hero img

Tanggungjawab Terhadap Air

Memandangkan air adalah ramuan asas di dalam pembuatan produk minuman Coca‑Cola, kelestarian sumber air adalah penting kepada kelangsungan perniagaan dan kesihatan awam masyarakat sekililing

Mengembalikan setiap titisan air yang telah digunakan

Kami menyasarkan matlamat untuk mengisi semula dengan mengimbangkan jumlah air yang digunakan dalam pembuatan, setara dengan air bersih yang di salurkan semula kepada alam semula jadi dan komuniti pada tahun 2020. Kami telah mencapai matlamat tersebut pada tahun 2017

Mengembalikan setiap titisan air yang telah digunakan

Kami menyasarkan matlamat untuk mengisi semula dengan mengimbangkan jumlah air yang digunakan dalam pembuatan, setara dengan air bersih yang di salurkan semula kepada alam semula jadi dan komuniti pada tahun 2020. Kami telah mencapai matlamat tersebut pada tahun 2017