Meie planeet eesmärgid

MŪSŲ TIKSLAI PLANETOS LABUI

Tikime, kad mūsų planeta yra svarbi. Dirbame taip, kad sukurtume tvaresnę ir geresnę ateitį visiems. Siekiame prisidėti prie žmonių, bendruomenių ir mūsų planetos gerovės, vykdydami verslą atsakingai.

Suprantame, kad kartu su išpilstymo partneriais turime veikti atsakingai ir prisidėti prie aplinkos tausojimo. To pasieksime tiek nuolat tobulindami savo veiklą, tiek kurdami partnerystes, kurios veda prie novatoriškų sprendimų net sudėtingiausiems mūsų iššūkiams, tokiems kaip vandens, energijos išteklių tausojimas ir atliekų mažinimas.

Siekdami sumažinti išmetamo CO2 kiekį, imamės veiksmingų klimato kaitos priemonių. „Coca‑Cola“ ir mūsų išpilstymo partneriai Europoje „Coca‑Cola HBC“ remia Europos Sąjungos žaliąjį kursą, įskaitant Europos nulinės taršos planus.

Mūsų tikslai:

● Iki 2030 m. sumažinti savo tiesioginį anglies dioksido pėdsaką 30 proc. (palyginti su 2015 m.)

● Iki 2040 m. pasiekti nulinę taršą

● 100 proc. tvarios žaliavos.

Esame atsakingi už vandens išteklių apsaugą ir tausojimą. Vanduo yra ne tik pagrindinė daugumos mūsų gėrimų sudedamoji dalis, bet ir ilgalaikės verslo sėkmės bei mūsų bendruomenių sveikatos pagrindas.

Mūsų programa „Pasaulis be atliekų“ – ambicinga pasaulinė tvarumo iniciatyva, kuria siekiama sukurti žiedinę mūsų pakuočių ekonomiką, – apima tris pagrindines sritis: gamybą, surinkimą ir bendradarbiavimą. Todėl siekiame:

eesmärgid

Naujausia tvarumo ataskaita

„Coca‑Cola Hellenic Bottling Company Baltics“ parengė ir paskelbė 2021 m. tvarumo ataskaitą. Mūsų verslo strategijos prioritetas – darnus vystymasis. Įsipareigojome iki 2040 m. pasiekti nulinę taršą visoje vertės grandinėje. 

Siekiame reaguoti į aktualiausius šiuolaikinio pasaulio iššūkius, inicijuodami ir dalyvaudami svarbiose aplinkosaugos bei socialinėse iniciatyvose. Tvarus požiūris į įmonės plėtrą yra esminė mūsų verslo strategijos ir organizacinės kultūros kryptis. Misiją „Tvarumas 2025“ sukūrėme remdamiesi strateginiais prioritetais ir vertybėmis. Misija atitinka Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir yra pagrįsta šešiais ramsčiais.

1. Taršos mažinimas

2. Vandens suvartojimo mažinimas ir vandens išteklių valdymas

3. „Pasaulis be atliekų“

4. Žaliavos

5. Mityba

6. Mūsų žmonės ir bendruomenės

Daugiau apie mūsų tikslus ir pasiekimus skaitykite naujausioje tvarumo ataskaitoje nuoroda.