vaimne tervis

Jaunimo įgalinimas: švietimas

Mes tikime, kad jaunimas – tai mūsų geresnis rytojus. Todėl investuojame į jaunąją kartą, remdami jos pažangą ir programas, kuriomis siekiama padėti jauniems žmonėms įgyti išsilavinimą ir ugdyti pasitikėjimą savimi.

Nuotrauka

Mokykla „Gravitas Schola“ yra neeilinio iššūkio rezultatas. Sulaukus prašymo pervežti ir perkelti visą mokyklos bendruomenę (apie 300 žmonių) – mokytojus, mokinius, tėvus, senelius ir augintinius – iš Charkovo, Ukrainos, į Europą, 2022 m. kovą į jį atsiliepė nevyriausybinė organizacija „Domus Solis“. Ji suorganizavo transportą, apgyvendinimą ir humanitarinę pagalbą Ukrainos mokyklos bendruomenei bei padėjo jai įsikurti Vilniuje. Gegužės mėnesį „Gravitas Schola“ buvo oficialiai įregistruota kaip ne pelno siekianti vidurinė mokykla.

Vilniuje įsikūrusi mokykla teikia išsilavinimą visiems vaikams, nuo pradinių iki baigiamųjų klasių. Mokinių skaičius joje sparčiai auga. Išskirtinė situacija, kai buvo perkelta visa mokyklos bendruomenė, sukūrė iššūkių ir galimybių bei paskatino į karo pabėgėlių ugdymą pažiūrėti kitaip, nei įprasta Lietuvoje ir kitose šalyse. „Gravitas Schola“ glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe, Ukrainos ambasada, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei vietos universitetais.