Coca-Cola logo

Richtlijnen voor welzijn, wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid van derden.

Over wetenschappelijk onderzoek naar welzijn en betrokkenheid van derden, en voedingsetikettering en voedingsinformatie.

04/06/2020

Laatste aanpassing: december 2017

Als verantwoordelijk wereldburger in het bedrijfsleven blijven wij ernaar streven een behulpzamer en doeltreffender partner te zijn. Eind 2015 hebben wij ons geëngageerd om al onze financiering voor wetenschappelijk onderzoek naar welzijn en partnerschappen openbaar te maken. Daarbij gingen wij terug tot 2010. Wij engageerden ons ertoe deze lijst om de zes maanden te actualiseren in de Verenigde Staten, en dit is onze vierde bekendmaking.

Vanaf februari 2016 begonnen wij deze richtlijnen te implementeren om onze betrokkenheid op deze gebieden beter te helpen definiëren. De toepassing van deze nieuwe richtlijnen in heel onze organisatie loopt nog steeds.

Wat zijn die algemene beginselen?

Wetenschappelijk onderzoek naar welzijn en betrokkenheid van derden

Het Bedrijf (d.w.z. The Coca‑Cola Company en/of de filialen en dochterondernemingen daarvan, waaronder The Coca‑Cola Foundation) zal niet, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde (zoals een handelsvereniging) alle financiering voor wetenschappelijk onderzoek naar welzijn verstrekken. In plaats daarvan zullen wij alleen financiële steun bieden voor dergelijk onderzoek als een rechtspersoon die geen onderdeel is van Coca‑Cola minstens 50% van de onderzoekskosten draagt.

Het zal ook geen compensaties of financiële stimulansen betalen aan derden, of hun reiskosten terugbetalen, die gemaakt zijn om meer bekendheid te geven aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar welzijn. Daarnaast zal het niet de enige verstrekker van financiering voor programma’s zijn waarbij de gemeenschap van gezondheidszorgverstrekkers betrokken is.

Het bedrijf zal alle financiering van gezondheids- en wellnessplatformen die eigendom zijn van het bedrijf en die welzijn promoten, geleidelijk aan afbouwen. Het zal ook de steun aan het Beverage Institute of Health & Wellness en zijn steun aan Active Healthy Living-programma’s wereldwijd geleidelijk aan afbouwen en stopzetten.

Voedingsetikettering en voedingsinformatie

Het Bedrijf verstrekt voedingsinformatie op zijn verpakkingen overeenkomstig de regelgevingsvereisten. Als er geen regelgeving bestaat, wordt de voedingsinformatie verstrekt overeenkomstig de Codex Alimentarius Guidelines on Nutrition Labeling (CAC/GL 2-1985).

Daarnaast wordt er informatie over calorieën (uitgedrukt als calorieën, kilocalorieën of kilojoules) verstrekt op de voorkant van onze verpakkingen, met uitzondering van herbruikbare of hervulbare, eigendomsrechtelijk beschermde en voor meerdere toepassingen geschikte flessen (glas en plastic) met permanent gedrukte etiketten; en van niet gearomatiseerd en ongezoet plat of bruisend water, waaronder mineraalwater.

Als er geen voedingsetiket op de verpakking staat, moet het op alternatieve manieren worden verstrekt, bijvoorbeeld via een publicatie op de website van het Bedrijf. Overeenkomstig onze wereldwijde vereisten over voedingsetikettering die golden tijdens het verslagleggingsjaar 2016 hebben bijna alle markten informatie over energie (calorieën) op de voorkant van de verpakking gezet.