'Pentingnya Planet, Insan dan Komuniti Kita

'Matlamat kami adalah membina masa depan yang lebih lestari untuk semua. Untuk membawa perubahan yang positif kepada insan, komuniti dan planet kita dengan menjalankan perniagaan dengan cara yang betul. Dengan menjadi sebuah entiti perniagaan yang lebih peka, kami mampu membina masa depan yang lebih utuh dan lestari untuk semua. 

Kami mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh demi kelestarian yang memfokus kepada pengurusan sosial, alam sekitar serta ekonomi. Hanya menerusi pendekatan yang bersepadu, kami mampu melaksanakan perubahan yang berkekalan. 

Strategi kelestarian ini menjadi panduan dalam usaha menyokong dan berinteraksi dengan individu-individu luarbiasa di sebalik jenama kami. Mereka —para pekebun dan kakitangan kami, rakan pembotolan dan pembekal, pelanggan dan pengguna serta komuniti di kediaman kami— adalah insan-insan yang membantu kami maju ke depan dalam usaha kami untuk memelihara alam sekitar. 

Seorang lelaki menjaga tanaman di ladang anggur India

Fokus Usaha Kelestarian Kami

Berita Kelestarian Terkini

Sistem Coca‑Cola dan Yayasan Coca‑Cola Menggerakkan Bantuan Berterusan kepada Usaha Bantuan Banjir di Kentucky

Sebuah trak tindak balas Coca-Cola

Kelayakan Pembungkusan Lestari DASANI dan Sprite Boost di Amerika Utara

Gambar yang memaparkan pelbagai jenis produk Coca-Cola

Matlamat Global ESG, Inisiatif & Kemajuan Kami

Laporan Alam Sekitar, Sosial & Tadbir Urus Korporat Tahun 2021

Kami membina jenama dan produk yang digemari ramai sambil membina masa depan yang lebih lestari demi perniagaan dan planet ini. Kami melaksanakan semua ini sambil meneruskan matlamat kami: untuk menceriakan dunia dan membawa perubahan. 

Kumpulan orang dengan Coca-Cola dan grid solar, melambangkan persekitaran mampan yang pelbagai

Pusat Sumber Kelestarian

Sumber ini memberi gambaran keseluruhan tentang usaha kami membina perniagaan lebih lestari dan masa depan bersama yang lebih baik agar membawa perubahan dalam kehidupan insan, komuniti dan planet ini. 

Sebuah gambar menampilkan lapangan pertanian yang hijau