Sekumpulan orang dari pelbagai negara yang mewakili kepelbagaian dan inklusiviti

Kepentingan Insan

'Kami percaya bahawa tempat kerja yang rencam, saksama dan terangkum akan lebih memperkasakan kami sebagai sebuah perniagaan, membolehkan kami membina masa depan untuk semua bersama kakitangan dan komuniti, membuka akses kepada peluang yang adil dan membina pemilikan di tempat kerja dan masyarakat. 

 

Kami telah lama ketahui bahawa perniagaan ini hanya sekukuh komuniti yang kami santuni, dan selain kakitangan kami, kami juga berusaha untuk memberi impak yang positif kepada kehidupan pengguna, pelanggan dan masyarakat di seluruh dunia. 

Kami mengambil tindakan untuk mencipta masa depan bersama yang lebih baik melalui pelaburan dalam pemerkasaan ekonomi; kerencaman, kesaksamaan dan keterangkuman; dan memberi menerusi Yayasan Coca‑Cola. 

Coca-Cola menaja lampu solar kepada golongan yang memerlukan

Fokus Usaha Sosial Kami

Matlamat, Inisiatif & Kemajuan Kelestarian Global Kami

Laporan Alam Sekitar, Sosial & Tadbir Urus Korporat Tahun 2021

Kami membina jenama dan produk yang digemari ramai sambil membina masa depan yang lebih lestari demi perniagaan dan planet ini. Kami melaksanakan semua ini sambil meneruskan matlamat kami: untuk menceriakan dunia dan membawa perubahan. 

Kumpulan orang dengan Coca-Cola dan grid solar, melambangkan persekitaran mampan yang pelbagai

Pusat Sumber Kelestarian

'Sumber ini memberikan gambaran keseluruhan tentang usaha kami membina perniagaan lebih mampan dan masa depan bersama yang lebih baik dan membawa perubahan dalam kehidupan insan, komuniti dan planet ini.

Seorang lelaki memetik kentang