„Tomorrowland“ magija tavo rankose

alt

Skanuok savo „Coca‑Cola“ ir pasigarsink vasarą

01.06.2023 

 

Išspausk iš festivalių sezono maksimumą!

Parsisiųsk „Coca‑Cola“ programėlę ir laimėk galimybę patirti „Tomorrowland“ magiją.

Ir tai ne viskas. Gali laimėti dar daugybę kitų nerealių festivalinių prizų – rankšluosčių, miegmaišių, „JBL“ garsiakalbių ir dar daug visko.

Nieko nelauk. Griebk „Coca‑Cola“ ir pasigarsink festivalių sezoną.

icon showing a traditional coke bottle

01. Pirk gėrimą

icon showing an outline of a mobile device with a QR code

02. Skenuok QR kodą

icon showing that you need to get the code

03. Įvesk kodą, kurį rasi po kamšteliu

icon with 3 stars

04.  Šansas laimėti

 

TAISYKLĖS

 

 

1.           KAMPANIJOS PRODUKTŲ PLATINTOJAS

1.1         Coca‑Cola vartotojų kampanijos „Muzika“ (toliau – Kampanija) produktų platintojas yra UAB „Coca‑Cola HBC Lietuva“, juridinio asmens kodas 111484678, buveinės adresas Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 37453057 (toliau – Platintojas). Platintojas gamina produktus ir pristato juos į rinką Lietuvoje.

 

2.           KAMPANIJOS ORGANIZATORIUS

2.1         Šią Kampaniją organizuoja UAB coagency, juridinio asmens kodas 300078393, registruotos buveinės adresas Paupio g. 50-136, LT-11341 Vilnius, Lietuva, telefono numeris +370 65559478 (toliau – Organizatorius).

2.2         Kampanija vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės). Organizatorius turi teisę taisyti ar keisti Taisykles, atsižvelgdamas į taikomų teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju Organizatorius informuos dalyvius apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas jas interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

 

3.           PRODUKTAI, KURIEMS TAIKOMA KAMPANIJA

3.1         Kampanija taikoma šiems produktams:

Gėrimams „Coca‑Cola“ ir „Coca‑Cola Zero Sugar“ plastikiniuose 0,5 l, 1 l, 1,5 l, 1,75 l arba 2 l buteliuose, įsigytiems Lietuvos teritorijoje (toliau – Kampanijos produktai).

3.2         Kampanijos produktai turi unikalų dešimties skaitmenų kodą, susidedantį iš skaičių ir raidžių, kuriuos galima rasti po Kampanijos produkto dangteliu (viduje) (toliau – Unikalus kodas). Unikalus kodas reikalingas norint dalyvauti Kampanijoje.

3.3         Organizatorius siūlo iki 10 227 448 Kampanijos produktų su Unikaliais kodais po dangteliais (jų viduje).

 

4.           TINKAMUMAS DALYVAUTI

4.1         Kampanijoje gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys ne jaunesni nei 21 metų asmenys (taikoma „Coachella“ VIP paketo laimėjimui) ar 18 metų (taikoma kitų festivalių paketų laimėjimui), ar 14 metų (taikoma kitų prizų laimėjimui) (toliau – dalyviai). Jaunesni nei 14 metų asmenys gali dalyvauti ir atsiimti prizus tik turėdami rašytinį tėvų ar globėjų sutikimą arba jiems dalyvaujant. Papildomai, siekiantys laimėti „Coachella“ VIP paketą asmenys privalo turėti galiojantį pasą.

4.2         Kampanijoje negali dalyvauti Organizatoriaus, Platintojo ir Kampaniją aptarnaujančios reklamos agentūros darbuotojai bei kiti tiesiogiai ar netiesiogiai Organizatoriaus įdarbinti su Kampanijos aptarnavimu susiję subjektai, taip pat tokių asmenų artimiausi šeimos nariai.

 

5.           KAMPANIJOS TRUKMĖ

5.1         Kampanija vyks nuo 2023 m. birželio 1 d. (Kampanijos pradžios data) iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (Kampanijos pabaigos data).

5.2         Kampanijos produktai bus prieinami mažiausiai 1 savaitę iki Kampanijos pradžios datos ir iki Kampanijos pabaigos datos arba tol, kol bus pardavimui skirtų Kampanijos produktų (jei Kampanijos produktai būtų išparduoti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.).

5.3         Jei Kampanijos produktai vis dar bus parduodami po 2023 m. rugpjūčio 31 d., jie nebesuteiks teisės dalyvauti Kampanijoje.

 

6.           KAMPANIJOS TERITORIJA

6.1         Kampanija yra organizuojama ir vyksta Lietuvos teritorijoje.

 

7.           PRIZAI

7.1         Prizai bus traukiami kiekvieną dieną nuo Kampanijos pradžios datos iki Kampanijos pabaigos datos (imtinai) Taisyklių 8 skyriuje aprašyta tvarka.

7.2         Bendras Kampanijos prizinis fondas yra 26 819 eurų. Kampanija iš viso trunka 92 dienas, o prizai traukiami kiekvieną dieną atsitiktine tvarka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

7.3         Kampanijos prizai yra šie:

a) vienas (1) prizas: „Tomorrowland“ VIP paketas (vieną festivalio paketą sudaro: 2 bilietai, 2 pervežimai ir apgyvendinimas)

Vieno prizo vertė – 3 938 eurai[RG1] ;

 

b) vienas (1) prizas: „Sziget“ paprastas paketas (vieną festivalio paketą sudaro: 2 bilietai, 2 pervežimai ir apgyvendinimas)

Vieno prizo vertė – 3 190 eurų;

 

c) vienas (1) prizas: „Lollapalooza“ paprastas paketas (vieną festivalio paketą sudaro: 2 bilietai, 2 pervežimai ir apgyvendinimas)

Vieno prizo vertė – 3 100 eurų;

 

d) vienas (1) prizas: „Untold Simple“ paketas (vieną festivalio paketą sudaro: 2 bilietai, 2 pervežimai ir apgyvendinimas)

Vieno prizo vertė – 3 238 eurai;

 

e) vienas (1) prizas: „Coachella“ VIP paketas (vieną festivalio paketą sudaro: 2 bilietai, 2 pervežimai ir apgyvendinimas)

Vieno prizo vertė – 9 411 eurų;

 

f) devyni (9) prizai: JBL „Partybox“ garso kolonėlė

Vieno prizo vertė – 258 eurų;

 

g) aštuoniolika (18) prizų: JBL „Clip“ garso kolonėlė

Vieno prizo vertė – 42 eurai;

 

h) dvidešimt septyni (27) prizai: firminis rankšluostis

Vieno prizo vertė – 16 eurų;

 

i )  trisdešimt šeši (36) prizai: kuprinė

Vieno prizo vertė – 12 eurų.

 

8.           DALYVAVIMO KAMPANIJOJE, LAIMĖJIMO IR PRIZŲ GAVIMO PRINCIPAI

8.1         Kampanijos produktus galima įsigyti Lietuvos teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose.

8.2         Norėdamas dalyvauti Kampanijoje, dalyvis privalo įsigyti Kampanijos produktą ir užregistruoti Unikalų kodą oficialioje Coca‑Cola programėlėje nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 23:59:59 val.

8.3         Dalyvis gali pasiekti Coca‑Cola programėlę nuskaitęs Kampanijos produkto QR kodą arba per App Store/Google Play. Programėlę galima atsisiųsti pasinaudojus šiomis nuorodomis:

- IOS: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee  

8.4         Norėdamas užsiregistruoti kaip Coca‑Cola programėlės naudotojas, dalyvis turi užpildyti registracijos formą, kurioje nurodo savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir gimimo datą. Norint užbaigti registraciją, taip pat reikia sutikti su naudojimo sąlygomis.

8.5         Registruodamasis dalyvis prisiima visą atsakomybę už registracijos metu pateiktos informacijos tikrumą ir tikslumą. Atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą tenka dalyviui.

8.6         Užsiregistravęs kaip Coca‑Cola programėlės naudotojas, dalyvis turės galimybę užregistruoti Unikalų kodą oficialioje Coca‑Cola programėlėje. Užregistravęs Unikalų kodą, dalyvis už 1 Unikalų kodą gauna 1 tašką. Dalyvis, norėdamas dalyvauti Kampanijoje, turi turėti bent 1 tašką.

8.7         Dalyviui patogiu metu, tačiau iki Kampanijos pabaigos datos, dalyvis gautą tašką oficialioje Coca‑Cola programėlėje gali iškeisti į bilietą, kuriame nurodyta, ar dalyvis laimėjo prizą, ar ne. Jei dalyvis laimėjo prizą, jam/jai per programėlę bus pranešta, kaip atsiimti prizą.

8.8         Laimėtojai turi saugoti laimėjusį Kampanijos produkto dangtelį su Unikaliu kodu tol, kol atsiims prizą. Kampanijos produkto dangtelis galioja tik tuo atveju, jei jis buvo iškeistas į tašką iki laimėjimo momento.

8.9         Norėdamas gauti prizus, laimėtojas per 5 dienas nuo laimėjimo turi apsilankyti svetainėje https://prizes.fortis.pl ir užpildyti laimėtojo formą bei pateikti pristatymo duomenis. Visi prizai laimėtojams bus pristatyti iki 2023 m. rugsėjo 31 d.

8.10      Norėdamas gauti Taisyklių 7.3 punkto a); b); c); d); e); f) papunktyje nurodytą prizą, laimėtojas taip pat turi nurodyti savo asmens kodą. Ši informacija reikalinga tam, kad Organizatorius galėtų deklaruoti ir sumokėti GPM, kai prizo vertė viršija 200 Eur. Gavęs prizą, laimėtojas turi pasirašyti prizo perdavimo-priėmimo aktą, patvirtinantį prizo gavimo faktą.

8.11      Prizai gali būti laimėti laimėjimo momentais, nurodytais tikslią dieną, valandą, minutę, sekundę ir milisekundę. Laimėjimo momentus iš anksto nustato Organizatorius. Dalyvis, kuris Coca‑Cola programėlėje pirmasis iškeičia tašką po iš anksto nustatyto laimėjimo momento, laimi prizą. Informacija, susijusi su laimėjimo momentais, yra konfidenciali ir dalyviams nepranešama.

8.12      Neatsiimti prizai (pvz., jei per dieną į bilietus iškeičiama mažiau taškų, nei yra prizų) ir Kampanijos prizai, dėl kurių pristatymo duomenų laimėtojas nepateikia per 5 dienas nuo laimėjimo momento užpildydamas laimėtojo formą, lieka Organizatoriui.

 

9.           IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DALYVAVIMU KAMPANIJOJE

9.1         Jokios papildomos išlaidos, susijusios su dalyvavimu Kampanijoje, pvz., Kampanijos produktų pirkimo išlaidos ar interneto išlaidos, nėra kompensuojamos. Prizo pristatymo laimėtojui išlaidas apmoka Organizatorius.

 

10.         ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1 „NV Coca‑Cola Services SA“, juridinio asmens kodas, kurio registruota buveinė yra adresu 1424 Chaussée de Mons, 1070 Briuselis, Belgija (toliau – „Coca‑Cola“), tvarkys asmens duomenis kaip duomenų valdytojas (toliau – „Duomenų valdytojas“).

10.2 Duomenų valdytojas gali tvarkyti dalyvio asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, el. pašto adresą ir gimimo datą. Jei dalyvis išrenkamas laimėtoju, taip pat gali būti tvarkomi pristatymo ir kontaktiniai duomenys bei asmens kodas. Kampanijos metu Duomenų valdytojas tvarko dalyvio pateiktus asmens duomenis, kad galėtų įvykdyti su dalyviu sudarytą sutartį, įskaitant susisiekimą su laimėtojais, prizų pristatymo organizavimą, skundų tvarkymą ir kt. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, t. y. būtinybė sudaryti sutartį su dalyviu.

10.3      Asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi Kampanijos metu ir jai pasibaigus iki skundo nagrinėjimo laikotarpio pabaigos pagal Taisyklių 12.1 punktą arba ilgiau, jei egzistuoja kitas teisinis pagrindas tokiam tvarkymui patvirtinti. Jeigu bus pateiktas skundas, dalyvio asmens duomenys gali būti saugomi iki skundo nagrinėjimo procedūros pabaigos.

10.4      Duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis tvarko saugiai. Tačiau kai kurie Duomenų valdytojo tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims ar valdžios institucijoms pagal Lietuvos teisės aktuose nustatytas teisines prievoles arba siekiant tinkamai vykdyti šias Taisykles. Pavyzdžiui, Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis bendradarbiaujantiems partneriams, padedantiems vykdyti Kampanija (pvz., Organizatoriui, kurjeriams). Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į kitas valstybes, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei.

10.5      Dalyviai turi BDAR numatytas teises. Dalyviai gali pasinaudoti šiomis teisėmis kreipdamiesi į duomenų valdytoją el. paštu naliperti@coca-cola.com. Esant teisės aktuose nustatytoms sąlygoms, dalyviai gali pasinaudoti savo teisėmis:

10.5.1   prašyti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą;

10.5.2   reikalauti susipažinti su asmens duomenimis;

10.5.3   reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

10.5.4   reikalauti ištrinti asmens duomenis;

10.5.5   nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

10.5.6   reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

10.5.7   prireikus atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis (tai neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);

10.5.8   į duomenų perkeliamumą, prašydami gauti asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba prašyti, kad Duomenų valdytojas tiesiogiai perduotų duomenis kitam duomenų valdytojui.

10.6      Jei dalyvis nustato, kad Valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, pažeidžia jo teises, dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/) ir pateikti pretenziją.

10.7      Daugiau informacijos apie tai, kaip ”Coca‑Cola” tvarko asmens duomenis, jūsų teises ir kaip pateikti skundą, rasite atitinkamame privatumo pranešime: https://www.coca-cola.lt/privatumo-politika.

 

11.         ORGANIZATORIAUS IR PLATINTOJO ATSAKOMYBĖ

11.1      Platintojas, kitos Coca‑Cola įmonių grupės bendrovės, Organizatorius ir jų darbuotojai bei atstovai neatsako už Kampanijos produktų ir Unikalių kodų spausdinimo klaidas ar defektus. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Kampanijoje ir laimėjimų atsiėmimu, apmoka patys dalyviai, o Organizatorius ar Platintojas šių išlaidų nekompensuoja, jeigu Taisyklėse nenumatyta kitaip. Nei Organizatorius, nei Platintojas nėra atsakingi už galimybės dalyvauti prizų traukime ar atsiimti laimėjimus nebuvimą, jei taip atsitinka dėl nekokybiškų Kampanijos produktų butelių dangtelių ir/ar Unikalių kodų.

 

12.         SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

12.1 Visi su Kampanija susiję skundai (ypač susiję su prizų pristatymo būdu) turi būti pateikti Organizatoriui raštu iki 2023 m. rugsėjo 30 d.[VM|S2] [RG3]  (pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei 2023-09-30) adresu: Paupio g. 50-136, LT-11341 Vilnius, Lietuva.

12.2 Rašytiniame skunde turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jeigu yra) bei skundo aprašymas ir pagrindas. Skundai, pateikti pasibaigus terminui, nebus nagrinėjami.

12.3 Organizatorius išspręs skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. Skundą nagrinėja Organizatoriaus paskirta komisija, kurią sudaro trys nariai (toliau – Komisija). Komisija nagrinės dalyvių skundus vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis ir taikomais teisės aktais.

12.4      Jei kyla abejonių dėl dalyvavimo Kampanijoje įrodymo pagrįstumo ar tikslumo, Komisija, remdamasi turima informacija, sprendžia dėl Taisyklių, Kampanijos produkto dangtelio atidarymo modelio ir identifikuojamų savybių.

12.5      Komisijos sprendimas dėl dalyvio skundo yra galutinis ir privalomas. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklių tikslais ir (arba) klausimais, kurių Taisyklės neapima.

12.6      Organizatorius informuoja dalyvį apie Komisijos sprendimą registruotu laišku, siunčiamu dalyvio nurodytu adresu. Organizatorius turi teisę informuoti dalyvį apie Komisijos sprendimą ir el. paštu.

12.7      Jei dalyvis nesutinka su Organizatoriaus sprendimu dėl skundo, šis gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt) arba užpildydami prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

13.         KITOS NUOSTATOS

13.1      Kampanijos reklaminė informacija skirta tik informaciniams tikslams.

13.2      Šioms Taisyklėms ir Taisyklėse nereglamentuojamiems klausimams taikoma Lietuvos teisė. Visi ginčai, kylantys dėl Taisyklių ir (arba) susiję su Kampanija, sprendžiami neteismine tvarka. Ginčus, kurių nepavyksta išspręsti neteismine tvarka, sprendžia kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. Taisyklėse nereglamentuotais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, remdamasis įstatymais ir Taisyklėmis.

13.3      Dalyvaudamas Kampanijoje, dalyvis įsipareigoja laikytis Taisyklių ir galutinių Organizatoriaus sprendimų, susijusių su Kampanija. Prizas bus įteiktas tik tuo atveju, jei dalyvis laikysis Taisyklių.

13.4      Pagal Taisykles prizai nekeičiami į grynuosius pinigus ar kitus prizus. Kompensacijos už neatsiimtus ar nepanaudotus prizus nebus mokamos.

13.5      Esminio pažeidimo, piktnaudžiavimo Taisyklėmis ar nenugalimos jėgos (force majeure) atveju Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai atšaukti Kampaniją, paskelbdamas atitinkamą pranešimą Organizatoriaus svetainėje, socialinių tinklų puslapyje ir kitu tinkamu būdu.

13.6      Daugiau informacijos apie Kampaniją dalyviai gali gauti el. paštu coca-cola@coagency.lt arba interneto svetainėje www.coca-cola.lt. Visas taisyklių tekstas taip pat pateikiamas interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

Šias Taisykles patvirtino UAB coagency.