Medewerkers van Coca-Cola pleiten via de telefoon voor Let's Be Open over genderdiversiteit

Let's Be OPEN over genderdiversiteit

2022-04-14T17:19:00.000+02:00

De ambitie van Coca‑Cola is een bedrijf zijn waarin alle collega’s zich thuis voelen. Waar mensen zichzelf kunnen zijn en gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en te groeien. Maar ook een bedrijf zijn waarin iedereen gewaardeerd wordt om wat deze persoon bijdraagt vanuit eigen kennis, kunde en talent. Tijdens de Coca‑Cola Let’s Be OPEN-sessie stond het onderwerp ‘genderdiversiteit’ centraal en ging Coca‑Cola in gesprek met collega’s en experts. Want wat ís nu de waarde van diversiteit op de werkvloer en wat doe je tegen stereotyperingen die diversiteit in de weg kunnen staan?

WOMEN Inc.: fix the system, not the women

Bij de sessie schoof onder andere WOMEN Inc. aan, een non-profit organisatie die zich al zeventien jaar inzet voor gendergelijkheid in Nederland en sinds 2019 partner van Coca‑Cola in Nederland. De nonprofit heeft de missie om in 2030 gendergelijkheid in Nederland te hebben bereikt. Karlijn Straver, projectleider op het thema inclusief werkgeverschap bij WOMEN Inc., legt uit dat we het in Nederland nog best aardig doen, maar dat er veel ruimte voor verbetering is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er pas over ongeveer 100 jaar sprake van gendergelijkheid zal zijn als we op het huidige tempo doorgaan. “Een grote mijlpaal voor gendergelijkheid die we met Coca‑Cola in Nederland hebben bereikt was het uitgebreide partnerverlof dat Coca‑Cola al invoerde voordat de wet in 2020 van start ging en aanvult tot 100%.” Hoewel een grote (en mooie) mijlpaal, is dit voor Coca‑Cola slechts één actie op een breder palet aan mogelijkheden om het bedrijf inclusiever te maken. Volgens WOMEN Inc. wordt over het algemeen té vaak gekeken naar wat er zogenaamd mis is met de inzetbaarheid of competenties van vrouwen, terwijl WOMEN Inc. juist kijkt naar de omgeving en het systeem. Het credo van WOMEN Inc.: fix the system, not the women. Een credo dat we bij Coca‑Cola graag omarmen.

Genderdiversiteit op de werkvloer

Dat genderdiversiteit al langer een prioriteit is voor Coca‑Cola blijkt ook wel uit de rijke geschiedenis: The Coca‑Cola Company was in 1934 het eerste grote bedrijf dat een vrouw aanstelde als lid van het bestuur. Kina Markova, Network Effectiveness Manager Marketing BNL bij The Coca‑Cola Company, vertelt: “Inclusie en diversiteit zit in het DNA van Coca‑Cola. Om ervoor te zorgen dat ons bedrijf ook anno 2022 in de goede richting blijft bewegen, hebben we als doelstelling dat in 2024 ten minste 50% van de leidinggevende functies binnen Coca‑Cola wordt vervuld door een vrouw. Coca‑Cola in Nederland doet het al erg goed, maar op wereldwijd niveau valt nog een gat te dichten.”

Los van de positieve ontwikkelingen, zijn er soms ook uitdagingen. Dit heeft ook Nathalie van Vugt ervaren als Team Lead Production in de Coca‑Cola fabriek in Dongen. “Toen ik vijf jaar geleden werd aangenomen bij Coca‑Cola Europacific Partners, was dat volgens sommigen omdat ik een vrouw ben. Ik geloof dat ik mijn groei binnen het bedrijf heb doorgemaakt omdat ik er hard voor heb gewerkt, steun kreeg waar nodig en heb laten zien dat ik de juiste kwaliteiten in huis heb om deze groei waar te maken.” Op dit moment is Nathalie binnen haar productielijn de enige vrouw, maar in de fabriek komen er steeds meer vrouwen bij.

Stereotypes, vooroordelen en biases

Volgens WOMEN Inc. heeft iedereen vooroordelen en biases. Margreet van Staalduijnen, Marketing Manager bij The Coca‑Cola Company, ziet vooral een diepgeworteld vooroordeel over werkende moeders. “Ik heb twee dochters en vervul dus eigenlijk dagelijks een dubbele rol: die van carrièrevrouw en moeder. De combinatie van de twee wekt soms vooroordelen op. Zo krijg ik op het schoolplein regelmatig de vraag hoeveel ik dan wel niet werk. Het klinkt als een oordeel over mijn keuze om te werken terwijl ik ook thuis had kunnen blijven voor de kinderen.” Tom Wagenaar, Manager QESH Commercial bij Coca‑Cola Europacific Partners, deelt ook zijn mening: “Wat mij opvalt aan het werken met personen van verschillende genders, is dat de een niet onderdoet voor een ander. Dezelfde kennis, dezelfde kunde en eenzelfde opleiding: dus waarom wordt er soms toch nog een verschil gemaakt? Genderdiversiteit binnen Coca‑Cola betekent voor mij gelijkheid op de werkvloer: de capaciteiten staan voorop, niet iemands gender.”

Iedereen heeft dus wel eens een vooroordeel, bewust of onbewust. Maar hoe maak je je daartegen weerbaar? Karlijn van WOMEN Inc.: “De sleutel is om je bewust te zijn en te blijven van deze vooroordelen. Ben je dit niet, dan handel je telkens weer vanuit die vooroordelen en werk je ongelijkheid in de hand. Door je te blijven verdiepen in de mensen om je heen, jezelf open te stellen voor nieuwe inzichten en daarvan te leren, maak je jezelf bewuster.” Sommige stereotypes zijn hardnekkig, maar door samen te leren en te ontwikkelen, bewegen we uiteindelijk steeds meer de gewenste richting op. Al vindt Coca‑Cola dat observeren en leren alleen niet meer voldoende is, het is ook de tijd van doen.

Tijd voor actie: speak up and stand up!

De enige manier om de filosofie ook echt uit te dragen, is door middel van actie. En hoewel er nog wel uren doorgepraat kon worden over dit onderwerp, moest ook deze Let’s Be OPEN-sessie ten einde komen en daar kwamen wat mooie inzichten en leerpunten uit. Hieronder een greep daaruit:

  • Leg uit waarom het bedrijf zich committeert aan inclusie en diversiteit, omdat het in ieders belang is. Dit creëert veiligheid en openheid om elkaar te helpen.
  • Daarmee wordt het draagvlak vergroot, en worden bepaalde vooroordelen en biases weggenomen. Dit heeft niet zozeer te maken met gender, het helpt iedereen uiteindelijk. Want diversiteit verrijkt.
  • Stel doelen, breng die in kaart en kijk hoe deze opgeschaald kunnen worden om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk impact wordt gemaakt. Inclusiviteit en diversiteit kunnen heel conceptueel zijn voor mensen. Maak het tastbaarder en pragmatischer, en het doel wordt sneller bereikt.
  • Bouw continuïteit in. Dus zet het niet eens in het jaar of per kwartaal op de agenda. Faciliteer iedereen om een leider te worden om inclusie en diversiteit te bevorderen. Alleen dan wordt een filosofie daadwerkelijk geïntegreerd in je dagelijkse business. Het begint dus met “waarom geloven wij hier in” en onderbouw dat met cijfers om het zo een feitelijke discussie te maken en de opening tot een “meningsverschil” te dichten.

Met andere woorden: fix the system. Het belangrijkste actiepunt blijft echter onverminderd: ga het gesprek aan en blijf het gesprek aangaan. Leendert den Hollander, Vice President & General Manager Northern Europe bij Coca‑Cola Europacific Partners concludeert: “Spreek elkaar aan op gedrag indien nodig en maak het onderwerp bespreekbaar en behapbaar. Niet iedereen start vanuit eenzelfde standpunt en dat is oké. Daarom hebben we onze filosofie ook. Het hele idee van een gesprek aangaan en hier als team iets mee doen, leidt uiteindelijk niet alleen tot ‘speak up’ maar ook ‘stand up’ momenten. En zo zorgen we ervoor dat uiteindelijk iedereen zich bij Coca‑Cola thuis kan voelen.”

Have Questions?