TAISYKLĖS

„Schweppes“ akcija „Bendrauk kartu su „Schweppes“

 

1.   AKCIJOS PRODUKTŲ PLATINTOJAS

1.1   „Coca‑Cola“ akcijos „Bendrauk kartu su „Schweppes“ (toliau – Akcija) produktų platintojas yra UAB „Coca‑Cola HBC Lietuva“, juridinio asmens kodas 111484678, registruotosios buveinės adresas Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva, telefonas +370 37453057 (toliau – Platintojas). Platintojas gamina produktus ir tiekia juos į Lietuvos rinką.

 

2.  AKCIJOS ORGANIZATORIUS

2.1   Šią Akciją organizuoja UAB „INDIANA.LT“, juridinio asmens kodas: 302641591, registruotosios buveinės adresas M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius, Lietuva (toliau – Organizatorius).

2.2  Akcija vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Organizatorius turi teisę keisti ar koreguoti Taisykles, atsižvelgdamas į reikalavimus, kylančius iš galiojančių teisės aktų. Organizatorius informuoja dalyvius apie tokius Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas juos interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

 

3.  AKCIJOS PRODUKTAI

3.1  Produktai, su kuriais vykdoma Akcija:

„Schweppes Tonic“ 0,25 l, 0,33 l, 1 l, 1,5 l; „Schweppes Pink Mixer“ 0,25 l, 1 l, 1,5 l; „Schweppes Bitter Lemon“ 0,33 l, 1 l; „Schweppes Blueberry“ 0,33 l, 1 l; „Schweppes Tangerine“ 1 l (toliau – Akcijos produktai).

3.2   Organizatorius planuoja siūlyti iki 1 008 590 Akcijos produktų.

 

4.  KAS GALI DALYVAUTI AKCIJOJE

4.1   Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos teritorijoje gyvenantys asmenys, kuriems yra ne mažiau kaip 13 metų (toliau – Dalyvis).

4.2  Akcijoje neleidžiama dalyvauti Organizatoriaus, Platintojo, Akciją aptarnaujančios reklamos agentūros darbuotojams ir kitiems subjektams, kuriuos Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo Akcijai aptarnauti, taip pat tokių asmenų artimiesiems šeimos nariams.

 

5.   AKCIJOS TRUKMĖ

5.1   Akcijos trukmė: nuo 2024 m. birželio 3 d. 17:00:00 val. vietos laiku (toliau – Akcijos pradžios diena) iki 2024 m. liepos 31 d. 17:00:00 val. vietos laiku (toliau – Akcijos pabaigos diena).

5.2   Akcijos produktai bus parduodami likus mažiausiai 1 savaitei iki Akcijos pradžios dienos ir iki Akcijos pabaigos dienos arba iki tol, kol jų bus galima įsigyti (jei Akcijos produktai būtų išparduoti iki 2024 m. liepos 31 d.).

5.3   Jei Akcijos produktai vis dar bus parduodami po 2024 m. liepos 31 d., t.y. po Akcijos pabaigos dienos, jie nesuteiks teisės dalyvauti Akcijoje.

 

6.   AKCIJOS TERITORIJA

6.1   Akcija organizuojama ir vykdoma Lietuvos teritorijoje.

 

7.   PRIZAI

7.1  Prizų pasirinkimas - laimėjimas vyks nuo Akcijos pradžios dienos iki Akcijos pabaigos dienos (imtinai) ir po paskutinės Akcijos dienos Taisyklių 8 skirsnyje nustatyta tvarka.

7.2   Bendras Akcijos prizinis fondas yra 12 284 eurai. Iš viso Akcija trunka 57 dienas, prizai laimimi – pasirenkami vykstant Akcijai ir po paskutinės Akcijos dienos.

7.3   Akcijos prizai:

a)   Aštuoni (8) prizai: „Bose Smart Speaker“ kolonėlė. Vieno prizo vertė – 398 eurai.

b)   Keturiasdešimt (40) prizų: „Zara Home“ dovanų kortelė. Vieno prizo vertė – 100 eurų.

c)   Šešiasdešimt (60) prizų: „Limited Schweppes Box“ dėžė. Vieno prizo vertė – 85 eurai.

 

8.   DALYVAVIMO AKCIJOJE, PRIZŲ LAIMĖJIMO IR GAVIMO PRINCIPAI

8.1   Akcijos produktus galima įsigyti Lietuvos teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose.

8.2   Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis turi įsigyti Akcijos produktą ir išsaugoti kvitą, nuskenuoti kvitą ir išsirinkti prizą oficialioje „Coca‑Cola“ programėlėje nuo 2024 m. birželio 3 d. iki 2024 m. liepos 31 d. 23:59:59 val.

8.3   Dalyvis gali atsisiųsti „Coca‑Cola“ programėlę nuskaitydamas Akcijos produkto QR kodą arba apsilankęs „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvėje. Programėlę galima atsisiųsti spustelėjus šias nuorodas:

-  „iOS“: https://itunes.apple.com/ee/app/coca-cola/id1451072799?mt=8

-  „Android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cocacola.app.cee

8.4   Norėdamas užsiregistruoti kaip „Coca‑Cola“ programėlės naudotojas, Dalyvis turi užpildyti registracijos formą, kurioje turi nurodyti savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir gimimo datą. Norint užbaigti registraciją, taip pat reikia sutikti su asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo sąlygomis.

8.5  Registruodamasis Dalyvis prisiima visą atsakomybę už registruojantis pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą. Dalyvis yra atsakingas už neteisingų duomenų pateikimą.

8.6   Užsiregistravęs kaip „Coca‑Cola“ programėlės naudotojas, Dalyvis galės nuskenuoti kvitą oficialioje „Coca‑Cola“ programėlėje ir gauti 1 tašką už 1 Akcijos Produktą. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis turi turėti bent 1 tašką.

8.7   Dalyviui patogiu laiku, tačiau iki Akcijos pabaigos dienos, oficialioje „Coca‑Cola“ programėlėje Dalyvis gali iškeisti gautą tašką į bilietą, su kuriuo bus galimybė laimėti Akcijos prizus. Jei Dalyvis laimėjo prizą, jis per programėlę bus informuotas apie tai, ką daryti, kad gautų prizą.

8.8   Norėdamas gauti 7.3 punkte nurodytus prizus, laimėtojas per 5 dienas nuo laimėjimo turi apsilankyti https://prizes.fortis.pl interneto svetainėje ir užpildyti laimėtojo formą bei pateikti pristatymo informaciją. Visi prizai laimėtojams bus pristatyti iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

8.9   Taip pat Organizatorius paprašys laimėtojo pateikti asmens kodą, kad galėtų deklaruoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) nuo prizo vertės. GPM moka Organizatorius. Gavęs prizą, laimėtojas turi pasirašyti prizo perdavimo–priėmimo aktą, patvirtindamas jo gavimo faktą. Organizatorius taip pat gali susisiekti su Dalyviu telefonu.

8.10   Prizai, kurie nebuvo atsiimti iki 2024 m. rugpjūčio mėn. 05 d., lieka Organizatoriaus nuosavybe.

8.11   Laimėtojams prizai bus išsiųsti iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

 

9.   SU DALYVAVIMU AKCIJOJE SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9.1  Jokios papildomos su dalyvavimu Akcijoje susijusios išlaidos, pvz., Akcijos produktų įsigijimo išlaidos ar interneto išlaidos, nėra padengiamos. Organizatorius padengia prizo pristatymo laimėtojui išlaidas.

 

10.  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1  „NV Coca‑Cola Services SA“, registruotosios buveinės adresas 1424 Chaussée de Mons, 1070 Briuselis, Belgija (toliau – „Coca‑Cola“), tvarko asmens duomenis kaip duomenų valdytojas (toliau – Duomenų valdytojas).

10.2  Vykstant Akcijai, Duomenų valdytojas tvarko Dalyvio pateiktus asmens duomenis, siekdamas įvykdyti su Dalyviu sudarytą sutartį (pvz., susisiekti su laimėtoju, susitarti dėl prizo pristatymo, nagrinėti skundus ir pan.). Duomenų valdytojas gali tvarkyti Dalyvio asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, el. pašto adresas ir gimimo data, nes registruodamasis pirmą kartą Dalyvis privalo užpildyti formą, pateikdamas pirmiau minėtus duomenis. Dalyvio asmens duomenys yra būtini sutarčiai sudaryti. Jei Dalyvis išrenkamas laimėtoju, taip pat gali būti tvarkomi pristatymo duomenys (tikslus adresas, pašto kodas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris) ir asmens kodas (jei Dalyvis nori atsiimti 7.3 punkte nurodytus prizus). Asmens Duomenų valdytojas tvarkys asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, gimimo datą, pristatymo ir kontaktinius duomenis), kaip teisiniu pagrindu remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b punktu (suteikiančiu Dalyviui galimybę dalyvauti Akcijoje ir galimybę susisiekti su Dalyviu, jei jis laimi prizą, bei susitarti dėl prizo pristatymo arba informuoti Dalyvį, kad jis nebuvo išrinktas laimėtoju). Asmens Duomenų valdytojas asmens kodą tvarkys kaip teisiniu pagrindu remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu (siekdamas įvykdyti teisinę prievolę, t. y. sumokėti Duomenų valdytojui taikomą GPM). Asmens Duomenų valdytojas tvarkys Dalyvio kontaktinius duomenis (el. pašto adresą) ir vykdys komunikaciją remdamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu (siekdamas įvykdyti teisinę prievolę, t. y. atsakyti į vartotojo atsiųstą prašymą ar skundą) ir 6 straipsnio 1 dalies f punktu (tvarkyti duomenis būtina siekiant Duomenų valdytojo teisėtų interesų – tinkamai nagrinėti prašymus ir (arba) skundus).

10.3   Asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi Akcijos laikotarpiu ir jam pasibaigus iki skundų pateikimo laikotarpio pabaigos, remiantis Taisyklių 12.1 punktu, arba ilgiau, jei yra kitas teisinis pagrindas tokiam tvarkymui pateisinti. Pateikus skundą, Dalyvio asmens duomenys gali būti saugomi iki skundo nagrinėjimo procedūros pabaigos.

10.4   Duomenų valdytojas tvarko jūsų asmens duomenis saugiai. Tačiau kai kurie Duomenų valdytojo tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami kitiems asmenims ar valdžios institucijoms vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus teisinius įsipareigojimus arba siekiant tinkamai laikytis šių Taisyklių. Pavyzdžiui, Duomenų valdytojas gali perduoti asmens duomenis partneriams, su kuriais bendradarbiauja ir kurie padeda vykdyti Akciją (pvz., Organizatoriui, kurjeriams). Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į kitas šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei.

10.5  Dalyviai turi BDAR numatytas teises. Dalyviai gali pasinaudoti šiomis teisėmis susisiekę su Duomenų valdytoju el. paštu naliperti@coca-cola.com. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Dalyviai gali naudotis šiomis teisėmis:

10.5.1  prašyti pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;

10.5.2  reikalauti susipažinti su asmens duomenimis;

10.5.3   reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

10.5.4    reikalauti ištrinti asmens duomenis;

10.5.5    resutikti su asmens duomenų tvarkymu;

10.5.6    reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

10.5.7    jei taikoma, atšaukti sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis (tai nedaro poveikio duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui);

10.5.8    teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. prašyti gauti asmens duomenis, kuriuos jie pateikė Duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, arba prašyti Duomenų valdytojo perduoti duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

10.6   Dalyviui nustačius, kad Duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, pažeidžia jo teises, Dalyvis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (L. Sapiegos g. 17, 09310 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, el. paštas ada@ada.lt) ir pateikti skundą.

10.7    Daugiau informacijos apie tai, kaip „Coca‑Cola“ tvarko su Akcija susijusius asmens duomenis, apie savo teises ir kaip pateikti skundą, pateikiama privatumo politikoje: https://www.coca- cola.lt/privatumo-politika.

 

11.   ORGANIZATORIAUS IR PLATINTOJO ATSAKOMYBĖ

11.1    Platintojas, kitos „The Coca‑Cola Company Group“ įmonės, Organizatorius ir jų darbuotojai bei atstovai neprisiima atsakomybės už spausdinimo klaidas ir Akcijos produktų defektus. Visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu Akcijoje ir laimėjimų atsiėmimu, dengia patys Dalyviai ir Organizatorius ar Platintojas šių išlaidų nekompensuoja, nebent Taisyklėse būtų numatyta kitaip. Nei Organizatorius, nei Platintojas neprisiima atsakomybės už atvejus, kai neįmanoma ištraukti ar suteikti laimėtų prizų, jei tai įvyko dėl Akcijos produktų kvitų ir (arba) Akcijos produktų defektų.

 

12.   SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

12.1   Visi su Akcija susiję skundai (ypač susiję su prizų įteikimo būdu) turi būti pateikti Organizatoriui raštu iki 2024 m. rugsėjo 13 d. (pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 2024 m. rugsėjo 13 d.) adresu: UAB „INDIANA.LT“, M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius, Lietuva.

12.2   Rašytiniame skunde turi būti nurodytas Dalyvio vardas ir pavardė, tikslus adresas ir telefono numeris (jei yra) ir pateiktas skundo aprašymas bei pagrindas. Pasibaigus terminui pateikti skundai bus atmesti.

12.3   Organizatorius išsprendžia skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. Skundą nagrinėja komisija, kurią sudaro trys Organizatoriaus paskirti nariai (toliau – Komisija). Komisija nagrinėja Dalyvių skundus vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis ir galiojančiais teisės aktais.

12.4   Jei kyla abejonių dėl dalyvavimo Akcijoje įrodymo pagrįstumo ar tikslumo, Komisija, remdamasi turima informacija, priima sprendimą dėl Taisyklių, Akcijos produkto dangtelio atidarymo būdo ir identifikuojamų savybių.

12.5   Komisijos sprendimas dėl Dalyvio skundo yra galutinis ir saistantis. Komisijos sprendimas gali būti susijęs su Taisyklių tikslu ir (arba) Taisyklėse nenumatytais klausimais.

12.6   Apie Komisijos sprendimą Organizatorius informuoja Dalyvį registruotu laišku, išsiųstu Dalyvio nurodytu adresu. Organizatorius turi teisę pranešti Dalyviui apie Komisijos sprendimą ir el. paštu.

12.7  Jei Dalyvis nesutinka su Organizatoriaus sprendimu dėl skundo, Dalyvis gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt) arba užpildęs prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

13.  KITOS NUOSTATOS

13.1   Akcijos reklaminė informacija yra tik informacinio pobūdžio.

13.2  Šioms Taisyklėms ir Taisyklių nereglamentuojamiems klausimams taikoma Lietuvos teisė. Visi iš Taisyklių kylantys ir (arba) su Akcija susiję ginčai sprendžiami ne teismo tvarka. Ginčus, kurių neįmanoma išspręsti ne teismo tvarka, sprendžia kompetentingas Lietuvos Respublikos teismas. Taisyklėse nereglamentuojamais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, remdamasis įstatymais ir Taisyklių nuostatomis.

13.3   Dalyvaudamas Akcijoje, Dalyvis įsipareigoja laikytis Taisyklių ir galutinių su Akcija susijusių Organizatoriaus sprendimų. Prizas bus įteiktas tik tuo atveju, jei Dalyvis laikysis Taisyklių.

13.4   Atsižvelgiant į Taisyklių nuostatas, prizai negali būti keičiami į grynuosius pinigus ar kitus daiktus. Nepanaudoti ar neatsiimti prizai nebus kompensuoti.

13.5   Įvykus esminiam pažeidimui, piktnaudžiavimui Taisyklėmis ar susiklosčius nenugalimos jėgos aplinkybėms, Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai sustabdyti Akciją, paskelbdamas atitinkamą pranešimą Organizatoriaus interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos platformos puslapyje ir bet kokiu kitu tinkamu būdu.

13.6   Daugiau informacijos apie Akciją Dalyviai gali gauti parašę užklausą el. paštu schweppes@indiana.lt arba interneto svetainėje www.coca-cola.lt. Visą Taisyklių tekstą taip pat galima rasti interneto svetainėje www.coca-cola.lt.

 

Šias Taisykles patvirtino UAB „INDIANA.LT“.