nullheide

„COCA‑COLA“ UŽSIBRĖŽĖ IKI 2040 M. PASIEKTI NULINĘ TARŠĄ VISOJE VERTĖS GRANDINĖJE

 

Iki 2040 m. „Coca‑Cola“ Europoje* pasieks nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) taršą visoje senojo žemyno vertės grandinėje. Iki 2030 m., palyginti su 2015 m., išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis bus sumažintas 30 proc., tai lygu 2,5 mln. tonų CO2 per metus. Kad tai virstų realybe, reikės įgyvendinti daug pokyčių procesuose ir aktyviai bendradarbiauti su tiekėjais.

„Coca‑Cola“ tikslas – atgaivinti pasaulį ir siekti pokyčių per tvarumą. Ambicingi „Coca‑Cola“ tvarumo tikslai visose verslo srityse Europoje pabrėžia kompanijos įsipareigojimą prisidėti prie kovos su klimato kaita.

Pagrindiniai „The Coca‑Cola Company“ išpilstymo partneriai Europoje „Coca‑Cola Europacific Partners“ ir „Coca‑Cola Hellenic Bottling Company“ užsibrėžė pasiekti nulinę taršą iki 2040 m., įskaitant tarpinius moksliškai pagrįstus tikslus 2030-iesiems**. Dėl to iki 2030 m. bus išmetama 2,5 mln. tonų mažiau CO2 ekvivalento per metus, palyginti su 2015 m. Kitaip tariant, iki 2030 m., palyginti su 2015 m., Europoje išmetamas CO2 kiekis sumažės 30 proc., įskaitant trečiosios srities („Scope 3“) emisijas. Tai apima visą vertės grandinę, nuo tiekėjų iki platintojų ir galutinių vartotojų, įskaitant išpilstymo partnerius.

Trečiosios srities taršos problema bus sprendžiama glaudžiai bendradarbiaujant su išpilstymo partneriais, tiekėjais ir klientais. Kad „Coca‑Cola“ Europoje pasiektų savo tikslų, bus svarbu palaikyti dialogą ir partnerystes. Tai apima ir su pakuotėmis susijusios taršos mažinimą, kuris sudaro 41 proc. viso Europos vertės grandinėje išmetamo ŠESD kiekio.

Tarp kitų iniciatyvų – šaldymo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo didinimas (27 proc. taršos), su gėrimų ingredientais susijusių emisijų mažinimas (21 proc. taršos) ir aplinkai draugiškų sprendimų diegimas gamyklose.

Siekiant nulinės taršos tikslo, bus labai svarbu bendradarbiauti su išpilstytojais, tiekėjais ir kitais partneriais, įskaitant platesnę rinką ir sprendimų priėmėjus.

 

Įdomu, kur išmetama daugiausia CO2? 

heitmed

 

* „Coca‑Cola“ Europoje sudaro „Coca‑Cola Europacific Partners“, „Coca‑Cola Hellenic Bottling Company“ ir „The Coca‑Cola Company“ dukterinės įmonės.

** „Coca‑Cola Europacific Partners“ nustatė tarpinį moksliškai pagrįstą tikslą iki 2030 m. sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį 30 proc., palyginti su 2019 m. atskaitos tašku, o „Coca‑Cola Hellenic Bottling Company“ nustatė moksliškai pagrįstą tikslą sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį 25 proc., palyginti su 2017 m. atskaitos tašku. „The Coca‑Cola Company“ yra užsibrėžusi pasaulinį moksliškai pagrįstą tikslą iki 2030 m. visuotinį savo išmetamų ŠESD kiekį sumažinti 25 %.

*** Pirmosios srities („Scope 1“) emisijos išmetamos iš bendrovei priklausančių ar jos kontroliuojamų šaltinių. Antrosios srities („Scope 2“) emisijos susidaro dėl įsigytos energijos gamybos. Trečiosios srities („Scope 3“) emisijos apima visą likusią taršą vertės grandinėje, nuo tiekėjų iki platintojų ir galutinių vartotojų, įskaitant išpilstymo partnerius.

 

 

Daugiau informacijos apie mūsų išpilstymo partnerių veiksmus ir planus rasite čia:

„Coca‑Cola“ partneriai Europoje užsibrėžė iki 2040 metų pasiekti nulinę taršą visoje vertės grandinėje

„Coca‑Cola HBC“ įsipareigojo iki 2040 metų pasiekti nulinę taršą