කොකා-කෝලා විසින් අනුග්‍රහය දක්වන 2022 ෆියුෂන් - ගාලු ආහාර සහ සංගීත උළෙල

2022 ජනවාරි 27 - කොළඹ2022: 2022 ෆියුෂන් - ගාලු ආහාර සහ සංගීත උළෙල පසුගියදා ගාල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී ජනවාරි 15 සහ 16 යන දිනවල පැවැත්විණි. Coca‑Cola විසින් අනුග්‍රහය දක්වන ලද මෙම උත්සවය, Xpressions, Pyramidz සහ DJ Darren විසින් ඉදිරිපත් කළ සජීවී සංදර්ශන වලින් සමන්විත වූ අතර අමුත්තන්ට විවිධ රසයන් රස විඳීමට ආහාර කුටි ගණනාවකට සත්කාරකත්වය Coca‑Cola විසින් සපයන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ ඔවුන්ගේ 60 වැනි සංවත්සරය සමරමින් Coca‑Cola විසින් දේශීය කලාකරුවන් 11 දෙනෙකු විසින් නිර්මාණය කර පින්තාරු කරන ලද අඩි 3 ක අද්විතීය බෝතල් 11 ක විශේෂ ප්‍රදර්ශනයක් ද පවත්වන ලදී. මෙම උත්සවය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සහ ගාල්ල මහ නගර සභාව සහයෝගය ලබා දෙන ලදී.

The band brings the night alive with entertaining music