Perniagaan Lestari

Perniagaan adalah penting tetapi kami tidak berkompromi terhadap planet dan komuniti. Oleh itu, kami komited di dalam usaha memperkasakan komuniti dan merealisasikan "World Without Waste"

Tampak dekat rumput

Komuniti

Atas semangat kekitaan, kami mengambil tanggungjawab untuk meyumbang kepada komuniti di dalam melaksanakan pelbagai program komuniti pada setiap tahun untuk memperkasakan komuniti yang lestari.

Pekerja Coca-Cola melakukan kerja kayu

Mengurangkan kandungan gula di dalam minuman kami

Kami tidak berkompromi terhadap kualiti produk walaupun mengurangkan kandungan gula di dalam minuman

Seorang lelaki sedang menyeruput Coca-Cola Zero Sugar

Terokai Jenama Kami