Naiste võimendamine

Moterų įgalinimas

 

Į „5by20“® programą įsitraukė per 6 milijonus moterų iš 100 šalių

Moterų lygybė ir įgalinimas turi platų, visuomenei naudingą poveikį. Moterys visame pasaulyje yra verslo ramstis, tačiau dažnai jos susiduria su kliūtimis, trukdančiomis pasiekti savo potencialą. Siekiame užmegzti ryšį su moterimis iš viso pasaulio, tiek internetu, tiek gyvai, ir kurti programas, kurios padeda įveikti šias kliūtis, kokios jos bebūtų. 

Moterys yra raktas į pasaulio sėkmę, todėl 2010 m. užsibrėžėme tikslą iki 2020 m. ekonomiškai įgalinti 5 milijonus moterų.  Nuo tada „Coca‑Cola Foundation“ paramos fondas kartu su daugybe partnerių teikė verslo įgūdžių mokymus, mentorių pagalbą, finansines paslaugas ir kitą paramą, kad padėtų verslioms moterims pagerinti savo, savo šeimų ir bendruomenių pragyvenimo sąlygas.

5by20

Tikslo link

„The Coca‑Cola Company“ kartu su partneriais didžiuojasi viršiję „5by20“ tikslą ir ekonomiškai įgalinę daugiau nei 6 milijonus moterų 100 pasaulio šalių. Programoje „5by20“ dalyvavo moterys iš tokių sričių kaip mažmeninė prekyba, tiekimas, gamyba, amatininkystė ir kt. 

Pastarąjį dešimtmetį investuodami į moterų ekonominį įgalinimą sukūrėme šviesesnės bendros ateities viltį – pagerinome moterų, jų šeimų ir bendruomenių gyvenimus, kartu išplėsdami savo verslą. Didžiuojamės šių programų poveikiu milijonams žmonių, kuriuos jos palietė ir dar palies ateityje.

naiste võimestamine

„5by20“® Lietuvoje – „#EmpoweringGirls for the Future of Jobs“

naised ettevõtluses

Merginų įgalinimo verslumo srityje ir jų technologinių įgūdžių ugdymo klausimai politiniu lygiu keliami ne tik Lietuvoje, bet ir visos ES mastu. Be to, šios kompetencijos yra įtrauktos į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Taigi lemiamas vaidmuo tenka verslumo ugdymo, veržlaus ir dinamiško technologinio verslumo bei darbui paruošiančių ekosistemų kūrimui ir stiprinimui. Visa tai leistų padidinti bendros verslo aplinkos dinamiškumą, skatintų lanksčias ir integruotas darbo rinkas.

„Women Go Tech“ ir „Junior Achievement Lietuva“, remiami „The Coca‑Cola Foundation“, suvienijo jėgas, kad įgalintų merginas rinktis technologijų sritį kaip galimą savo karjeros kelią projekte #empoweringgirls. Šiuo projektu siekta didinti jaunimo informuotumą apie lyčių lygybę versle ir technologijų pramonėje, jaunimo pasirengimo darbui svarbą ir moterų verslumo skatinimą. Projektas vyko 29 miestuose ir 137 švietimo įstaigose, o jo metu gimė naujas internetinis verslumo kursas „Accelerator X“.

projekt kõik on võimalik

Projektu #EmpoweringGirls siekta moksleives, kurioms paauglystėje tenka priimti svarbius sprendimus dėl išsilavinimo ir būsimos karjeros, supažindinti su „Women Go Tech“ alumnėmis – sėkmingai į technologijų sritį įžengusiomis moterimis. Iki šiol pasiekti rezultatai:

alt

Per susitikimus mokyklose, internetinius seminarus ir renginius pavyko pasiekti daugiau kaip 6000 moksleivių. Daugiau nei 80 verslo profesionalių buvo pakviestos skaityti paskaitas kaip kviestinės lektorės, dalyvauti diskusijose apie karjerą, konsultuoti jaunimą ir dalyvauti žiuri komisijose verslumui skirtuose edukaciniuose renginiuose.

 

Seminarų ciklo #EmpoweringGirls įrašus galite rasti čia.