SOTSIAALNE MÕJU

Tegutseme inimeste elujärje parandamise nimel, alates oma töötajatest ja teistest, kes on meie ettevõttega seotud, kuni rohkete kogukondadeni, mida saame oma koduks nimetada.

Investeerime sellesse, et toetada huvirühmi ja kogukondi nende ees seisvate sotsiaalsete väljakutsete lahendamisel.

Toetame kogukonnaprogramme ja lööme kaasa algatustes, kus meie kompetentsist, teadmistest ja kogemustest võib olla kõige enam kasu.

 

Tahame inspireerida ja olla eestvedajaks kaasaval üleminekul rohelisele ja digitaalsele tulevikule.

Uuendame – aitame ettevõtetel teha tulevikku vaatavaid uuendusi, varustades neid kliimanutikate tööriistade ja ressurssidega, mida on vaja edukaks digi- ja rohepöördeks.

Kaasame – anname tööturul takistustega silmitsi seisvatele inimestele oskusi, mis on vajalikud järgmisel kümnendil edu saavutamiseks. Niimoodi tagame, et keegi ei jää maha.

Inspireerime – süstime inimestesse optimismi ja usku paremasse ühisesse tulevikku järgmisel kümnendil eesoodatavate murranguliste pöörete eel, hoogustades sotsiaalset kaasatust ja aidates maandada ökoärevust. 

 

Baltikumis keskendume noorte ja naiste võimestamisele.