål. Eventuelle rettigheder, der følger af det retsforhold, som disse betingelser for deltagelse er baseret på, kan ikke overdrages til tredjepart for deltageren. Dansk lovgivning finder anvendelse. Retshjælp er udelukket. 

Falske registreringer, multiple registreringer eller registreringer gennem konti, der har brugt metoder som computer makroer, scripts eller automatiserede enheder eller processer, vil ikke blive tilladt, og alle sådanne registreringer vil blive diskvalificeret. Enhver person der overtræder dette, vil blive udelukket fra deltagelse. 

Den samme præmie kan ikke indløses mere end en gang (1) pr. privat husstand (herunder alle personer, der bor på samme adresse). Et maksimum af 1 gevinst pr. brugerkonto pr. kalendermåned. 

Deltageren skal afholde de transmissionsomkostninger, der er afholdt i henhold til taksten hos telefon- eller mobiltelefonudbyderen eller i givet fald den internetudbyder, han har valgt. 

8. POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Alle gældende databeskyttelsesbestemmelser kan til enhver tid ses på https://app.coca-cola.com/privacy/DK/. Enhver bruger kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling og opbevaring af personoplysninger. For at gøre dette skal brugeren kun sende en e-mail til: dpo-europe@coca-cola.com. Indsigelsen kan gøres uformelt. Du kan få mere at vide om dette i appens privatlivspolitik. 

I tilfælde af sletning eller indsigelse mod indsamling, behandling og opbevaring før vellykket prisoverførsel kan behandlingen af kampagnen ikke fuldføres med succes, og ingen præmie kan overdrages.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende appen, kan alle brugere kontakte cocacolaDK@coca-cola.com via e-mail.