kliimametmed

INDĖLIS Į KOVĄ SU KLIMATO KAITA

Esame atsakingi už pagalbą sprendžiant klimato kaitos problemas. „Coca‑Cola“ kompanijai siekiant savo tikslų Baltijos šalyse, būtinas svarus išpilstymo partnerių indėlis ir glaudus bendradarbiavimas su tiekėjais bei klientais. Kartu su išpilstymo partneriais esame įsipareigoję iki 2040 m. pasiekti nulinę taršą visoje vertės grandinėje.

„Coca‑Cola“ užsibrėžė iki 2040 m. pasiekti nulinę taršą visoje vertės grandinėje

Iki 2040 m. „Coca‑Cola“ Europoje* pasieks nulinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) taršą visoje senojo žemyno vertės grandinėje. Iki 2030 m., palyginti su 2015 m., išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis bus sumažintas 30 proc., tai lygu 2,5 mln. tonų CO2 per metus.

action