pakendid

VISKAS, KĄ TURITE ŽINOTI APIE MŪSŲ PAKUOTES

 

arpusavyje susiję pasauliniai pakuočių atliekų ir klimato kaitos iššūkiai tapo mūsų verslo ir bendruomenių dėmesio centru. Mūsų bendrovė ir išpilstymo partneriai atidžiai vertina naudojamas pakuotes ir ieško būdų paskatinti pokyčius. Iš esmės permąstome visą mūsų produktų kelią iki vartotojų, įskaitant tai, kokias pakuotes naudojame.

Esame atsakingi už pagalbą sprendžiant pasaulinę plastiko atliekų krizę, todėl siekdami savo tvarumo tikslų, mažindami atliekų taršą ir anglies dioksido pėdsaką išnaudojame savo mastą bei pasiekiamumą įvairiose rinkose. 

2018 m. pradėjome įgyvendinti planą „Pasaulis be atliekų“ su trimis pamatiniais tikslais – Gaminti, Surinkti ir Bendradarbiauti:

Iki 2025 m. visas mūsų pakuotes visame pasaulyje padaryti 100 % perdirbamomis, o iki 2030 m. pirminėse pakuotėse naudoti bent 50 % perdirbtų ir/arba atsinaujinančių medžiagų (Gaminti),

Iki 2030 m. surinkti ir perdirbti tiek butelių ar skardinių, kiek jų parduodame (Surinkti),

Telkti žmones, kad jie palaikytų sveiką, švarią aplinką be šiukšlių (Bendradarbiauti).

Jau šiandien visos mūsų pakuotės yra perdirbamos, o 2021 metais Lietuvoje buvo surinkta ir perdirbta 90 proc. mūsų PET pakuočių. 2022 m. vasarį užstato už gėrimų pakuočių grąžinimą sistema sėkmingai įdiegta ir Latvijoje. Užstato sistema yra reikšmingas žingsnis švaresnės šalies link tiek trumpuoju laikotarpiu, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Ji padeda nukreipti gėrimų gamintojų, prekybininkų ir visuomenės veiksmus klimatui palankia linkme, kartu suteikdama galimybę patogiai tvarkyti labiausiai paplitusias gėrimų pakuotes.

tulevik