Frisdranken en fles water gepresenteerd

VERANTWOORDE MARKETING

We zetten in op een verantwoorde marketing en verkoop van alle producten in ons assortiment.


En zo maken we bijvoorbeeld nooit rechtstreeks reclame voor onze producten bij kinderen jonger dan 13 jaar. Ook heeft Coca‑Cola het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen' ondertekend.

Onze marketingcampagnes zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Dat betekent dat we geen reclame maken op tv-zenders waarvan de programma’s zijn gericht op basisschoolkinderen. Ook adverteren we niet in magazines en op websites die specifiek op kinderen gericht zijn. Op basisscholen zijn we helemaal niet aanwezig. Hiermee leeft Coca‑Cola de richtlijnen na van UNESDA - de Europese brancheorganisatie voor frisdranken - die rechtstreeks op jonge kinderen gerichte reclame afwijst.

Gezondere keuze op middelbare scholen en mbo

Op middelbare scholen hanteren we een gedragscode en geven we invulling aan een verantwoord assortiment volgens de richtlijnen van het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen'. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid en hebben concrete ambities om middelbare scholen en het mbo een gezondere keuze te bieden. Dit doen we met een breed en gevarieerd assortiment, waarin we aandacht geven aan waters, light en zero dranken. Deze keuze voldoet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.

We gaan ook voor een gezonder aanbod in sportkantines. Hiervoor werken we samen met diverse lokale partijen en onze klanten. We zien dat het thema 'gezonde sportkantines' in ontwikkeling is en dit sluit aan bij onze visie en inzet voor een gezonder drankenaanbod en keuze.

Europese afspraken op basis van de EU Pledge

Ook op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt. Coca‑Cola is lid van de EU pledge, een vrijwillig initiatief van een aantal voedings- en drankenbedrijven om reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar anders aan te pakken. Het doel: de impact van marketing voor voeding rijk aan zout, suiker en vet te verminderen.

Uit onafhankelijke monitoring* blijkt dat de EU pledge tot zover resultaat oplevert. 96,2% van de tv-spots, 100% van de activiteit op social media en 100% van de Coca‑Cola bedrijfswebsites is conform de EU pledge. In 2018 is de EU pledge versterkt om de transparantie en verantwoording te verhogen. Via een pilot kunnen consumenten en organisaties controleren of bepaalde communicatie-uitingen in regel zijn met de EU pledge.

Op de website van de EU pledge vind je meer over het vrijwillige initiatief en commitment. Je vindt hier ook een overzichtelijke infographic met algemene informatie over de EU pledge.

*Bron: EU Pledge monitoring report 2017 (https://eu-pledge.eu/members-pledges/)