Tonava-projekti on yksi Coca‑Colan vesiprojekteista

3.4.2024

Vesi. Se ei ole vain välttämätöntä, se on itse elämä.

On vaikea kuvitella päivää ilman vettä. Vesi ylläpitää elinympäristömme hyvinvointia ja biodiversiteettiä, pitää ekosysteemit turvassa ja säätelee ilmastoa. Se on arvokas luonnonvara, joka kuuluu luonnolle ja paikallisille yhteisöille.

Vedestä täytyy kuitenkin pitää hyvää huolta, sillä sitä uhkaavat monenlaiset vaarat. Vesipula on monin paikoin todellisuutta, kun yli puolet maailman kosteikoista on hävinnyt ja joet ja järvet kuivuvat tai saastuvat käyttökelvottomiksi*.

Työskentelemme paitsi auttaaksemme näiden vesihaasteiden ratkaisemisessa, myös oman vesijalanjälkemmepienentämiseksi. Vesi on tärkeä ainesosa kaikissa juomissamme, mutta sen merkitys meille on tätä vielä paljon suurempi: vettä käytetään myös juomien valmistukseen tarvittavien laitteiden puhdistamiseen ja jäähdyttämiseen sekä juomiemme raaka-aineiden kasvattamiseen. Tavoitteenamme on minimoida tämä vesijalanjälki.

Vesi on jokapäiväisen elämän välttämättömyys kaikkialla, ja sen riittävyyteen nojaavat kaikki yhteisöt, joissa toimimme. Yksi keskeisistä kansainvälisistä vesihuollon tavoitteistamme on palauttaa eli korvata vähintään 100 % käyttämästämme vedestä luonnon ja ihmisten käyttöön. Vuosina 2021–2030 se tarkoittaa yhteensä kahta biljoonaa, eli miljoonaa miljoonaa tai tuhatta miljardia litraa vettä.

Vesiyhteistyö useiden eri kumppaneiden kanssa on yksi tapa, jolla toteutamme tätä tavoitetta. Yksi esimerkki tällaisista projekteista on Maailman Luonnonsäätiön (WWF-CEE) ja ICPDR:n** kanssa toteutettu Living Danube – Elävä Tonava -yhteishanke, jonka rahoittaa Coca‑Cola Säätiö / Coca‑Cola Foundation***.

Tonava-joki on Euroopalle elintärkeä elämänlanka ja maailman kansainvälisin jokialue, jolla on suoraa vaikutusta 19 maahan ja yli 83 miljoonaan ihmiseen. Projektin yhteydessä on kunnostettu 7 422 jalkapallokentän verran keskeisiä kosteikoita, jokia ja tulvatasankoja Tonava-joen sydänalueilla 11 maassa eli Itävallassa, Unkarissa, Kroatiassa, Serbiassa, Bulgariassa ja Romaniassa.

Tämä suojelutyö on johtanut laajalle ulottuviin positiivisiin muutoksiin luonnossa mahdollistamalla alkuperäisten lintu- ja nisäkäslajien paluun omiin luontaisiin elinpiireihinsä. Vesiprojekti on samalla auttanut paikallisia yhteisöjä ryhtymään toimenpiteisiin vesipulan hallitsemiseksi, ja toimet edistävät usein myös paikallisia elinkeinoja, kuten kalastusta ja maataloutta.

Living Danube on vain yksi projekti ja esimerkki siitä, miten edistämme maailman suurimpien, useiden toimijoiden kesken jaettujen vesihaasteiden ratkaisemista. Tämä on vasta pitkän matkan alku. Olemme sitoutuneet jatkamaan työtämme vedestä huolehtimiseksi, ja haluamme omalta osaltamme säilyttää tämän kriittisen resurssin myös tuleville sukupolville.

 

*WWF: https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity

** International Commission for the Protection of the Danube River

***The Coca Cola Foundation on The Coca‑Cola Company filantrooppinen toimija

 

LUE LISÄÄ:

Water Stewardship (coca-colacompany.com)

Coca‑Colan vedenkäytöstä Maailman vesipäivänä 2022 I Coca‑Cola Suomi