Man drinking fanta and eating snacks

Coca‑Cola vartotojų žaidimas „ŽAISMINGOJI FANTA” TAISYKLĖS

 

1. ORGANIZATORIUS

1.1. Coca‑Cola vartotojų žaidimas „Žaismingoji Fanta” (toliau vadinama „Vartotojų žaidimas“) yra organizuojamas Coca‑Cola Balti Jookide, AS, įmonės kodas 10347265, buveinės adresas: Mustamäe tee 16, 10617 Talinas, Estija, (toliau vadinama „Organizatorius“ arba „mes“). Vartotojų žaidimas turi vykti pagal šias Taisykles (toliau vadinama „Taisyklės“). Organizatorius turi teisę keisti Taisykles, siekdamas užtikrinti įstatymų laikymąsi, jei Vartotojų žaidimo metu pasikeistų galiojančių teisės aktų reikalavimai. Organizatorius informuos dalyvius apie tokius Taisyklių pakeitimus interneto svetainėje, kurioje paskelbtos Taisyklės, t. y.

 

2. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Šiame Vartotojų žaidime gali dalyvauti visi vyresni nei 14 metų asmenys, gyvenantys Lietuvos teritorijoje (jaunesni asmenys gali dalyvauti ir atsiimti prizus tik su jų teisėtų atstovų sutikimu). Vartotojų žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, reklamos agentūros, kuriančios reklamą Vartotojų žaidimui, kitų įmonių, kurias Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai naudoja Vartotojų žaidimo aptarnavimui, darbuotojai, taip pat jų šeimų nariai.

 

3. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO LAIKOTARPIS

3.1. Vartotojų žaidimas vyks 2023 m. kovo 1–29 dienomis.

 

4. VARTOTOJŲ ŽAIDIMO TERITORIJA

4.1. Vartotojų žaidimas yra organizuojamas ir vyksta Lietuvos teritorijoje.

 

5. KAIP DALYVAUTI ŽAIDIME

5.1. Norėdamas dalyvauti Vartotojų žaidime, dalyvis privalo sukurti savo užkandžiavimo su Fanta kūrinį (t. y. žaismingą užkandžio ir Fanta kombinaciją) ir patalpinti jį Instagram socialiniame tinkle su grotažyme #UžkandžiaukSuFanta

5.2. Norint dalyvauti Vartotojų žaidime, dalyvio "Instagram" paskyra turi būti vieša.

5.3. Dalyvis neribotą laiką, Lietuvos teritorijoje ir be jokių apribojimų, išlygų ar sąlygų neatšaukiamai suteikia Organizatoriui teisę bet kokiu būdu naudoti kūrinyje esantį dalyvio atvaizdą ir (ar) panašumą, įskaitant, bet neapsiribojant: naudoti jį visą ar iš dalies, atskirai ar kartu su kitais Organizatoriaus nuožiūra pasirinktais atvaizdais, originaliu pavidalu ar su bet kokia modifikacija.

5.4. Dalyviai privalo gerbti kitų žmonių atvaizdą ir asmens duomenis visuose savo skelbiamuose vaizdo įrašuose ir nuotraukose ir, jei reikia, gauti atitinkamą sutikimą.

 

6. ŽAIDIMO PRIZAI

6.1. Laimėtojai bus išrinkti 2023 m. kovo 30 ir 31 dienomis iš visų žmonių, kurie dalyvavo naudodami grotažymę #UžkandžiaukSuFanta.

6.2. Įteiksime 6 prizus. Kiekvienas prizas yra 200 EUR vertės „Boozt“ kuponas (kodas).

6.3. Laimėtojus išrinks nuomonės formuotojai, kurių sąrašas ir jų Instagram profiliai pateikiami šių Taisyklių priede (toliau vadinama „Nuomonės formuotojai“), ir pirmiau paminėtomis dienomis paskelbs savo socialinės žiniasklaidos platformose. Kiekvienas Nuomonės formuotojas išrinks po vieną laimėtoją.

6.4. Vartotojų žaidimo laimėtojai ir jų darbai, įskaitant vardą ir pavardę, gali būti skelbiami oficialiose "Coca‑Cola" ir (arba) Nuomonės formuotojų "Instagram" paskyrose.

6.5. Paskelbus laimėtojus, jie turės kreiptis į Nuomonės formuotoją. Jei laimėtojas per 30 dienų po to, kai Nuomonės formuotojai paskelbė nugalėtojus (iki 2023 m. balandžio 30 d.) nesikreips į Nuomonės formuotoją, prizas nebus įteiktas ir liks Organizatoriui.

6.6. Laimėtojui prizas bus įteiktas el. paštu.

 

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Organizatorius tvarkys šiuos dalyvio asmens duomenis: vardą, pavardę, socialinių tinklų vartotojo vardą, socialinių tinklų profilio nuotrauką, kontaktinę informaciją ir nuotraukas bei vaizdo įrašus su komentarais, pridėtais vykdant Vartotojų žaidimo užduotį. Teisinis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo pagrindas yra susitarimo dėl dalyvavimo Vartotojų žaidime vykdymas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. b p.). Asmens duomenys bus renkami ir saugomi Vartotojų žaidimo metu ir iki skundų pateikimo laikotarpio pabaigos pagal Taisyklių 8.2 punktą arba tol, kol nebeliks kito teisinio pagrindo asmens duomenims saugoti. Dalyviui pateikus skundą, dalyvio asmens duomenys gali būti saugomi iki skundo nagrinėjimo procedūros pabaigos.

7.2. Duomenų valdytojas yra Coca‑Cola Balti Jookide AS, įmonės kodas 10347265, buveinės adresas Mustamäe tee 16, 10617 Talinas, Estija.

7.3. Daugiau informacijos apie tai, kaip Organizatorius tvarko asmens duomenis, apie jūsų teises ir kaip pateikti skundą, rasite mūsų privatumo politikoje adresu https://www.coca-cola.lt/privatumo-politika .

7.4. Jei dalyvis pastebi, kad Organizatorius tvarkydamas asmens duomenis pažeidžia jo (jos) teises, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą.

 

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Informacija apie Vartotojų žaidimo reklamą pateikiama tik informaciniais tikslais.

8.2. Jei turite skundų, susijusių su Vartotojų žaidimu ar Taisyklėmis, susisiekite su Organizatoriumi el. paštu balticsinfo@coca-cola.com. Skundus dėl Vartotojų žaidimo galima pateikti iki 2023 m. balandžio 30 d. Organizatorius peržiūrės ir priims sprendimą dėl gautų skundų per 15 dienų nuo jų gavimo datos. Tiek, kiek tai leidžia įstatymai, Organizatoriaus sprendimas visais žaidimo klausimais yra galutinis ir nediskutuojamas.

8.3. Jei nesutinkate su Organizatoriaus sprendimu dėl skundo, galite pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt) arba užpildydami prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Kilus ginčui, kurio negalima išspręsti neteismine tvarka, jis bus perduotas spręsti Lietuvos teismams pagal Lietuvos įstatymus.

8.4. Taisyklės galioja kiekvienam šio Vartotojų žaidimo dalyviui. Prašome nedalyvauti šiame Vartotojų žaidime, jei nesutinkate su šiomis Taisyklėmis.

8.5. Dalyvaudamas Vartotojų žaidime, dalyvis įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir galutinių Organizatoriaus sprendimų, susijusių su Vartotojų žaidimu. Prizas skiriamas tik tuo atveju, jei dalyvis laikosi Taisyklių.

8.6. Taisyklėse neaptartus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.7. Prizai nekeičiami į grynuosius pinigus ar kitus prizus. Kompensacijos už neatsiimtus ar nepanaudotus prizus mokamos nebus.

8.8. Daugiau informacijos apie kampaniją galite gauti susisiekę su Organizatoriumi el. paštu balticsinfo@coca-cola.com Taisykles patvirtino AS COCA-COLA BALTI JOOKIDE

 

1 priedas Nuomonės formuotojų ir jų Instagram profilių sąrašas:

 

Demi Norvilaitė https://www.instagram.com/demiinoo/

Ieva Belickaitė https://www.instagram.com/belickaite10/

Lina Talžūnaitė https://www.instagram.com/linnutte/

Justinas Mejeris https://www.instagram.com/ustinmeyer/

Deimantė Pajadaitė https://www.instagram.com/pajadaite/

Ugnė Graželytė https://www.instagram.com/ugnegraz/