Onze investeringen in gezondheid en welzijn

Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de investeringen van Coca‑Cola in partnerships op het gebied van gezondheid, voeding of lichaamsbeweging.

04/06/2020

 • Bekijk de veelgestelde vragen over investeringen van Coca‑Cola in gezondheid en welzijn, onze partnerships en onderzoeken.
 • Lees de richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van welzijn en inschakelen van derden.

Onderstaand vindt u een gedetailleerd overzicht van de investeringen van Coca‑Cola in partnerships op het gebied van gezondheid, voeding of lichaamsbeweging.

* heeft betrekking op financiering door The Coca‑Cola Foundation

Als onderdeel van onze overeenkomsten met sommige organisaties zijn we verplicht om vooraf toestemming te vragen om gegevens zoals in het bovenstaande overzicht te publiceren. Het geaggregeerde bedrag van aanvullende financiering die in de afgelopen vijf jaar aan deze organisaties is verstrekt, bedraagt 3.469.436,00 euro.

Onze benadering van financiering van wetenschappelijk onderzoek:

Voor alle bovengenoemde financiering van onderzoek op het gebied van gezondheid en welzijn geldt voor de onderzoekers dat:

 • Van hen wordt verwacht dat zij feitenonderzoek doen, dat transparant is en objectief ontwikkeld;
 • van hen wordt verwacht dat zij komen tot een passend geformuleerde hypothese en dat zij onderzoek doen dat antwoord zal geven op de bijbehorende vragen, in plaats van onderzoek dat leidt tot een bepaalde uitkomst;
 • zij volledige zeggenschap hebben over de ontwikkeling van het onderzoek, over de uitvoering ervan en over het verzamelen, analyseren en interpreteren van de gegevens;
 • zij worden aangemoedigd om te publiceren;
 • en van hen wordt verwacht dat zij hun financieringsbronnen vermelden in alle publicaties en openbare presentaties van de gegevens.

Onderdelen die zijn opgenomen en uitgesloten van het overzicht dat op 17 december 2019 is gepubliceerd:

Opgenomen partnerships:

 1. Financiering verstrekt door The Coca‑Cola Company, een van haar takken of dochterondernemingen, of The Coca‑Cola Foundation, ten behoeve van onderzoek met betrekking tot inname, voeding en gezondheid, of lichaamsbeweging, aan rechtspersonen die zijn gevestigd in Nederland.
 2. Financiering verstrekt door The Coca‑Cola Company, een van haar takken of dochterondernemingen, of The Coca‑Cola Foundation, aan rechtspersonen die zijn gevestigd in Nederland voor programma's en communicatieactiviteiten op het gebied van gezondheid en voeding of lichamelijk welzijn.

Uitgesloten partnerships en onderzoek:

 1. Financiering verstrekt door The Coca‑Cola Company, één van haar bedrijfsonderdelen of The Coca‑Cola Foundation aan juridische entiteiten die niet zijn gevestigd in Nederland.
 2. Financiering die is verstrekt door bottelaars die samenwerken met Coca‑Cola
 3. Onderzoek naar nieuwe ingrediënten, verpakkingen, producten of merken
 4. Onderzoek naar ingrediënten, verpakkingen, producten of merken die niet zijn gerelateerd aan calorie-inname, voeding en gezondheid of lichaamsbeweging.
 5. Betalingen aan dienstverleners op het terrein van mediaservices, advertenties en logistiek ter ondersteuning van partnerships op het gebied van gezondheid en welzijn en communicatie-activiteiten als vermeld
 6. Betalingen lager dan 500 euro in totaal op jaarbasis.

In dit overzicht hanteren we de term ‘partnership’ op een informele manier, refererend aan onze relaties met entiteiten die zijn gevestigd in Nederland die financiering hebben ontvangen van The Coca‑Cola Company, één van haar bedrijfsonderdelen of The Coca‑Cola Foundation ter ondersteuning van programma’s op het gebied van gezondheid en welzijn en voor communicatie-activiteiten tussen 2010 en 2019.

Periode: 1 januari 2010 tot 30 september 2019

Munteenheid: alle bedragen zijn genoteerd in euro exclusief BTW. We hebben alles in het werk gesteld om een overzicht te geven van alle relevante financieringen op het gebied van gezondheid en welzijn. Indien wij gegevens niet hebben vermeld die wel aan de criteria voor opname in deze lijst voldoen, zullen we deze in de eerstvolgende update, die we elk jaar willen publiceren, bekendmaken.

* heeft betrekking op financiering door The Coca‑Cola Foundation.

NB: per 2018 is Coca‑Cola in Nederland geen vaste partner van het Jeugdfonds Sport en Cultuur meer.