Kas yra „Coca‑Cola“ tvarumo partneriai?

Siekdama spręsti įvairius aplinkosaugos ir socialinius iššūkius „Coca‑Cola“ bendradarbiauja su šimtais partnerių visame pasaulyje. Tai yra išpilstymo partneriai, tiekėjai, vartotojai, klientai, pramonės įmonės, valstybinės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos.

Kartu galime pasiekti daugiau

Partnerystė yra mūsų verslo pagrindas, leidžiantis pasiekti daugiau. Dirbdami su suinteresuotosiomis šalimis, kurios gali pasitelkti savo žinias ir padėti kurti geresnį pasaulį, greičiau tobulėjame ir pasiekiame daugiau. Savo veikloje vadovaujamės skaidrumo, įtraukties, nuoseklumo ir atskaitomybės principais. Bendradarbiaujame su įvairių sričių vietinėmis ir pasaulinėmis organizacijomis: aplinkos apsaugos, socialinio ir ekonominio tobulinimo specialistais. Vykdome pramonės iniciatyvas, kuriose dalyvauja ir mūsų konkurentai. Kartu su bendruomenėmis įgyvendiname programas, kurios leidžia mums keisti aplinką. Bendradarbiaudami su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis galime pasiekti ambicingesnius tvarumo tikslus ir nuolat juos tobulinti. Svarbiausia yra nuoseklus ir atviras bendravimas.