Dobro došli u Politiku o zaštiti privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola

Kompanija Coca‑Cola i njena povezana društva (zbirno: Coca‑Cola ili mi) ozbiljno pristupaju vašem pravu na privatnost. Cijenimo što nam povjeravate svoje lične podatke, a poštovanje vaše privatnosti je srž naše interakcije s vama.

Rukovanje ličnim podacima od strane kompanije Coca‑Cola vodi se sljedećim principima:

 • Transparentnost
 • Poštovanje
 • Povjerenje
 • Pravednost

Datum stupanja na snagu: 23.05.2024.

Politika o zaštiti privatnosti potrošača kompanije Coca‑Cola (Politika o zaštiti privatnosti) opisuje lične podatke koje Coca‑Cola prikuplja od ili o korisnicima veb-lokacija, mobilnih aplikacija (Aplikacija), vidžeta i ostalih online i offline usluga kojima upravlja Coca‑Cola (zbirno: Usluge) i način na koji koristimo i štitimo te lične podatke. Ova Politika o zaštiti privatnosti takođe objašnjava koje su opcije za koje se korisnici mogu odlučiti u odnosu na svoje lične podatke.

Kada se u ovoj Politici o zaštiti privatnosti pozivamo na lične podatke (koji se u nekim zakonima nazivaju podacima o ličnosti), mislimo na informacije koje identifikuju ili se mogu koristiti za identifikaciju pojedinačnog fizičkog lica. To znači da lični podaci uključuju direktne identifikatore (kao što je ime i prezime) i indirektne identifikatore (kao što su ID računara ili mobilnog uređaja i IP adresa). Kada govorimo o vama ili korisniku, mislimo na nekoga ko koristi bilo koju od Usluga. Kada govorimo o rukovaocu podacima, mislimo na osobu ili entitet koji određuje koji se lični podaci prikupljaju od vas ili o vama i kako se ti lični podaci koriste i štite.

Način na koji prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke podliježe zakonima u mjestima u kojima poslujemo. To znači da se prakse koje sprovodimo, mogu razlikovati od mjesta do mjesta. Detaljnije se informišite u odjeljku Prava na privatnost i izbore, gdje su navedeni dodatni opisi vaših prava i naših obaveza u određenim ključnim jurisdikcijama i kome se obratiti.

AKO IMATE PITANJA O TOME KAKO COCA-COLA OBRAĐUJE VAŠE LIČNE PODATKE, KONTAKTIRAJTE PRIVACY@COCA-COLA.COM.

ŠTA SADRŽI OVA POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI?

Ova Politika o zaštiti privatnosti podijeljena je u sljedeće odjeljke:

1. KADA SE PRIMJENJUJE OVA POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI?

Ova Politika o zaštiti privatnosti je objavljena i stupa na snagu za nove korisnike 23.05.2024.

Prethodne verzije Politike o zaštiti privatnosti kompanije Coca‑Cola važe do 02.06.2024 i dostupne su na zahtjev koji uputite na privacy@coca-cola.com.

2. NA ŠTA SE PRIMJENJUJE OVA POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI?

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na lične podatke prikupljene od korisnika Usluga za koje je Politika o zaštiti privatnosti objavljena ili s kojima je povezana, kada je Politika o zaštiti privatnosti izričito navedena u Uslugama ili kada Coca‑Cola od vas traži da je potvrdite. Ova Politika o zaštiti privatnosti takođe pokriva lične podatke koje prikupljamo od potrošača koji nas kontaktiraju putem e-pošte, telefona i van mreže, npr. tokom događaja kojem potrošač lično prisustvuje. 

Ova Politika o zaštiti privatnosti se takođe može primjenjivati na lične podatke koje nam daju potrošači koji sa nama komuniciraju putem društvenih mreža. Kontaktirajte nas na privacy@coca-cola.com ako imate pitanja o tome da li se ova Politika o zaštiti privatnosti primjenjuje na određene lične podatke povezane sa društvenim mrežama.

Ova Politika o zaštiti privatnosti se ne odnosi na veb-lokacije i ostale online usluge kojima upravljaju neke druge organizacije. Te ostale veb-lokacije i usluge slijede svoje politike o zaštiti privatnosti, a ne ovu Politiku o zaštiti privatnosti. Obavezno pogledajte te politike o zaštiti privatnosti kako biste saznali kako se postupa s vašim informacijama.

3. KOJE VRSTE LIČNIH PODATAKA COCA-COLA PRIKUPLJA I ZAŠTO?

a. Informacije koje vi odaberete da nam date

Prikupljamo lične podatke koje vi odabete da podijelite s nama.

Lični podaci koje odlučite da nam date obično uključuju sljedeće vrste ličnih podataka. U nastavku ćete saznati više o kategorijama ličnih podataka koje Coca‑Cola prikuplja i zašto se ti podaci prikupljaju:

Informacije za kontakt i informacije o nalogu

Coca‑Cola traži vaše ime i prezime, adresu e-pošte i/ili broj mobilnog telefona i datum rođenja da bi kreirala nalog na Uslugama. Takođe, možemo prikupljati korisničko ime i lozinku, starosnu dob, poštansku adresu, identifikacioni dokument koji je izdao državni organ i slične informacije za kontakt.

 • Za održavanje vašeg online naloga ako odlučite da ga kreirate
 • Za provjeru identiteta i podobnosti za određene Usluge
 • Za prilagođavanje vašeg iskustva Uslugama
 • Za ponudu pristupa ekskluzivnom sadržaju, popustima i ostalim mogućnostima
 • Za administriranje nagradne igre, takmičenja ili neke druge promotivne akcije ili programa lojalnosti
 • Za završetak kupovine i isporuku proizvoda
 • Za slanje informacija za koje mislimo da će vas zanimati, a koje su ponekad personalizovane na osnovu informacija povezanih s vašim nalogom
 • Za traženje povratnih informacija od vas, na primjer putem ankete o novom proizvodu
 • Za upućivanje odgovora na vaša pitanja i pružanje usluga korisnicima
 • Za istraživanje i inovacije
 • Kada prisustvujete događaju uživo, kao što su događaji koje sponzoriše Coca‑Cola ili je njihov domaćin, ili događaj za uzorkovanje proizvoda

Korisnički generisan sadržaj

Coca‑Cola prikuplja objave, komentare, mišljenja, glasovne snimke, fotografije i video-snimke koje odaberete da pošaljete putem Usluga

 • Za praćenje online zajednica
 • Za snimanje i djelovanje na osnovu vaših komentara i mišljenja, kao što su ankete, upiti za korisničku podršku i ostali okviri za unošenje tekst u slobodnoj formi
 • Za upravljanje vašim učešćem u promotivnim akcijama koje uključuju podnošenje korisnički generisanog sadržaja
 • U vezi sa učešćem u određenim promotivnim akcijama ili ostalim uslugama, kao što su pametni rashladni uređaji kompanije Coca‑Cola.

Fotografije, glasovni snimci i video-snimci koje odlučite da podijelite mogu predstavljati biometrijske podatke u nekim zakonima. Coca‑Cola prikuplja biometrijske podatke samo uz vaš izričit pristanak.

Informacije povezane s nalogom na platformi društvenih mreža

Kada se povežete ili prijavite na Usluge putem svog naloga na društvenim mrežama, kao što su Facebook i Twitter, prikupljamo lične podatke koje dozvoljava platforma društvene mreže i za koje postoji dozvola na vašem nalogu, kao što su vaša profilna fotografija, e-pošta, sviđanja i interesovanja i spiskovi prijatelja, pratilaca ili slično.

 • Za personalizovanje vašeg iskustva sa Uslugama
 • Za upućivanje odgovora na vaše komentare i upite objavljene na platformi društvene mreže i analiziranje komunikacije (kao što su tvitovi ili objave) sa kompanijom Coca‑Cola ili o njoj kako bismo bolje razumjeli kakvo mišljenje potrošači imaju o kompaniji Coca‑Cola

(Ako kasnije odlučite da nam ne želite dati informacije sa svog naloga na društvenim mrežama, prilagodite podešavanja privatnosti na svom nalogu na društvenoj mreži.)

Podaci o lokaciji

Prikupljamo podatke o preciznoj geolokaciji (tzv. GPS) kada je to dozvoljeno putem naših aplikacija i kada odlučite da to dozvolite putem operativnog sistema vašeg mobilnog uređaja i na drugi način uz vaš pristanak, prema potrebi.

Približna lokacija dobijena pomoću IP adrese ili povezivanja na WiFi, Bluetooth ili bežične mreže automatski se prikuplja kada koristite Usluge.

Prikupljamo navedene podatke o lokaciji:

 • Za prilagođavanje vašeg iskustva Uslugama
 • Da bismo vas obavijestili kada su proizvodi, promotivne akcije ili događaji dostupni u vašoj blizini ili omogućili ostalim korisnicima da vide vašu lokaciju kada odlučite da date odobrenje za to
 • Za slanje geografski relevantnih reklama

Ostali lični podaci koje se dijele putem Usluga

Prikupljamo ih

 • radi upravljanja našim online zajednicama
 • radi upravljanja promotivnim akcijama i ostalim funkcijama Usluga koje vam omogućavaju dijeljenje vaših ličnih podataka

b. Informacije o korišćenju naših aplikacija

Kada preuzmete i instalirate neku od naših aplikacija, informacije koje prikupljamo zavise od operativnog sistema vašeg mobilnog uređaja i dozvola. Naše aplikacije moraju koristiti određene funkcije i podatke s vašeg mobilnog uređaja da bi funkcionisale. Na primjer, ako želite besprekorno iskustvo korišćenja Aplikacije na mreži, moramo prikupiti i povezati informacije iz vašeg veb-pregledača.

Da biste saznali više o određenim informacijama koje prikuplja Aplikacija, provjerite podešavanja uređaja ili pregledajte informacije o dozvolama koje su dostupne na određenoj platformi (npr. Google Play i App Store) s koje ste preuzeli Aplikaciju. Određene Aplikacije vam takođe omogućavaju da provjerite ili promijenite svoj status u odnosu na određeno prikupljanje podataka u podešavanjima Aplikacije. Ako promijenite podešavanja, određene funkcije Aplikacije možda neće raditi ispravno.

Da biste zaustavili prikupljanje svih informacija putem Aplikacije, deinstalirajte Aplikaciju.

c. Informacije koje se automatski prikupljaju tokom korišćenja Usluga

Automatski prikupljamo određene informacije prilikom korišćenja Usluga i o njemu sa računara i mobilnih uređaja korisnika. Neke automatski prikupljene informacije su lični podaci prema određenim zakonima. Ove informacije se automatski prikupljaju pomoću kolačića, piksela, veb-svjetionika i sličnih tehnologija prikupljanja podataka (zbirno: tehnologija prikupljanja podataka).

Podaci koje automatski prikupljamo uključuju:

 • informacije o vašem računaru ili mobilnom uređaju, kao što su tip uređaja i identifikacioni broj, tip pregledača, pružalac internet usluga, mobilna mreža i operativni sistem
 • IP adresa i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou zemlje ili grada)
 • način interakcije računara ili mobilnog uređaja s Uslugama, uključujući datum i vrijeme pristupanja Uslugama, zahtjeve za pretraživanje i rezultate, klikove mišem i pokrete, pristup određenim veb-stranicama, klikove na linkove i pregledane video-snimke
 • mjerenja prometa i korišćenja
 • podatke o lokacijama ili uslugama trećih strana kojima se pristupilo prije interakcije s Uslugama, a koji se koriste kako bi oglašavanje bilo relevantnije za korisnike
 • interakcije s našim marketinškim obavještenjima, kao što je saznanje da li je i kada otvorena e-pošta dobijena od kompanije Coca‑Cola

d. Podaci prikupljeni od trećih strana

S vremena na vrijeme primamo lične podatke od trećih strana koje koristimo kako bismo saznali više o svojim korisnicima, personalizovali korisničko iskustvo i efikasnije promovisali i poboljšali Usluge.

Vrste ličnih podataka koje primamo od trećih strana su:

 • Lični podaci povezani sa kupovinom. Kupovine platnim karticama obrađuju nezavisni obrađivači plaćanja. Coca‑Cola nema pristup kompletnim brojevima bankovnih računa, kreditnih ili debitnih kartica.
 • Lični podaci koji su komercijalno dobavljivi od pružaoca marketinških usluga ili prikupljeni od strane marketinških partnera putem kampanja i događaja, a koji se koriste za identifikaciju pojedinaca koji bi mogli biti zainteresovani da saznaju više o kompaniji Coca‑Cola i za dopunu ličnih podataka koje već imamo. Ovi lični podaci uključuju uvide dobijene usklađivanjem naših pseudonimizovanih skupova podataka sa pseudonimizovanim skupovima podataka trećih strana, uključujući i putem prostora čistih podataka (pogledajte i Odjeljak 4 u nastavku).
 • Lični podaci koje primamo od reklamnih partnera trećih strana koji nam pomažu da pružimo relevantnije oglašavanje
 • Lični podaci koje kompaniji Coca‑Cola pruže partnerske punionice
 • Lični podaci iz javno dostupnih izvora
 • Lični podaci dobijeni od policije i drugih državnih organa (samo u rijetkim slučajevima)

Možemo kombinovati informacije koje Coca‑Cola ima o vama ili kombinovati podatke iz izvora podataka trećih strana. Zahtijevamo da svaki nezavisni dobavljač podataka potvrdi da lične podatke pruža kompaniji Coca‑Cola transparentno za potrošače i zakonito.

e. Ostale informacije prikupljene uz vaš pristanak

Možemo da zatražimo vašu saglasnost za prikupljanje određenih vrsta ličnih podataka kako biste mogli da učestvujete u novim aktivnostima, primate ekskluzivne sadržaje ili testirate nove funkcije. Prema nekim zakonima o privatnosti, Coca‑Cola mora dobiti pristanak prije prikupljanja i korišćenja ličnih podataka. Detaljne podatke pogledajte u Odjeljku 9.

4. KAKO COCA-COLA KORISTI LIČNE PODATKE?

Coca‑Cola koristi lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluga, upravljanje svojim poslovanjem, zaštitu korisnika i sprovođenje svojih zakonskih prava.

Koristimo lične podatke za pružanje, personalizaciju i poboljšanje Usluga (u svakom slučaju kako je dozvoljeno važećim zakonom), uključujući:

 • za kreiranje i ažuriranje korisničkih naloga i ispunjavanje zahtjeva korisnika
 • za centralizovanje ličnih podataka potrošača u bazi podataka kojom upravlja treća strana u naše ime i dodavanje informacija prikupljenih od trećih strana
 • za slanje marketinških i nemarketinških obavještenja korisnicima
 • za omogućavanje komunikacije među korisnicima, kao što je online zajednica
 • za ciljane reklame (ponekad se nazivaju i personalizovanim oglašavanjem ili oglašavanjem zasnovanim na interesovanjima) na osnovu informacija generisanih od strane korisnika na mreži, kao što je posjeta veb-lokacijama koje sadrže oglase naših partnera za oglašavanje ili kolačiće, od kojih su neki zasnovani na geolokaciji.
 • za dodatna saznanja o našim korisnicima kako bismo mogli preporučiti sadržaj za koji mislimo da će zanimati određene korisnike

o   Konkretno, stičemo uvide o korisnicima učešćem u aktivnostima u „prostorima čistih podataka”. U prostoru čistih podataka pokrećemo upite i izdvajamo rezultate i uvide iz podataka koje nude treće strane koje takođe učestvuju. Podatke koji se koriste u prostorima čistih podataka dijele neke druge kompanije i sudionici u formatu koji ne otkriva ili izlaže direktno lične podatke; umjesto toga, prije uparivanja, kreira se identifikator koji se koristi za uparivanje skupova podataka treće strane sa pseudonimizovanim ličnim podacima kompanije Coca‑Cola. (Korišćenje ličnih podataka u svrhu stvaranja pseudonimizovanih podataka uključuje prethodno profilisanje skupova podataka.) Nakon postupka usklađivanja, dobijamo agregirane informacije o našoj publici koje ne dozvoljavaju obogaćivanje pojedinačnih skupova podataka, osim ako vas obavijestimo ili ako pribavimo posebnu saglasnost na drugi način. Dijeljenje podataka u „prostorima čistih podataka” ima svrhu otkrivanja publike, proširivanja publike, ciljanja publike i modeliranja sličnosti publike.

 • za promociju i administraciju programa lojalnosti
 • za usluge korisničke službe
 • za olakšano plaćanje
 • za analiziranje načina na koji korisnici stupaju u interakciju s Uslugama i trendovima aktivnosti kako bismo mogli razviti nove funkcije i sadržaje koji ispunjavaju očekivanja naših potrošača
 • da poboljšamo Usluge i njihov doživljaj od strane korisnika
 • za analizu podataka, istraživanje, razvoj proizvoda i mašinsko učenje koji nam omogućavaju da bolje razumijemo svoje potrošače i ponudimo im inovativna rješenja
 • za praćenje i testiranje Usluga, uključujući rješavanje operativnih problema
 • za kreiranje anonimizovanih podataka koji ne podliježu ovoj Politici o zaštiti privatnosti, a koriste se u poboljšanju proizvoda i usluga kompanije Coca‑Cola i sličnih poslovnih svrha i na drugi način u skladu sa ugovorom i zakonom
 • za otkrivanje i zaštitu od prevare, zloupotrebe i neovlašćenog korišćenja Usluga
 • za upravljanje rizicima i u slične administrativne svrhe, kao što je praćenje i sprovođenje usklađenosti s korisničkim ugovorima i generalno usklađenosti sa zakonima koji se primjenjuju na kompaniju Coca‑Cola

5. DA LI COCA-COLA KORISTI KOLAČIĆE I DRUGE TEHNOLOGIJE PRIKUPLJANJA PODATAKA?

Koristimo kolačiće i druge tehnologije prikupljanja podataka kako bismo prepoznali vas i/ili vaš(e) uređaj(e) kada koristite Usluge i prikupili vaše lične podatke.

U nekim rijetkim slučajevima mogu postojati određene veb-lokacije koje su dio Usluga i koje imaju posebne napomene o kolačićima i drugim tehnologijama prikupljanja podataka koje se odnose na određene veb-lokacije i korisnike. Ako posjetite veb-lokaciju kompanije Coca‑Cola na kojoj stoji napomena o kolačićima, tada važi napomena o kolačićima te veb-lokacije.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju ili im se pristupa iz veb-pregledača ili s tvrdog diska računara. Kolačić obično sadrži naziv domena (internet lokacije) iz koje je kolačić potekao, „životni vijek” kolačića (tj. datum njegovog isteka) i nasumično generisani jedinstveni broj ili sličan identifikator. Kolačić takođe može sadržati informacije o vašem računaru ili uređaju, kao što su podešavanja, istorija pregledavanja i aktivnosti koje se obavljaju tokom korišćenja Usluga.

Coca‑Cola takođe koristi „piksele” (ponekad se nazivaju veb-svjetionici). Pikseli su transparentne slike koje mogu prikupljati informacije o otvaranju e-pošte i korišćenju veb-lokacije na različitim veb-lokacijama tokom vremena.

Kolačići koje Coca‑Cola postavlja u Uslugama nazivaju se kolačići prve strane. Kolačići koje je postavila bilo koja druga strana u Uslugama nazivaju se kolačićima treće strane. Kolačići treće strane omogućavaju funkcije ili funkcionalnosti trećih strana koje se pružaju u Uslugama ili putem njih, kao što su analitika i automatizacija marketinških sadržaja. Oni koji postavljaju kolačiće trećih strana mogu prepoznati vaš uređaj i kada ga koristite za pristup Uslugama i kada ga koristite za posjetu određenim drugim veb-lokacijama. Ako želite da saznate više o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org.

Neki veb-pregledači (uključujući Safari, Internet Explorer, Firefox i Chrome) sadrže funkciju „Bez praćenja” (DNT) ili sličnu koja daje signal veb-lokacijama da korisnik ne želi da se prate njegove aktivnosti i ponašanje na mreži. Ako veb-lokacija koja reaguje na određeni DNT signal primi DNT signal, pregledač blokira prikupljanje određenih informacija iz keš memorije pregledača na toj veb-lokaciji. Ne nude svi pregledači DNT opciju i DNT signali još nisu uniformno definisani. Iz tog razloga mnogi operateri veb-lokacija, uključujući Coca-Colu, još uvijek ne odgovaraju na DNT signale.

Zašto Coca‑Cola koristi kolačiće i druge tehnologije prikupljanja podataka ?

Neki kolačići su potrebni da bi Usluge funkcionisale. Drugi kolačići nam omogućavaju da pratimo interesovanja korisnika za ciljano oglašavanje i poboljšamo iskustvo prilikom korišćenja Usluga.

Vrste kolačića koji se serviraju putem Usluga i zašto se koriste su sljedeći:

 • Strogo neophodni kolačići su potrebni za funkcioniranje Usluga.
 • Kolačići performansi ili analitike prikupljaju informacije o tome kako se Usluge koriste kako bismo mogli da analiziramo i poboljšamo Usluge. Kolačići performansi ili analitike obično ostaju na vašem računaru nakon što zatvorite pregledač, sve dok ih ne izbrišete.
 • Kolačići za oglašavanje se koriste kako bi reklamne poruke učinili relevantnijima za vas tako što nam pomažu da prikažemo oglase koji se zasnivaju na vašim pretpostavljenim interesovanjima, spriječimo prečesto pojavljivanje istog oglasa i osiguramo da se oglasi oglašivača pravilno prikazuju.
 • Kolačići društvenih mreža omogućavaju korisnicima lakšu interakciju s platformama društvenih mreža. Ne kontrolišemo kolačiće društvenih mreža i oni nam ne dozvoljavaju pristup vašim nalozima na društvenim mrežama bez vaše dozvole. Pogledajte politiku o zaštiti privatnosti odgovarajuće društvene mreže kako biste se informisali o korišćenim kolačićima.

Tehnologija prikupljanja podataka omogućava kompaniji Coca‑Cola da prati obrasce kretanja sa jedne veb-stranice na drugu, da isporučuje kolačiće ili komunicira s njima, da utvrdi da li korisnici posjećuju Usluge nakon što su vidjeli našu online reklamu prikazanu na veb-lokaciji treće strane, da poboljša performanse Usluga i da mjeri uspješnost naših marketinških kampanja poslatih e-poštom. Politike o kolačićima kompanije Coca‑Cola (dostupne u određenim jurisdikcijama) opisuju upotrebu tehnologije prikupljanja podataka od strane kompanije Coca‑Cola.

Google proizvodi

U slučajevima kada je to dozvoljeno važećim zakonom, Usluge koriste Google Analytics za ciljano oglašavanje (koje Google ponekad naziva „remarketing”). Google koristi kolačiće koje Google prepoznaje kada potrošači posjećuju različite veb-lokacije. Podaci prikupljeni putem Google kolačića pomažu kompaniji Coca‑Cola da analizira način na koji se Usluge koriste i, za neke Usluge i u nekim jurisdikcijama, da personalizuje marketinške poruke i digitalno oglašavanje.

Usluge takođe ugrađuju video-snimke sa YouTube-a (Google-ove kompanije) putem izrade okvira (framing). To znači da se, nakon što kliknete na dugme za reprodukciju YouTube video-snimka putem Usluga, uspostavlja veza između Usluga i YouTube servera. Zatim se HTML veza koju obezbjeđuje YouTube ubacuje u kôd Usluga kako bi se kreirao okvir za reprodukciju. Video-snimci koji su smješteni na YouTube serverima zatim se reprodukuju putem okvira (frame) u okviru Usluga. YouTube takođe dobija informacije koje obavještavaju YouTube da trenutno koristite Usluge: vašu IP adresu, informacije o pregledaču, operativnom sistemu i podešavanjima uređaja koji koristite, URL aktuelne veb-stranice, prethodno posjećene veb-stranice ako ste pratili neki link, kao i video-snimke koje ste gledali. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog, informacije mogu biti povezane s vašim YouTube korisničkim profilom. Ovu povezanost možete spriječiti tako što ćete se odjaviti sa svog YouTube naloga prije korišćenja Usluga i izbrisati odgovarajuće kolačiće.

Više informacija o tome kako Google prikuplja, koristi i dijeli vaše podatke pročitajte u Politici o zaštiti privatnosti kompanije Google.

Više informacija o tome kako Google koristi kolačiće u oglašavanju pročitajte na Google-ovoj stranici za oglašavanje.

Ako želite da spriječite Google Analytics da koristi vaše podatke, možete instalirati Google-ov dodatak za onemogućavanje u pregledaču.

Da biste isključili oglase na Google-u koji ciljaju vaša interesovanja, koristite svoja podešavanja za oglase na Google-u.

Ako se nalazite u EEP, Švicarskoj ili UK, posebno imajte na umu da, ako dozvolite Google-ove kolačiće u centru kompanije Coca‑Cola za podešavanja privatnosti, informacije koje generišu ti kolačići o korišćenju Usluga se prenose i čuvaju od strane kompanije Google na serverima u Sjedinjenim Državama. Coca‑Cola je koristila tehnološke alatke, uključujući Google-ov alat za anonimizovanje IP adrese, kako bi isključila posljednji dio vaše IP adrese prije nego što podaci budu preneseni od strane Google-a u Sjedinjene Američke Države, kao i Google-ove alatke za deaktivaciju dijeljenja podataka, Google signale i podešavanja korisničkog ID-a u Google Analytics-u za određene jurisdikcije. Google neće povezivati IP adresu s bilo kojim drugim podacima koje posjeduje Google.

U ime Coca-Cole, Google će koristiti gore opisane podatke za sastavljanje izvještaja koji pomažu kompaniji Coca‑Cola u radu i pružanju Usluga.

Proizvodi kompanije Meta

Neki dio Usluga koristi proizvode i funkcije koje nude Facebook, Instagram i Messenger i Facebook aplikacije (proizvodi kompanije Meta). Proizvodi kompanije Meta koriste oznake, piksele (Meta piksel) i druge jedinstvene kodove za praćenje i tehnologiju koji prikupljaju korisničke podatke (uključujući lične podatke) iz Usluga. Facebook prati interakcije korisnika sa Uslugama nakon što korisnik klikne na oglas postavljen na Facebook-u ili ostale usluge koje pruža kompanija Meta (pod nazivom konverzija) i omogućava kompaniji Coca‑Cola da sazna više o načinu na koji korisnici stupaju u interakciju s oglasima i slične informacije. Proizvodi kompanije Meta koriste prikupljene podatke za sopstvene svrhe kompanije Meta, uključujući i poboljšanje proizvoda kompanije Meta. Kompanija Meta može prenijeti podatke koje prikuplja iz Usluga u SAD i ostale zemlje, gdje možda imate manje prava u vezi s vašim ličnim podacima. Ako želite da saznate više o tome kako proizvodi kompanije Meta prikupljaju, koriste i obrađuju lične podatke i kako možete upravljati ili izbrisati svoje lične podatke, pogledajte Politiku o zaštiti privatnosti za proizvode kompanije Meta na https://www.facebook.com/about/privacy.

Vaš izbor kolačića

Možete podesiti svoj pregledač tako da odbija sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić postavi. (Većina pregledača automatski prihvata kolačiće, ali vam dozvoljava da ih onemogućite, ali imajte na umu da neke funkcije Usluga možda neće raditi ispravno bez kolačića.)

Kao što je gore navedeno, Google je razvio dodatak za onemogućavanje u pregledaču ako želite da onemogućite kolačiće koji se koriste za Google Analytics. Dodatak za vaš veb-pregledač možete preuzeti i instalirati ovdje. Možete odbiti korišćenje ovih kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja na svom pregledaču. Da saznate više o tome kako pregledati i upravljati svojim informacijama u proizvodima kompanije Meta, pogledajte ovdje.

Određene jurisdikcije u kojima su Usluge dostupne takođe imaju politike o kolačićima koje su zaseban dokument i dopunjuju ovu Politiku o zaštiti privatnosti i alate za upravljanje kolačićima. Detalje pogledajte u Odjeljku 9. 

6. KAKO COCA-COLA DIJELI LIČNE PODATKE S DRUGIMA?

Coca‑Cola dijeli lične podatke sa fizičkim i pravnim licima koja pomažu u funkcionisanju Usluga i obavljanju našeg poslovanja, kao i kada nam je to zakonski dozvoljeno ili potrebno. Takođe, lične podatke dijelimo kada korisnik zatraži da ih podijelimo. Zahtijevamo da strane koje lične podatke prime od nas poštuju ovu Politiku o zaštiti privatnosti dok god korisnici ne budu obaviješteni da će se primjenjivati drugačija politika ili obavještenje o zaštiti privatnosti.

Coca‑Cola dijeli lične podatke sa sljedećim kategorijama primalaca:

 • profesionalni savjetnici, kao što su advokati, računovođe, osiguravajuće kuće i stručnjaci za informacionu sigurnost i forenziku.
 • pružaoci marketinških sadržaja koji pomažu u promociji Usluga (kao što je marketing putem e-pošte) i s vremena na vrijeme dopunjuju lične podatke koje već imamo. Na primjer, kompanija Meta prima i koristi određene podatke koji se odnose na korišćenje Usluga kako bi nam pomogla da isporučimo personalizovano oglašavanje na svojoj platformi i procijenimo efikasnost ovog oglašavanja.
 • pružaoci usluga, kako bismo im omogućili da obavljaju usluge u naše ime, uključujući analizu podataka, sigurnost podataka, aktivnosti e-trgovine, ankete, istraživanja, administraciju promocija, ponuda i programa lojalnosti i na drugi način da nam pomognu u obavljanju našeg poslovanja. Neki od ovih pružalaca usluga imaju globalne odgovornosti.
 • Za strateška partnerstva, npr. sa sportskim ligama, proizvođačima i drugim pružaocima dopunskih usluga.
 • Putem prostora čistih podataka, kako je opisano u Odjeljku 4. Dijeljenje podataka u prostoru čistih podataka ima svrhu identifikovanja publike, širenja publike, ciljanja publike i modelovanja slične publike.
 • pružaoci usluga čuvanja podataka u oblaku.
 • potencijalni ili stvarni sticaoci ili investitori i njihovi stručni savjetnici, u vezi sa bilo kojim stvarnim ili predloženim spajanjem, preuzimanjem ili investicijom u bilo koji dio našeg poslovanja odnosno investiranjem nekog dijela. Učinićemo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da odredbe ove Politike o zaštiti privatnosti važe za lične podatke nakon transakcije ili da korisnici unaprijed dobiju obavještenje o promjenama u obradi ličnih podataka.
 • povezana društva kompanije Coca‑Cola i partnerske punionice.
 • nadležni pravosudni organi, državni regulatori i sudovi, kada smatramo da je objelodanjivanje neophodno (i) kako bismo ispoštovali zakon, (ii) kako bismo ostvarili, uspostavili ili odbranili pravne interese, ili (iii) kako bismo zaštitili vitalne interese korisnika, poslovnih partnera, pružalaca usluga i ostalih trećih strana.
 • ostale treće strane, uz vašu dozvolu.

Ako dijelimo lične podatke, zahtijevamo da primaoci rukuju ličnim podacima u skladu sa ovom Politikom o zaštiti privatnosti i našim zahtjevima povjerljivosti i bezbjednosti. 

7. KAKO COCA-COLA ŠTITI LIČNE PODATKE?

Coca‑Cola brine o zaštiti i bezbjednosti ličnih podataka koji su nam povjereni. Koristimo razne mjere koje nam pomažu u zaštiti ličnih podataka od neovlašćenog pristupa i korišćenja.

Coca‑Cola koristi tehničke, fizičke i administrativne mjere zaštite namijenjene zaštiti ličnih podataka koje obrađujemo. Naše zaštitne mjere su osmišljene tako da pruže nivo bezbjednosti koji odgovara riziku obrade vaših ličnih podataka i uključuju (kada je primjenjivo) mjere kojima se osigurava trajna povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sistema obrade, kao i postupak za redovno testiranje, procjenu i ocjenu efikasnosti tehničkih i organizacionih mjera za osiguranje sigurnosti obrade ličnih podataka. Međutim, Coca‑Cola ne može u potpunosti otkloniti bezbjednosne rizike povezane s obradom ličnih podataka.

Vi ste odgovorni za održavanje bezbjednosti podataka za prijavljivanje na vaš nalog. Coca‑Cola će smatrati da ste vi odobrili pristup Uslugama putem vaših podataka za prijavljivanje.

Coca‑Cola može obustaviti vaše korišćenje svih usluga ili dijela usluga bez prethodne najave ako posumnjamo ili otkrijemo bilo kakvo kršenje bezbjednosti. Ako smatrate da informacije koje ste dali kompaniji Coca‑Cola ili vaš nalog više nisu bezbjedni, odmah nas obavijestite na privacy@coca-cola.com.

Ako saznamo za kršenje koje utiče na bezbjednost vaših ličnih podataka, obavijestićemo vas u skladu s važećim zakonom. Kada je to dozvoljeno važećim zakonom, Coca‑Cola će vam dostaviti ovo obavještenje koristeći adresu e-pošte koja je povezana s vašim nalogom ili na neki drugi dozvoljeni način povezan s vašim nalogom.

NEOVLAŠĆENI PRISTUP LIČNIM PODACIMA PREKO USLUGA – UKLJUČUJUĆI NEZAKONITO PRETRAŽIVANJE VEB-LOKACIJE I PREUZIMANJE PODATAKA PUTEM TZV. SKREJPOVANJA (SCRAPING) – ZABRANJEN JE I MOŽE DOVESTI DO KRIVIČNOG GONJENJA.

8. KOLIKO DUGO COCA-COLA ČUVA LIČNE PODATKE?

Čuvamo lične podatke o korisniku sve dok je korisnički nalog aktivan, a inače koliko je potrebno za gore opisane svrhe. Takođe, čuvamo lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje zakonskih obaveza, rješavanje sporova i sprovođenje naših sporazuma.

Namjeravamo da vaše lične podatke održavamo tačnim i ažurnim. Čuvamo lične podatke s kojima postupamo u skladu s ovom Politikom o zaštiti privatnosti i u skladu s našom politikom čuvanja podataka. Prilikom određivanja perioda čuvanja, uzimamo u obzir različite kriterijume, kao što su vrsta proizvoda i usluga koje ste zatražili ili koje ste vam pružili, priroda i dužina našeg odnosa s vama i obavezni periodi čuvanja prema važećem zakonu. Na kraju relevantnog perioda čuvanja brišemo ili anonimizujemo lične podatke ili, ako ne možemo izbrisati ili anonimizovati lične podatke, onda izdvajamo i bezbjedno čuvamo lične podatke sve dok brisanje ili anonimizovanje ne bude moguće.

Kada anonimizujemo lične podatke, oni više nisu lični podaci. Koristimo anonimizovane podatke u skladu sa važećim zakonom i ugovorima.

9. KOJI IZBORI SU DOSTUPNI ZA LIČNE PODATKE?

Možete izabrati način na koji Coca‑Cola postupa s vašim ličnim podacima. Svoja prava na privatnost možete ostvariti tako što ćete kontaktirati kompaniju Coca‑Cola kako je opisano u ovom Odjeljku 9 ili koristeći različite alate dostupne putem vašeg pregledača ili koje Coca‑Cola čini dostupnim. U nekim slučajevima, vaša mogućnost pristupa ili kontrole vaših ličnih podataka ograničena je važećim zakonom.

Podešavanja mobilnih uređaja

Operativni sistemi mobilnih uređaja i platforme aplikacija (npr. Google Play, App Store) imaju podešavanja dozvola za određene vrste podataka i obavještenja za mobilne uređaje, kao što su pristup kontaktima, usluge geolokacije i proslijeđena (push) obavještenja. Možete koristiti podešavanja na svom mobilnom uređaju da biste dozvolili ili odbili određeno prikupljanje informacija i/ili push obavještenja. Određene aplikacije takođe mogu imati podešavanja koje vam omogućavaju promjenu dozvola i push obavještenja. U nekim aplikacijama promjena podešavanja može uzrokovati da određeni aspekti aplikacije ne funkcionišu ispravno.

Možete zaustaviti prikupljanje svih informacija iz aplikacije deinstaliranjem aplikacije. Ako deinstalirate aplikaciju, provjerite podešavanja operativnog sistema kako biste potvrdili da su jedinstveni identifikacikoni broj i ostale aktivnosti povezane s vašim korišćenjem aplikacije izbrisani sa vašeg mobilnog uređaja.

Onemogućavanje slanja e-pošte i tekstualnih poruka kompanije Coca‑Cola

Da biste onemogućili primanje promotivnih e-poruka od kompanije Coca‑Cola, kliknite na link „Otkaži pretplatu” na kraju e-poruke. Nakon što se odjavite, i dalje vam možemo slati obavještenja koja nisu promotivne prirode, kao što su priznanice za kupovinu ili administrativne informacije o vašem nalogu.

Podešavanja vašeg naloga takođe vam mogu omogućiti da promijenite podešavanja obavještenja, kao što su push obavještenja iz aplikacije.

Da biste onemogućili primanje promotivnih tekstualnih poruka (SMS ili MMS), pošaljite tekstualnu poruku u odgovoru u kojoj ste naznačili da želite prestati da primate promotivne tekstualne poruke od nas – kao što je slanje tekstualne poruke s riječju „Stop”. Takođe nas možete obavijestiti kako je navedeno u nastavku u odjeljku „Kontaktirajte nas”. Navedite koje vrste obavještenja više ne želite da primate zajedno sa odgovarajućim telefonskim brojem, adresom i/ili adresom e-pošte. Ako onemogućite primanje marketinških poruka od nas, i dalje vam možemo slati važne administrativne poruke, kao što su e-poruke o vašim nalozima ili kupovinama

AKO SE NALAZITE U JURISDIKCIJI U KOJOJ VAŽE ZAKONI O PRIVATNOSTI KOJI VAM NUDE PRAVA NA PRIVATNOST KOJA NISU OPISANA U OVOJ POLITICI O ZAŠTITI PRIVATNOSTI, KONTAKTIRAJTE NAS NA PRIVACY@COCA-COLA.COM. Poštujemo vaša prava na privatnost i daćemo sve od sebe da udovoljimo vašim zahtjevima.

10. KAKO COCA-COLA ŠTITI PRIVATNOST DJECE?

Neke od Usluga imaju ograničenja uzrasta, što znači da možemo postavljati pitanja kako bismo potvrdili vaš uzrast prije nego što vam dozvolimo korišćenje tih Usluga.

U skladu sa našom Politikom o odgovornom marketinškom sadržaju, Coca‑Cola ne šalje marketinški sadržaj koji se odnosi na njene proizvode djeci mlađoj od 13 godina. Ako saznate da je dijete mlađe od 13 godina ili mlađe od starosnog ograničenja propisanog lokalnim zakonom dostavilo lične podatke bez pristanka roditelja ili suprotno onome što dozvoljava važeći zakon, kontaktirajte našu Službu za zaštitu privatnosti na privacy@coca-cola.com. Kada mi za to saznamo, preduzećemo korake da uklonimo lične podatke djeteta u skladu sa važećim zakonom.

11. DA LI COCA-COLA PRENOSI LIČNE PODATKE U NEKE DRUGE DRŽAVE?

Coca‑Cola može prenositi lične podatke preko granica na bilo koje mjesto na kojem poslujemo mi i naši dobavljači i poslovni partneri. Ova druga mjesta mogu imati zakone o zaštiti podataka koji se razlikuju (i, u nekim slučajevima, manje štite) od zakona države u kojoj živite.

Ako mi ili neki drugi subjekat u svoje ime prenosimo vaše lične podatke preko granica, koristimo odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom o zaštiti privatnosti i važećim zakonom. Ove zaštitne mjere uključuju pristanak na standardne ugovorne klauzule ili modele ugovora za prenos ličnih podataka između povezanih društva kompanije Coca‑Cola i naših dobavljača i partnera. Kada su na snazi, ovi ugovori zahtijevaju od naših povezanih društava, dobavljača i partnera da štite lične podatke u skladu sa važećim zakonima o zaštiti privatnosti.

Takođe, pogledajte našu Politiku privatnosti o Okviru zaštite privatnosti (DPF), koja opisuje kako Coca‑Cola postupa s ličnim podacima koje Coca‑Cola prima u SAD iz EU, UK i Švajcarske oslanjajući se na Okvir zaštite privatnosti podataka između Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Proširenje UK-a na Okvir zaštite privatnosti podataka između Evropske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), i Okvir zaštite privatnosti podataka između Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kako je utvrdilo Ministarstvo trgovine SAD-a (zbirno: DPF okvir). Ako su neusaglašeni uslovi u ovoj Politici o zaštiti privatnosti i uslovi u Politici o zaštiti privatnosti iz DPF-a, tada Politika o zaštiti privatnosti iz DPF-a uređuje lične podatke koje Coca‑Cola prima u SAD-u u skladu sa DPF-om. Ako želite da saznate više o programu Okvira zaštite privatnosti podataka i da steknete uvid u naš sertifikat, posjetite https://www.dataprivacyframework.gov/.

Ako želite da zatražite informacije o našim standardnim ugovornim klauzulama ili drugim mjerama zaštite za prekogranični prenos ličnih podataka, kontaktirajte privacy@coca-cola.com.

12. KADA SE OVA POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI MIJENJA?

Ovu Politiku o zaštiti privatnosti možemo s vremena na vrijeme da ažuriramo kao odgovor na promijenjene pravne, tehničke ili poslovne uslove. Najnovija verzija je uvijek dostupna na Uslugama.

Kada ažuriramo ovu Politiku o zaštiti privatnosti, objavićemo ažuriranu verziju i promijeniti gore navedeni datum stupanja na snagu. Takođe ćemo preduzeti odgovarajuće mjere da vas unaprijed obavijestimo o značajnim promjenama za koje vjerujemo da utiču na vaša prava na privatnost kako biste imali priliku da pregledate revidiranu Politiku o zaštiti privatnosti prije nego što ona stupi na snagu. Ako je vaš pristanak potreban prema važećim zakonima o zaštiti privatnosti, pribavićemo vaš pristanak na promjene prije nego što se revidirana Politika o zaštiti privatnosti bude primijenila na vas. Redovno provjeravajte ovu Politiku o zaštiti privatnosti kako biste bili sigurni da ste upoznati s ažuriranom verzijom.